A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ének-zene I-II.

Egységes jegyzet/Kézirat

Szerző
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 310 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

I. kötet
Bevezetés3
Ünnepi dalaink5
Magyar népdalok21
Zenei kifejezőeszközök21
Ritmus, metrum, tempo21
Kettes ütem, negyed és nyolcadpár, negyed szünet23
Félérték, félszünet24
Dallam, abszolut és relatív hangmagasság24
Vonalrendszer25
Zongora billentyűzet25
A zongorajáték előkészítése, néma billentés25
A pentaton hangrendszer38
A gyermekdalok dallamvilága46
A négyes ütem, az egész hangjegy és az egész szünet51
A nyolcad szünet, hangsúlyos és hangsúlytalan nyolcad52
A szinkópa53
Alkalmazkodó (éles és nyújtott) ritmus56
A primitív dallamosság fejlődése a hanglejtéstől a penta- és diatóniáig62
A gregorián ének64
A hármas ütem, a felütéses kezdés65
A feudalizmus világi zenéje70
A hangközök csoportosítása, tiszta hangközök, prim és oktáv71
Kvint és kvart hangköz76
Kis és nagy hangközök, szekund, terc, szekszt szeptim84
A többszólamúság kialakulása, kezdeti formái99
Módosított hangok a diatonikus rendszerben102
A közös énekelés irányítása106
A diatonikus rendszer móduszai, a dur, lid és mixilid hangsor108
A moll hangsor és háromféle változata116
Dór, frig és lokriszi hangsor120
Ősi népdalaink szerkezeti és hangnemi sajátosságai127
A tizenhatodérték130
Az énekes többszólamúság virágkora135
Hangképzési alapismeretek143
Forrásművek jegyzéke147
Szöveges dalok betűrendes mutatója149
II. kötet
Ritmikai ismeretek5
A pontozott nyolcad és a tizenhatod érték két változata5
A triola11
Alla breve ütemformák15
Nyolcad alapegységü termékek18
Hangzattani ismeretek26
A hármashangzat, a dur hármashangzat26
A dur szekszt és kvartszekszt akkord27
A moll hármashangzat és két megfordítása27
A domináns hármashangzat28
A szubdomináns hármashangzat30
Alapkadencia dur és moll hangsorban32
A mellékhármashangzatok34
Hangzatgyakorló37
A domináns négyeshangzat39
A domináns négyeshangzat megfordításai41
A moduláció43
Hangsortani ismeretek47
3 kereszt és 3 bé előjegyzésü diatonikus hangsorok47
Magyar zeneirodalmi ismeretek49
Őshazai hatások49
Találkozás a középkor és a reneszánsz zenei áramlataival52
Históriás énekek, lírai dalok, hangszeres zene a 16. században55
A magyar barokk, a 17. századi magyar zene59
A hazai dal és kórusirodalom a 18. században62
Népzenei ismeretek66
Népdalaink újabb rétege66
Egyetemes zeneirodalmi ismeretek70
A barokk zene70
A barokk zene formavilága, énekes formák70
Az opera70
A kantáta78
Az oratórium79
Hangszeres formák84
A szvit84
A variációs formák86
A szonáta87
A fuga, a preludium, a tokkáta és a fantázia87
A concerto91
Bach és Händel rövid életrajza93
A bécsi klasszizmus100
A bécsi klasszikusok formavilága101
Kis formák (periódus, két- és háromtagság)101
Nagy formák (variáció, triós forma, rondó, szonáta108
Ciklikus műfajok116
Énekes formák116
Az opera116
Az oratórium117
Haydn élete és művei118
Mozart élete és művei124
Beethoven élete és művei136
Hangszerismertető148
A szimfónikus zenekar hangszerei a bécsi klasszikusok idején148
A szöveges szemelvények betűrendes mutatója153
A forrásművek jegyzéke156
Tartalomjegyzék157
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem