A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Idő a művészetben

A 70 éves Szabó Ferenc köszöntése

Fülszöveg

Évekkel ezelőtt egy négyszemközti beszélgetés során Szabó páter felvetette: ki tudja, lesz-e valaki, aki emlékkötetben emlékezik meg munkásságáról, s hozzátette, nem irigyli azt, aki levéltárosi igényességgel összegyűjti bel- és külföldi lapokban, gyűjtőkötetekben megjelent valamennyi cikkét. Azóta, hogy megismertem munkamódszerét, különösképpen is munkatempóját, magam is csak remélhetem, hogy egyszer - talán Szabó Ferenc hetvenötödik születésnapjára - mégis akad egy kitartó szakember, aki képes lesz fölkutatni, az ünnepelt irányításával, összes munkáinak 90-95 százalékát. Miért csak ennyit? Azért, mert például számtalan napi műsort készített a Vatikáni Rádió számára. Vajon összegyűjthető-e valamennyi?
Nos, mi, akik ünneplését elgondoltuk, megelégedünk a könnyebben hozzáférhető közel félszáz mű felsorolásával, és a kötet végén elég helyet hagytunk a további kutatómunka számára is.

Tartalom

Elöljáró kis trakta 5
András Imre: SJ
Egy izgalmas közös erdélyi körút egyházi élményei 7
Bárdosy Éva:
A jövőre emlékezni, várni a múltra 18
Bencze Lóránt: Avagy... s ugyanakkor...
- Szabó Ferenc Taedium vitae avagy a kegyelem pillanata
című versének szövegstilisztikai elemzése 28
Czigány György:
Győri Te Deum 30
Dékány Endre:
Időutazás és örökkévalóság 32
Gereben Ferenc:
Vélemények az egyházról 38
Gyorgyovich Miklós:
A zene a végtelen része 63
Keresztesné Várhelyi Ilona:
A vallásos nevelés nehézségei a családban és az egyházban 70
Nagy Ferenc: SJ
Szabó Ferenc S] papszentelési családfája 81
Nemeshegyi Péter: SJ
Az idő titka 86
Nemeskürty István:
Egy magyar jezsuita 1579-ben 102
Róna Judit:
„Ősfehér szívemből Isten szívéig burjánzott a tűnődés kristály létű fája"
- Juhász Ferenc képalkotása és a hosszú ének - 105
Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna:
Köszöntés orgonával, az impresszionizmus segítségével, a szeretethangján . 128
Szőnyi Zsuzsa:
Az idő 141
Tüskés Tibor:
Olasz égbolt alatt 145
Vértesaljai László:
A gyermekkor élménye Pilinszky írásaiban 154
Bibliográfia - Szabó Ferenc munkái 169
Munkatársak és a kötet szerzői 173
Curriculum vitae 174
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Idő a művészetben Idő a művészetben Idő a művészetben Idő a művészetben

A gerinc enyhén töredezett, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba