Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Dalok könyve

Száz magyar költő és a nép dalaiból

Szerző
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 540 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 15 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: A címlap hiánya miatt a könyvészeti adatok nem beazonosíthatóak. Műfajilag rendezve szerkeszté Kolmár József, magyar irodalom-tanár. Schreiber Alajos nyomdája nyomása, Pozsony.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ács Károly:...
Nap és hold 518
Amade László:, báró, 1703-1764.
Angyalom 456
Ányos Pál:, 1756-1784.
Panasz 412
Arany János:, 1817...
A tetétleni halmon 13
Oh ne nézz rám! 49
Családi kör 52
Széchenyi emlékezete 84
Zách Klára 169
Rozgonyiné 175
V. László 179
Török Bálint 188
Mátyás anyja 211
A méh románcája 222
A dalnok búja 226
A rab gólya 248
A világ 215
Kertben 279
Toldi (Töredék) 482
Zulejkához 516
Atala (Kisfaludyné) ...
Nem az fáj 462
Bacsányi János:, 1763-1845.
Serkentés 452
Bajza József:, 1804-1858.
Apotheosis 15
Honfisóhaj 24
Bordal 116
A bajnok nője 217
Tiltsa bár 462
Az ifjúkor 466
Egy édes 468
A beteg leány 611
Balassa Bálint:, báró, 1572-1594.
Búcsuének 434
Balogh Melánia...
Ha merengek 469
Balogh. Zoltán, 1833...
Te vagy minden 457
Barcsay Ábrahám:, 1742-1806.
Egy nagyságos asszonynak 353
Baróti Szabó Dávid:, 1739-1819.
Méltókat megaláz 443
Egy némely kisasszony 450
Beniczky Péter:, a XVII. század elején.
Adott jót 453
Szerelem és a bor 464
Berecz Károly, 1822...
A legszebb dal 522
Berzsenyi Dániel:, 1776-1836.
Fohászkodás 9
Búcsúzás Kemenes-Aljától 89
Barátnémhoz 350
Nem tenger 442
Nem sokaság 442
Merj! 444
Emberi rendeltetés 445
Minden órádnak 445
Oh a szárnyas idő 1 448
Mulandóság 454
Tegyen mást boldoggá 468
Bérczy Károly: 1819...
Hervadott virág 461
Bessenyey György: 1742-1811.
Barcsay Ábrahámnak 359
Borúth...
Őszszel 99
Bozzay Pál:, 1832-1852.
Majd ha elbúcsuzunk 463
Császár Ferenc: 1807 -1859.
Midőn utószor 33
Csermelyi Sándor: ...
Zajzoni halálára 437
Csokonai Vitéz Mihály:, 1774-1805.
A csikóbőrös kulacshoz
Kancsót, fiú 122
Czobor Kornélia...
Emlékezés Petőfire 436
Czuczor Gergely:, 1800...
Szűz Margit álma
Hunyady J.
A legszebb ének
Szondi
A falusi kis leány Pesten 298
Jár a leány 375
Dalmady Győző, 1836...
Imádkozó hölgy 38
Dayka Gábor:, 1768-1796.
Vitéz Imrének. . 363
Dózsa Dániel:...
A Küküllö 421
Döbrentey Gábor:, 1786-1851.
Csak az nagy 443
Dömjén Ferenc:, 1817-1850.
Zrínyi Miklós 197
Dukai Takács Judit:, 1795-1836.
Megkondultak 413
Edvi Illés Pál:, 1793...
Eldorádó 301
Eötvös József:, báró, 1813...
Búcsu 25
Végrendelet 29
Erdélyi János:, 1814...
Könyörgés 6
Tavaszszal 63
Választó-gyülés
Mi zengi. 474
Ervin (Pompéry János), 1819...
Anyámhoz 342
Faludi Ferenc:, 1704-1779.
A tavasz 64
Fáy András:, 1786...
Az asszonygyülölö 305
Ferenczy Teréz:, 1830 -1854.
Télen 91
Ha fölkelnének 451
Jutok-e eszedbe 468
Flóra (Tóth Kálmánné), 1837...
Tengeren 22
Ki bántott 60
Bérc és róna 63
Ne gondold 454
Hogy ha mulandó 470
Garay János:, 1812-1853.
Magyar hölgy 10
Bölcs Salamon 143
A magyarok Mózese 153
Árpád a honalkotó 156
Kont István 171
Mátyás király Gömörben 186
Az obsitos 284
Csak törpe nép 441
Férfikarban 443
Mit kiküzd 448
Görgey Albert, a XVI. században.
Argírus királyfi 426
Gvadányi József:, gróf, 1725-1801.
A falusi nótárius (Töredék) 495
Gyöngyösy István:, 1620-1704.
Vénusból 430
Győry Vilmos...
Kis leánynak 260
Gazdag szegény 419
Gyulay Pál:, 1826...
Fáradt vagyok 37
Rajtam ne 41
Székelyföldön 75
Hadnagy uram 236
Emlék 471
Hiador (Jámbor Pál), 1822...
Hattyú-hangok 106
A madár 254
Egyszer éltem 521
Horváth Ádám:, 1760-1830.
Vidulás 414
Iduna (Szász Károlyné), 1832-1853.
Tavaszszal 60
Tanítsatok! 62
Illés György...
A lepke 265
Ilósvay Péter:, 1564-1574.
Toldy Miklós históriájából ,480
Jókay Mór, 1825...
Bábel 237
Unokámhoz 296
Jósika Miklós:, báró, 1796...
Kedves, volnék 516
Kalmár Róza...
Lányka, addig 465
Katona Gyula:...
Legszebb életcél
Oh ne bánd! 469
Katona József:, 1792-1830.
Petur bán beszéde (Bánk bánból)
Kazinczy Ferenc:, 1759-1831.
A kötés napja
Emlékkönyvbe
Kerényi Frigyes:, 1822-1852.
Az erdei lak III.
Diego Leon 235
Kisfaludy Károly:, 1788-1830.
Rákosi szántó dala 27
Mohács 102
Bordaltöredék 123
Mi füstölög 369
Szülőföldem 370
Bár a sors 458
Szép lányka 461
Kisfaludy Sándor:, 1772-1844.
Dobozy Mihály és hitvese 315
Himfyből 453
Téged látlak 458
Kis János:, 1770-1846.
A mázsához
Ti, óh dicső hölgyek
Koháry István:, gróf, 1649-1731.
Forgandó szerencse
Kölcsey Ferenc:, 1790-1838.
Himnusz 8
Zrinyi dala 23
Szép Lenke 220
Vanitatum vanitas 306
Bécs várostól 369
Kettő szerelme 439
Szenteld... 440
Erőt a férfiú 443
Szállj királyi 444
A remény 447
Vilma emlékkönyvébe 472
Kunoss Endre:, 1810-1843.
Fohász 28
Búcsú 47
A tiszta szív 44&
Kuthen (Barina Vendel), 1834...
A vén kofa 224
Miért búsulsz? 459
Kuthy Lajos:, 1813...
Emléket kérsz 465
Lévay József:, 1825...
Felejteni 42
Álmodjál szépeket! 50
Fehér galamb 95
Mikes 101
Vitéz Mariska 229
A köny 263
Nem tudok 267
Lisznyay Kálmán:, 1823...
Szerelmeslevél 32
Szerelemvirrasztó 48
Arany kedvem 373
Magyaródi, 1820...
A nő teremtetése 129
Kell, hogy zengjen 442
Földi menny 456
Az öröm 460
Selyempillád... 461
A nöi szív 463
Távol tőled 465
Szeretem mindazt 468
Mult és jövő 471
Ifjú, dalra... 474
Zengje szent dalát. 475
Teli küzdelmei 507
Mentovich Ferenc:, 1824-1856.
Osztozás 40
Névtelen
Bordal 114
Igyunk, igyunk! 117
Igyunk, barátim 119
Üresen áll 121
Ez a pohár 122
Hajtogassuk 123
Iszom 123
István királyról 364
Induló 366
Szathmári buzdító 366
Bácsbodrogi serkentő 367
Édes hazám 367
Ne sirj 370
Béla futása 371
Magyar leány 376
Nem anyától 377
Ne menj, rózsám 378
Volt nekem 378
Mariskám 379
Somogyi juhászdal 379
Vörös bársony süvegem 380
Szabad péntek 381
Magasan röpül 382
Nem tudom én 383
Szomorú fűz ága 384
Söprik a pápai 385
Oh ne mondj! 385
Száraz fűre 386
Föl van az én lovam 387
Kalapom szememre 387
Vigan élem 388
Korcsmárosné 389
Azt mondják 390
Jegenyefa tetejében 391
Káka tövén 391
Húzz énnékem 392
Ágasbogas 393
Őszi harmat 393
Ég a kunyhó 393
Cserebogár 394
Csipkés a szőllö 395
Komáromba 395
Hegedülnek 396
Babám szerelméért 396
Kiöntött a... 397
Az alföldön 397
Kinek nincsen 397
Ezüst húszas 398
Már ezután 398
Mig élek 399
Nem vagy 399
Mért nincs 400
Hajtsd ki 400
Van neki 401
Hej , beh fényes... 401
Nem jöttem 402
A szögedi 402
Jaj , de fáj! 403
Kinek nincsen 403
Esik eső 404
Sárga csikóm 404
Benyújtottam 405
Végig mentem 405
Az ég alatt 405
Mig én élek 406
Vármegyeház 406
Nincsen apám 406
Nem az ám 407
Elátkozom 407
Ifjú varjú 408
Foly az élet 408
Simonyiba 409
Apró fának 410
Dárom-madárom 410
Ezt a kerek 412
Elment az én 417
A merre 417
Szép Ilona 418
Barcsai 423
Bordal 509
Banditák dala 510
Gondolás dala 511
Rabló-dal 512
Fradiavolo 512
Majd ha a 512
Az elkésett leány 513
A kápolna 515
A kápolna 516
A vén paraszt 517
Ki rablá el 521
Nyilas Samu, 1830...
Enyém a dal 43
Öreg ember 97
Nyulassy Antal, 1820...
Czuczor Gergelyhez 328
Szeret rejtőzni 446
Hullám között 149
Orczy Lőrinc:, báró, 1718-1789.
Bessenyey Györgynek 356
Közép szerencsében 447
Papp Endre:, 1817-1851.
Nem mondom 451
Péczely József:, 1750-1792.
Az ország rendeihez 351
Petőfi Sándor:, 1823-1849.
A hazáról 12
Hazámban 18
Szeretlek 30
Szerelmem 34
Az erdei lak I. 55
A csárda romjai 67
Az alföld 74
Kis-Kúnság 78
A puszta télen 82
Édes öröm 91
Bordal 112
De már nem tudom 118
Hunyady László 181
Három madár 245
A magyar nemzet 268
Az örült 276
A magyar nemes 283
Ebéd után 300
Arany Jánoshoz 331
Rég veri már 368
A virágnak 371
Ez a világ 372
A szerelem 373
Befordultam 377
Reszket 383
Ereszkedik 384
Szülőföldemen 394
Nem jó csillag 402
Temetésre 408
Juhászlegény 411
A juhász 421
Szent hazaszeretet 439
Magyar jellem 440
Lelkem gyűrű 443
Átkos, átkos 444
Legnagyobb bűn 445
Rajtunk áll 446
A bánat 447
Légy férfi 448
Ha a sírban 451
Járjunk a szerelem 455
Boldog az a férfi 460
Ha szép lánynyal 461
Tudom azt 463
Méhek s virágok 463
Te, leányka 464
Kolmár József emlékkönyvébe 465
Mi volt nekem 466
Lányka, vess rám 467
A hű barátság 470
János vitéz (Töredék) 488
Ráday Gédeon:, gróf, 1713-1792.
Legféltőbb kincs
Rájnis József:, 1741-1811.
Csillagom 464
Révay Miklós:, 1749-1807.
Mikor éjjel 464
Rimay János:, 1595-1631.
Magasra ne hágjon 448
Sal Ferenc:, 1835...
Esik az eső 61
Sárosy Gyula:, 1816-1861.
Ők és én 233
Mig szeretni 463
Somogyi Gyula...
Magyar leány dala 365
Somogyi Ignác...
Tavasz legyen 92
Sulyánszky Antal:, 1815...
Szentháromság
Nemzeti szín 21
A szép alak 446
Szálkái Máté...
Ólmos botok 292
Szász Károly , 1825...
Télben 35
Fülemiledal 59
Angyalos ördög 250
A magyar nyelv 436
Szelestey László:, 1821 ...
Lehullott a 39
A huszár és lova 422
A szerelem 455
Szemere Miklós:, 1804...
A lovag szerelme 45
Hej a leány 462
Szemere Pál:, 1785-1861.
A színpad hatalma 441
Emlékezet 460
Az ér mellett 514
Szendrey Júlia: (Petőfiné) ...
Ne óhajtsd 466
Szentjóbi Szabó László:, 1767-1795.
Az együgyű pór 302
Szentmiklósy Alajos:, 1793-1849.
Emberi pálya 445
Az öröm 447
Jövök, hogy egyszer 469
Székely József:, 1825...
Az én anyám 51
Széchenyi Istvánhoz 324
Ristorihoz 338
Tarkányi Béla:, 1821...
Boldogasszony anyánk 3
Teleki Ferenc:, gróf, 1785-1831.
Orvosomnak 361
Teleki József:, gróf, 1738-1796.
Aranka Györgyhöz 361
Thaly Kálmán:, 1839.
Szilágyi Mihály dala 100
Hún-utódok 147
Emléket kérsz 470
Tinódy Sebestyén:, 1541-1556.
Szondy eleste Drégelben 424
Toldy Ferenc, 1805.
Báró Sina Simonnak 326
Tompa Mihály:, 1819.
Az erdei lak II. 56
Falusi órák 66
Alföldi képek 70
Őszi képek 95
Árverésen 105
Márta könyje 124
A jávor fáról 130
Temetés 232
Az ibolya álma 255
A madár fiaihoz 264
Kerényi Frigyeshez 336
Fiamnak 346
Télen, nyáron 374
Légy honleány 442
Tóth Endre, 1824...
Feleljen rá 44
Válás 46
Az őszi tájak 80
Három madár 205
Furulyaszó 415
Halottak napján 455
Tóth Kálmán, 1831.
A nép 20
Tinódy Sebestyén 215
Este 278
Anyámhoz 340
Búza közé 402
Fütyöl a szél 412
Vachott Sándor:, 1817-1859.
Balázs vitéz 196
Jó anyának 439
Hogy illatos 470
Vahot Imre:, 1820...
Dalidóban 473
Vajda János, 1827...
Barátomhoz 349
Verseghy Ferenc:, 1757-1822.
A nefelejts 41
Az igaz bölcs 444
Vida József, 1833...
Tatárjárás 163
Virágh Benedek:, 1752-1830.
A bölcs 442
Egy szenvedőhöz 446
Vörösmarty Mihály:, 1800-1855.
Szózat 1
Himnusz 8
A kis lány baja 36
Nem mondom 40
Kis gyermek halálára 98
Fóti dal 108
Keserű pohár 112
Tokaji bor mellett 115
Hedvig 139
Búvár Kund 159
Salamon 161
Szilágyi és Hajmásy 201
Szép Ilonka 207
A magyar költő 213
A hontalan 218
Petike 234
Az elhagyott anya 243
Az élő szobor 246
A koszorú 253
Madárhangok 258
A vén cigány 266
Gondolatok a könyvtárban 269
Az úri hölgyhöz 273
Mit csinálnak 281
Hűség 290
Tót deák dala 294
Csajághy Laurához 323
Liszt Ferenchez 332
Árpád emeltetése 435
Magyarhon címere 435
Ne felejtsd el! 438
Maradj utadban 439
Imádlak 440
Adónkat 441
Szütökben legyen 442
Szólj, gondolj, tégy 443
Névnapra 456
Éjfél van 460
Tűz és víz 461
Egy festett nefelejts 466
Minden szónak 467
Sok rideg álomként 469
A szomjú 473
Búcsú 474
Zalánfutás. (Töredék) 475
Cserhalom. (Töredék) 486
Magyarvár. (Töredék) 490
Árpád ébredése 496
Nemzeti színház 497
Mi a szerelem 501
Az ember 501
Kont búcsúszavai 502
Antonius beszéde 503
Wohl Janka:
Szemere Pálhoz 335
Zajzoni... 1862.
Borulj ide 467
Honnan van... 468
Mély tengernek
Lányka
Itt e földön 470
Tengerparton 515
Zalár, (Hizli József) 1825..
Őszi rózsa 93
Zrínyi Miklós, gr., 1616-1664.
Zrinyiász. (Töredék) 493
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem