A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 2007. január-december

LXXII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal, tartalomjegyzék melléklettel.

Tartalom

72. évfolyam VIGÍLIA
LUKÁCS LÁSZLÓ: A feltámadás csendje 241
A gyermek jele 881
A hétpecsétes könyv 561
A kerttől a városig 81
A szeretet hatalma 321
Az Égre nyitottan 481
Békességóhajtás 1
Boldogok a békességszerzők 721
„Boldogok a szelídek" 401
Fényedre vágyom 801
„Halak a hálóban" 161
Hangzavar vagy új harmóniák? 641
TANULMÁNY, ESSZÉ
ARANYSZÁJÚ
SZENT JÁNOS: A sorsról és a gondviselésről (Krupp József fordítása és jegyzete) 322
BALTHASAR, H. U. VON: A búcsú-tercett (Görföl Tibor fordítása) 15
BARTH, KARL: Wolfgang Amadeus Mozart (Görföl Tibor fordítása) 8
CSEKE ÁKOS: Barbárok a kapu mögött (esszé) 29
DARIDA VERONIKA: Racine, a Port-Royal krónikása (tanulmány) 22
DÉVÉNY ISTVÁN: Bevezető Charles Sanders Peirce írásához 811
ECKHART MESTER: Értekezés a „Miatyánk"-ról (Bányai Ferenc fordítása és jegyzete) 327
GÖRFÖL TIBOR: „A test romlatlansága, az anyag szellemisége" (esszé) 7
HENRY, MICHEL: A barbárság (Tverdota Gábor fordítása) 31
KERESZTY RÓKUS: Az Eucharisztia. Az idő és örökkévalóság metszőpontjában 338
NEMESHEGYI PÉTER: Szent István, a hídépítő (esszé) 562
PEIRCE, CH. SANDERS: Isten létének mellőzött bizonyítéka (Dévény István fordítása) 813
PROHÁSZKA LÁSZLÓ: Ferenczy Béni egyházművészeti alkotásai (tanulmány) 343
SÁGHY MARIANNE: Szent Jeromos és a Szentföld (tanulmány) 802
SZENNAY ANDRÁS: A föld vándora - a Feltámadott. Húsvéti gondolatok 242
TARDY LÁSZLÓ: Istenélmény a mai zenében (tanulmány) 2
VÁROSMISSZIÓ
BABARCZY VERONIKA: Városmisszió - Budapest, 2007 104
ERDŐ PÉTER: A városmisszió 82
MARIK JÓZSEF - KUNSZABÓ ZOLTÁN: Nagyvárosok missziója 90
NEUBAUER, OTTO: Misszió öt kenyérrel és két hallal. Az európai
városmisszióról (Késmárki Zsolt fordítása) 95
TOMKA FERENC: A misszió és az új evangelizáció 111
A SZERZETESSÉG JELENE ÉS JÖVŐJE
HOLLAND, SHARON: A szerzetesi élet Perfectae caritatis szerinti reformja
negyven év távlatából (Orosz Lóránt fordítása) 170
MARTINELLI, PAOLO: A megszentelt élet teológiájának kulcskérdései ma
(Deák Viktória Hedvig fordítása) 180
SZÉKELY JÁNOS: Evangéliumi tanácsok a Bibliában 162
VÁRNAI JAKAB: A szó és a szlogenek. „Közbeszéd" a szerzetesi közösségben 189
TERMÉSZETJOG ÉS ERKÖLCSTEOLÓGIA
FRIVALDSZKY JÁNOS: A kormányzat természetjogi kötöttségéről 266
KUMINETZ GÉZA: A jogrend természetjogi szemléletének időtállósága 255
PAPP MIKLÓS: A Krisztusban megértett emberi természet 245
VALLÁS ES ERŐSZAK
BÉRES TAMÁS: Az Egyházak Világtanácsa az erőszak ellen 432
KOCSI GYÖRGY: Az Ószövetség és az erőszak 402
KOCSIS IMRE: Jézus és az erőszak 413
NIEWIADOMSKI, JÓZEF: Vallás és erőszak. A kinyilatkoztatás válasza az erőszak
problémájára (Tamás Roland fordítása) 423
SZENT ERZSÉBET ÉS A NŐI HIVATÁSOK
FALVAY DÁVID: Árpád-házi Szent Erzsébet a 13-14. századi itáliai
női vallásosság kontextusában 498
GECSER OTTÓ: Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a középkori Európában 490
KOPP MÁRIA - SKRABSKI ÁRPÁD: Női szerepek a mai magyar társadalomban 513
SCARAFFIA, LUCETTA: A feminizmus és a katolikus egyház
(Deák Viktória Hedvig fordítása) 508
SZ. JÓNÁS ILONA: Árpád-házi Szent Erzsébet legendái 482
VINCENT VAN GOGH:
CSEKE ÁKOS: Sorrow 582
HALMAI TAMÁS: Fénnyel festett világ. Megjegyzések Van Gogh művészetéhez 578
HORKAY HÖRCHER FERENC: A művészet mint vigasztalás. Van Gogh: Az irgalmas
szamaritánus (Delacroix nyomán, 1890) című képe 591
MÁTHÉ ANDREA: Van Gogh - töredékek 573
VAN GOGH, VINCENT: Imádság (Bende József fordítása) 568
VALLÁS - MŰVÉSZET
GÖRFÖL TIBOR: Irodalom és kereszténység 660
HAAS, ALOIS M.: Misztika és irodalom (Görföl Tibor fordítása) 649
LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS: Nyitva hagyott ég. Művészet mint vallásos kommunikáció 667
SISKA HENRIETT: A vallás az érett és a kései barokk művészetében 652
VOLTER KÁLMÁN JÓZSEF: Szent Ignác levele a keresztény muzsikusokhoz 642
„EMLÉKEZET ÉS KIENGESZTELŐDÉS"
GÁRDONYI MÁTÉ: Magyar teológusok útkeresése a szocializmus évtizedeiben 749
KÁLMÁN PEREGRIN: Megállapodás-tervezet 1956-ból 739
PUSKÁS ATTILA: Emlékezet és kiengesztelődés 728
VÁRSZEGI ASZTRIK: Kiengesztelődésünk és megbékélésünk útja 722
A VIGÍLIA KARÁCSONYI KÖRKÉRDÉS
Béke, bocsánat és kiengesztelődés
Aszalós János (matematikus), Báthori Csaba (költő),
Bogárdi Szabó István (református püspök),
Czigány György (költő), Dér András (rendező),
Esterházy Péter (író), Fabiny Tibor (irodalomtörténész,
evangélikus teológus), Gyulay Endre (katolikus püspök),
Id. Hafenscher Károly (evangélikus teológus),
Jakubinyi György (gyulafehérvári érsek), Jász Attila
(költő), Karátson Gábor (író, festőművész),
Kereszty Rókus (ciszterci szerzetes, teológus),
Kopp Mária (pszichológus), Lackfi János (költő),
Máté-Tóth András (teológus), Pomogáts Béla
(irodalomtörténész), Rába György (költő),
Ritoók Zsigmond (klasszika-filológus), Rónay László
(irodalomtörténész), Schanda Balázs (jogász),
Schweitzer József (ny. országos főrabbi), Skrabski Árpád
(szociológus), Szabó Ferenc (jezsuita szerzetes, teológus),
Szennay András (bencés szerzetes, teológus),
Takács Zsuzsa (költő), Tomka Miklós (vallásszociológus),
Vasadi Péter (költő), Villányi László (költő),
Vizi E. Szilveszter (orvos, az MTA elnöke)
és Vörös István (költő) válaszai 882
VERS
BÁTHORI CSABA: Ha nehezebb vagy; Mindent kibírunk; Ez a bolt 214
BAÁN TIBOR: Itt és mégse; Tóth Árpád utolsó fényképére; Körmenet 527
BORIÁN ELRÉD: Memória est Deus?; San Vitaié di Ravenna 207
CZIGÁNY GYÖRGY: „Négy utolsó ének" 529
DANYI ZOLTÁN: Árnyékot ég; Mutatta a kőből; Van út egy;
Meg sem ismer; Ez is sok 838
FECSKE CSABA: Az öregkor küszöbén; Az a cél 124
GYÖRE BALÁZS: a harangszó menti meg; az ötödiken 44
GYŐRFFY ÁKOS: Négy Ruysbroek-töredék 360
HALMAI TAMÁS: Kalligráfia 445
HORKAY
HÖRCHER FERENC: Kard vágta sebben éles fény 361
JÁSZ ATTILA: XLV. [Amíg lehet] 207
JÁSZ ATTILA: azégfelé 607
LACKFI JÁNOS: Újévi koncert; Karácsonyi leheletek 117
LÁZÁR BENCE: Termek; Ha nem engednek 536
OLÁH ANDRÁS: Szökevények 462
SZEGEDI-SZABÓ BÉLA: Ki emlékszik...; Ha majd a benti... 769
SZIJJ FERENC: Készülődés (5) Formátlan vers 842
SZÖLLŐSI MÁTYÁS:! Requiem 54
TATÁR SÁNDOR: Carpedi(gn)em; Lombudsman (?); Fiat obscuritas! 45
URIASAF: Székely Magda nyugalma 772
VASADI PÉTER: Két új mondat Pascalról 675
VASADI PÉTER: Mindaz, mi eddig; Metanoia 833
VASADI PÉTER: P. J. (2.); Az Egy 197
VASADI PÉTER: Szövegek 519
VÖRÖS ISTVÁN: Saját Tao 118
ZSOLDOS IMRE: Furcsa forgatag; Szivemben hordozlak; Beszédes hallgatás 686
CSEKE ÁKOS: A szerelmes Dante (tanulmány) 125
DARIDA VERONIKA: Corpus Christi. Krisztus teste Pascal szövegeiben és
Philippe de Champaigne festményein (esszé) 281
DARÓCZl ANIKÓ: Versek születése, tükrök között. Beney Zsuzsa
hetvenhetedik születésnapjára (esszé) 277
Beney Zsuzsa kiadatlan versei 278,280
GALINSZKAJA, l. L.: A Mester és Margarita kriptográfiája
(Medve A. Zoltán fordítása) 216
G. GÖDÉNY ANDREA: Holokauszt és zsoltár (tanulmány) 608
GÖMÖRI GYÖRGY: Találkozások Pilinszkyvel (esszé) 849
GYŐRFFY ÁKOS: Az általános részvét szükségességéről. Krasznahorkai
László: Kegyelmi viszonyok (esszé) 602
GYÖRFFY ÁKOS: Felfénylő zaklatottság. Szijj Ferenc: Kenyér cédulák (esszé) 843
HALMAI TAMÁS: A fenség rozsdálló kapui. Rába György Apák és fiak
című verséről (esszé) 362
HALMAI TAMÁS: A vers aszkézise. Kovács András Ferenc
Pilinszky-portré. Lectio című verséről (esszé) 210
HALMA! TAMÁS: Az értéktől a rendig. Gergely Ágnes
Gyújtópont című verséről (esszé) 770
HALMAI TAMÁS: Az idill evidenciája. Oravecz Imre Boldogság című
verséről (esszé) 294
HALMAI TAMÁS: Közel az idők szívéhez. Czigány György Dallamaink
című verséről (esszé) 531
HALMAI TAMÁS: Mérték, művészet, szenvedély. Imre Flóra Allegória
című verséről (esszé) 690
HALMAI TAMÁS: Nap száll föl a szavak közt. Vasadi Péter
Kegyelem című verséről (esszé) 836
HALMAI TAMÁS: Park egy távoli kontinensen. Vörös István Teoréma
című verséről (esszé) 121
HUGHES, TED: A királyok jövetele (színmű) (Tóth Bálint fordítása) 946
JANI ANNA: A hiány metaforái. Jegyzetek József Attila, Pilinszky János
és Beney Zsuzsa költészetéhez (esszé) 199
KRUPP JÓZSEF: Időtöredékek. Rakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben.
Versek 1981-2005 (esszé) 759
MARTIN FERENC: A spirituális teljesség felé. Andrej Tarkovszkij és
Szaladják István filmjeiről (esszé) 47
MÁTHÉ ANDREA: Aisthesis chronou - Időérzék. A pannonhalmi
Arcus temporum művészeti fesztivál margójára (esszé) 840
MÓZES HUBA: „Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris". Kettős
parafrázis Dsida Jenő Sírfeliratában (esszé) 51
NAGY FARKAS - DUDÁS ERIKA: Elfogyott napok (részlet) 683
NAGY FARKAS - DUDÁS ERIKA: Útvégek (novella) 53
ORAVECZ IMRE Ondrok gödre. I. könyv (Óhaza) (regényrészlet) 290
ORAVECZ IMRE Ondrok gödre. I. könyv (Óhaza) (regényrészlet) 457
RÓNAY LÁSZLÓ Napok Juhász Gyulával (naplójegyzetek) 820
SEBŐK MELINDA Rónay György-dokumentumok a Babits-hagyatékban 299
Rónay György levelei Babits Mihálynak és Babits
Mihálynéhoz 303
SELYEM ZSUZSA: A zsarnokság, a megváltás és az irodalom
viszonyáról (I. rész) (esszé) 351
SELYEM ZSUZSA: A zsarnokság, a megváltás és az irodalom
viszonyáról (II. rész) (esszé) 446
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem