1.047.289

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Környezeti nevelés az iskolarendszer egészében és az óvodában

1994. évi "Környezetvédelem az oktatásban" lillafüredi konferencia szerkesztett gyűjteménye

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A környezet- és természetvédelem alapja a környezettudat kialakítása, a szemléletformálás, amelyekért igen sokat tehetnek a nevelési és oktatási intézmények.
A téma aktualitása miatt a... Tovább

Előszó

A környezet- és természetvédelem alapja a környezettudat kialakítása, a szemléletformálás, amelyekért igen sokat tehetnek a nevelési és oktatási intézmények.
A téma aktualitása miatt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet 1994. október 26-28. között Lillafüreden "Környezetvédelem az oktatásban" környezeti neveléssel foglalkozó országos konferenciát rendezett. E kiadvány a konferencián elhangzott előadásokat, korreferátumokat és a bemutatott taneszközöket tartalmazza. Kiadására a Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete vállalkozott a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával.
A konferencia megrendezésének és a kiadvány megjelentetésének azonosak a célkitűzései.
- A pedagógusok, a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó szakmai és társadalmi szervezetek tagjai minél több lehetőséget kapjanak egymás munkájának megismerésére. Csak így tudnak együttműködni, egymás munkáját hatékonyan segíteni.
- A környezeti nevelés akkor lehet eredményes, ha a pedagógus-társadalom élni tud a közoktatási törvény által biztosított nagyobb lehetőségekkel. A helyi pedagógiai programokban, helyi tantervekben megfelelő helyet kap a környezet- és természetvédelem. Ehhez új szemléletre, aktuális ismeretekre, tájékozottságra, módszertani kultúra bővítésére van szükség.
- Fontos, hogy az érdeklődők megismerkedhessenek az oktatást-nevelést segítő országos és nemzetközi projektekkel, alternatív programokkal, képzési és továbbképzési lehetőségekkel.
- Minden jelentősebb, közérdeklődésre számot tartó kezdeményezés, innováció bemutatásra kerüljön, közkinccsé váljon.
- Az oktatással foglalkozók is ismerjék meg régiójuk természeti értékeit, környezeti problémáit, azok megoldására tett erőfeszítéseket, hogy ezeket a fiatalabb generációnak is közvetíteni tudják, aktivitásukat biztosítsák.
- A környezeti nevelést segítő új taneszközök bemutatása. Az országos konferencia iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy sok jelentkezést nem tudtak elfogadni a rendezők. A kiadó szeretné ezzel a kiadvánnyal segíteni mindenki számára a tájékozódást, aki a környezeti nevelést szívügyének tartja. Vissza

Tartalom

Előszó (Hegymeginé Nyíry Enikő) 11
Bevezetés (Gulyás Pálné) 13
Tardy János: A természetvédelem és a nevelés 15
Vásárhelyi Tamás: A kultúra és a környezetvédelem 19
Kárász Imre: Helyi jelentőségű természeti értékek helye és szerepe a környezeti nevelésben 22
I. Az állam szerepe a környezeti nevelésben (Csonka Csabáné) 25
I/1. Csonka Csabáné: Az állami felelősség a környezeti nevelésben 27
I/2. Benkő Gyöngyi: A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium szerepe a környezeti nevelésben 31
I/3. Gellér Zita: A környezeti neveléshez kapcsolódó állami projektek 37
II. Társadalmi és szakmai szervezetek aktivitása a környezeti nevelésben (Gulyás Pálné) 41
II/1. Fésű József: Az egyesülés szabadsága és a környezeti nevelés 43
II/2. Tóth Albert: Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesületének szerepe a nevelés megújításában 46
II/3. Lehoczky János: A környezetvédelmi oktató központok szerepe és hálózata 49
II/4. Vásárhelyi Judit - Kosztolányi Istvánné: A Független Ökológiai Központ tevékenysége - A témahét, mint a környezeti nevelés egyik integráló módszere 50
II/5. Hortobágyi Katalin: Az erdei iskola, mint a környezeti nevelés egyik sajátos lehetősége - Az Erdei Iskola Egyesület tevékenysége 53
II/6. Barati Sándor: Az Ökológiai Intézet. A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 54
II/7. Havas Péter: A helyi közösségek bevonása a környezeti nevelés folyamatába 59
III. Környezeti nevelés, képzés az óvodában és a közoktatásban (Csonka Csabáné) 75
III/a Tóth Albert: Környezeti nevelés - tehetséggondozás 77
III/b Lehoczky János: A szenzitív környezetpedagógiáról 81
IIII/1. Óvoda
III/1/1. Labanc Gyöngyi: Óvodai komplex környezeti nevelési program 83
III/1/2. Sebestyénné Zakor Katalin: Bázisóvoda szerepe a környezeti nevelésben 89
III/1/3. Gecse Gáborné: Tanösvény az óvodában, környezeti játékok gyűjteménye 93
III/1/4. Lipták Józsefné: Természetjáráson alapuló óvodai program 95
III/1/5. Benő Ferencné: Természetes anyagok felhasználása az óvodai környezeti nevelésben 103
III/2. Általános iskola
III/2/1. Orgoványi Anikó: A környezetismeret, mint önálló tantárgy 8-11 éves tanulóknak 105
III/2/2. Gyúróné Vécsey Eleonóra: Környezetvédelmi fakultáció 13-14 éves tanulóknak 112
III/2/3. Kurustáné Bencs Gizella: A környezetvédelem és a testkultúra összefüggései 116
III/2/4. Sára Endréné: Egyedi program az energia témakör tanításához 117
III/2/5. Szoboszlai Józsefné: A Széchenyi István Általános Iskola környezetvédő programjai - Az Oktatóközpont tevékenysége 119
III/2/6. Kiss Balázs: Komplex környezeti nevelési program megvalósítása a különböző oktatási intézményekben 122
III/2/7. Szabóné Danka Klára: Környezeti nevelés tanórán kívül 125
III/2/8. Pecsenyéné Tóth Teodóra: Helyi kezdeményezés az Abaúji Általános Iskolában 126
III/2/9. Kiss László: Természeti értékek Abaújban 129
III/3. Középiskola
III/3/1. Gyulayné Szendi Éva: Globális környezeti ismeretek tantárgy a gimnázium négy osztályában 130
III/3/2. Budayné Kálóczy Ildikó: Alternatív környezeti nevelési program a humán és reál érdeklődésű tanulóknak 135
III/3/3. Kerényi Istvánné: Ismeretszerzés a természetben. Terepgyakorlatok jelentősége a környezeti nevelésben 139
IV. Környezeti képzés a felsőoktatásban (Kárász Imre) 143
IV/1. Varga Enikő: Környezeti képzés a felsőoktatásban 145
IV/2. Ilosvay György: Környezetvédelem szakos tanárképzés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 150
IV/3. Kárász Imre: A környezetvédelem szakos tanárképzés helyzete az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 153
IV/4. Kiss Ferenc: Környezetvédelem szakos tanárképzés és tervezett új szakpárok a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 157
IV/5. Rédey Ákos - Tamaska László: Környezettan szakos tanárképzés a Veszprémi Egyetemen 161
IV/6. Gulyás Pálné - Láng Edit - Vízy Istvánné: Természettudományi végzettségű tanárok környezetvédelmi továbbképzése az intenzív tanártovábbképzés keretében az ELTE Természettudományi Karán 166
IV/7. Nánási Irén: Posztgraduális humánökológus képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 169
IV/8. Raisz Iván - Hegymeginé Nyíry Enikő: A környezetvédelmi posztgraduális képzés új lehetőségei 175
IV/9. Hegymeginé Nyíry Enikő: „Komplex környezetvédelem" intenzív tanártovábbképzés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet szervezésében 180
V. A környezeti nevelés bemutatott taneszközei (Hegymeginé Nyíry Enikő) 183
V/1. Tokajiné Somlyai Melinda: Hétszínvirág Erdei óvoda bemutatása 185
V/2. Mihalov Ferencné: Az ember és környezete. Vetélkedő alsó tagozatosoknak 194
V/3. Darvas Gábor: Kerettantervből helyi tanterv számítógép segítségével 197
V/4. Deák József: Csongrád tiszántúli ártéri erdő és a Tisza holtág természeti értékeinek bemutatása. Videofilm 200
V/5. Tompa Ferenc - Zay Andrea: A „Fuldokló bolygó" c. videofilm 201
V/6. Orgoványi Anikó - Victor András: Védjük a patakunkat! Patakvizsgáló programcsomag bemutatása 202
V/7. Arday István: Bolygónk sorsa a kezünkben van. Kiegészítő tankönyv 205
V/8. Gulyás Róbert: Zöld tolmács. Környezetvédelmi szakszótár 208
V/9. Végvári Ágnes: A környezeti nevelésben sokoldalúan felhasználható UV doziméter papír (SUNTEST) alkalmazási lehetőségei 210
V/10. Tóth József: ANALAQUA gyorsteszte, mini labor, elektrokémiai készlet 215
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem