826.144

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az általánostól a különösig

Fülszöveg

A könyv az MTA Pszichológiai Kutatóintézete „szenior" munkatársainak írásait gyűjtötte össze. Egy ünnepi pillanatban, a 100 éves évfordulón kínál keresztmetszeti képet az Intézet munkájáról. A szerzőket arra kértük, olyan tanulmányt írjanak, mely valamiképpen reprezentálja az utóbbi évek kutatásait. Az egyes munkák megmutatják egy-egy kutató, illetve kutatócsoport eredményeit, a tanulmányok együttese pedig átfogó képet ad arról, hogy mivel foglalkozik az MTA Pszichológiai Kutatóintézete. A témakörök a pszichofiziológiai alapmechanizmusok vizsgálatától az összetett társadalmi jelenségek pszichológiai vonatkozásainak kutatásáig terjednek. Könyvünk címe erre utal. A 21 szerző többféle megoldást választott: volt, aki több év munkáját összegezte, mások az előzmények rövid bemutatása után egy újabb vizsgálatot vagy vizsgálatsorozatot ismertettek és voltak olyanok, akik a kutatások metodológiai hátterét elemezték.

Tartalom

CZIGLER ISTVÁN: Előszó: Kutatások egy 100 éves intézetben 7
PATAKI FERENC: Egy évszázad árnyékában: Adalékok a Pszichológia Intézet történetéhez 15
KARMOS GYÖRGY: Állatkísérletek jelentősége a kognitív pszichofiziológiában 41
ULBERT ISTVÁN - ERIC HALGREN - GARY HEIT - KARMOS GYÖRGY: Rendezett, illetve rendezetlen vizuális mozgás hatására kialakuló szinaptikus és sejtaktivitás az emberi agykéregben 64
WINKLER ISTVÁN: Változásdetekció összetett akusztikus környezetben: Túl a kakukktojás-paradigmán 82
CSÉPÉ VALÉRIA - SZŰCS DÉNES - LUKÁCS ÁGNES: Beszédészlelés és a nyelvi rendszer - fejlődés és fejlődési zavar 109
CZIGLER ISTVÁN - WINKLER ISTVÁN - BALÁZS LÁSZLÓ: Automatikus változásdetekció a látásban 132
MOLNÁR MÁRK - KONDÁKOR ISTVÁN - TÓTH ERIKA - WEISZ JÚLIA: Kognitív percepciós teljesítményekkel összefüggő potenciálok determinisztikus jellemzői 149
BALÁZS LÁSZLÓ - WEISZ JÚLIA: Személyre jellemző féltekei aszimmetriák az információfeldolgozásban és az agyi elektromos aktivitásban 169
MARTON MAGDA: A társas történések belső szimulációja 189
GERGELY GYÖRGY: Az intencionális cselekvések értelmezése és utánzásos tanulása csecsemőkorban 207
GERVAI JUDIT: Molekuláris genetika a pszichológiai kutatásban: A dopamin d4 receptor gén szerepe a korai kötődés
dezorganizációjában 228
G YARMATHY ÉVA: Alulteljesítő tehetségesek 251
HALÁSZ LÁSZLÓ: A (művészet)pszichológia freudi kihívása 276
FARKAS ANDRÁS: Prototípushatás és kategorizáció művészeti ingereknél 302
LÁSZLÓ JÁNOS: Pszichológia, irodalom, elbeszélés 317
FÜLÖP MÁRTA: A versengés kulturális tükörben 337
EHMANN BEA: A kvalitatív kutatás két árama és a pszichológiai tartalomelemzés 357
CSABAI MÁRTA: Az egészség és a test szociális reprezentációi, a kontroll, a felelősség és az identitás összefüggései 373
ERŐS FERENC: Társadalmi változás és szociális reprezentáció 339
RÁCZ JÓZSEF: Kockázati csoportok, kockázati droghasználat: Szociálpszichológiai kutatási mozaikok 405
ENGLÄNDER TIBOR - FARKAS ÉVA: Felkészültség hatása az információgyűjtő stratégiák alakításában 431
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az általánostól a különösig Az általánostól a különösig
Állapot:
2.140 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba