857.847

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az épitőművészet története az ókorban

Az épitőművészet története I./Ó-kor

Szerző

Kiadó: Magyar Mérnök- és Építészegylet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 464 oldal
Sorozatcím: Az épitőművészet története
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Unicus kiadás. 1000 szövegközti ábrával és 64 külön táblán 100 melléklettel. Nyomatott a "Pátria" r.-t. nyomdájában, Budapesten.

Előszó

Az első, önálló kutatáson alapuló, magyar művészettörténetet veszi ebben a kötetben az olvasó. Első alkalommal szól ezeken a lapokon magyar szakember a művelt közönséghez és szaktársaihoz olyan... Tovább

Tartalom

Bevezetés - Czigler Győző ... VII
EGYIPTOMI ÉPÍTÉS. - Kabdebo Gyula 1
I. Általános rész 1
II. Szerkezettan és alaktan 9
A) Szerkezettan 9
B) Alaktan 12
III. Műemlékek 22
A) Sírépítkezések 22
1. Memfiszi korszak 22
Piramisok 22
Masztabák . 25
2. Thébei korszak 26
a) I. időszak 26
b) II. időszak 27
3. Szaiszi korszak 28
B) Templomépítkezések 29
1. Memfiszi korszak 29
2. Thébei korszak 30
a) I. időszak 30
b) II. időszak 30
3. Szaiszi korszak 34
C) Profán építkezések. 36
KÁLD (BABILONI) ÉS ASSZÍR ÉPÍTÉS
Orczy Gyula 39
I. Általános rész . . 39
II. Anyag és szerkezet 43
III. Alaktan és díszítés 45
IV. Műemlékek 48
kisázsiai, föníciai és izraelita
ÉPÍTÉS - Báthory István 59
I. Kisázsia 59
A) Kappadócia (Kittita emlékek) ... 59
B) Frígia 63
C) Paflagónia . 66
D) Tantalusz birodalma (Szipilosz) . . 67
E) Lídia 69
F) Kária 71
G Líkia 71
II. Fönícia 76
A) Általános rész 76
B) Műemlékek 79
1. Sírok 79
2. Szentélyek és templomok ... 81
3. Városok 83
III. Izrael 85
PERZSIAI ÉPÍTÉS - Wittinger Aladár . 90
I. Ó-perzsa építés 90
A) Általános rész 90
B) Szerkezettan és alaktan 92
C) Műemlékek 96
1. Királysírok 96
2. Paloták 98
II. Uj-perzsa (Arzakida és Szasszanida) építés 105
A) Bevezetés, szerkezet és forma. 105
B) Arzakida műemlékek 110
C) Szasszanida műemlékek 111
indiai, kínai és japáni építés
Kertész Róbert 115
I. India 115
A) Általános rész 115
B) Műemlékek 121
II. Kína 136
III. Japán 139
Amerikai építés - Kabdebo Gyula . 148
Ősformák 148
Mexikó 148
Peru 150
GÖRÖG ÉPÍTÉS I. - Nagy Virgil. . . 153
Alaktan, szerkezetek, stílus 153
A) Bevezetés 153
B) Korai formák és szerkezetek ... 156
C) A görög templom 162
D) Oszloprendek 165
1. Dór oszloprend 165
Tagozatok 165
Színezés és díszítés 174
Szerkezeti részletek 175
- Arányok 179
2. Jón oszloprend 181
Tagozatok 181
Színezés és díszítés 185
Szerkezeti részletek 186
Arányok 187
3. Korinthusi oszloprend 188
Tagozatok 188
Díszítés, arányok és szerkezeti
részletek 190
4. Az oszloprendek vegyes alkalmazása 191
5. Az oszloprendek alakzatainak fejlődése 191
E) Esztétikai taglalás 196
GÖRÖG ÉPÍTÉS II. - Tőry Emil ... 203
A görög építés fejlődési menete és műemlékei 203
A) Bevezetés 203
B) Ásatások 209
C) Templomok 218
1. A görög templom általában . . 218
2. A görög építés korszakai ... 221
3. Dór rendszerű templomok ... 221
a) A korai dór formák kora . . 221
b) A dórok bevándorlásától
Szolonig 223
c) Szolontól Kimonig 225
d) Kimontól Nagy-Sándorig . . 228
e) Nagy-Sándortól a római uralomig 231
4. Jón rendszerű templomok . . . 232
5. Korinthusi rendszerű templomok 239
D) Profán épületek 242
1. Nyilvános épületek 242
a) A történelemelőtti kor maradványai 242
b) Az archeologia szakába vágó
épületek 244
Gimnázion és palesztra. . . 245
Agora és sztoa 246
Buleuterion, pritaneion és leszke 247
c) Költészet és zene épületei. . 248
Színház 248
Odeion 251
d) Nyilvános versenyek épületei 252
Sztádion 252
Hippodrom 252
2. Magánépületek 253
a) Lakóházak 253
b) Sírok 255
ETRUSZK ÉPÍTÉS - Ullmann Gyula . 257
I. Bevezetés 257
II. Városfalak és kapuk 260
III. Lakóházak, csatornák, utak és hidak . 264
IV. Templomok . 265
V. Síremlékek 270
RÓMAI ÉPÍTÉS I. - Tőry Emil 275
I. Szerkezettan 275
A) Bevezetés 275
B) Építési anyagok 279
C) Szerkezetek 283
1. Falak 283
2. Boltozatok 289
a) Dongaboltozat 290
b) Keresztboltozat 292
c) Kupola- vagy gömbboltozat . 293
d) Fülkeboltozat 296
3. Gerendafödémek 297
4. Tetők 297
5. Belső kiképzés 300
II. Alaktan 304
A) Építési stílusok 304
1. A római dór (toszkán) oszloprend 304
2. Jón oszloprend 306
3. Korinthusi oszloprend 308
4. Római (kompozit) oszloprend . 310
B) Építészeti részletek 310
1. Falnyílások 310
2. Az archivolt 312
3. Fülkék és figurális támasztó elemek 313
4. Tagozatok és azok díszítései . . 313
C) Esztétikai méltatás 315
RÓMAI ÉPÍTÉS II. - Sándy Gyula . . 319
A római műemlékek ismertetése ... 319
A) Bevezetés 319
B) Ut-, hid-, vízvezeték-, kapu-építkezések és városerődítések 322
C) Forumok, bazilikák 327
D) Templomok 331
E) Fürdők 338
F) Játékterek, cirkuszok,színházak, amfiteátrumok 341
G) Lakóházak 348
H) Paloták és villák 352
I) Sírok 353
K) Diadalívek, oszlopok, emlékművek
és iparművészeti tárgyak 355
ÓKERESZTÉNY ÉPÍTÉS Schoditsch
Lajos (I-II) és Kabdebo Gyula (III-V) 357
Bevezetés 357
I. Róma 360
A) Sírok 360
1. Katakombák 300
2. Síremlékek 364
B) Templomok 364
1. Bazilikák 365
2. Centrális építmények 375
II. Szíria 377
A) Sírok 377
1. Sziklasírok 377
2. Síremlékek 379
B) Templomok 380
1. Bazilikák 380
2. Centrális építmények 383
III. Ravenna 386
A) Bazilikák 387
B) Centrális építmények 391
IV. Északi tartományok 396
V. Bizáncz 403
A) Bazilikák 407
B) Centrális építmények 407
C) A bizánci építés elterjedése (Szerbia,
Románia, Oroszország) 411
IZLAM ÉPÍTÉS Szabó Gyula 421
I. Bevezetés 421
II. Történet 422
III. Szerkezetek és műformák 427
1. Építő anyag 427
2. Szerkezetek 428
3. Alaprajz és homlokzat 431
4. Műformák 434
IV. Műemlékek 437
1. Arábia 437
2. Szíria és Palesztina 437
3. Egyiptom 438
4. Spanyolország 441
5. Perzsia 444
6. India 445
7. Kisázsia 448
8. Európai Törökország 449
IRODALOM. . 453
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ 457
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem