850.093

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dallamos könyvecske az uj énekeskönyvhöz

Dallamos könyvecske az új énekeskönyvhöz


Kiadó: Dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 62 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 15 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kottákkal. Ötödik kiadás. Nyomtatta a Hornyánszky Viktor R.-T. könyvnyomdája, Budapest.

Előszó

Részlet:
Három- és négysoros dallamok.
(A párhuzamos dallamok melyeket egy szám alatt betükkel jelölünk egymással fel is cserélhetők)
Óh felséges Atya Isten, ki uralkodol
mennyekben... Tovább

Tartalom

A dallamok betűsoros jegyzéke. Sorszám- és betű-jelzéssel.
Adjunk hálát az Úrnak 4.
Áldott az egek Ura = Jöjj, népek Megváltója 5 a
A nap lement, óh Jézus, maradj velem = Óh felséges Úr 16
A nap immár elenyészett 6 b
Az éj im érkezik 29.
Az Ön időm, mint a szép nyár 33.
Az Istennek jótetszése 58. a
Bár hitemért szenvednem kell 72
Béke legyen a nap alatt 9 a
Bizom tebenned, szent Isten 11
Bizony meglészen az idő 44 c
Boldog az, ki életében 9 b
Bujdosásunk esztendei 6 c
Csak halandó, elmulandó 25
Dicsérd, én lelkem, a dicsőség örök királyát 26
Dicsérd Istent, keresztyénség 6 a
Dicséret, tiszteség legyen 44 d
Dicsérlek, Uram, tégedet 7.
Dicsértessék, Uram 47 b.
Dicsőség mennyben Istennek 41. a.
Dicsőült helyeken 43.
Ékes dolog ismerni 3.
Elég immár 64 a. b. c
Eljött hozzánk az üdvösség. 44. b.
Előtted állok, drága Jézusom 18.
Eltévedtem, mint juh. 65.
Elvégeztem életemet. 60.
Emlékezzél, mi történék. 20.
Én Istenem, én bűnös ember. 39. d.
Én lelkem, miért csüggedsz el? 55.
Én minden dolgaimban. 30. b.
Erős vár a mi Istenünk. 67.
E szomorú napot. 42
Ez esztendőt megáldjad. 71.
Gondviselő édes Atyám. 9. c.
Gyakorta való buzgó könyörgést. 46.
Győzhetetlen én kőszálom. 9. d.
Hirdetek tinéktek. 41.
Hogy naponként, Uram. = Hirdetek tinéktek. 41.
Hogy no dicsérném az Istent. 69.
Istenfélők, mily boldogok vagytok. 12.
Isten felséges adománya. 39. b.
Isten, óh szent Isten. 48. b.
Istentől el nem állok. ól. a. b.
Jehova, csak neked éneklek. 40.
Jer, dicsérjük Istent. 48. a. c.
Jertek hozzám, Krisztus mondja. 37. a. b.
Jer, temessük el a testet. 10. a. b.
Jézus, életemnek. 66.
Jézus én bizodalmam. 31.
Jézus, Istennek báránya. 50.
Jézus, ki bűnös lelkemet. 59. a.
Jézus, sebeidnek mélye. 57. c.
Jézus szenvedésedről 52. c.
Jöjj, népek Megváltója. 5. a.
Jövel, Szentlélek Isten. 5. c.
Jövel, Szentlélek Uristen. 68.
Kegyes Jézus, én imádságomra. 16.
Kegyes Jézus, itt vagyunk. 32.
Készitsd magad, kedves lélek. 62.
Ki dolgát csak Istenre hagyja. 39. a.
Ki tudja, mily közel végórám. 39. f.
Krisztus ártatlan bárány. 53.
Krisztus, te vagy életem. 2. a. b.
Krisztus Urunknak áldott születésén. 17
Küldő az Uristen. 23.
Légy csendes szívvel, légy békével. 45.
Legyen, mint Isten akarja. 58. b.
Maradj meg kegyelmeddel. 2. c.
Ma ujra hűséget fogadok. 39. c.
Mely igen jó az Uristent dicsérni. 19.
Mennyből jövők most hozzátok. 8. a. b.
Mennynek, földnek teremtője. 35.
Ments meg engem, Uram. 47.
Miatyánk, ki vagy mennyekben. 88.
Mily nagy az úr kegyelmessége 68. a.
Minden e földen csak elmulandó. 14.
Minden ember csak halandó. 59. c.
Mind jó, a mit Isten tészen. 56.
Mint a szép hives patakra. 57. a.
Mintha szárnyon szállna. 47. d.
Mit bízik e világ. 47. a.
Mi Uraik, édes Atyánk. 54.
Most nyugosznak az erdők. 30. a.
Mulandó világnak. 27.
Ne csüggedj el, kicsiny sereg. 37. c.
Ne szállj perbe én velem. 24.
Óh én bűnös, jaj mit tegyek. 34.
Óh felséges Atya Isten. 1.
Óh felséges Úr, mi kegyes Istenünk. 16
Óh miként fogadjalak. 52. b.
Óh nagy Isten, sok a vétkem. 58. c.
Óh siralom. 21. a. b.
Örökké! óh mennydörgő szó. 61.
Örül mi szívünk. 22.
Szegény fejem, hová hajtnálak. 39. e.
Szerelmes Jézus, vajjon mit vétettél. 18. a. b
Szívem keserűséget. 5. b.
Szivem szerint kivánom. 52. a.
Teljes minden éltemben. 49.
Tenéked, Uram, hálát adok. 71.
Teremtő Istenünk. 28.
Te vagy reményem sziklaszála. 63. b.
Térj magadhoz, drága Sion. 57. b.
Te világ szép ékessége. 59. b.
Tündöklő hajnali csillag. 70.
Uram Jézus, fordulj hozzánk. 8. c. d.
Uram rosszúl cselekedtem. 36.
Vigyázzatok, azt kiáltják. 78.Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem