Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831

Szerző
Szerkesztő
Róla szól
Lektor

Kiadó: Igazságügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 210 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-7226-14-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Deák Ferenc közélei pályafutásának mindmáig legismeretlenebb időszaka az 1824-1833 közötti csaknem tíz esztendő, amelynek során Deák különböző megyei hivatalokat látott el szülőföldjén, zalában. A... Tovább

Előszó

Deák Ferenc közélei pályafutásának mindmáig legismeretlenebb időszaka az 1824-1833 közötti csaknem tíz esztendő, amelynek során Deák különböző megyei hivatalokat látott el szülőföldjén, zalában. A kivételes tehetségű és kiváló elméleti felkészültségű fiatalember alig 20 évesen, 1823. december 19-én vehette kezébe Pesten a jeles ügyvédi diplomáját. A kőszegi, keszthelyi, pápai, kanizsai, győzi és pesti tanulóévek után most végleg hazatért Kehidára; Deák életében ezután a gyakorlati tapasztalatszerzés időszaka következett.
A Deák családban hosszú évtizedekre vissaznyúló hagyomány, és egyben nélkülözhetetlen jövedelemszerző birtokgyarapító tevékenység volt a megyei hivatalviselés. Ferenc bátyja, Deák Antal is ezt az utat követte. 1809-től 1817-ig alszolgabíró, 1817 és 1822 között pedig főszolgabíró volt a kapornaki járásban, majd 1828-tól 1831-ig ő látta el az első alispán hivatalát. Noha Hertelendy Györgynek, a Deáktestvérek néhány évvel korábbi gyámjának példája (1819-től 1828-ig volt Zala megye első alispánja) is hasonló hivatali előmenetellel kecsektethette a pályakezdő Deák Ferencet, ő mégsem ezt választotta. Már diákkorában kijelentette, hogy ő semmilyen választástól, korteskedéstől függő megyei tisztséget nem vállal el, és e fogadalmához később is hú maradt. Lemondott inkább az ilyen módon megszerezhető nem kis jövedelemről, azért, mert senkinek sem kívánt a lekötelezettje lenni. Igaz, a fizetésről való lemondását megkönnyítette az a körülmény, hogy anyagi függetlenségét nyugodtan alapozhatta a család osztatlan birtokaira, amelyek ugyan még zalában sem tartoztak a legnagyobb és legkorszerúbben gazdálkodó középbirtokok közé, de mégis viszonylag tisztességes és kiegyensúlyozott jövedelmet biztosítottak a családtagok számára. Vissza

Fülszöveg

Az 1824 és 1831 közötti közel hét esztendő a gyakorlati tapasztalatszerzést jelentette a pályakezdő Deák Ferenc számára. Önként, csupán a "becsületért" vállalt ügyész munkája során a megoldatlan társadalmi problémák és tragikus emberi sorsok tömegével kellett szembesülnie. Az ekkor szerzett keserű tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy embertársai iránt rangkülönbség nélkül felelősséget érző, és rajtuk segíteni szándékozó, kiemelkedő jelenségű politikussá érett ez a kivételes tehetségú fiatalember.
Deák ügyészi éveinek legfontosabb forrásai, amelyek e kötetben olvashatók először - egy kivétellel - mindeddig ismeretlenek voltak. Az itt köreadott, zömében büntetőperes iratokban azonban nemcsak a fiatal Deák szakmai, erkölcsi, emberi fejlődése követhető nyomon, és nem csupán a vármegye büntetőjogi gyakorlata ismerhető meg belőlük, hanem a tárgyalt büünesetek tükrében plasztikusan kirajzolódik az 1820-a évek magyar társadalmának mindennapi élete is.

Tartalom

Ajánlás5
Bevezetés7
Deák Ferenc ügyészi iratai25
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 6. Deák a gyilkossággal vádolt Fehér Mihály nemesapáti lakost és apját, FEhér Józsefet védelmezi27
Zalaegerszeg, 1824. szeptember6.-november 23. előtt. Deák büntetőpere a gyilkossággal vádolt török (vagy Herczeg) Mihály gersei (Vas megyei) lakos és a bucsai Decsák istván ellen28
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 6.-november 30. előtt. Deák büntetőpere a paráznasággal és gyújtogatással vádolt Bálint József és Lukács Kata sárhidai lakosok ellen31
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 9. előtt - november 24. előtt. Deák büntetőpere a gyilkossággal vádolt Kulcsár Antal és Bognár János zánkai lakosok ellen32
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 10. előtt. Deák büntetőpere a lopással vádolt Markos János csöglei (Veszprém megyei) nemes ellen35
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 10. előtt. Deák büntetőpere a csavargással vádolt Sabján József széplaki (Vay megyei) lakos ellen36
Zalaegerszeg, 1824. szeptember 9.-1825. február 3. Deák büntetőpere az orgazdasággal vádolt Horváth Tamás szombathelyi cigány ellen36
Zalaegerszeg, 1824. november 23.-1825. január 24. előtt. Deák büntetőpere a rablással vádolt csácsi Lantsák Ádám és az alsóhahóti Szijártó József ellen39
Kehida, 1824. november 27. Deák ügyészi véleménye a véres veekedéssel gyanúsítható Ferenczy László rigácsi nemes és helybeli társai (zömében nemesek) ügyében.40
Kehida, 1824. December 11. Deák ügyészi véleménye Gödör Gábor szentgyörgyvölgyi nemes verekedésének ügyében43
Zalaegerszeg, 1825. Január 26. után. Deák büntetőpere a kegyetlen verekedéssel vádolt Pálfy Ferenc és társai, balatonhenyei nemesek ill. adózók ellen44
Zalaegerszeg, 1825. január 31. Deák tiszti fenyítő pere a hivatalos személy megsértésével vádolt Görög László meggyesi nemes ellen.49
Zalaegerszeg, 1825. február 3. Deák tiszti fenyítő pere a káromkodással vádolt Perlaki Gábor kocsmáros, rendeki nemes ellen.50
Zalaegerszeg, 1825. május 4. után. Deák a vádat képviseli a rablással vádolt Hajgató Péter kapolcsi nemes és Máté Mihály kertai (Veszprém megyei)adózó büntetőperében.52
Zalaegerszeg, 1825. július 11.-július 23. előtt. Deák büntetőpere a lopással vádolt Dimandel Leopold szabadságolt katona ellen53
Zalaegerszeg, 1825. július 11. Deák büntetőpere a gyilkossággal vádolt Dormán György gyűrűsi lakos ellen54
Kehida, 1825. augusztus 25. Deák ügyészi véleménye a káromkodással gyanúsított Rusás János taliándorogbi nemes ügyében59
Kehida, 1825. augusztus 29. Deák ügyészi véleménye a hivatali visszaélésekkel gyanúsított Salamon Károly esküdt, karmacsi nemes ügyében60
Kehida, 1825. augusztus 30. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsítottMersics János nemes, csabrendeki uradalmi inspector ügyében.62
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 5.- szeptember 15. után. Deák büntetőpere a lopással vádolt Németh Ferenc és társai, mihályfai lakosok ellen.63
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 5. Deák büntetőpere a káromkodásal vádolt Vincze Gábor diszeli lakos ellen 64
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 5.-december 5. előtt Deák büntetőpere a lopással vádolt kővágóörsi Baranyai Ignác és az orgazdasággal vádolt vászolyi Horváth György ellen66
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 5. Deák büntetőpere a lopással és orgazdasággal vádolt nemespécselyi Tóth János és társai ellen.68
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 5. -1826. április 24. előtt. Deák büntetőpere a pincefeltörléssel vádolt zalakoppányi Nagy (vagy Koca) János ellen.70
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 2. Deák tiszti fenyítő perc a rendzavarással vádolt ifj. Márton Ferenc rigácsi nemes ellen.71
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 14. előtt. Deák a vádat képviseli a lopással vádolt Erdődi Péter csehi kántor büntetőperében.72
Zalaegerszeg, 1825. szeptember 14. Deák a gyilkossággal vádolt Takáts (vagySimon) Péter nagypáli lakost védelmezi.73
Kehida, 1825. december 15. Deák ügyészi véleménye a hivatalos személyek sértegetésével gyanúsított Nagy Antal mihályfai nemes és elesége, Murmon Borbála ügyében.75
Kehida, 1825. december 15. Deák első üögyészi véleménye a Dora Márton feleégének megverettetésével gyanúsított Zsiray György szécsiszentlászlói kasznár ügyében77
Kehida, 1825. december 15. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Zömbik Péter és fia hanyi nemesek ügyében.78
Kehida, 1825. december 16. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Császár György és Domján Imre szentgyörgyvölgyi nemesek ügyében.79
Kehida, 1825. december 16. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Salamon József dióskáli nemes ügyében80
Kehida, 1825. december 16. Deák ügyészi véleménye a hivatali visszaéléssel gyanúsított Ádám János pandúrhadnagy ügyében81
Kehida, 1825. december 17. Deák ügyészi véleménye a gyilkossággal gyanúsított Kun Gábor egri nemes ügyében84
Kehida, 1825. december 18. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Gödör János és társai, szentgyörgyvölgyi nemesek ügyében85
(Kehida, 1825. december 15/18. körül Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Egyed Ferenc mileji nemes és szolgája, Tuboly Gábor ügyében87
(Kehida, 1825. december 15/18. körül) Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Tóth Antal cs. kir. hadnagy ügyében88
Kehida, 1826. október 28. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Fodor István szentgróti nemes ügyében89
Kehida, 1826. november 2. Deák ügyészi véleménye a gyilkossággal gyanúsított Pálfi György dióskáli nemes és társai, szentpéterúri nemesek ügyében.90
Kehida, 1826. november 2. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Skublics Antal zalaegerszegi táblabíró és gazdaasszonya, Sirker Mária ügyében91
Kehida, 1826. november 2. Deák ügyészi véleménye a gyilkossággal gyanúsított Mórocza József kővágóörsi nemes ügyében93
Kehida, 1826. november 16. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel és káromkodással gyanúsított Pálfy Anna gulácsi nemesasszony, Körmendy István felesége ügyében.94
(Kehida, 1826. november 2/16 körül) Deák ügyészi véleménye a rendzavarással és káromkodással gyanúsított Kustos Mihály gyömörői nemes ügyében99
Kehida, 1827. május 29. Deák ügyészi véleménye a gyilkossággal gyanúsított rádi lakosok, zömében nemesek ügyében.100
Kehida, 1827. május 31. Deák második ügyészi véleménye a halált okozó verekedéssel gyanúsított Zsiray György szécsiszentlászlói kasznár ügyében102
Kehida, 1827. május 31. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel és káromkodással gyanúsított Lochuch Dávid söjtöri nemes esküdt ügyében104
Kehida, 1827. május 31. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Jakasics László bodorfai nemes ügyében105
Kehida 1827. május 31. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Soós Ignác bagladi nemes ügyében.106
Zalaegerszeg, 1827. szeptember 4. után. Deák a gyilkosságban való bűnrészességgel vádolt ludadi (Vas megyei) Német erzsébetet és a kővágóörsi Peti Juliannát védelmezi.108
Kehida, 1827. szeptember 27. Deák ügyészi véleménye az Inkey Ádám nagyrécsei táblabíró ellen beadott panaszok ügyében110
Zalaegerszeg, 1827. november 27. Deák a lopással vádolt nagygörbői Hottó Mártont és társait védelmezi.112
Zalaegerszeg, 1828. január 20. után. Deák a többrendbeli rablásal vádolt dobri Pakó Ferencet és társait védelmezi.113
Zalaegerszeg, 1828. augusztus. Deák a vádat képviseli a gyilkossággal és rablásokkal vádolt Pais Péter és társai, paisszegi nemesek büntetőperében.118
Zalaegerszeg 1828. szeptember 1. előtt-1829. május 29. előtt Deák a vádat képviseli a gyilkossággal vádolt Török György és Török Péter szentgyörgyvölgyi nemesek büntetőperében.126
Zalaegerszeg, 1828. november 29. előtt. Deák a vádat képviseli a verekedéssel és káromkodással vádolt Pálfy Anna gulácsi nemesasszony ügyében128
Kehida, 1828. december 12. Deák ügyészi véleménye a rágalmazással gyanúsított Szabó Antal gulácsi nemes ügyében132
Kehida, 1828. december 12. Deák ügyészi véleménye a káromkodással gyanúsított Baky Gáspár kővágóörsi nemes ellen132
Kehida, 1828. december 12. Deák ügyészi véleménye a cifraszűr viselésével és káromkodással gyanúsított Tornyos József budafai nemes ügyében133
Kehida, 1828 december 12. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel és káromkodással gyanúsított Hertelendy József vindornyalaki nemes ügyében.136
Kehida, 1828 december 16. Deák ügyészi véleménye az erőszakoskodással vádolt Lohonya György és társai, aranyódi lakosok ügyében.137
Kehida, 1828. december 18. Deák első ügyészi véleménye a verekedéssel vádolt sebestyén János és társai ( szentantalfai nemesek ) ügyében.139
Kehida, 1828. december 19. Deák ügyészi véleménye a káromkodással gyanúsított Miszori Mihály zalapatakai nemes ügyében.141
Kehida, 1828. december 20. Deák ügyészi véleménye Tornyos Jánosné gellénházai nemesasszonynak Móry József haláláért való felelőssége ügyében.142
Kehida, 1828. december 20. Deák ügyészi véleménye a gyermekével szembeni kegyetlen bánásmóddal gyanúsított szentpéterúri Dely Anna nemes üzvegy ügyében.143
Kehida, 1828. december 20. Deák ügyészi véleménye a lopással gyanúsított özvegy Szabó Mihályné, kapolcsi nemesasszony ügyében.144
Kehida, 1828. december 30. DEák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Fábián Dániel alsóörsi nemes ügyében.146
Kehida, 1828. december 30. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított ifj. Hamar István alsóörsi nemes ügyében.147
(Kehida, 1828. december 12-31. között) Deák ügyézi véleménye a gyilkossággal gyanúsított Gombos Mihály dióskáli nemes ügyében.148
(Kehida, 1828. december 12-31. között) Deák ügyészi vélemnéye a verekedéssel és káromkodással gyanúsított Balázs János arácsi nemes és társai ügyében.149
(Kehida, 1828 december 12-31. között) Deák ügyészi véleménye a lopással gyanúsított Németh József alsópáhoki nemes ügyében.150
(Kehida, 1828. december 12-31. között) Deák ügyészi véleménye a káromkodással gyanúsított Pálfy Mihály gellénházai nemes ügyében.151
(Zalaegerszeg, 1829. május 14. előtt) Deák a vádat képviseli a csecsemőgyilkos Szabó Terézia szentgyörgyvölgyi nemesasszony ügyében.152
Zalaegerszeg, 1830. május 10. után. Deák a többrendbeli gyilkossággal, valamint rablássa, útonállással és lopásal vádolt petesházai Babits Józsefet és társait védelmezi.153
Zalaegerszeg, 1830. december 6. Deák ügyészi véleménye a káromkodással és fenyegetőzéssel gyanúsított Kun György egri nemes ügyében.161
Zalaegerszeg, 1830. december 7. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Somody Lídia nemespécselyi nemesasszony ügyében.163
Zalaegerszeg, 1830. december 7. Deák ügyészi véleménye a hivatali visszaélésel gyanúsított Körmendy István esküdt, gulácsi nemes ügyében.164
Zalaegerszeg, 1830. december 7. Deák ügyészi véleménye a verekedéssel gyanúsított Parrag József sármelléki nemes ügyében.165
Zalaegerszeg, 1830. december 7. Deák ügyészi véleménye a véres verekedéssel és káromkodással gyanúsított Király Sándor diszeli nemes ügyében.166
(Zalaegerszeg, 1830. december 7.-1831. február 16.) Deák ügyészi véleménye a pincefeltöréssel gyanúsított Polgár Zsigmond galsai nemes ügyében.167
(Zalaegerszeg, 1830. december 7. - 1831. február 16.) Deák ügyészi véleménye a kapolcsi erdő zárszegőinek, helybeli nemeseknek ügyében.168
(Zalaegerszeg, 1830. december 7.-1831. február 16.) Deák ügyészi véleménye a kapolcsi erdő zárszegőinek, helybeli nemeseknek ügyében.168
(Zalaegerszeg, 1830. december 7.-1831. február 16.) Deák ügyészi véleménye a zárszegéssel gyanúsított zánkai jobbágyok ügyében.170
Kehida, 1831. Január 7. Deák ügyészi véleménye a paráznasággal és pincefeltöréssel gyanúsított Tarsoly János tekenyei nemes , valamint társai ügyében.171
Kehida, 1831. január 8. Deák ügyészi véleménye a káromkodással és verekedéssel gyanúsított Kanta Ferenc tárnoki nemes ügyében.172
Kehida, 1831. január 8. Deák ügyészi véleménye az erőszakoskodással gyanúsított Győrfy János bocföldei nemes ügyében.173
Kehida, 1831. január 8. Deák ügyészi véleménye a mocskolódással gyanúsított Mekovecz Jozefa csáktornyai nemesasszony ügyében.174
Kehida, 1831. január 8. Deák ügyészi véleménye a zárszegéssel gyanúsított Szalay János gulácsi nemes ügyében.175
Kehida, 1831. január 10. Deák ügyészi véleménye az erőszakoskodással gyanúsított Vlasits János és Vlasits István keszthelyi nemesek ügyében.177
Kehida, 1831. Január 15. Deák ügyészi véleménye Nemeskéri Kiss Pál zalai őseinek és származásának ügyében.179
Zalaegerszeg, 1831. január 28. előtt. Deák a zárszegéssel vádolt Kaszás Zsigmond köveskáli nemes és társait védelmezi.180
Kehida, 1831. Február 16. Deák második ügyézi véleménye a véres verekedéssel gyanúsított Sebestyén János és fia, Károly szentantalfai nemesek ügyében.182
Képek185
Névmutató195
Tartalomjegyzék205

Mazur Ildikó

Mazur Ildikó műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mazur Ildikó könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831

A borító töredezett.

Állapot:
1.840 ,-Ft
9 pont kapható
Kosárba