1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A szeretet breviáriuma

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Orpheusz Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7971-00-9
Megjegyzés: Színes reprodukciókkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

"Tisztába kell vele jönnünk, hogy szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet; ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani..." - írja e tárgyról szóló művében Erich Fromm, századunk egyik jeles pszichológus írója. Szavaival mintegy igazolását és megerősítését adja Sík Sándor és Juhász Vilmos eredeti célkitűzésének. Hiszen A szeretet breviáriuma, amely megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Az eltelt évtizedek során azonban nemcsak mindennapi eszmélkedésünk segítőjeként, de a könyvkínálatból is fájdalmasan hiányzik ez a remek, értékes összeállítás, amelynek színvonalát a tudós szerkesztők személye máig érvényesen garantálja. S bár a szeretet nem szavak, hanem elsősorban a tettek és a személyes kisurágrzás kérdése, a Szeretet breviáriumának... Tovább

Fülszöveg

"Tisztába kell vele jönnünk, hogy szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet; ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani..." - írja e tárgyról szóló művében Erich Fromm, századunk egyik jeles pszichológus írója. Szavaival mintegy igazolását és megerősítését adja Sík Sándor és Juhász Vilmos eredeti célkitűzésének. Hiszen A szeretet breviáriuma, amely megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Az eltelt évtizedek során azonban nemcsak mindennapi eszmélkedésünk segítőjeként, de a könyvkínálatból is fájdalmasan hiányzik ez a remek, értékes összeállítás, amelynek színvonalát a tudós szerkesztők személye máig érvényesen garantálja. S bár a szeretet nem szavak, hanem elsősorban a tettek és a személyes kisurágrzás kérdése, a Szeretet breviáriumának szellemi és erkölcsi nevelő hatása tartósnak bizonyul. Ezért, mint egész emberségünket fejlesztő, fontos olvasmány, nem hiányozhat legkedvesebb könyveink közül. Vissza

Tartalom

ELÖLJÁRÓBAN (Rónay László)5
BEVEZETÉS9
INDIA
A VÉDÁKBÓL: Samtuta17
A BHAGAVADGITÁBÓL18
BUDDHA TANÍTÁSAIBÓL
A gyűlölet nem tud elpihenni18
A szellemet feloldó szeretet18
Az erőszak ellen19
A szeretet minden erkölcsiség legnagyobb erénye és összessége20
Rosszat jóval fizetni20
BUDDHISTA LEGENDÁK (DZSATAKÁK)
Asoka király fiáról, Kunala hercegről szóló elbeszélés21
Az erényes Magha22
Nigrudha, a Gazellakirály24
A DZSAINÁK SZENT ÉNEKEIBŐL28
RAMAKRISHNA28
RABINDRANATH TAGORE: Áldozati ének29
KÍNAI BÖLCSELŐK
LI-KI31
LAO-CE32
CSUANG-CE
A szenvedéstől való megváltás32
A békességhez vezető út34
A bűnösökért való felelősség35
MONG-DSI
A haszonkeresésről37
A szelíd uralom olyan, miként az eső aszály idején38
A részvétről38
Magatartás az ellenségekkel szemben40
Az éhség és a szeretet41
GAU-DSI42
KÍNAI KÖZMONDÁSOK43
MEIJI JAPÁNI CSÁSZÁR: Mindenki testvér43
ISZLÁM
AL-GHAZALI
Az önzetlen szeretet45
A testvéri segítés kötelességéről48
A szomszédok iránti kötelességek51
A szolgák iránti kötelességek53
FERID ED DIN ATTAR55
DZSALAL EDDIN [RUMI]55
DZSÁMI55
GALIB SEJK: Titkos tánc56
GÖRÖG VILÁG
AESOPUS59
HESIODOS: Munkák és napok59
BACCHYLYDES: [Béke dal]62
EURIPIDES
Béke67
Alkestisből67
ARISTOPHANES: A békéből70
PLATON: Protagorasból72
ARISTOTELES: A Nikomachosi Etikából75
RÓMAI VILÁG
VERGILIUS: IV. ecloga79
TIBULLUS: A háború ellen81
SENECA83
MARCUS AURELIUS: Elmélkedéseiből83
EPIKTETOS86
BIBLIA
MÓZES KÖNYVEIBŐL
A Genezisből87
A Leviticusból91
A Deuteronomiumból91
A KIRÁLYOK KÖNYVÉBŐL92
TÓBIÁS KÖNYVÉBŐL94
SZENT MÁTÉ EVANGÉLIUMÁBÓL95
SZENT JÁNOS EVANGÉLIUMÁBÓL97
SZENT PÁL LEVELEIBŐL
A rómaiakhoz97
A korinthusiakhoz írt első levélből97
A kolosszeiekhez98
A timóteushoz írt első levélből99
SZENT JÁNOS ELSŐ LEVELÉBŐL99
ZSIDÓSÁG
A TALMUDBÓL101
CHASSZIDEUS TANÍTÁSOK ÉS TÖRTÉNETEK
Ajándék101
Imádság102
A szeretet parancsa102
Mi a szeretet?103
A gyógyszer103
AZ ŐSEGYHÁZ SZÁZADAI
ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS105
NAZIANZI SZENT GERGELY107
SZENT JEROMOS109
SZENT AMBRUS109
SZENT ÁGOSTON112
NAGY SZENT GERGELY117
SZENT BENEDEK: A regulából118
KERESZTÉNY KÖZÉPKOR
ANGOL KÖLTŐ: Éneke Krisztus szerleméről121
A SZERETET HIMNUSZA. Ismeretlen szerző123
SZENT BERNÁT: Az isteni szeretetről125
AQUINÓI SZENT TAMÁS
A szeretet nem azonos a jóakarattal127
A szeretet tárgyainak helyes rendjéről128
A szeretet inkább a szeretésben, semmint a szerettetésben áll129
ASSISI SZENT FERENC: Naphimnusz130
PECCHAM JÁNOS: A Fülemiléből132
TODI JAKAB: A Fájdalmas Szűzről136
DANTE
Az Új Életből139
A Paradicsomból140
A GESTA ROMANORUMBÓL
A megtisztult bélpoklosról142
Miképpen lett Telonárius Péter adakozó emberré143
SZENT FERENC VIRÁGOSKERTJÉBŐL142
BOLDOG ASSISI EGYED149
SZENT BONAVENTURA: Beszélgetek a lelkemmel151
MILÁNÓI JAKAB: Felebarátainkhoz való viszonyunk153
BOLDOG DUNS SCOTUS JÁNOS
A szeretet erényének egysége154
Minden lét forrása az örök szeretet!155
ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT. A magyar Margit-legendából159
SZENT GERTRUD: Az Isteni Szeretet Követéből!163
HACKEBORNI MECHTILDISZ
A szeretet hatalmáról164
A Lélek és a Vőlegény164
ECKHART MESTER: Az igaz lelkület168
A THEOLOGIA GERMANICÁBÓL169
BOLDOG SEUSE HENRIK171
FORIGNÓI BOLDOG ANGELA: Zarándoklat
Assisibe171
SIENAI SZENT KATALIN
A felebaráti szeretet és a türelmesség175
Végrendeletéből178
EURÓPA SZELLEMI ÁTALAKULÁSA ÉS A VALLÁSI HARCOK KORA
GENOVAI SZENT KATALIN179
PAZZI SZENT MAGDOLNA180
PICO DELLA MIRANDOLA181
SAVONAROLA: A megkísértett lélek önmagát erősíti182
KEMPIS TAMÁS: Krisztus követéséből183
JOHANNES RUYSBROEK
A szeretet vihara186
Példabeszéd a hangyáról187
LUTHER MÁRTON: Az V. parancsolat magyarázata188
MELANCHTON FÜLÖP189
KÁLVIN JÁNOS: Az evangéliumi harmóniából189
A BERNI EGYHÁZ HITVALLÁSÁBÓL: A 32. pont190
ERASMUS ROTTERDAMUS: Querela pacis190
SEBASTIAN FRANCK
A szeretet nem vétkezik és nem cselekszik igazságtalanul193
Amit az emberek szeretetnek neveznek, az Isten előtt gyűlölet194
JAKOB BÖHME198
MÓRUS SZENT TAMÁS: A seholszigetiek vallásáról199
DÉVAI BIRÓ MÁTYÁS200
PÁZMÁNY PÉTER: Felebarátunk szeretéséről201
ZRÍNYI MIKLÓS: Mátyás király életéről206
SZENT TERÉZIA: A Tökéletesség Útjából207
KERESZTES SZENT JÁNOS
A Lélek Sötét Éjszakájából210
A szeretet tüzében égve212
ISTEN ÉS EMBER A BAROKK KORBAN
SZALÉZI SZENT FERENC
A Teotimusból217
A filoteából218
DEPAUL SZENT VINCE222
ANGELUS SILESIUS: A Kerubi Vándorból222
SHAKESPEARE: Lear királyból223
PASCAL: Gondolataiból227
FÉNELON228
JEAN PIERRE CAMUS229
FELVILÁGOSODÁS
EMANUEL SWEDENBORG231
GOETHE: Orfikuks ősigék. Szerelem231
IMMANUEL KANT: A gyakorlati ész kritikája233
A LEGÚJABB KOR VALLÁSI ÉLETE
FRANZ WERFEL: Bernadette c. regényéből237
LACORDAIRE249
LISIEUS-I SZENT TERZÉZ: Önéletrajzából249
PROHÁSZKA OTTOKÁR: Az Élő Vizek Forrásából251
MARIA ANTOINETTE DE GEUSER: "Consummata"253
F. W. ROBERTSON254
CH. H. SPURGEON255
STANLEY JONES256
ROMANTIKUS HUMANIZMUS
RALPH WALDO EMERSON259
SILVIO PELLICO: A Börtöneimből259
DICKENS: A Karácsonyi Énekből260
HENRY DUNANT: Manifesztum a Vöröskereszt megalapítására264
WALT WHITMAN: Teérted, óh demokrácia!266
VICTOR HUGO: A Nyomorultakból266
FLAUBERT: Irgalmas Szent Julián legendájából270
OROSZ IRODALOM, OROSZ ÉLET
[:Szibéria meghódítása c.] könyvéből287
TOLSZTOJ
A Háború és békéből294
Leveleiből300
MAXIM GORKIJ: Az Anya c. regényből301
NYUGAT-EURÓPA MODERN IRODALMA
PAUL VERLAINE: Uram, szerelmed megsebesített311
EMILE VERHAEREN: A szelíd pap313
RAINER MARIA RILKE: A Szegénység és a halál könyvéből314
FRANCIS JAMMES: A Rózsafüzérből316
FRANCOIS MAURIAC: A Frontenac-misztériumból317
HENRY BERGSON: Az erkölcs és a vallás kettős forrásából321
PAUL CLAUDEL: Segítő Miasszonyunk326
ANDRÉ GIDE: Numquid et tu328
GEORGES BERNANOS: A Gondolatokról328
BERNARD SHAW: Szent Johannából328
THOMAS MANN
A Varázshegyből332
Az éhezők333
THORNTON WILDER: A Szent Lajos király hídja c. regényből338
JACQUES MARITAIN: A szeretet bilincse342
ALDOUS HUXLEY: A Philosophia Perennisből344
A LEGÚJABB KOR MAGYARJAI
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Gondolatok a könyvtárban347
PETŐFI SÁNDOR
Sors, nyiss nekem tért351
A XIX. század költői352
SZÉCHENYI ISTVÁN353
BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF: A Gondolatokból354
JÓKAI MÓR355
ADY ENDRE
A könnyek haszna356
Alázatosság langy esője356
A Jézuska tiszteletére357
BABITS MIHÁLY
A jóság dala358
Zsoltár gyermekhangra359
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ
Szeretet361
Özvegy a villamosban361
JUHÁSZ GYULA
Ó Ember!362
Békét!363
SÍK SÁNDOR: Az Alexiusból364
JEGYZETEK A SZERZŐKRŐL ÉS A MŰVEKRŐL367
A SZERKESZTŐ JEGYZETE390
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv