A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1973. január-december

XXXVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 864 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér illusztrációt tartalmaz. Teljes évfolyam.

Tartalom

TANULMÁNYOK
A hatvanéves Rónay György köszöntése 691
A százéves Budapest 361
Imádság, aszkézis, misztika 145
Lapok az egyház történetéből 79
Számunk elé 577, 721
Babits Mihály: Pascal gondolatai 723
Balássy László: Isten nevelő iskolája 811
Baróti Dezső: A nagy professzor arcképéhez 598
Belon Gellért: Biblikus elmélkedés a rendi papságról 800
Beney Zsuzsa: Malcolm Lowry 266
Beney Zsuzsa: "Salve Regina" (Weöres Sándor költeményéről) 386
Béky Gellért: Misztika tegnap és ma 173
Boda László: Véletlen és fejlődés 73
Boda László: Az ember és az előítéletek 509
Bogdán István: A betűk mestere. Tótfalusi Kis Miklós 679
Bogdán István: Karácsonyolás 818
Bozóky Mária: Gulácsy Lajos (1832-1932) 731
Bundev-Todorov Ilona: Egy templom modern művészete, Léderer Tamás
szobrászművész alkotásai a pilisborosjenői műemlék-templomban 195
Cselényi István Gábor: Evangéliumi aszkézis 168
Cserháti József: A hittudomány pluralizmusa és a hit egysége 433
Cserháti József: Ismét a pluralizmusról 793
Csóka J. Lajos: Az ókori kultúra átszármaztatója a középkorba
(Béda Venerabilis 673-735) 522
Dévényi Iván: Pablo Picasso (1881-1973) 396
Dévényi Iván: A gödöllői művésztelep 738
Farkas Attila: Petőfi szüleinél 17
Farkas Attila: Óbuda metamorfózisa 366
Farkas Attila: A hazai szecesszió és a zebegényi templom 725
Galambos Ferenc: Egy lelkipásztor és népnevelő a XVIII. században 106
Gál Ferenc: Bensőség a világ zajában 149
Gál István: Babits Pascalról 722
Hegedűs László: Regöly (egy egyházközség emlékei) 97
Hegyi Béla: Imádság és aszkézis ma 180
Hegyi Béla: Az egyház Ökumenikus küldetése az emberiség új társadalmi rendjében 484
Ijjas Antal: A biblia világa 316
Ijjas József: Szentírástudományunk panorámája a II. vatikáni zsinat után 289
Kacziba József: Az élet örömhíre 217
Kacziba József: Harsányi Lajos emlékezete 661
Kecskés Pál: Buddhizmus és kereszténység 11
Király Ernő: Az egyház és szentségei. Cserháti József pécsi püspök új könyve 53
Kis György: Adalékok egy dogmafejlődéshez 80
Kis Mónika: Teréz, az atomkor szentje 649
B. Kiss Éva: Az élő Bauhaus 391
B. Kiss Éva: A gödöllői iskola iparművészeti törekvései 740
Kunszery Gyula: A kétszáz éves Novalis 51
Kunszery Gyula: Madách vallásos költészete 464
Hans Küng (Tübingen): Néhány időszerű keresztény észrevétel a társadalom számára 8
Lisieux-i Szent Teréz: Szemelvények a "C" kéziratból (fordította Kis Mónika) 653
Lukács József: „Teremtő egyesülés". A teilhard-i "unión créatrice" és a történelem tendenciája 583
Lukács László: Pilinszky János "világmodellje" 447
Lukács László: A szeretet pedagógusa 606
Majsai Mór: Látogatás a mai Szentföldön 295
Nagy Kázmér: Egy államegyház gondjai 382
Nyíri Tamás: A kérőima és a hit 154
Paskai László: Az általános papság és a papi szolgálat a keresztény életben 227
Paskai László: Teilhard világképe és a teleológia 578
Richard Petzoldt: Heinrich Schütz (1585-1672) (fordította Ottó Ferenc) 394
Pfeifer János: Pacem in terris. Tíz éves a békeenciklika 219
Prokopp Gyula: Középkori kerektemplomok 119
Prokopp Gyula: Ipolyi Arnold 671
Remsey György: Szecesszió, spirituális művészet 747, 823
Rónay György: Possonyi László köszöntése 329
Rónay György: Egy szecessziós regényünkről 743
Rónay György: Petőfi a Nyugatban 21
Rónay László: Sík Sándor irodalomszemlélete 600
Rónay László: Harsányi Lajos és a század lírai költészete 662
Sarkadi Nagy Pál: Dosztojevszkij Krisztus képe 412
Somogyi György: Az aszkézis öröméről 171
Surányi Dezső: A biblia növényei 306
Szabadi Judit: Nagy Sándor művészetéről 734
Szabó Ferenc: Az emberi dráma - egzisztencialista szemmel 806
Szántó Konrád: Korszerű katolikus történelemszemlélet 442
Szeghalmi Elemér: Jékely Zoltán költészete 253
Szendi József: A zsinat utáni perszonális lelkiség 505
Szennay András: A közénk jött Isten 2
Szigeti Endre: Az egyház és az állam jogviszonyának történeti háttere 373
Szigeti Kilián: A szentmise megújított liturgiájának előzményei a középkori magyar liturgiában 84
Szíj Rezső: A volt pápai „kollégium" 114
Tordai Zádor: Miért érdekli Önt mint marxistát Teilhard de Chardin? 586
Tótfalusy István: A Keresztelő tanúságtétele 300
Tüskés Tibor: Kodolányi János: ÉN VAGYOK 451
Udvardy József: Fáradozástok az Úrban nem hiábavaló 1
Vajda József: Korszerű aszkézis 145
Vanyó Tihamér: A hazai hódoltság vatikáni források tükrében 88
Varga Imre: Protestáns lelkészek gályarabsága. A Wesselényi-féle összeesküvés egyházpolitikai következményei 232
Volly István. A XVII. század énekelt dallamai 111
Zolnay László: A budaszentlőrinci pálos főkolostor emlékezete 514
SZÉPIRODALOM
Széppróza
Ernesto Cardenal: Camilo Torres édesanyja (Balássy László fordítása) 815
Czigány György: Történet nélkül 527
Csulák Mihály: A pozsonyi herceg 458
Gerlei József: Téli kert 44
Gerlei József: Dolorosa 683
Harsányi Lajos: Önarckép. Részletek egy önéletrajzból 666
Hegyi Béla: Én, Szent György lovag 700
Ijjas Antal: Látogatás a druidák szigetének VI. századbeli püspökénél. Naplótöredék Man szigetéről I. rész 31, II. rész 189
Illés Endre: Ariel a könyvkiadóban 693
Kalló Ferenc:Gazsi bácsi 625
Kolozsvári Grandpierre Emil: A kibékülés 827
Kopácsy Margit: „A Tapolca vizétől a Sajó vizéig" 37
Koppány János: Családi ünnep 542
Magyar Ferenc: Születésnapi köszöntő 692
Major István: Szent István napja Világosnál 540
Móser Zoltán: Petőfi útja (felvételek Petőfi-emlékekről) 248
Pilinszky János: Élőképek (színmű) 258
Pilinszky János: "Urbi et orbi" a testi szenvedésről (színmű) 536
Possonyi László: A kristályosodás napja. Részlet egy önéletrajzból 337
Szarka Géza: Sobri 763
Teilhard imádságaiból (fordította Rezek Román) 161, 344, 418
Thurzó Gábor: Utazás az öcsémmel 197, 261, 323 398
Vas István: Mint a póruslélegzés 697
Winkler Mihály gyűjtéseiből a február havi borítólapon
Versek:
Balássy László: Domján Edit emlékére, Vázlat háború után. Farizeusok, Pascalis mysterii, Kaifás, Michelangelo, Beteszda, Auschwitzi szárnyasoltár 328
Bede Anna: A pusztában, Félelem, Sziklák felett 322
Berczeli A. Károly: Tűnődés, Varázsigék 36
Bittei Lajos: Emberi keresztút 250; A teremtés 833
Bodrog Miklós: Zsoltárok érkezése (Zsoltárfordítások) 409, 416
Borsos Margit: Találkozás, Zene, Magvetés, Álom 194
Csanád Béla: Pieta, Vízió 249
Endre Károly: Pasztell 686
Eszterhás Ferenc: Ajánlás, Játék Istennel, A lehető legtömörebben, Imádkozáshoz készülve, Mendegélő, In memoriam Eszterhás Judit 246
Falu Tamás: Költő, Betegen, Virágok a síron. Három szó, Idegen, Van, de nincs, X. Y. éneke, Gyászjelentések, Nem sikerült, Fűszál, Hétköznap 766
Fenyvesi Félix Lajos: Titokban, Vedd karodra, Tövisként szúr a sötét, Epigramma, Az ágy megvetve, Testvérek, Szépülő szerelem, Véres az ég 769
Gróf József: Töredék, Pontos jegyzetek 1971-ben 539; A csönd arcai 646
Gyurkovics Tibor: Bartók, Szavalat L. P. piarista diák emlékére, Valódi, Mandarin, Üvegen át 456
Hegedüs László: Megint egy sír 342
Hévizy Klára: Az ifjúság dicsérete. Belül 78; Kimenekülten, Folyamatok 128
Kerényi Károly: Prózai vallomás, Kálidásza olvasása közben. Utasoknak való 623
Keszthelyi Rezső: A tárgyak között, A csiga születése 474; A csiga homloka 483
Kutas Kálmán: Tisztán látok. Búcsúlevél, Ő jön 844
Mail József: A vakok 271
Makra Vilmos: Mathias Grünewald: Isenheimi Golgota, M. S. Mester: Golgota 55
Makrai Gyula: Sirató 530
Novalis: A „Mária-dalok"-ból (fordította Kunszery Gyula) 52
Papp Gyula: Őszi délután, Estefelé, Honnan jövök 843
Parancs János: Éjszakai utazás, In memoriam Erdélyi Attila, Az út 187
Pálos Rozita: Tények, Kint és bent, Asylum 122
Puszta Sándor: Anamnesis, Lev Tolsztoj, Szélfútta csillag, Levétel a keresztről, öregek, Szemben, Dosztojevszkij, Korunk hőse, Viszonylatok 49
Radó György: Szeretet, Borotvaéles híd 385
Rába György: A görögök megvakítják Polüphémoszt, A madarak, A hihetetlen, A harmadik kívánság, A tér vádolása 42
Rónay György: Szellemi páros ének 690
Simonyi Imre: Elégia, Annyi van hátra, Hangok harangok harangozó. Tető, szakadék. Bihari emlék 688
Solymos Ida: Mert visszavárhat, A havazás dicsérete, Eltűnőben 762
Stetka Éva: Anyám, Téged várlak 619
Toldalagi Pál: Néro, Légy acél, vagy beton, A nap vége, Nem elég 247; Szédület, Egy régi városban. Magam utálata és gyásza, A borzalom 633
Tóth Judit: A meglevőről 526; Kockák 817
Tóth Sándor: Madách sírja, Exodus, Epitaphium 321
Tűz Tamás: Papírparázs 336; Nincs oltalom 343; Már nem tudom 358
Vasadi Péter: Aki bűnös, Tódul felénk a föld 188; A kő 196; Neked, nekem 699
Weöres Sándor: Ezeréves Esztergom 390; Rónay Gyurkának 699
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN
(Doromhy Károly): A „modernizmus" és elítélése mai szemmel 239; Sorsunk a halál után. Xavier Léon-Dufour tanulmánya 755; A Hittani Kongregáció nyilatkozata az egyház misztériumáról 837.
ÉLET ÉS EVANGÉLIUM
(Tótfalusy István): Szabadság és elkötelezettség 50; Madarat tolláról... 129: Bűnbánat és megtérés 200; A szeretet kockázata 272; Kezdődik a nagy vakáció 411; Hódítás és ajándék 475; Amatőr - profi? 687; Odú és fészek 765.
PÁRBESZÉD:
Hajdú Péter: Amire eljutottunk 634
A VIGÍLIA BESZÉLGETÉSEI
(Hegyi Béla): Pilinszky Jánossal 123; Possonyi Lászlóval 330; Egyházzenei kérdésekről Kósa Ferenc karnaggyal 405: Kunszery Gyulával 468; Ignácz Rózsával 531; Sík Endrével 614.
A VIGÍLIA GALÉRIÁJA
(Dévényi Iván): Kondor Béla 120; Samu Géza 320; Berki Viola 520.
DOKUMENTUM
Doromby Károly: Brazíliai püspökök és rendfőnökök körirata a társadalmi igazságtalanságokról 771; Lenhardt Vilmos: Protestáns-katolikus megegyezés az
Eucharisztiáról Angliában és Franciaországban 476, Sík Sándor levele Harsányi
Lajoshoz 620; Zimándi P. István: Ötvenéves a Hajnali Harangszó 551.
NAPJAINK
1973. január 27.: Fegyverszünet Vietnamban 130; Csépányi Ferenc: Papok a tanácsokban 201; Hegyi Béla: A felszabadulás ünnepe 273; Thich Vien Hao tanúvallomása 638; Két békekongresszus közt 701; A békeerők moszkvai világtalálkozója után 767; Rónay György: XXIII. János emléke 417.
KÖNYVEK KÖZÖTT
Síki Géza: Ferencsik János 58; Németh Amadé: Fleischer Antal 59; Pilinszky János: Szálkák 132; Zimándi P. István: Péterfy Jenő élete és kora 203; Rába György: Szabó Lőrinc 204; Taxner-Tóth Ernő: Dickens világa 205; Mándy Iván: Mi az, öreg? 275; Szabolcsi Miklós: Változó világ - szocialista irodalom 345; Szeghalmi Elemér: Freskó és pasztell 346; Szentkúthy Miklós: II. Szilveszter második élete 419; Ördögh Szilveszter: A csikó 420; (Rónay László): Lengyel Balázs: Hagyomány és kísérlet 491; Vargha Kálmán: Álom, szecesszió, valóság 492; Gál István: Bartóktól Radnótiig 492: Zelk Zoltán: Féktávolságon belül 560; Zelk Zoltán: Sirály 560: Sinkó Ferenc: A fekete madár 639; Kolozsvári Grandpierre Emil: Az utolsó hullám 702; Illyés Gyula: „Minden lehet'' 768; Weöres Sándor „szimfóniái" 846.
SZÍNHÁZI KRÓNIKA
(Czére Béla): Hubay Miklós: Tüzet viszek 62; Molnár Ferenc: Liliom 134; Gyurkó
László: A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha 205; Tamási Áron: Énekes
madár 278; Déry Tibor "tragikus musical"-je 347; Kertész Ákos: Névnap 421;
Bertold Brecht: Kurázsi mama 493; Hernádi Gyula: Utópia 562; Shakespeare:
Vízkereszt 640.
(Hegyi Béla): Vörös zsoltár 781.
(Possonyi László): Maróti Lajos: Az utolsó utáni éjszaka 60; Grillparzer: Medea
277; Nemeskürty István - Örkény István: A holtak hallgatása 423; Karagóz 642;
Nyugatnémet színházi levél 779; Eörsi István: Széchenyi és az árnyak 852.
KÉPZŐMŰVÉSZET
(D. L): Bálint Endre és Jajczay János könyve; Czóbel Béla párizsi kiállítása; Művészeti életünk halottai 63; Budapesti kiállítások 136; Bálint-kiállítás a Műcsarnokban; Frank Frigyes tárlata; A kelet magyarországi művészek; Művészeti irodalom 208; Kiállítási jegyzetek 280; Angol portrékiállítás; Retrospektív Bolmányi-tárlat; Kamarakiállítás Vaszkó Erzsébet műveiből; Nemes Endre festményei és kollázsai: Götz János emlékkiállítás 350; Tihanyi Lajos és Czimra György emlékkiállítása; Novotny Emil tárlata 424; Újra megnyílt az esztergomi Keresztény Múzeum; Képzőművészeti könyvek 495; Emlékkiállítás Kondor Béla műveiből; Kovács Margit múzeum Szentendrén, Nagy Előd kamarakiállítása 564; Gadányi Jenő emlékkiállítása Miskolcon; Ferenczy Béni esztergomi emlékkiállítása; Gábor Marianae tárlata; Triznya Mátyás tárlata 643; Kiállítások az ezeréves Esztergomban; Ipolyi-emlékkiállítás a Keresztény Múzeumban; Radó Károly, Fischer Ernő,
Lóránt János és Hock Ferenc tárlatai 704; Új képzőművészeti kiadványok; Képzőművészeti kislexikon; Két kiállítás 782; Az Európai Iskola kiállítása Székesfehérvárott; Kassák-emlékkiállítás 853.
(Major Balázs): Geszler Mária kiállítása 855
(Tóth Sándor): Sinkó Veron és Patona Teréz kiállítása 352
ZENEI JEGYZETEK
(Rónay László): Barokk mesterek és mesterművek; A magyar „klasszicizmusról";
Lemezfigyelő; Zenei könyvek 65; Egyházzenei események; Lemezfigyelő 137;
Stravinsky egyházi zenéje; Lemezfigyelő; Zenei könyvek 210; A kétszázötven éves
János-passió; Verdi: Quattro pezzi sacri; Lemezfigyelő 281; Albán Berg: Lulu;
Lemezfigyelő; Zenei könyvek 352; Nagyheti egyházzenei események; Lemezfigyelő,
Zenei könyvek 425; Lemezfigyelő; Zenei könyvek 499; 568; 708; 786; 858.
(Tóth Sándor); "Amanita Muscaria" 427: Orgonakoncertek; A Homérosz Kórus 497;
Az egyházzenéről 566; A nyár hangversenyeiről 645; Az Állami Hangversenyzene-
kar koncertje Martonvásáron; Ács József orgonaestje 705; Rajeczky Benjámin a
gregoriánról: Kiszely Gyula halála 784; Szokolay Sándor: Sámson 856
FILMEK VILÁGÁBÓL.
(Kipke Tamás): Filmekről röviden 571; Az utolsó mozielőadás 711; Modern idők 860;
(Ungváry Rudolf): Romantika 68; Pszichológiai filmek 139; Fotográfia 212: A történelmi filmről 355; Közöny 428; Szabad lélegzet 569: A személyesség katarzisa 709; Tűzoltó u. 25. 787.
RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT
(Balássy László): Az ember tragédiája 142; Írók a képernyőn (Hubay Miklós egyfelvonásosa, Illés Endre emlékezése Nagy Lajosra; Az élő Moliére; Moliére a képernyőn) 283; A borzalom - és a művészi ábrázolás (Egy óra múlva itt vagyok)
430: „Párkák" 500; Vetélkedni - de hogyan? 501; Századunk útjain; „Isten városa"' 713; Zrínyi 789.
(Tóth Sándor): Nemzetközi fesztivál - gyermekeknek 356.
NAPLÓROVATUNK EGYÉB CIKKEI
Cardenal, Ernesto: Az örök ünnep (Ford. Balássy László) 56; Evolúció (Ford. Balássy László) 274; Honthy Hanna: Levél a Szerkesztőhöz 131; Rónay György: In
memoriam Jacques Maritain 490; (r. l.): Pablo Casals halálára 845; Szigeti Kilián:
A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete történelmünk folyamán 557.
A VIGÍLIA A NAGYVILÁGBAN
A februári, májusi, júliusi borítón és a 717. oldalon.
A VIGILIA POSTÁJÁBÓL
A szeptember havi hátsó belső borítón.
TÁJÉKOZÓDÁS
Február, május, június, július, november, december hátsó borítón és a 216; 271;
572; 716 és 861 oldalon.
KÉPEK JEGYZÉKE
A zebegényi templom 725; Balog Tünde: Betlehem 818; Berki Viola: Márciusi ifjú
(január havi műmelléklet). Keresztfán, Petőfi emléke (augusztus havi műmelléklet),
Hunor és Magyar, Krisztus vagy Barabbás? A Keresztelő fejevétele 521, a külső
borítólapok rajzai; Borsos Miklós illusztrációja Rónay György verséhez 691; Borsoicszky Jolán rajza 319: Budaszentlőrinci pálos kolostorról képek az 513, 518,
556 oldalakon és az augusztusi külső borítón; Cardenal, Ernesto arcképe 792; Erdélyi János felvétele: A Napba néző fiú júliusi borítón; Hegyi Béla: Illusztrációk
A teremtés című vershez 835; Komáromi János: Krisztus 245, Rajz 822; Kondor
Béla: Kompozíció angyallal. Kis triptichon 118, Pilinszky János és három vallásos
kép (februári műmelléklet), Pilinszky Jánosnak ajánlott rézkarc 124; Léderer Tamás alkotásairól fotók a márciusi borítólapon; Magyar Gábor: Az apostol 717;
Menyhárt László: Madonna 55, Eucharisztia 245, Rajz 790; Móser Zoltán felvételei
Petőfi-emlékekről (áprilisi műmelléklet); Nagy András: Illusztráció 188, Az örökség vámszedői az októberi borítólapon; Nagy Sándor: Lakoma-jelenet. Búcsú hazulról novemberi műmellékleten; Orlay Petrich Soma: Petőfi szüleinél januári
műmellékleten; Óbudai látkép 372; Reinsey György: A párkák (novemberi műmelléklet) ; Samu Géza munkái (májusi műmelléklet); Sinkó Veron: Mese-hintó
(textilterv) 327; Somogyi Győző húsvéti rajza az áprilisi borítón; Surányi Dezső
cikkéhez fényképfelvételek a biblia növényeiről májusi borítón; Swierkiewicz Róbert: Baleset 541, Szabó J. György: A világ felett januári borítón, Húsvét 286;
Székely Mária: Via crucis 250; Szép Gyula: Körtemplom (fafaragás) 717: Tarnóczy
Zoltán: Tél 30, Istentisztelet 214, Agapé 286, Óbudai részlet 397, Japán táj 446;
Till Aran felvétele Sík Sándorról a szeptemberi borítón, Valkó László: Kereszten 467, Szfinx, A törvény 489, Kommunikáció? 573.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem