A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Orosz írók magyar szemmel I. (töredék)

Az orosz irodalom magyar fogadtatásának válogatott dokumentumai a kezdetektől 1919-ig/Szöveggyűjtemény

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 597 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-8781-8
Megjegyzés: Töredék kötet. Fekete-fehér fotókkal illusztrált. Tankönyvi szám: 41069/I.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

Kiadványunkban igyekeztünk átfogó képet nyújtani az orosz irodalom magyar fogadtatásának történetéről a kezdetektől az 1820-as évekig, az első, még egzotikum számba menő ismertetésektől az egyre táguló horizontú értékelésekig. Száz év terméséből nyújtjuk át magyar kritikusok, írók, költők, gondolkodók - Toldy Ferenc, Arany János, Gyulai Pál, Bérczy Károly, Arany László, Vajda János, Jókai Mór, Frankel Leó, Reviczky Gyula, Krúdy Gyula, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Nagy Lajos, Mácza János, Karinthy Frigyes és mások - legérdekesebb tanulmányait, esszéit, verseit, prózai műveinek részleteit Puskinról, Lermontovról, Gogolról, Turgenyevről, Goncsarovról, Csernisevszkijről, Dosztojevszkijről, Tolsztojról, Leonyid Andrejevről, Gorkijról.
A gazdag, sokszínű anyagból válogatott, jegyzetekkel és bibliográfiával kiegészülő kötet számos eddig régi napilapokban és folyóiratokban rejtőző cikket, tanulmányt tesz hozzáférhetővé. A fordítástörténeti függelékben egy-egy vers, prózai szemelvény orosz... Tovább

Tartalom

Előszó11
Bevezető (A kezdetektől az 1840-es évek végéig)15
Pataky Miklós: Ocsakov meg-vételéről19
Gvadányi József: Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részletek)22
Siskov admirális mint nemzeti nyelvének terjesztője és oltalmazója (Részletek)24
Az orosz literatúra (Részlet)25
Széchenyi István naplójából27
Toldy Ferenc: A moszka literatúra jelen álláspontja31
Az orosz literatúra haladása és jelen álláspontja36
Külhírek38
K. G. (Kazinczy Gábor): Pillantás az orosz literatúrára (Részlet)44
Zsukovszkij43
Szerényi (Szent-Miklóssy Alajos): Pillantás az orosz literatúrára (Részlet)44
Kazinczy Gábor: A legújabb orosz novellisztika (Részlet)45
Kazinczy Gábor: Orosz literatúra (Részlet)47
Bevezető (1849-1867)49
Az orosz irodalom (Részlet)59
Riedl Szende: Előszó az "Igor-ének" első magyar kiadásához (Részlet)63
Reviczky Szevér: Orosz irodalomtörténeti vázlat (Részlet)65
Reviczky Szevér: Az orosz regényirodalom legújabb iránya s Piszemszkij művei (Részlet)74
Forradalmi Párt Oroszországban (Részlet)79
Arany János az orosz irodalomról (Részletek)82
Gyulai Pál: A nemes fészek87
Vajda János: Polgárosodás (Részlet)89
(Jókai Mór): Az a bizonyos csizmadia és felesége kérdései és feleletei (Részlet)90
Csernisevszkij orosz író pöre91
Arany László: Lermontov (Részlet)92
Turgenyev Iván103
Zilahy Imre: Előszó az "Északi fény" c. kötethez105
Bérczy Károly: Előszó Puskin "Anyegin"-jének magyar fordításához110
Gyulai Pál: Anyegin Eugén113
Jókai Mór: Kivel szövetkezzünk? (Részlet)116
Bevezető (1868-19059117
Egy orosz összeesküvésről136
Belügyminiszteri jelentés az Internacionálé magyarországi tevékenységéről (Részlet)137
A Kisfaludy Társaság ülése138
A Revizor. A Hon tárcája (Részlet)139
Szentkirályi Albert: Gogol Vasziljevics Miklós (Részlet)141
Jókai Mór: Hogyan becsülik meg a poétákat Oroszországban?147
Az "Ifjú Oroszország" Turgenyev legújabb regényében150
Sasvári Ármin: Csernisevszkij: Mit tegyünk? (Utószó)154
-t: Új föld. Írta Turgenyev Iván155
-á-t: Herzen Sándor (Részlet)159
A muszka nihilizmus161
Jókai Mór: Szabadság a hó alatt vagy a "Zöld könyv" (Részlet)162
Dosztojevszkij: A szerény asszony170
(Bodnár Zsigmond): Lermontov: Korunk hőse171
Frankel Leó (?): N. G. Csernisevszkij172
Turgenyev Iván s a nihilisták (Részlet)174
Vajda János: A nihilisták (Részlet)177
Pulszky Ferenc: Életem és korom (Részlet)179
A nihilisták Magyarországról180
Egy irodalmi élőhalott (Csernisevszkij Szibériában)181
A. Á.: Milics Klára182
Szana Tamás: Turgenyev Iván (Részlet)186
Reviczky Gyula: Turgenyev191
Reviczky Gyula: A Volkov-temető (Részlet)192
Reviczky Gyula: Valami a könyvcímekről (Részlet)194
Csopey László: Egy orosz szatirikus195
Jókai Mór: A szociáldemokrácia Európában és Észak-Amerikában (Részlet)204
Szana Tamás: Dosztojevszkij205
Reviczky Gyula: Tolsztoj főműve (Részlet)209
B-t (Tolnay Lajos): Háború és béke221
Péterfy Jenő: A tragédiáról (Részlet)219
-t- (Péterfy Jenő): Háború és béke221
Solymossy Sándor: A "Raszkolnyikov" írója224
D. S. Z.: Turgenyev Iván Szergejevics: Irodalmi arckép (Részlet)229
Csernisevszkij "Játékos"-a236
A lelkiismeretlen fordítások ellen (Részlet)235
Dosztojevszkij "Játékos"-a236
Szabó Endre: Egy orosz költő (Részlet)238
Szabó Endre szócikkei a Pallas Nagy Lexikonban242
Podhardszky Lajos: Bevezetés az orosz irodalom XVIII-ik századbeli történetébe (Részlet)255
Thúry Zoltán: Tolsztoj és Szibéria (Részlet)262
Palágyi Menyhért: Lermontov démonja265
Hevesi Sándor: Raszkolnyikov (Részlet)270
K-y (Krúdy) Gyula: Emlékezés az öreg oroszra (Turgenyev a magyar irodalomban)275
Schmitt Jenő: Tolsztoj Leó a magyarországi viszonyokról278
Jászi Oszkár: Mi a művészet? Írta gróf Tolsztoj Leó280
A. E. (Ady Endre): Puskin284
Ady Endre: Tatyának írt...286
Bródy Sándor: Az orosz Shakespeare (Részlet)287
Bródy Sándor: Katyusa föltámadása (Részlet)290
Wildner Ödön: Egy író életéből (Részlet)292
Amrozovics Dezső: Idegen írók: Gorkij Makszim395
Waldhauser István: Tolsztojnál296
a. e. (Ady Endre): A Szigligeti Színház premierje: A sötétség hatalma302
Ady Endre: A hétről (Részlet)303
Népszava-hír "A sötétség hatalma" poltavai előadásáról304
Gorkij305
Podharadszky Lajos: Gorkij Makszim (Részlet)306
Cholnoky Viktor: Csehov Antal (Részlet)308
Török Gedeon (Osváth Ernő): Makszim Gorkij310
Pintér Ákos: Gorkijnál311
Pintér Ákos: Orosz színházi élet (Részlet)316
Beöthy László: Éjjeli kvártély (Részlet)319
Leonyid Andrejev322
Hatvany Lajos: Anyegin olvasásakor324
Ambrus Zoltán: Turgenyev emléke (Részlet)327
Szini Gyula: Csehov330
Házkutatás Tolsztojnál334
Kosztolányi Dezső Juhász Gyulához írt leveleiből335
Voinovich Géza: Dosztojevszkij (Részlet)336
Bevezető (1906-1919)339
Tallozó (Malonyai Dezső): Gorkij új könyve (Részlet)348
(Thury Zoltán): Falusi levél251
Zöldi Márton: Gorkij új könyve (Részlet)348
Szerémy Gizella felhívása357
Juhász Gyula: Gorkij358
Ady Endre: Turgenyev leányai359
Ady Endre: Turgenyev Szergejevics Iván361
Ady Endre: A szamár Gorkij362
Waldapfel Ottó: Tolsztoj Leó etikai anarchizmusáról a szocializmus világításában364
Waldapfel Ottó: Tolsztoj a nemzetek harcáról369
Voinovich Géza: Goncsarov (Részlet)370
Tolsztoj a Színművészeti Akadémiában (Részlet)375
Szini Gyula: Tolsztoj379
Juhász Gyula levele Rozsnyay Kálmánhoz (Részlet)378
Juhász Gyula: Tolsztoj379
-d- (Ady Endre): Tolsztoj meghalt?381
Lehotai (Kosztolányi Dezső): Raszkolnyikov (Főpróba a Népszínházban)382
Lehotai (Kosztolányi Dezső): Írók levelezése. Csehov két levele384
Wildner Ödön: Az új Gorkij (Részlet)386
Kunfi Zsigmond: Tolsztoj391
Tolsztoj Leó394
Tolsztoj (Regény)395
Új regényünk396
Karinthy Frigyes: Levél a Nyugat szerkesztőjéhez397
Karinthy Frigyes: A modern: "Sanyi" - orosz regény-400
Bresztovszky Ede: A vörös kacaj406
Oláh Gábor: Andrejev Leonyid (Részlet)409
Tolsztoj410
Pásztor Árpád: Tolsztojnál411
Timár Szaniszló: Tolsztoj halála418
Wildner Ödön: Tolsztoj öröke422
alfa (Alexander Bernát): Tolsztoj426
J. (jászi Oszkár): Naplenyugta429
Ambrus Zoltán: Tolsztoj és kritikusai (Részlet)433
Arpetto (Tóth Árpád): Tolsztoj437
K. D. (Kosztolányi Dezső): Zsivoj trup. (Tolsztoj darabja)439
Lukács György: A modern dráma fejlődésének története (Részlet)441
Carpaccio (Kárpáti Aurél): Csehov: "Az orvos felesége" és más elbeszélések (Részlet)443
Tóth Árpád: Gorkij Makszim hősei Debrecenben445
Tóth Árpád: A Kaukázus (Részlet)446
Torpedo (Tóth Árpád): A parasztokat447
Tóth Árpád: Oláh Gábor dolgozik (Részlet)448
Erdély Jenő: Kropotkin: Egy orosz forradalmár emlékiratai449
S. A. (Schöpflin Aladár:) Oroszok Magyarországon451
Új regényünk453
Csécsy Imre: Nyomor és irodalom (Részlet)454
Krúdy Gyula: A vörös postakocsi (Részlet)455
Kárpáti Aurél: Földek testvérisége (Részlet)457
A félkegyelmű - Dosztojevszkij regénye a színpadon459
Szász Zoltán: A félkegyelmű461
Az orosz katona dícsérete (Részlet)463
Krúdy Gyula: Emlék Nagyezsda szergejevnáról464
Kosztolányi Dezső: gogol: A revizor468
Kázmér Ernő. Andrejev Leonyid: Rögeszmék (Részlet)469
Nagy Lajos: Kuprin Ivanovics sándor: A párbaj471
Kunfi Zsigmond: A kormányzó473
Kosztolányi Dezső: Andrejev Leonyid: A háború igája475
Alexander Bernát: gorkij (Részlet)477
Beszélgetés Szabó Endrével479
Balázs Béla: Utazás az orosz határ felé482
Móricz Zsigmond: Magyarország a háború alatt 486
Kőhalmi Béla: Könyvek könyve (részletek)488
Riedl Frigyes: Arany és Turgenyev (Részlet)491
Krúdy Gyula: Régi és új regényhősök (Részlet)491
Fenyő Miksa: Dosztojevszkij (Részlet)496
Lukács Hugó: Szellemi élet a szovjet világában498
A világirodalom a kultúra szolgálatában. A fordítói iroda működése (Részlet)500
Gorkij üdvözlete (Részlet)501
Franyó Zoltán: A külföldi forradalmi lírája (Részlet)502
Az éjjeli menedékhely503
Juhász Gyula: Szikratávirat (Részlet)504
A Délmagyarország cikke a szegedi színházról (Részlet)505
Barlanglakók: Kegyelemkenyér (Részlet)506
Juhász Gyula: Leonyid Andrejev meghalt507
Faludi Iván: Andrejev a Magyar Színházban508
Cholnoky László: Goncsarov: Oblomov (Részlet)511
Cholnoky László: Maxim Gorkij: Az anya514
Miklós Jenő: Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés517
Bálint Aladár: gogol: Holt lelkek (Részlet)520
Juhász Gyula: gorkij üzenete523
Juhász Gyula: Internacionálé (részlet)524
Juhász Gyula: A művészekről a közönségnek (Részlet)525
Függelék
Herzen levelei Pulszky Ferenchez529
Pulszky Ferencné naplójából530
Pulszky Polixénia Herzenről531
Márkus Miksa levele Tolsztojhoz552
Lev Tolsztoj magyar olvasóinak leveleiből553
Schmitt Jenő levele Szabó Ervinhez555
Batthyány Ervin levelei Heller Farkashoz556
A kötetben előforduló fontosabb nevek559
A kötetben szereplő főbb kiadványok577
Fenyvesi István: Válogatott bibliográfia583
Névmutató589
Illusztrációk597
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Orosz írók magyar szemmel I. (töredék) Orosz írók magyar szemmel I. (töredék) Orosz írók magyar szemmel I. (töredék) Orosz írók magyar szemmel I. (töredék) Orosz írók magyar szemmel I. (töredék)

A borító enyhén kopottas, elszíneződött.

Állapot:
2.600 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba