826.106

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kriminológiai ismeretek

Bűnözés, bűnözéskontroll

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Corvina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím: Egyetemi Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-13-4516-5
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.

Tartalom

Kriminológiai ismeretek; a kriminalitás jellemzői Magyarországon (Szerk.: Gönczöl Katalin)
Lévai Miklós: a magyar kriminológiai gondolkodás feljlődése a kialakulástól a XX. század nyolcvanas éveinek végéig9
Bevezetés9
A magyar kriminológia kialakulása a dualizmus időszakában11
A kriminológia helyzete a két háború közötti időszakban18
A kriminológia helyzete a II. világháborút követő időszaktól az ötvenes évek végéig20
A szocialista kriminológia időszaka: a magyar kriminológiai gondolkodás fejlődése a hatvanas évektől a nyolcvanas évek végéig22
Forrásmunkák40
Ellenőrző kérdések44
Tauber István: Kutatási módszerek a kriminológiában45
Általános kérdések45
A kriminológia módszerének elméleti kérdései46
Kutatási eljárások, technikák47
Forrásmunkák52
Ellenőrző kérdések52
Vavró István: A bűnözés mérésének nódszerei; a magyarországi kriminalitás általános jellemzői53
A bűnözés mint társadalmi tömegjelenség elemei53
A bűnözés mérése, statisztikai módszerek55
A kriminálstatisztikai rendszer57
A bűnözés morfológiai jellemzői a kriminálstatisztika szemszögéből59
A kriminalitás és a büntetőeljárás szakaszai63
A bűnözés alanyi oldala65
A bűnözés területi adatai69
Forrásmunkák69
Ellenőrző kérdések74
Korinek László: A bűnözés visszatükröződése. Látens bűnözés, bűnözésábrázolás, félelem a bűnözéstől75
Problémafelvetés75
A látens bűnözési vizsgálatok legfontosabb módszere75
A bűnözés ábrázolása82
Félelem a bűnözéstől87
Összefoglaló91
Forrásmunkák92
Ellenőrző kérdések92
Görgényi Ilona: A viktimológia93
A viktimológia fogalma és irányzatai93
Az áldozat fogalma94
A viktimológia és a bűnügyi tudományok viszonya98
A viktimológia speciális területe: a bűncselekménnyel okozott kár100
Az áldozatpolitika jelentősége106
Forrásmunkák107
Ellenőrző kérdések107
Gönczöl Katalin: A bűnözés társadalmi reprodukciója Magyarországon a kilencvenes években108
Anómiás-e a magyar társadalom?108
A kilencvenes évek hagyományos bűnözésének reális társadalmi összefüggései109
A piac formálta ismertté vált bűnözés110
A család szerepe a normák reprodukciójában115
Forrásmunkák117
Ellenőrző kérdések117
Gönczöl Katalin: Devianciák, devianciakontroll, bűnmegelőzési startégiák119
Bevezető gondolatok119
A devianciák számbavétele120
A modern deviancia- és a bűnözéskontroll elméleti kiindulópontjai122
A bűnmegelőzés modellje127
A komplex megelőzés szerveződése130
Forrásmunkák133
Ellenőrző kérdések134
Egyes bűncselekménytípusok, bűnelkövető csoportok és bűnözési formák (Szerk.: Korinek László)
Tauber István: A vagyon elleni bűnözés kriminológiai problémái137
Bevezető eset137
A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai fogalma, jelentősége138
A vagyon elleni bűncselekmények büntetőjogi szabályozása139
A vagyon elleni bűnözés morfológiai sajátosságai140
A vagyon elleni bűncselekmények okai145
A vagyon elleni bűnözés megelőzésének néhány problémája150
Forrásmunkák152
Ellenörző kérdések154
Kerezsi Klára: Az erőszakos bűnözés155
A hétköznapi erőszak155
Az agresszió és az erőszakkutatás156
Az erőszak büntetőjogi és kriminológiai fogalma158
Az erőszakos bűncselekmények tipológiája159
Az erőszakos bűncselekmények morfológiája160
Büntetőpolitikai irányváltások és az erőszakos bűnelkövetők kezelése166
Az erőszakos bűncselekmények megelőzése167
Forrásmunkák170
Ellenőrző kérdések171
Kránitz Mariann: A korrupció172
A korrupció esszenciája172
Fogalmi kérdések173
Fejlődéstörvények177
A korrupciós bűnözés és főbb morfológiai jellemzői178
A korrupció gyökerei és főbb megvalósulási formái Magyarországon a XX. század második felében180
Forrásmunkák185
Ellenőrző kérdések197
Pusztai László: A gazdasági bűnözés186
Problémafelvetés186
A gazdasági bűnözés fogalma186
A gazdasági bűnözés jelentősége188
A gazdasági bűnözés terjedelme, struktúrája és dinamikája190
A büntetőjogi szabályozás és az egyes bűncselekmények gazdaságkriminológiai aspektusai191
Forrásmunkák197
Ellenörző kérdések197
Irk Ferenc: Balesetek, gondatlan bűnözés, közlekedési bűnözés 198
Problémafelvetés198
Fogalommeghatározás198
Főbb statiszikai tendenciák (struktúra, dinamika, térbeli különbségek, nemzetközi adatok)199
(Büntető)jogi szabályozás, ítélkezési gyakorlat203
Főbb megvalósulási formák (morfológia, tettesi-áldozati tipológia)205
Megelőzés, kriminálpolitikai szempontok208
Forrásmunkák210
Ellenőrző kérdések210
Dános Valér: Szervezett bűnözés211
Problémafelvetés211
A szervezett bűnözés megjelenése211
A szervezett bűnözés elmélete213
A szervezett bűnözés területei, megnyilvánulási formái217
A szervezett bűnözés oksági kérdései221
A szervezett bűnözés elleni küzdelem feladatai, a megelőzés lehetőségei222
Összegzés224
Forrásmunkák225
Ellenőrző kérdések225
Lévai Miklós: Az alkoholizmus, a kábítószer-probléma és a bűnözés226
Problémafelvetés226
Az alkoholizmus és a bűnözés összefüggései228
A kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései239
Forrásmunkák255
Ellenörző kérdések257
Molnár József: Életkor és bűnözés258
Az életkor és a bűnözés kapcsolata a kriminológiában258
A bűnözés mint életfolyamat. Karrierbűnözés259
A bűnözés korspecifikus jellege262
A hazai bűnözés korstruktúrája264
A bűnözés korspecifikus vizsgálata és a prognosztika268
Forrásmunkák271
Ellenörző kérdések271
Fehér Lenke: A női bűnözés272
Problémafelvetés272
Elméletek a női bűnözésről272
A női bűnözés alacsonyabb arányainak okai275
Az ismertté vált női bűnözés aránya és struktúrája276
Forrásmunkák278
Ellenörző kérdések279
Vígh József: Bűnismétlők, visszaesők, veszélyes bűnözők280
Bevezetés280
A visszaeső fogalma281
A visszaesés megjelenési formái (morfológia)282
Oksági kérdések (kauzalitás)285
A visszaesők bűnelkövetésének megelőzése (prevenció)290
Forrásmunkák294
Ellenörző kérdések295
Tauber István: A deviancia mint kisebbség, a kisebbségek devianciája296
A deviancia mint kisebbségi viselkedési forma296
A kisebbségek bűnözése296
A cigányság és a bűnözés302
Forrásmunkák307
Ellenörző kérdések308
A büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiája (Szerk.: Lévai Miklós
Lévai Miklós: Bevezetés a büntető igazságszolgáltatási rendszer kriminológiájába311
Palánkai Tiborné: A magyar büntető igazságszolgáltatási rendszer jogi kerete, működési struktúrája312
A büntető igazságszolgáltatás mint az állam hatalmának gyakorlása312
A jogi szabályozás rendszere313
A büntető igazságszolgáltatási rendszer szervezetei és személyei319
A büntető igazságszolgáltatás "mozgásban"326
Forrásmunkák332
Ellenörző kérdések333
Finszter Géza: A bűnüldözés működési modelljei334
Bevezetés334
A rendőrség és a tudományos kutatások336
A rendőrség önállósodásának történeti folyamata, helye az államszervezetben, a védelmi funkciók338
A rendőrszociológia területei, a rendőrségi modellek343
Forrásmunkák349
Ellenörző kérdések349
Lőrincz József-Kabódi Csaba: A szadságvesztés-büntetés végrehajtásának hatásrendszere350
A szabadságvesztés-büntetés kialakulása és hazai alkalmazása350
Az európai börtönmodell és a hazai büntetés-végrehajtás351
A fogvatartotti népesség Magyarországon354
A szabadságvesztés végrehajtásának rendszere hazánkban357
Az elítéltek, szellemi, lelki, szociális gondozása360
A büntetés-végrehajtás infrastruktúrája és személyzete Magyarországon366
A börtönügyre vonatkozó hazai kriminológiai kutatások históriája367
Forrásmunkák370
Ellenörző kérdések370
Kerezsi Klára: Az alternatív büntetések és végrehajtásuk371
Alternatív büntetések és kriminálpolitika: rehabilitáció, megérdemelt büntetés vagy bűnözéscsökkentés?371
Az alternatív szankciók fogalmi alapkérdései373
Az alternatív büntetések helye a szankciórendszerben376
A pártfogó szolgálatok szerepe és feladatai382
A pártfogó szolgálatok szervezete és struktúrája385
Közösségi válasz a bűnözésre.A pártfogó szerepe387
Forrásmunkák388
Ellenörző kérdések389
Farkas Ákos: A büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának alapkérdései390
Bevezetés390
A rendszerelméletről dióhéjban390
A nyílt rendszer attribútumai és a büntető igazságszolgáltatás394
Modellek a büntető igazságszolgáltatásban; a hatékonyság értelmezése397
Összegzés helyett406
Forrásmunkák407
Ellenörző kérdések408
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Kriminológiai ismeretek Kriminológiai ismeretek Kriminológiai ismeretek

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.280 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba