A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Sztereotípiakutatás

Hagyományok és irányok

Fülszöveg

A szociálpszichológia tudományterületén az utolsó másfél évtizedben különösen nagy figyelemben részesül a sztereotípiák kutatása, amelynek szakirodalmából a szemléleti sokszínűséget tükröző friss szemelvényeket közöl a szöveggyűjtemény. A társadalmilag releváns kérdés, amire a sztereotípiakutatás választ keres, az az, hogy az emberek általában hogyan ismerik meg a csoportokat, amelyek a társadalom építőelemei, és amelyekbe az egyes személyek beletartoznak. Korábban a sztereotípia fogalma a társadalmi előítélettel mosódott egybe, ebben azonban lényeges változást hozott a kognitív szociálpszichológiának a '80-as, '90-es években jelentkező radikális irányzata, amely a szöveggyűjteményben szemléltetett módon elemzi a társadalmi kategóriák jellemzését, ennek meghatározó szerepét. Az újabb kutatások e szociális megismerést az érzelmek, a személyiség, a társadalmi normák és viszonyok összefüggéseiben szemlélik.

Tartalom

A szerkesztők előszava9
A sztereotípiakutatás történeti útja11
A sztereotípiák megértése: elméletek és problémák perspektívában (David L. Hamilton)13
Klasszikus kérdések és változó válaszok23
Száz főiskolai hallgató faji sztereotípiái (Daniel Katz, Kenneth Braly)23
A sztereotípiák és a csoportkülönbségek észlelése (Donald T. Campbell)32
Pontosság: a sztereotípiakutatás elhanyagolt oldala (Victor Ottati, Yueh-Ting Lee)52
Az előítéletes személyiség újabb áttekintése. A struktúra iránti személyes szükséglet és a téves csoportsztereotípiák kialakulása (Mark Schaller, Carrie Boyd, Jonathan Yohannes, Meredith O'Brien)73
Észlelt kovaráció a saját csoport és a külső csoport tagjainak tulajdonságai között: a külsőcsoport-együttjárási hatás (Patricia W. Linville, Gregory W. Fischer, Carolyn Yoon)97
Sztereotípiák a szociális megismerés folyamatában133
Amikor a sztereotípiák sztereotipizáláshoz vezetnek: sztereotípiák használata a személypercepcióban (Marilynn B. Brewer)133
A sztereotípiák kialakulása és mentális reprezentációja (Jeffrey W. Sherman)151
Az inkongruencia és az elvárás alapú illuzórikuskorreláció-hatás közötti ellentét feloldása: a TRAP-modell (Leonel Garcia-Marques, David L. Hamilton)184
A vonásimplikációk szerepe a sztereotípiával konzisztens és inkonzisztens viselkedések felidézésében (Ap Dijksterhuis, Ad van Knippenberg)220
Érzelmek, arousal és sztereotip ítéletek: az érzelem és a sztereotipizálás heurisztikus modellje (Galen V. Bodenhausen)234
Sztereotípiák társadalmi kontextusban257
A csoportközi érintkezés generalizált hatásai az előítéletre (Thomas F. Pettigrew)257
A társas megítélhetőség: a metainformációs jelzések hatása a sztereotípiák használatára (Vincent Y. Yzerbyt, Georges Schadron, Jacques-Philippe Leyens és Stephan Rocher)282
Sztereotípiaképzés mint befolyásolási stratégia (Stephen Reicher, Nick Hopkins, Susan Condor)299
Szexizmus és rasszizmus: régi típusú és modern előítéletek (Janet K. Swim, Kathryn J. Aikin, Wayne S. Hall, Barbara A. Hunter)326
Az északiak és a déliek érzelmi kifejezőkészségét leíró sztereotípiák: Montesquieu hipotézisének kultúrközi vizsgálata (James W. Pennebaker, Bernard Rimé, Virginia E. Blankenship)360
A rendszerigazolás elméletének összefoglalása (John T. Jost, Grazia Guermandi, Cristina Mosso, Yephat Kivetz, Brett W. Pelham, Diana Burgess)377
A sztereotípiakutatás nézőpontjai Magyarországon389
Tekintélyelvűség és előítélet: újabb magyarországi vizsgálatok (Enyedy Zsolt, Erős Ferenc, Fábián Zoltán)391
"Zsidók" és "magyarok": a mai magyar egyetemi hallgatók sztereotípiái (Kovács András)403
A magyarok a magyarokról (Csepeli György, Örkény Antal, Székelyi Mária)409
Személy- és csoportpercepció egy nemzetközi konfliktusban: a megfigyelő perspektíváját meghatározó laikus elméletek szerepe (Kiss Paszkál)417
Nemi sztereotípiák változása a kilencvenes években (Nguyen Luu Lan Anh)437
Nemi ideológiák, nemi sztereotípiák (Kovács Mónika)448
A sztereotípiák megújulása: hogyan és miért? (Váriné Szilágyi Ibolya)454
"Van vagy vannak ellenségeink?" - Képzelt és valós ellenségekről kialakított képeink, sztereotípiáink alakulása (Sallay Hedvig)468
A sztereotípiakutatás kilátásai475
Ellenségképek: egy fejlődéslélektani megközelítés (Louis Oppenheimer)477
A sztereotípiakutatás funkcionális megközelítése (Hunyady György)484
A sztereotípiák árnyalatai: a tanári jellemzések mintái (Szabó Éva)492
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem