A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Távlatok 1995/3-4.

Világnézet, lelkiség, kultúra

Fülszöveg

"A katolikus egyház a II. vatikáni zsinattal visszafordíthatatlan módon elkötelezte magát, hogy az ökumenikus keresés útját járja; így hallgatja az Úr Lelkét, aki megtanítja arra, hogy hogyan olvassa az idők jeleit. Azok a tapasztalatok, amelyeket ezekben az években megélt és továbbra is megél, még mélyebben megvilágítják önazonosságát és történelmi küldetését illetően. A katolikus egyház elismeri és megvallja gyermekei gyengeségeit, tudva azt, hogy bűneik megannyi árulást és akadályt jelentenek az Üdvözítő szándékának megvalósításában. Minthogy állandóan hallja a hívást az evangéliumi megújulásra, szüntelenül bűnbánatot tart. Ugyanakkor azonban még jobban elismeri és magasztalja az Úr hatalmát, aki a szentség ajándékával halmozta el egyházát: saját szenvedéséhez és feltámadásához vonzza és alakítja."

Tartalom

Etikai támpontok keresése329
Következő számunk tartalmából342
Etikai támpontok keresése
Veres András: Istenhit és erkölcs a Veritatis splendor tükrében333
Erdő Péter: Magzatvédelem a mai egyházjogban343
Somfai Béla: Katolikus orvosetika - tegnap és ma352
Bolberitz Pál: Magánbűnök, közerkölcsök360
Kiss Ulrich: Szolidaritás és pénzgazdaság369
Bella Lászlóné: Mindössze környezetszennyezés?!377
Gyorgyovich Miklós: Kőmíves Kelemen országa385
Bárdosy Éva: Mindennapi bűneink389
Dokumentum
Ipacs Katalin: Az élet evangéliuma393
II. János Pál: Az Evangelium vitae kezdetű enciklikájából400
Mindszenty bíboros helyzetértékelése 1971 őszén404
II. János Pál: "Ut unum sint"351
II. János Pál: A II. viklágháború 50. évfordulóján475
Roger Etchegaray: Ötven éve ért véget a II. világháború481
Fórum az egyházról
Henri Boulad: A holnap egyházának reményei és gondjai412
György Attila: Stílusváltozás az egyházban?419
Gyorgyovich Miklós: Két elképzelés az egyházról425
Lelkiség
Nagy Ferenc: A kassai vértanúk428
Hartai Éva: "Tegyétek, amit mond..." Az iskolanővérek437
Gábor Csilla: Káldi György prédikációi és a Szent Ignác-i lelkiség447
Bozsóky Pál Gerő: Szent László király emlékezete457
Lelkipásztorkodás
Mészáros István: "Hittansztori?" avagy a kritika sztorija464
Rédly Elemér: Ahogy én látom471
András Imre: Hatvan éve indult el a KALOT-mozgalom476
A szenvedélybetegek problémái482
Figyelő
Kovács István: Beszámoló a IV. életvédő konferenciáról485
Horváth Monika: A Családvédelmi Szolgálat és a védőnő a családokért493
Tereza Worowska: A lengyel katolikusokról501
Nemeshegyi Péter: Jézus küldetésének szolgái514
Kultúra és élet
Haáz Andrea: Clunyi Kulturális Központ521
Emmanuel a szakrális művészetről526
Barlay Ö. Szabolcs: Istenkeresés a modern irodalomban527
Somos Róbert: Órigenész és Vak Didümosz a turai papiruszlelet fényében533
Czigány György: Keresztény élmény kortárs költészetünkben545
Napilapok példányszáma456
Szemle
Gál Ferenc 80 éves547
Pázmány-kori vizitációk550
Nemesszeghy Ervin: Tudomány, hit, bölcselet554
Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az Újszövetséghez555
Üldözött jezsuiták vallomásai557
Frenyó Zoltán: Az isteni és az emberi természetről558
Etikai-erkölcstani könyvjelző559
Vigilia-könyvek560
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Távlatok 1995/3-4. Távlatok 1995/3-4.

A borító kissé kopott.

Állapot:
640 ,-Ft
3 pont kapható
Kosárba