857.847

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1978. január-december

XLIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 863 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

A Szent Korona 145
Rónay György (1913-1978) 289
Búcsú Rónay Györgytől 361
TANULMÁNYOK
Ágoston Éva: Író, mesemondó, humorista 628
Barlay Ö. Szabolcs: Forgách Ferenc arcképéhez (Loretto 1583-Czestochova 1615) 97
Bálint Endre: A jeruzsálemi Biblia ürügyén 36
Benda Kálmán: Pázmány Péter politikai pályakezdése 225
Boda László: Alkotó Lélek 433
Borovi József: A cseh-lengyel és a magyar egyházszervezés 296
Czére Béla: A drámaíró Kós Károly 399
Csanád Béla: Egyházközségeink a zsinat után 836
Cselényi István Gábor: Biblikus katekézis felnőtt hittanulóknak 828
Cserháti József: Mi újat hozott a zsinat? 577
Csűrös Miklós: Klasszikusok nyomában. Barta János portréjához 394
Dávid Katalin: A nanoti és a csatári bencés apátságok alapításáról 291
Dienes Valéria: Eszmélődés 15
Doromby Károly: In memoriam VI. Pál 649
Erdélyi Zsuzsanna: Vallásos néphagyományok nagy összegzője; Bálint Sándor 597
Gyurkovics Mária: Bűnösség és megváltottság - belső tapasztalataink tükrében 663
Gyürki László: A történetkritikai módszer a teológia szolgálatában 154
Haits Géza: Szőnyinél Zebegényben 486
Hegyi Béla: Déry-levelek, kommentárok 29
Hédervári Péter: A Buddha-legenda és néhány különös geológiai vonatkozása 560
Kiss László: "Belsejéből élő víz forrása fakad" (Jn 7,38) 367
Kiss László: A kísértés pszichológiája 638
Könczöl Csaba: A Jeszenyin-hatás nyomában 541
Lipp László: Legenda - valóság - eszmény. Adatok Szent László arcképéhez 391
Lukács László: Az ember: ég és föld fia 1
Magyar Ferenc: A katolikus sajtó mai feladatairól 521
Medvigy Mihály: Korunk képzőművészetének múzeuma a Vatikánban 747
Mészáros István: Az anyanyelv szeretete Széchenyi Béla ifjúkori leveleiben 633
Nagy Sz. Péter: "Csak ponttól pontig" Mészöly Miklós kísérlete 455
Nagymihályi Géza: Ikon és humánum 752
Németh S. Katalin: Sylvester János Rosariuma 529
Nyíri Tamás: Az világra nyitott ember 217
Nyíri Tamás: Az emberi létfeladat és a nyelv 373
Nyíri Tamás: Biztonság vagy bizalom 446
Nyíri Tamás: Remény vagy halál? 721
Ottlik Géza: Kosztolányi novelláiról 313
Petrányi Ilona: "Az olvasó író". Szerb Antal lektori jelentéseiről 241
Rába György: Barátunk volt... 363
Reisinger János: "Halál helyett világosság". Lev Tolsztoj: Iván Iljics halála 765
Ruszthy Éva: A halál élménye 729
Sarlóska Ernő: Juhász Gyula Máramarosszigeten 534
Sáry Gyula: Mihcelangelo tanulmányok 25
Sáry Gyula: Bosch-változatok 708
Síki Géza: Szent Benedek mai utódainál 603
Somlyói Tóth Tibor: Joculator Dei 304
Sőtér István: Rónay György emléke 361
Sulyok Elemér: Az isten megközelítésének útjai 9
Szántó Konrád: A jászberényi főplébánia keletkezése 548
Székely László: A gyimesi csángók lelki élete 166
Székely László: Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában 593
Széll Margit: Kovász a kenyérben 505
Szigeti Kilián: A gótika liturgikus lelkisége Batthiány Boldizsár misekönyve alapján 704
Szirmai Endre: Wigner jenőre gondolva... 677
Tarbay Ede: Az írástudó elkötelezettsége. Nemeskürty István filmesztétikája 102
Teilhard de Chardin: Az Anyag lelki hatalma (ford. Rezek Román) 633
B. Thomas Edit: Quirinus és Márton tradíció a korakeresztény Savariában 584
Thurzó Gábor: Elégia egy regényíróról. Rónay György: A párduc és a gödölye 489
Tomka Ferenc: Urbanizáció, vallás, egyház 73
Tomka Ferenc: A csecsemőkeresztség az egyház életében 820
Utry Attila: Magyar bizánci emlékek (A görög kereskedők világáról) 685
Vanyó László: Heideger és a metafizika 85
Vas József: Ünnepeink nyelvész szemmel (Vasárnap - húsvét - pünkösd) 147
Vas József: A karácsony keletkezése 793
Vasadi Péter: A költészetről 110
Várkonyi Imre: "Favete linguis" 365
Vida Tivadar: Niels Stensen és magyarországi útja 184
Weil Simone: Ahol elrejlik az Isten (ford. Reisinger János) 386, 438, 509
SZÉPIRODALOM
Elbeszélés
Czigány György: Vágókép 594
Danczi Villebald: És lőn este.., az első nap 257
Hegyi Béla: A konzervhölgy 403
Kende Sándor: Mondani valamit 332
Koppány János: Agónia 776
Possonyi László: Vallomás a szülővárosról 122
Possonyi László: Háztűznézőben Sárréten (regényrészlet) 688
Szili Leontin: Éjszakai séta 41
Szili Leontin: A kő útja (1. rész)
Thurzó Gábor: Azok az adventi hajnalok! Nagypénteki délutánok! 840
Próza
Id. Bartók Béla: Húsvéti elmélkedés 274
Csiszér Alajos: Dsida Jenő Adyról 339
Dancs József: Ménes születik 317
Gadányi Jenő: Feljegyzéseiből 326
Gál István: Babits ismeretlen istenes versei 95
Hédervári Péter: A teremtés himnusza 814
Jánossy Margit: Gyerekkori telekből 341
Kerényi Grácia: Zarándokutak. - "Felix Austria" 411
Lukács László: Ráhagyatkozás és erőfeszítés 853
Mezei Mária: Bujdosó lány (8.) 552
Rónay György: Székely László versei elé 491
Tolsztoj Lev: Mindennapra (ford. Balázs Katalin) 771
Vasadi Péter: Hogy hallgat 49; Figyeljük meg 199
Weöres Sándor: Székely László versei elé 492
Riport
Péterfalvy András: Négyszemközt Marcel Légaut-val 234
Saád Béla: Emlékezés Czapik Gyulára 666
Síki Géza: Papi sors '78 192
Színmű
Anouilh Jean: A pacsirta (ford. Galamb György) 611
Thurzó Gábor: Anyám nagyon messze van (rádiójáték) 115
Vers
Babits István: Goethe-fordítások 48
Babits Mihály: Ismeretlen istenes versek 96
Bárdosi Németh János: Olajfák hegyén, Holdas téli éj 251
Bárdosi Németh János: Mecseki séta 844, A nyúl regénye, Fényjelek, Madách 845
Bencze József: Anyám szőlőt kötöz, Anyám motoz 171
Biró József: Kötelék, Tél elő, 224; Sorsmagány 229
Czipri Éva: Vers 548
Csanád Béla: Remete, Egyszerű dal, 818; Vándorének, Ecce Homo, In memoriam Nagy László 819
Deme László: Versek 811
Dékány Endre: Utánad kiáltjuk, Tücsökszerenád, Hétfő reggel 609
Dienes Valéria: ?, Szentháromság, Te szólsz, Születés 812
Dienes Valéria: Angyalok üzenete 814
Dudás Kálmán: Nem tűr meg tanút 316
Falu Tamás: Mit csináljon, Szegény halottak, Injekciók, Az élet, Szerelem és gyűlölet, Ha nincs senkid, Lámpa 683
Fáy Ferenc: Halotti maszk 504
Galambosi László: Templom, Darócban, Kívánság 312
Grain András: In memoriam Dévényi Iván 192
Greguss Sándor: Hajónk teste reszket, Zsoltár 40
Habán Mihály: Barátnőm halálhírére, szelekbe hintett koszorúm írott emléke 183
Habán Mihály: Útközben kiásott verstorzó, Intés 750; Ómagyar Mária-siralom, Hajdani ébresztés emléke 751
Hajóvszky László: Halálon túli érték, A káprázat útjain, Álomtestű élet, Egy szolidáris érzés 631
Hunyadi István: Három verse maradt, A rikkancsok estédet kiabálják, Költögetés 331
Jánosy István: Hódolat ifjúkorom költőmesterének, Álmomban üzensz 165
Juhász Gyula: Kalazanti Szent József emlékezete 539
Karay Lajos: Szonettek a Wiedmannstätten-rajzok című ciklusból 696
Kálnoky László: Eltávozók nyomában, Rónay György emlékének 839
Keresztury Dezső: Beszélgetések a küldetésről, Sokszor 455
Képes Géza: Sirató. Versfordítások a Löweni Kódexből 366
Kovács Gábor: Valaki más, Ház a tisztáson, Pillanatkép egy elválásról, Majd fúj a szél 470
Mihály László: Megőriztem 269
Ölbey Irén: Másnak a föld 101; Mosok 102
Ölbey Irén: Jelzők áradása 566; Halászok 52
Parancs János: Sirató helyett, A gyász 398
Pardi Anna: Három motívum 754
Pálos Rozita: Szomorúságod okai és oktalansága, Hidd el, Csak 28
Restár Sándor: Közérzet, Abszorpciók, Az álom szerkezete 620
Rudnai Gábor: Teremtés 476
Simándi Ágnes: Még akkor is 255; Akár az évezredek, Babits, Levél 256
Szabó Irma: A professzor, Kötetlen rabság, Lüttichi Szent Julianna 763
Szabó Miklós: A csend szigetén 485
Székely László: Mint félbemaradt tornyok, Krisztus mustárfája, Költői vágyak, Köszönet a Szentléleknek 121
Székely László: Fohászkodás, Imádság a szegénységért 492
Székely László: József ádventje, Aprószentek 802
Toldalagi Pál: Szent-Demeter 239; Kifogyhatatlan Isten 240
Tűz Tamás: Stigma, Különös szertartás, Hatalom, Menedék, Beata nox, Egyetemes gyónás 409
Vasadi Péter: Éji tekintet, Architektúra, Megtestesülés, Különbség 464
Városi István: Ki vagy? Hetvenkedés 35; Ágoston 36
Weöres Sándor: Versfordítások 527
A Vigilia beszélgetése
Hegyi Béla Bálint Endrével 456
Mappa
Hegyi Béla Berki Viola: Utolsó vacsora 251
Honismeret
Hegedűs László: Regöly és környéke 493
Varga Imre: A Canonica Visitatio értelmező szótára 200
Vértessy György: Fehéregyháza 698
Dokumentum
Bánk József: A katolikus egyház az üldözöttek védelmében 266
Dsida Jenő: A félszáz esztendős Ady Endre 339
Hölvényi György: Adatok Prohászka három művének indexre tételéhez 50
Kellő Gyula: Adalék Fábry Zoltán portréjához 198
Reményik Sándor: Három levele Raffaelli Rafaela nővérnek 624
Sík Sándor: Két levele Raffaelli Rafaela nővérnek 621
Szerkesztőségi közlemények
Számunk írói 8
A Vigilia hírei 360
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem