Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Deák Ferencz és családja I-II.

Szerző

Kiadó: Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 625 oldal
Sorozatcím: Eötvös Károly munkái
Kötetszám: 13-14
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta Révai és Salamon könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Miért írtam könyvet Deákról?
Deák Ferencz bizalommal volt hozzám s némi figyelemmel volt irántam. Talán nagyobbal, mint igen sok iránt, kik az ő nemzedékéből s az én nemzedékemből ismerősei s... Tovább

Előszó

Miért írtam könyvet Deákról?
Deák Ferencz bizalommal volt hozzám s némi figyelemmel volt irántam. Talán nagyobbal, mint igen sok iránt, kik az ő nemzedékéből s az én nemzedékemből ismerősei s követtársai voltak. Sokszor szivesen beszélgetett velem. Több alkalommal fontos kérdésekben megkérdezte: mi a véleményem ? Pártjához tartoztam haláláig. Néha oly dolgokat is közölt velem, melyeket egyéni vagy közéleti titkainak méltán tarthattam. Becsült annyira is, hogy a mult század hetvenes éveinek elején, a mig betegsége miatt el nem nehezedett, időszaki czikkeimet figyelemmel elolvasta. Nem vonta meg tőlem bölcs tanácsait sem. Szives közlései lehetővé tették, hogy a 48 előtti személyi és országos viszonyok megismeréséhez közelebb jussak. Vissza

Tartalom

I. kötet
Miért írtam könyvet Deákról?1
A szülőföld tájékain
Deák Ferencz születése17
A nyirlaki kastély25
A kehidai sirbolt32
Deák Ferenc paraszt vérei41
Kahida
Diák-koromban54
A berek
Viszontagságaink
Kehidára értünk
Hogy tanították a kálvinista gyereket ötven év előtt?
A kehidai udvar64
Az öreg szakácsnő
A szobák
Az oltár
Az eltünt feszület
A tűzszerszám régen
A konyha
A gazdasági könyvek
A régi uraság gazdasága
Deák faragó műhelye79
A faragás és a mély gondolkodás
A Baroch zsidó
A lengyel hazafi Deák-képe
A sakk-alakok
A kehidai kert
Régi ávrnak semmi nyoma
Kehida neve91
Dobzse László szegény királyunk
A hatalmas Kanizsay és Gersei Pethő nemzetiségek Kehidán
Hárságyi Dénes
Mi az igazi neve
A Bakolcha, Prosznyák, Bakó, Perneszy, Darabos nemzetségek
Adják-veszik a jobbágy embert
Mi a zálogbirtok?
A Herlelendy nemzetiség
Deák Ferencz unalmának története
Deák Klári leánykoráról122
Deák Ferencz hálótársai129
Deák Ferencz megválik birtokától
Az osztály132
Deák Antal és Deák Ferencz gazdálkodása
Lehetett-e jó gazda Deák Ferencz?
A regényíró könnyen beszél
Szükséges volt az osztozkodás
Mi az osztozás
Deák a fele birtokban marad
Emma furcsa ajánlata
Eladja Kehidát144
A legnagyobb magyar
A birtok vételára
Osztozás nehézségei
Az 1852-iki levél
A birtok terjedelme és részei
A régi gazdálkodás
A birtokrendezés
Hova lett a vételár?
Leszámolás Deák Klárival
Eladja Söjtört161
Söjtör terjedelme
Deák Klára végrendelete
Nemes szivek szentséges viaskodása
Miből élt Deák Ferencz?
Évjáradéka171
A milliomos bankár
Deák nem "okos"
Miként gyakorolt protekcziót?
Ruházkodása
Mikor viselt magyar ruhát?
A krispin
A Deák-szűr
A zsebmetsző
Deák étkezése?186
Zichy gróf felköszöntője
Vasúti utazása
A régi pesti omnibusz
A tajtékpipa története
Dohányzó készsége
Deák szivarjai197
A szivar-összeesküvés ellene
A német katonatiszt
A képviselői napidíj
Alamizsnálkodása
Visontai Kovách Laczi borravalója
Deák alapításai és részvényei206
A balatoni gőzhajó
A pesti állatkert
Casanova oroszlán kölyke
Adós fizess, de ne siess212
Deák Ferencz és a nők
Deák szívének története218
Hagyomány szól arról, hogy ő is volt szerelmes
Testgyakorlatai
Testi ereje
Ürményi Miksa és az angol
Vörösmartyhoz írt levele
Ki volt az, a kit Deák szeretett?226
Nem tudni
Deák szerelmi tanácsai
Hol tanulta a szerelem bölcsességét
A ki megházasodik és a ki meg nem házasodik
Deák ölében hat gyerek
Sárközy Johanna és Ragályiné236
Hiú kísérletek
Deákra nem hatnak a női bájak
Egyik adomája
Megjegyzések
Megjegyzések az előző fejezethez245
Deák Ferencz haramiák kezében
Deák Ferencz nem ad ujonczot
Utolsó találkkozásom Deák Ferenczczel
Hirlapi czikkek Deákról
Az emlékezés napján285
Születése száz éves fordlóján az Egyetértésben
Deák Ferencz egyéniségéről296
1908. október 17-én a Pester Lloydban
Az "öreg úr"298
1876. január 30-án, a mikor Deák Ferencz ravatalon feküdt
II. kötet
Puszta-Szent-Lászlón
Utam Puszta-Szent-Lászlóra1
A Deák-lakta szobák
Deák gesztenyefái
A bükkös
A hangyák útja
A Katiczabogár konoksága
Puszta-Szent-Lászlón építkezni kell11
Deák ügyvédi oklevelét kihirdetik
Tiszti ügyész, árvaszéki jegyző, táblabíró
Azután alispán és követ
A lengyel arczképe
A butorok
A puszta-magyaródi akol
A hires adoma
Találkozik a farkassal22
Hogy szokott Puszta-Szent-Lászlóra jutni?
Ki lesz a Durák?
Az út
Glavina Lajos
A szüreti tűz
A tűz a természetben, vallásban, költészetben, magyarok történetében
A háztűznézés
Deák lelke analóg a tűzön
A puszta-szent-lászlói könyvtár37
A paraszt Deák Ferencz
A bolondgomba
A lánykák közt
Hogy ment a királyné Deák ravatalához imádkozni?
Festetich grófkiasasszonyok
Az éléskamra kulcsa
Dőry Fanni
Sümeghy Mariska imakönyve
A lélekbúvárok
Az öt gyönyörű lány
Mikor a láyok szemes eleségek
Rózsa és a lószőr
Klára asszony konyhája57
A husvéti nagy ebédek
A kis Ferkó
A piros tojások alakjai
Igazi bölcsesség csak a szeretet
A "fölöstököm"
Az ebéd
Deák György hirtelen halála
A botok
Deák magányba vonul70
A főpapot és udvari ember ország élén nem szerette
Puhítják
Somssich látogatása
A "vastag nő"
Gróf Mikó Imre, báró Venckheim és báró Kemény Ferencz látogatása
Tisza Kálmán és Nyáry Pál Puszta-Szent-Lászlón
A Beleznay grófok rettenetes története
Az utolsó Beleznay nevelése
Egyéb látogatások
A király Deák tanácsát kéri Königgrätz után
Pulszky Ferencz
Atyafilátogatás95
Fürdőzése otthon
Miért nem dolgozott?
Hogy dolgoznak az államférfiak?
Deák írói képessége
A szerénység, a hiúság és a nagyravágyás természete
Irodalmi művei
Levelei
Kövérsége és restsége
A nyolcszáz levél egy ügyben
Mekkora az 1861-iki második felirat?
A természet szeretete
Antal bátyjához hasonlít
Oszterhuber József120
A család eredete
Deák Klára férjhez menése
Jótékonyságok
Oszterhuber tiszti működése
Műveltsége
Deák Antal levelezése
Deák Ferencz levelei
Oszterhuber tekintélye
Állásai
Bölcs volt
Kölcsönös levelezések140
A levelek hangja
A királyi tanácsosság
Deák Klára gyerekkora
Deák Ferencz születésének hagyományai
Burokban született
A csecsemőt meglepik a férgek
Klára magasabb és nemesebb míveltsége
Klára után pusztán marad a kehidai kastély
Deák Antal és Ferencz visszavágynak Klára közelébe
Antal gondoskodik Klára asszony piperéiről
A "kis Ferkó"
Oszterhuber és a veszprémi káptalan
Festetich grófon nem tudnak kifogni160
Deák Ferencz báli tudósítása
Leveleit fölszámítja
A disznóölés
A lesipecsenye
Új évi köszöntő
Deák apró küldeményei Klárának
Aszalay "Szellemi omnibus"-a
Klára urasszony alakja
Halála
Deák Ferenc örökre elhagyja Puszta-Szent-Lászlót
Deák Antal napidija181
Thaly Kálmán Deák-adomája188
Költő volt-e Deák Antal?194
Igazolásul210
Deák Antal nem fogad el udvari kitüntetést216
Marasztják a követet232
Mikor Deák Ferenczet követnek választották239
Leveles láda252
Kehida történetéből
A gyermek úgy fejlődik, mint az élőfa259
A kehidai anyakönyvi följegyzés
Deák József pap jegyzetei
Mikor épült a templom?
Ebergényi József pap
A falu telepítése
Horváth Zsigmond pap
Az elsikkasztott forradalom
A papot fölnégyelésre ítélik
Csodálatos menekülés
Deák József pap272
A paraszt Deák-rokonságból való
Nemes-e a papi ember?
A családi iratok Kehidán
A pap kikutatja őket
Hova lettek az írások?
A Pálos barátok régi zárdája
A régi torony
Deák Ferencz ábrázolása
A rakolányi ispán puskapora nem durran
Az okos kanász
A kehidai remeték288
A kit medve gyanánt agyonlőttek
Asilis remete
Katona volt
Csecsemőt ölt
Az utolsó búcsúnap
A hogy Pók András pusztítja a kápolnát
Szent István király ökröket őriz
Az örményesi remeték
Hurczolják a nehéz keresztfát
Miért nincsenek ma remeték
A középkor és a jelenkor világa a kis Deák körül
Záró szavam308

Eötvös Károly

Eötvös Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Eötvös Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II. Deák Ferencz és családja I-II.

A borítók sarkai kopottak, a kötetek néhány lapja foltos. Az I. kötet előzéklapján bejegyzés, címlapján tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek színezettek.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba