864.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Távlatok 1997/1-6.

A magyar jezsuiták folyóirata/1997. január-december

Szerző

Kiadó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 832 oldal
Sorozatcím: Távlatok
Kötetszám: 33-38
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Fülszöveg

1. szám:
A Magyar Püspöki Kar körleveléből:
Szükséges, hogy a közszolgálati feladatokat ellátó tömegkommunikációs eszközök tárgyilagos, pontos és mindenre kiterjedő tájékoztatást adjanak a világban és az országban zajló folyamatokról. Az ellentétek szítása helyett a társadalmon belüli párbeszédet szolgálják, vállaljanak részt a nevelés feladatából, s az emberek szórakoztatását is az erkölcs és az emberi méltóság szempontjainak figyelembe vételével végezzék. [...]
Az egyház maga is segíti a társadalomban folyó párbeszéd és a kívánatos egyetértés kialakulását avval, hogy saját közösségén belül is támogatja az őszinte és testvéries párbeszéd különböző módjait, s maga is tevékenyen részt kíván venni a közvélemény alakításában, a társadalom közösségé szerveződésében. "Az emberek közötti jobb megértés és figyelem, a segítőkészség és az alkotó együttműködés - amit a tömegkommunikáció hihetetlen mértékben tud támogatni - olyan célok, amelyek Isten népének célkitűzéseivel összhangban... Tovább

Tartalom

1. szám:
Egyház - kommunikáció - média1
Katolikus folyóiratok és könyvek11
Egyház - kommunikáció - média
Bencze Lóránt: Egyház és kommunikáció3
Tomka Miklós: Az egyházak és a média12
Kiss Ulrich: Információ és kommunikáció24
Piotr Wojcjechowski: Bohócarcú halál30
Magyar Püspöki Kar: Igazságosabb és testvériesebb világot!29
Lelkiség, lelkipásztorkodás
Oláh Miklós: Szívügyünk az evangelizálás37
Prohászka Ottokár: Mindenki apostol41
Berta Ferenc: A megújulás fő iránya42
Dér Katalin: Bibliai tárgyú képek elemzése49
Budapesti kisközösség: Hol tartunk?60
Figyelő
Angelo Acerbi: A Szentszék és Európa69
Harrach Péter: A magyar politikai helyzetről78
Barlay Ö. Szabolcs: Nemeskürty "tükrei"83
Juhász Judit: Vallási műsorok a közszolgálati rádióban86
Csiszér Ferenc: Vallási műsorok a Magyar Televízióban89
Körkérdés a katolikus lapokhoz93
Kultúra és élet
Bencze Lóránt: A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola119
Czigány György: Borsos Miklósról124
Szabó Ferenc: Olvasónapló - naplókról126
Mészáros István: Ungvári iskolajubileum131
Szemle
Walter Kasper: Jézus a Krisztus (Szabó Ferenc)139
Hetényi Varga Károly: Papi sorsok III (Gyorgyovich Miklós)141
Gy. Orbán: Friedensbewegung kath. Priester in Ungarn (András Imre)143
Ifj. Lele József: "Az Úr készen találta őt" (Gyorgyovich M.)149
Családi Katekizmus (Gy. M.)150
Újabb METEM-könyvek151
Magyar papi egység
Bosák Nándor: Papi gondolatok nagyböjtre2
Kiss Imre: A pap a dialógus embere (I)4
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliummagyarázathoz7
Vértesaljai László: Godó Mihály atya emlékezete13
Halottaink 1996-ban14
2. szám:
E számunk elé153
Magyar folyóiratok188
Magyar lelkiállapot 1997-ben
Kopp Mária - Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot - 1997
Horváth Pál: A katolikus társadalmi tanítás és a magyar püspökök körlevele168
Muzslay István: Az egyház szociális tanításának alapelvei176
Ferencz Antal: A magyar egészségügy 1997-ben184
Louis Christiaens: Nagyon jövedelmező vállalkozások: a maffiák189
Lelkiség, lelkipásztorkodás
Nemeshegyi Péter: "Örüljetek az Úrban mindenkor..."196
Georges Bernanos: A mély forrás200
Oláh Miklós: "Menjetek el az egész világra..."201
Teilhard de Chardin-idézet205
Prohászka Ottokár naplójegyztete az Istenemberről206
Széll Margit: A monasztikus nevelés a koraközépkorban211
Figyelő
Fórum a magyar politikai helyzetről217
Dékány Endre: Hatalom vagy szolgálat?218
Szerdahelyi Csongor: Keresztények a közéletben223
Sasvári István: Árnyaltabb politológiát!227
Krómer István: Még árnyaltabb politológiát!230
Kultúra és élet
András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvkiadás (1945-1993)234
Szabó Ferenc: Hamvas Béla és a kereszténység251
Czigány György: Így láttuk Bartókot258
Gyorgyovich Miklós: Slágertípusú zene az egyházban260
Vértesaljai László: Savonarola boldoggáavatási eljárása266
Szemle
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Szabó László)268
Két Sík Sándor-válogatás (Szabó Ferenc)270
Könyvjelző271
Magyar Papi Egység
Márfi Gyula: A pap húsvétja2
Balás Béla: A bérmálásról hét lépésben3
Varga László: A befogadott Lelket ki ne oltsátok!11
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz - II16
Keresztény magatartás. Lénárd Ödön könyvei (Szabó Ferenc)21
Halottaink 1996-ban22
3-4. szám:
E számunk elé273
Dr. Kovács István halála441
Magyar folyóiratok315
Gazdasági és politikai élet - katolikus szemmel
Szabó Ferenc: A közgazdaság és a politika - keresztény szemmel275
Paczolay Péter: Az állam és a közjó a katolikus társadalmi tanításban286
Veress Péter: Hol tartunk? merre menjünk?297
Bod Péter Ákos: Tőkehiány vagy bizalomhiány?305
Farkas Beáta: Piacgazdaság - játékszabályok nélkül?316
Bittsánszky Géza: A körlevél a gazdasági élet kérdéseiről323
J. Horváth Tamás: Szolidáris és igazságos jövőért334
Horváth Pál: Szakmai kommentárok egy püspökkari körlevélhez344
Igazságosabb és testvériesebb világot! (Részletek)285
II. János Pál: Centesimus annus enciklika (részletek)343
Erdő Péter: Megállapodás a Szentszék és a magyar állam között349
Gereben Ferenc: A vallásosság szociológiai típusainak kérdéséhez356
Elmer István: Katolikus reformmozgalmak - a Demokrata Néppárt366
Békési István: A Néppárt indulásának előzményei371
Dokumentáció
A lengyel pápa és hatodik lengyelországi látogatása380
II. János Pál: Beszéd Szt. Adalbert halálának 1000. évfordulóján380
II. János Pál: Homília Boldog Hedvig szentté avatásakor387
II. János Pál: Beszéd Gnieznóban az államfőkhöz (részletek)333
II. János Pál: Az úrangyala Krakkóban431
Barlay Ö. Szabolcs: A lengyel pápa lengyel-amerikai életrajza391
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Nemeshegyi Péter: A kereszténység etikája399
Dér Katalin: Prófécia az új szövetségről406
Takács Gyula: Boldogok a szegények418
Oláh Miklós: "A többi városban is hirdetnem kell az evangéliumot"426
Szilas László: Kaníziusz Szent Péter432
Marc Lindeijer: Kaníziusz Szent Péter lelkisége439
Figyelő
Dékány Vilmos: Bíboros Atyánk köszöntése442
Szabó Ferenc: Köszöntjük a hetvenéves Valentiny Gézát445
Györffy László: Lidércfény vagy riadólánc?447
Magyar cserkészet: a Táborkereszt Közösség453
Kultúra és élet
Két Pázmány-szeminárium Szlovákiában466
Kovács Sándor Iván: Pázmány és a szlovák irodalom467
Szabó Ferenc: Nemzetközi kongresszus Szent Ambrusról479
Gyorgyovich Miklós: Abonyi mise - az öröm zenéje482
Tereza Worowska: A Nobel-díjas Wislawa Szimborska költészetéről485
Havass Miklós: Barangolás az informatika és az etika határán491
Tüskés Tibor: A félelem és a bűn regénye499
Szabó Ferenc: Költők és festők között505
Szemle
Harsányi Pál Ottó: Demográfiai összeesküvés509
Bárdosy Éva: Diakonia, diakonátus, diakónus512
Magyar Katolikus Lexikon (Nagy Ferenc)514
Pierre Mourlon Beernaert: Aux origines du genre humain (Nagy Ferenc)516
Joseph Ratzinger: A föld sója (Nagy Ferenc)517
Bitskey István: Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma (Szilas László)518
Mészáros István: Ateista nevelés iskoláinkban 1950-1990 (András Imre)520
Jacques Maritain: Az igazi humanizmus (Szabó Ferenc)523
Baltasar Gracián: Az életbölcsesség kézikönyve (Rónai Zoltán)524
Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete II. (E.P.)526
Magyar jezsuiták vallomásai I. (Gyorgyovich Miklós)527
Kiss Tamás: Helyreigazitó nyilatkozat528
5. szám:
E számunk elé529
Karácsonyi számunk tartalmából654
Magyar folyóiratok572
Kultúra: oktatás-nevelés
K. Várhelyi Ilona: Köt(őd)ések és old(ód)ások kultúránkban531
Farkas István: A katolikus kerettanterv bemutatása546
Peter Hans Kolvenbach: Nevelni Szent Ignác szellemében558
Seregély István: Értékrend a jövő érdekében568
Ivasivka Mátyás: Civil tanárként - egyházi gimnáziumban573
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Unger Zsuzsa: Az imádság csöndje581
Kis Szent Teréz centenáriuma586
Mirjam nővér: A szeretet tudománya587
Részletek Kis Szent Teréz önéletrajzából599
Nagy Ferenc: Homília Vass Miklós temetésén594
Barlay Ö. Szabolcs: "Cantate Domino canticum novum..."597
Nagy Ferenc: A zsinat után? vagy 1950 előtt?600
Egyházmegyei zsinat Gyulafehérváron
Szabó Ferenc: A zsinat előkészületei603
Sebestyén Ottó: Nem félelmre, hanem cselekvésre605
Bereczki Szilvia: Milyen a mi poharunk?610
Csiszér Albert: Evangelizálás, igehirdetés614
Figyelő
Szabó Ferenc: II. János Pál pápa Párizsban621
Dolhai Lajos: Az II. európai ökumenikus találkozó625
Vertse Márta: Az 50 éve független India628
Elhunyt Kalkutta szentje, Teréz anya636
Papok és szerzetesek a náci haláltáborokban638
Kápolnai Iván: Észrevételek a Néppárt indulásával kapcsolatban640
Kultúra és élet
Regéczi Ildikó: Csehov hitkeresése641
Jakab Gábor: Száz éve születetett Tamási Áron655
Szabó Ferenc: In memoriam Gyöngyössy Imre659
Murádin Jenő: Hosszú Márton, XI. Pius arcképfestője665
J. Horváth Tamás: Szent Erzsébet búcsúja671
Szemle
Szabó Ferenc: Az élő Pilinszky676
Erdő Péter: Tudományelmélet és jogtudomány677
Széll Margit: Bán Endre Emlékkönyv 678
Egyháztörténeti forráskiadványok680
Magyar papi egység
Beran Ferenc: Az Unio Apostolica Cleri lelkiségének vonásai2
Kiss Imre: A pap a dialógus embere - II.6
Varga László: Jézus barátsága9
Tóth Veremund: Gácser József Imre OSB11
Vass Miklós: Dr. Kovács István13
Halottaink15
6. szám:
Karácsonyi számunk elé681
Kiadói üzenetek831
Magyar folyóiratok725
Jézus - az emberfia és Isten fia
Nemeshegyi Péter: Jézus: az Emberfia és Isten Fia683
Juhász László: Krisztus a keresztény hitélményben694
Szabó Ferenc: Szent Ambrus Krisztus-központú lelkisége702
Lelóczky Donát: Mária és a pap708
Oláh Miklós: Szűz Mária tisztelete a keleti egyházban716
Lelkiség - lelkipásztorkodás
Apor Vilmos vértanú püspök boldoggá avatása726
Pápai Lajos: Boldog Apor Vilmos, a vértanú győri püspök727
Balázs Károly: Apor Vilmos - ahogy én láttam731
Mirjam nővér: A szeretet tudományya - II.735
Dolhai Lajos: A liturgikus csend742
Kérdések a gyóntatással kapcsolatban751
Érszegi Márk Aurél: Az egyházi levéltárak pasztorális funkciója752
Figyelő
Krómer István: Számvetésre készülődvén754
Szabó Ferenc: A magyar értelmiség hivatásáról761
Molnár Irén: A nemzeti és vallási tudat egybefonódása a Délvidéken766
Gyorgyovich Miklós: A magyar családok helyzetéről781
Vatikáni szimpózium az antijudaizmusról (-ó -c)787
Györffy László: Gondolatok karácsonyra789
Kultúra és élet
Szabó Ferenc: Jézus arcai a modern irodalomban791
Tüskés Tibor: Az árulás regénye796
K. Várhelyi Ilona: (Újjá)születésnapi interjú Szabó Magdával804
Dékány Endre: Heinrich Böll - vallomásai és kortársai tükrében809
Gyorgyovich Miklós: Gregorián és/vagy beat?816
Szemle
Fila Béla - Jug László: Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Nagy Ferenc)818
Szabó Ferenc: Korszerű dogmatikai kézikönyv820
Szabó Ferenc: Német protestáns teológiai művek823
Mona Ilona: Slactha Margit (Gyorgyovich Miklós)825
Julien Benda: Az írástudók árulása (Barlay Ö. Szabolcs)828
Walter Bühlmann: Hogyan élt Jézus? (Gy. M.)830
Magyar papi egység2
Fr. Rafael: Lisieux-i Szent Teréz és a papság2
Brückner Ákos Előd: "A jó Pásztor" mintájára7
Rózsa Huba: Módszertani szempontok az evangéliumokhoz - III.12
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem