808.330

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

XXXII. TBC nagygyűlés

Budapest 1959./Az Orvos Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Tuberkulózis Szakcsoportjának hivatalos kiadványa

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 507 oldal
Sorozatcím: TBC nagygyűlés
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: 800 példányban jelent meg. Fekete-fehér ábrákkal illusztrált. Tankönyvi száma: 60-271.

Tartalom

Böszörményi Miklós : A súlyos destruktív tüdőgümőkór és gyógykezelése 3
Ungár Imre: A súlyos destruktív gümőkór sebészi kezelése 13
Kurucz János: Adatok a súlyos destruktív tbc kórbonctanához 22
Eberhard Hasche: A hipotermia alkalmazása tuberkulózis miatt, végzett
tüdőresectiók esetében 26
Kuntz E.: A prednisolon alkalmazása a gümőkór különböző lefolyású
formáiban 30
Pilecki B.: Idősebb 45 - 65 éves férfiak tbc morbiditása 33
Stopczyk J. Sosnowski W. - Rozniecki J.: Adrenocorticotherapia az
acut és subacut tüdőgümőkórban, valamint az izzadmányos mellhártyalobban 36
Kováts Ferenc: A gátori nyirokcsomók tuberkulózisa 39
Ossowska Krysuna: Gümős mediastinitis 44
Csorba Lajos: Az ellenoldali tüdő sorsa pneumectomia után 49
Körösi Andor - Zádor András: Kezelési lehetőségek súlyos tuberkulózisban két eset kapcsán
Lányi Miklós - Keszler Pál: Tapasztalataink corttcoidok alkalmazásával
a súlyos tüdőgümőkór sebészi megoldásának előkészítésben 57
Ma rótt Antal - Németh Tibor: Súlyos gümökórosaknál elért korai gyógyeredményeink 60
Marton Sándor - Ungár Imre - Laczkó Ede: Cukorbajos tüdőbetegek resectiója 64
Mezei Árpád - Levendel László: Súlyos tüdőgümőkóros betegek személyiség vizsgálatának néhány adata 68
Scherer Éva : Pneumonectomisált betegek kezelése 72
Schnitzler József - Mécs János: Tüdőresectio a haemoptoe időszakában 76
Szarvas Ilona: Adatok a roncstüdő kialakulásához 79
Szepesi Kálmán - Ruszthy Endre - Hajas Sándor: Miskolc város nagy
mellkasi műtéten átesett tüdőbetegeinek későbbi sorsa . 82
Szécsi István - Fényi János - Ságod Róbert - Tüskés János: Osztályunk
1963. évben kibocsátott destruktív gümőkórban szenvedő
betegeinek későbbi sorsa 88
Tompa Ferenc - Fajz Károly - Jakab Zoltán: Súlyos destruktív tüdőgümőkóros betegeinknél alkalmazott sebészeti beavatkozásokkal szerzett eredményeink és tapasztalataink 92
Várady Tamás, Levendel László, Schwelger Ottó és Böszörményi Miklós: Adatok a súlyos destruktív tüdőgümőkór késői prognozisához 95
Ferenczy Sándor és Nyiredy Géza: A nyirokcsomó gümőkór bronchologiai vonatkozásai felnőttekben 98
Keszler Pál Nádasi Antal, Sarlós Pál és Forgács István: A közvetlen
postoperatív légzésfunctio vizsgálatának módszerei és jelentősége az un. határindicatiós műtéteknél 102
Kováts János és Vécsey József: Tüdőműtétek indicatiója a légzésfunkciós vizsgálatok tükrében 105
Lakatos Mária és Levendel László: A relaxálás szerepe a súlyos tüdőgümőkóros betegek gyógykezelésében 107
Mándi László, Berencsi György és Vecsey Zoltán: A mykobakteriumok
gyógyszerérzékenysége és a nehezen befolyásolható kórformák viszonya 110
Mihóczy László és Hutás Imre: A corpulmonale ecolid kezelése 115
Papp András. Helle Barna, ülés Hona. Kerényi Antal és Vizy Éva: Görög
betegeink mellkasi nyirokcsomó tuberkulózisa 118
Seri István: Rezisztencia adatok felhasználása kiterjedt gümős folyamatokban 122
Szűcs Sándor és Gaál József: A mellkasi nyirokcsomó tuberkulózist
kísérő mediastinttis 126
Mosolygó Dénes: A tuberkulózis felszámolásának tervezete 127
Lindig Y.: A kerekárnyék-probléma az ernyőképszűrésben 132
Steinbrflck P.: A tuberkulózis kezdett kezelésének prognosztikai jelentősége 135
Jancsii József: Az idősebb kor tüdőtuberkulózisa és therápiája 138
Yas Imre: Az öregkori tuberkulózis klinikái 155
Harangby László: Az öregkori gümőkór pathologiája 161
Anastasaiu C„ Girda Fi. és Anastasatu Lia : A tüdőgümőkór különleges
megjelenési formái az ötven éven felőlieken . 174
Pana C.: Az időskori gümőkór pathogenesise és kezelése 177
EPIDEMIOLÓGIA
Aradszky György és Dankó Miklós: Mezőgazdasági terület ernyőképszűrésének eredménye 170
Ábrahám Erzsébet: A kis kiterjedésű tüdőelváltozások jelentősége különös
tekintettel aktivitásuk elbírálására 182
Demény Éva, Kovács Júlia és Halász Stefánia: Adatok az iskoláskorúak
tbc - s átvészeltségéhez 185
Jakab Zoltán és Pávai Erzsébet: Csoportos tüdőgümőkór megbetegedés
egy középiskolás diákkollégiumban 189
Juhász János: A súlyos, nehezen gyógyítható és az öregkori tüdőgümőkór problémái a tbc gondozóban 193
Kemény Lajos és Dévényi Zoltán: A Szabolcs-Szatmár megyei tbc gondozó statisztikai munkája 199
Kertay Nándor - Dolozselek Gyula és Makádi Margit: A gyermekkori bovintuberkulózis epidemiológiai és klinikai Jelentősége 205
Kiss Lajos: A gümőkóros betegek munkakörülményeinek értékelése a
Csepel - Művekben 207
Mándi László és Szegedi Gusztáv: Kísérletek a chemoprophylaxis terén 214
Nyárády Iván, Flesch István és Demény Éva: Adatok a csecsemőkori tbc
halálozás megelőzéséhez 217
Nyárády Iván: A tbc morbiditás statisztikai alakulása 225
Seri István: A folyamit exsudativ jellege, mint a bejelentés alapja 228
Simon Gábor: Ernyőképszűrés a borsodi falvakban 1959. első felében 232
Somi-Kovács Tibor és Németh Tibor: A tbc-s betegek felkutatásának
alakulása 1954-58 között 235
ÖREGKOSI TUBERKULÓZIS
Bérdi János, Dévényi Rudolf és Kovács Kálmán: Palliativ eljárások az
időskori tüdőgümőkór kezelésében . 241
Entz Albert: Súlyos tüdőgümőkórosok EKG eltérésének (repolarisatio zavar) jelentősége 244
Greiner Veronika: Idős tüdősebészeti betegek altatásának néhány problémája 249
Horváth Bertalan Balogh Zoltán és Seri István: Öregkori gümőkórban
szenvedők gümőbacilus- gyógyszer- rezisztenciájának alakulásáról 253
Kenéz János és Vadász Imre: Idősebb korban tbc - ben elhaltak adatainak feldolgozásából nyert tanulságok 256
Pilemon Tibor és Kulka Frigyes: Az időskori tbc sebészi kezelésének
néhány kérdése 260
Sebők Lóránd: öregkori tuberkulózis és tüdőrák 266
Kálnai Etelka, Horváth Bertalan és Seri István: A tuberkulin - érzékenység
alakulása gümőkórban szenvedő 50 éven felüli egyéneknél 269
Seri István, Balogh Zoltán és Horváth Bertalan: Eredményesen kezelhető-e az öregkor! tuberkulózis 274
Szarvas András: Az időskori tuberkulózis szociális vonatkozásai 278
EXTRAPULMONALIS TUBERKULÓZIS
Zádor László : Haladás az urogenitalis gümőkór therápiájában 285
Szendrői Zoltán és Csernus Alán: Beszámoló az Áll. Fodor József Tbc
Gyógyintézet urológiai osztályának anyagáról 288
Csernus Alán és Szendrői Zoltán: A vesegümőkór és a spondylitis tbc
kapcsolata 292
Szentkereszty Béla: Az öregkori csont-ízületi és nyirokcsomó gümőkór
sebészi kezelése 296
Borsay János : A gümős csípőizület mobilizálása a Yoss műtét elvének
felhasználásával 299
G-né Molnár Margit - Bálint József - Nyul-Tóth Pál: Konzerv csontok
felhasználása extrapulmonalis gümőkór miatt végzett műtétekben 302
Schnitzler József és Fábián Sándor: Késői megfigyelések a gümős környezetben végzett csontbeültetésekről 305
Varga János: Spondylitis tbc-nél spondylodesissei elért eredmények a
rehabilitáció szempontjából 307
Bak Károly, Becker Gyula és Sármai Ernő: Tünetmentesen lezajló, spontán gyógyuló spondylitisek 312
Bárány Tibor: Néhány nem mindennapos eset megoldása a tbc-s csontizületi betegségek sebészetében 315
Bak Károly - Nyul-Tóth Pál és Sármai Ernő: Osteochondritis dissecans
képében lezajló tbc-s genitisek 319
Nyul-Tóth Pál - Bak Károly - Balogh Judit: Spondylitis tbc és a gerincoszlop fejlődési rendellenességei 322
Halbrecht L: A latens női genitalis tuberkulózis korai diagnózisa, kezelése és spontán gyógyulásának következményei 325
Gavallér István: Adatok a női genitalis tuberkulózis földrajzi és szociális vonatkozásaihoz 329
Kardos Ferenc: A terhesség és a nemiszervi gümőkór kérdéséről 335
Surányi Sándor - Berta István: Női ivarszervi gümőkórban végzett
röntgenvizsgálataink újabb eredményeiről és az eljárás
szövődményeinek kérdéséről 340
Kardos Ferenc - Nyul Tóth Pál: Az tűrés medence röntgenfelvétel
alkalmazása idült női függelékgyulladások elkülönítő kórismézésében 344
Surányi Sándor: A női ivarszervi gümőkór korai felismerése 347
Surányi Sándor: A női ivarszervi gümőkór, mint életveszélyes szóródások
forrása 340
Nebenföhrer László. Váczi László és Csöke László: A gyermekkori erythema nodosumról 365
Széman Sándor - Balogh Judith - Becker Gyula és Wizer Klára: Tapasztalataink lymphoma colli tbc gyógyításával, különös tekintettel a
sebészi megoldásra. 358
Kremsier Katalin és Borsay János: A nyaki nyirokcsomó gümőkórról a
Pest-megyei beteganyag alapján 363
Gát László és Dajka Ágnes: További vizsgálatok a papilloretinttis allergica
tuberculosával kapcsolatban 366
ELMÉLETI KUTATÁS ÉS TÖDÖGYÓGYÁSZÁT
Babuchin: A. E.: A tüdőtuberkulózis és tüdőrák néhány differenciál diagnosztikai problémájáról 370
Bálás Attila: Adatok a mellkas csillószőrös henger hám cystáinak sebészetéhez 376
Szőts István - Dániel Ferenc: Féltüdőirtott betegek cardiorespiratoricus
állapota 5 -12 évvel a műtét után 379
Balogh Zoltán, Medveczky Endre és Seri István: Az E-vitamin befolyása a
PAS felszívódásra . S83
Csergő István - Bikich György - Hevér Ödön - Borsay János: PAS- terhelés hatása a gyomor secretiós viszonyaira . 387
Erdős Tamás. Ullmann Ádám Tomcsányi Attila és Demeter Márton: A
streptomycin hatásmechanizmusáról 392
Ferenczy Sándor: Ismétlődő pneumoniák 394
Földes József: A gümőbacillus sejtszerkezeti elemeinek Immunkémiai vizsgálata 398
Földes István - Levendel László - Vekerdi László - Medveczky Endre:
J131-el jelzett tisztított tuberkulin eloszlása egészséges és
gümőkóros tengerimalacokban 403
Hevér Ödön és Papp András: Adatok a mellékvesekéreg működéséhez tüdőtuberkulózisban 410
Horlay Béla - Ferenczy Sándor - Kerényi Antal: A subacut és chronicus
mellkasi megbetegedések hosszantartó antíbiottcus kezelése 414
Jeney Endre - Várnai László - Losonczi István: Primycin és más antituberculoticumok egyidejű alkalmazásának hatása gümőkóros
tengerimalacok tuberculin - reactiójára . 419
Juhász Pál: A Mycobacterium M 607 és antituberculoticum kutatásba
való használhatósága 422
Kánitz Éva - Böszörményi Miklós - Erdős Tamás - Demeter Józsefné és Tomcsányi Attila: Adatok az 1NH inaktiválás klinikai Jelentőségéhez 427
Kelemen Sándor: Adatok a mellüri folyadékgyülemek cytologiai értékeléséhez431
Kelemen Sándor és Nóvák Ervin: Anütuberkulotikumok hatása a kísérletes
candidiasisra 433
Kertes István, Radics Jenő és Serényi Pál: A hörgőoszlási rendellenességek 435
Keszler Pál: Kísérletes adatok a bronchialis collateralis keringés kérdéséhez 440
Komán András - Czabaiy László: Betegektől kitenyésztett mycobacteriumtörzsek catalase aktivitás vizsgálatának tapasztalatai 446
Kovács Kálmán: Az elastase tüdőgyógyászati alkalmazásáról 447
Loós Tibor - Lőrinczy Margit: A liquor- cukor alakulása iv. dextrose
terhelést követő 8 óra múlva gyermekkori meningoencephaIitis tuberculosában 449
Mészáros György : Tapasztalataink 4100 narkózisban végzett bronchologiai
beavatkozással 458
Nyiredy Géza és Varga Zoltán: A hörgőrák prognózisa 461
Papolczy Antal és Kollár Lajos: A spontán pneumothorax kezeléséről 467
Papolczy Antal és Mike János: A tüdő jóindulatu daganatai 472
Pongor Ferenc: Axhromogen mykobakteriumok mikrobiologiája és klinikai
vonatkozásai 475
Rusti Gyula: Tuberkulin hatására képződő ellenanyagoknak kitermeléséről
és azok kimutatásának módjairól 478
Sassy-Dobray Gábor, Szigeti Pál, Miklós György, Szijjártó Lehel és Papp
András: Adatok a tüdőrák és a tüdődystrophia kapcsolatához 484
Szabó István - Vandra Edit - Tárnok Imre - Czanik Pál: Atipikus mycobact.
törzsek vizsgálata 488
Szigeti Pál: Érbántalmak szerepe tüdőbetegségekben 400
Szűcs Sándor: A hörgőrák operálhatósága . 494
Tompa Ferenc: Paragonimiasis által okozott intrapulmonaiis kerekárnyék
operált esete 497
Vandra Edit és Guba Ferenc : Mycobactériumra ható phagok összehasonlító elektronmikroszkópos vizsgálata 500
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
XXXII. TBC nagygyűlés XXXII. TBC nagygyűlés XXXII. TBC nagygyűlés

Könyvtári könyv volt. A gerinc enyhén töredezett.

Állapot: Közepes
4.180 Ft
1.670 ,-Ft 60
8 pont kapható
Kosárba