A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Adózók mindentudója

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Novorg International Szervező és Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 192 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-485-007-X

Előszó

E kiadvány szerzői arra törekedtek, hogy segítséget nyújtsanak a vállalkozásokat érintő napi adózási tudnivalók összefoglalásában. Fő céljuk az 1994. évi adókötelezettségekben bekövetkezett... Tovább

Tartalom

BEJELENTKEZÉS, ADÓSZÁM - ADÓALANY NYILVÁNTARTÁS........5
1. A bejelentkezés szabályai....................................................................5
2. Nyilatkozattételi kötelezettség.............................................................9
3. A 94201. adatlap kitöltése...................................................................10
4. Az adószám.........................................................................................19
5. Az adatmódosítás szabályai.................................................................20
6. A 94202. adatlap kitöltése....................................................................21
7. Az adatmódosítás különleges esetei - a tevékenység megszüntetése.....23
7.1. Szervezeti forma változása esetén követendő eljárás......................24
7.2 A csőd-, felszámolás- és a végelszámolás során követendő eljárás........26
7.3 A tevékenység megszüntetés egyéb esetei......................................29
ADÓZÁSI ISMERETEK.............................................................................31
1. A társasági adó....................................................................................31
1.1. Adókötelezettség............................................................................31
1.2. Az adó alanya................................................................................31
1.2.1. A belföldi székhelyű adóalanyok.........................................31
1.2.2. A külföldi székhelyű adóalanyok.........................................32
1.3 Az adóalap megállapítása...............................................................33
1.3.1. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozók adóalapja.................34
1.3.2. Az egyszeres könyvvitelt vezetők adóalapja........................34
1.3.3. A külföldi vállalkozó adóalapja...........................................35
1.3.4. A külföldi szervezet adóalapja.............................................35
1.3.5. A kizárólag készfizetői kezesség nyújtásával foglalkozó részvénytársaság adóalapja..................................................35
1.3.6. Közhasznú társaság adóalapja..............................................35
1.4. Az adózás előtti eredményt módosító tételek..................................36
1.4.1. Veszteségelhatárolás (-).......................................................36
1.4.2. Céltartalék (+-)...................................................................36
1.4.3. Értékcsökkenési leírás (+ -).................................................39
1.4.4. Értékvesztés (+ -)................................................................41
1.4.5. Kapott osztalék, részesedés (-).............................................42
1.4.6. Visszatérített adó (-)............................................................42
1.4.7. Alapítvány (-)..................................................................42
1.4.8. Termőföld és erdő értékesítés (+ -)......................................42
1.4.9. Szakmunkástanuló-képzést végzők ösztönzése (-)...............43
1.4.10. Fizetett kamat (-)........................................................43
1.4.11. MRP-be fizetett összeg (-)...........................................43
1.4.12. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (+ -).......43
1.4.13. Ellenőrzés megállapítása (+ -)........................................44
1 4.14. Munkanélküliek foglalkoztatásának ösztönzése (-).........44
1.4.15. Elengedett kötelezettség (-)............................................44
1.4.16. Termőföldért kapott kárpótlási jegy (-)...........................45
1.4.17. Kamatkülönbözet (+)................................................... 45
1.4.18. Költség-ráfordítás (+)....................................... 45
1.4.19. Térítés nélküli átadás (+).......................................................45
1.4.20. Adóhiány (+).............................................................................46
1.4.21. Saját részvény, szövetkezeti üzletrész (+).................................46
1.4.22. Lízing (+)..................................................................................46
1.4.23. Bérleti díj (+)............................................................................46
1.4.24. Közvetlen és közvetett költség (+)............................................47
1.4.25. Földadó (+)...............................................................................47
1.4.26. Célszervezetek osztaléka (+).....................................................47
1.4.27. Átalakulás vagyonfelértékelési különbözete (+)........................47
1.4.28. Tulajdonos által a vállalkozásnak nyújtott hitel utáni kamat (+).......47
1.4.29. Reprezentáció (+)......................................................................48
1.4.30. Személygépkocsi használat (+).................................................48
1.4.31. Megszűnés (+)..........................................................................48
1.5. Kapcsolt vállalkozások esetei....................................................................48
1.6. Belföldi adóalanyok külföldről származó jövedelmének adója..................49
1.7. A társasági adó mértéke, a minimumadó...................................................49
1.8.1. Egyéb szervezetek adómentessége..................................................50
1.8.2. Célszervezetek adómentessége.......................................................51
1.8.3. A kizárólag készfizető kezesség vállalásával foglalkozó RT adómentessége...............................................................................51
1.8.4. ÁV RT adómentessége...................................................................51
1.8.5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztár adómentessége..............51
1.8.6. Közhasznú társaságok adómentessége............................................52
1.9. Adókedvezmények esetei..........................................................................52
1.9.1 Az átmeneti rendelkezések értelmében figyelembe vehető kedvezmények....................................................................52
1.9.2. A külföldi részvételű gazdasági társaságok (vegyesvállalatok) adókedvezménye...............................................53
1.9.3. A korábban megszerzett jogosultság...............................................54
1.9.4. Befektetési adókedvezmény...........................................................54
1.10. A fizetendő társasági adó meghatározása................................................56
111 Az 1994. évi főbb változások a társasági adózásban...............................56
Általános forgalmi adó......................................................................................58
Termékértékesítés........................................59
Szolgáltatásnyújtás.........................................................................................60
Termékimport..........................60
Termékexport.............................................61
A teljesítés helye termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtás esetén.................61
1.1. Az adófizetési kötelezettség keletkezése.................................................63
1.2. Az adó alapja..........................................................................................66
1.3. Az adó mértéke.................................................................................69
1.4. Tárgyi adómentesség...........................................................................70
1.5. Az adó levonása...............................................................................71
1.6. Az előzetesen felszámított adó megosztása adóköteles és adómentes tevékenység esetén................................................................74
1.6.1. Adóköteles és adómentes tevékenység esetén..............................74
1.6.2. A tárgyi eszközre jutó előzetesen felszámított adó megosztására vonatkozó különös szabályok.................................75
1.7. Számla és nyugtaadási kötelezettség.......................................................76
1.7.1. Számlaadási kötelezettség............................................................76
1.7.2. A nyugtaadási kötelezettség.........................................................77
1.8. Az adó megállapítása..............................................................................78
1.9. Alanyi adómentesség..............................................................................78
1.10. Különös adózási módok..........................................................................79
1.10.1. Kereskedelmi szálláshelyadás..................................................79
1.10.2. Mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanytól történő felvásárlás....................................................................79
1.10.3. A bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különös adózási mód.................................................................80
1.10.4. A használt termék kereskedelmi jellegű forgalmazása................84
1.10.5. Az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különös adózási szabályok........................................................86
1.11. Vegyes rendelkezések.............................................................................86
1.11.1. A behajthatatlan követelésre jutó ÁFA korrigálása....................86
1.11.2. Az adó visszafizetése kérelemre................................................87
1.11.3. A privatizáció keretében értékesített vagyontárgyak adómentessége..........................................................................87
1.11.4. Az ÁFA kivételes visszaigénylése.............................................88
1.12. Az ÁFA változásai...............................................................................88
3. A fogyasztási adó..............................................................................................89
3.1. A fogyasztási adókötelezettség jellemzői..................................................89
3.2. A fogyasztási adó alapja............................................................................91
3.3. A fogyasztási adó mértéke.........................................................................92
3.4. A fogyasztási adó megfizetése...................................................................92
3.5.1. Az árkiegészítés alapja..............................................................94
4. A személyi jövedelemadó.................................................................................94
4.1. Jövedelem típusok.....................................................................................94
4.2. Adómentes jövedelmek.............................................................................97
4.3. Adóalap.....................................................................................................98
4.4. Az összjövedelmet csökkentő tételek az adóalap megállapításakor az alábbiak.....................................................................98
4.5. Az adó mértéke............................................................................100
4.6. Adókedvezmények....................................................................................101
4.7. 1994. évi főbb változások az SZJA-ban..................................102
5. Munkaadói-, munkavállalói járulék........................................................106
5.1. Munkaadói járulék..................................................................................106
5.2. A munkavállalói járulék................................................ .......................106
5.3. Járulékfizetési kötelezettség teljesítése....................................108
Rehabilitációs hozzájárulás és dotáció...............................................108
7. A szakképzési hozzájárulás.............................................................110
8. Földadó.................................................................112
8.1. A földadó alanya.......................................................................................112
8.1. Földadó mentesség.........................................................................................113
8.3. A földadó alapja és mértéke.......................................................................114
9. Gépjárműadó........................................................................................117
9.1. A belföldi gépjárművek adója................................................................117
9.2. A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója.........................................119
III. AZ ADÓZÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉGE, ÖNELLENŐRZÉSI JOGA...............................123
1. A bevallási kötelezettség............................................................123
1.1. Fogalma..................................................................................................123
1.2. Általános jellemzők.................................................................................123
1.3. A bevallások kitöltésének általános specifikumai....................................124
1.4. A bevallásokban feltüntetett adónemek esedékességi időpontjai..............125
1.4.1. Társasági adó...............................................................................125
1.4.2. Személyi jövedelemadó................................................................126
1.4.3. Általános forgalmi adó.................................................................127
1.4.4. Földadó........................................................................................128
1.4.5. Rehabilitációs hozzájárulás..........................................................128
1.4.6. Egyéb, tárgynegyedévet követő hó 20-ig befizetendő adónemek.....128
1.4.7. Egyéb, tárgyhónapot követő hó 20-ig befizetendő adónemek.......129
1.4.8. Egyéb, tárgyhónapot követő hó 15-ig befizetendő adónemek, visszaigényelhető költségvetési támogatások..............129
1.4.9. Az agrártermelési támogatás 1994. évi speciális igénylése...........129
1.4.10. Állami vagyon utáni részesedés.................................................130
1.5. A bevallásokban feltüntetett adókötelezettségek pénzügyi lebonyolítása.....130
2. A bevallási kötelezettség teljesítésének lehetséges esetei................................131
2.1. Havi adóbevallás.....................................................................................131
2.1.1. Fogalma.......................................................................................131
2.1.2. Alanya..........................................................................................132
2.1.3. Bizonylata, kitöltésének szabályai................................................132
2.2. Speciális havi adóbevallások...................................................................133
2.2.1. Az általános forgalmi adó bevallása.............................................133
2.2.2 A játékadó havi bevallása.............................................................134
2.3 Évközi adóbevallás................................................................................135
2.3.1. Fogalma.......................................................................................135
2.3.2. Alanya..........................................................................................135
2.3.3. Bizonylata, kitöltésének szabályai................................................135
2.4. Féléves adóbevallás................................................................................136
2.5. Éves adóbevallás...................................................................................136
2.5.1. 9303 számú 1993. évi bevallás az állami költségvetéssel szembeni kötelezettségekről és juttatási igényekről .....................136
2.5.2. Társasági adó 1993. évi éves bevallásai........................................138
2.6. Éves elszámolást tartalmazó bevallások..................................................140
2.7. Az adóbevallás benyújtására vonatkozó különös rendelkezések...............141
3. Az adózó által határidőben nem teljesített bevallási kötelezettség pótlása.......142
4. Az adózó önellenőrzési joga..................................................145
IV. Az adófolyószámla.....................................................................145
1. Az adófolyószámla fogalma, megnyitásának esetei és megszűnésének feltételei az állami adóhatóságnál....................................................................145
2. Az adófolyószámla felépítése................................................................146
2.1. Bevallási oldal........................................................................................146
2.1.1. Bevallási oldal forgalmának kötelezettség oszlopa.......................146
2.1.2. Bevallási oldal forgalmának többlet oszlopa.................................147
2.2. Pénzforgalmi oldal..................................................................................148
2.2.1. Pénzforgalmi oldal forgalmának befizetés oszlopa.......................148
2.2.2. Pénzforgalmi oldal forgalmának kiutalás oszlopa.........................148
3. A bevallási oldal tartalma.....................................................................148
3.1. A bevallások megjelenése az adófolyószámlán........................................148
3.1.1. Az 1993. évi 1. számú bevallás (APEH 84.r.sz.)...........................149
3.1.2. A 9401 számú (APEH 125.r.sz.) bevallás.....................................149
3.1.3. Az 1993. évi 2. számú bevallás (APEH 85.r.sz.)...........................149
3.1.4. A 9402 számú (APEH 126.r.sz.) bevallás.....................................149
3.1.5. A 9478 számú (APEH 120.r.sz.) bevallás.....................................150
3.1.6. Az 1993. évről benyújtott 9303 számú bevallás...........................150
3.1.7. Az éves bevallás benyújtására kötelezett adózók 1992. évi bevallása a nyilatkozatot tett munkavállalókkal és tagokkal elszámolt jövedelemadó és a már bevallott adóelőleg
különbözetéről (APEH 102.r.sz.)..................................................151
3.1.8. A 9316 számú (APEH 115.r.sz.) bevallás.....................................151
3.1.9. A 9318 számú (APEH 116.r.sz.) bevallás.....................................151
3.1.10. A 19/A számú 1992. évi Útalap éves elszámolás.......................152
3.1.11. A 9319 számú (APEH 117.r.sz.) bevallás...................................152
3.1.12. A 9324 számú 1993. évi Társasági adó bevallás az egyszeres könyvvitelt vezető adóalanyok részére..........................152
3.1.13. A 9325 számú 1993. évi Társasági adó bevallás a kettős könyvvitelt vezető adóalanyok számára..............................152
3.1.14. A 9328 számú (APEH 112.r.sz.) bevallás...................................152
3.1.15. A 9329 számú (APEH 113.r.sz.) bevallás...................................153
3.1.16. A 9330 számú (APEH 114.r.sz.) bevallás...................................153
3.1.17. A 65. számú Bevallás az általános forgalmi adó havi kötelezettségének vagy visszaigénylési jogosultságának összegéről..........153
3.1.18. A 9465 számú (APEH 128.r.sz.) bevallás............................. 153
3.1.19. 77 számú (APEH 107.r.sz.) bevallás.........................................153
3.2. Az önrevízió megjelenése az adófolyószámlán.............................153
3.3. A határidőben be nem nyújtott bevallások pótlására szolgáló bevallás megjelenése az adófolyószámlán..........................................154
3.4. Adóhatóság által lefolytatott adóvizsgálat megállapításainak megjelenése az adófolyószámlán..................................................... 154
3.5. Adóhatósági jogerős határozatok megjelenése az adófolyószámlánál.................154
3.6. Az adóhatóság által fizetési meghagyásban közölt adóelőleg megjelenése az adófolyószámlán.............................................................155
3.7. Az adóhatóság által kiszámított késedelmi pótlék megjelenése az adófolyószámlán.................................................................................155
3.7.1. Adózót terhelő késedelmi pótlék..................................................155
3.7.2. Adóhatóságot terhelő késedelmi pótlék........................................157
4. Az adófolyószámla-adatbank fogalma, az adózóknak kiküldésre kerülő adófolyószámla-kivonat jellemzői........................................................157
4.1. Az adófolyószámla-adatbank...................................................................157
4.2. Az 1993. évi adófolyószámla-adatbank...................................................158
4.3. Az adófolyószámla-kivonat fogalma, tartalma és jellemzői.....................161
4.4. A nyitóegyenleg fogalma az adófolyószámla-kivonaton..........................164
5. Az adóhatóság által elvégzett adófolyószámla-rendezések tartalma, jellemzői. A használt bizonylatok ismertetése..................................165
V. JOGKÖVETKEZMÉNYEK.................................................................................169
1. Mulasztási bírság.............................................................................................169
1.1. A bejelentési és nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása miatt kiszabható bírság alapja, összege, mértéke.....................................169
1.2. Adózással összefüggő kötelezettségek elmulasztása miatt kiszabható bírság alapja, összege, mértéke..............................................170
1.3. A késedelmes és hibás bevallás teljesítés, valamint a TA miatt kiszabható bírság alapja, összege, mértéke..............................................172
1.4. Az igazolási kérelem, a mulasztási bírság mérséklése.............................176
2. Adóbírság................................................................................................177
3. Késedelmi pótlék.......................................................................................179
4. Önellenőrzés, önellenőrzési pótlék...........................................................182
VI. Szakirodalom.........................................................................................187
VII. MELLÉKLETEK........................................................................................189
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Adózók mindentudója Adózók mindentudója Adózók mindentudója

A lapélek kissé foltosak. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
790 ,-Ft 60
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Adózók mindentudója Adózók mindentudója Adózók mindentudója

A gerinc enyhén töredezett. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba