1.042.541

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Deák Ferencz válogatott munkái

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 363 oldal
Sorozatcím: Remekírók Képes Könyvtára
Kötetszám: 32
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: 12 fekete-fehér, egész oldalas fotóval, reprodukcióval illusztrált. A borító dombornyomott portréval díszítve. A címlap előtt hártyapapírral védett író képe látható. Kiadta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. Nyomtatta a Wodianer F. és Fiai könyvnyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

DEÁK ÉLETE.

Deák Ferencznek, az államférfinak családja eredetileg Zsitkóczról való. A nemességet I. Leopoldtól 1665 decz. 22-ikén Deák Mihály huszárezredes kapta a maga... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

DEÁK ÉLETE.

Deák Ferencznek, az államférfinak családja eredetileg Zsitkóczról való. A nemességet I. Leopoldtól 1665 decz. 22-ikén Deák Mihály huszárezredes kapta a maga és törvénytudó öccse, Péter számára s ugyanők Zalatárnokon szereztek terjedt birtokot. A család Péter útján származott le, kinek fia Hertelendy Annát vévén el, családja vagyonát és tekintélyét növelte. Ennek ifjabb fia, Ferencz, volt az államférfiú apja, aki 1761-ben született s 1788-ban vette nőül Sibrik Erzsébetet, kitől 15 évi házasélete alatt hét gyermeke született; de közülök csak Antal, Józéfa (Nemeskéri Kiss Józsefné), Klára (OszterhuberTarányi Józsefné) s Ferencz, az államférfiú, maradtak életben.
Az államférfiú 1803 okt. 17-ikén Söjtörön (Zala m.) született, mint hetedik és utolsó gyermek; születése anyjának életébe került. Mondják, hogy apja e miatt nem szerette, ezért Zalatárnokon nevelték; a búskomor apa 1808 jan. 25-ikén szintén meghalván Kehidán, hová 1804-ben költözött át, a kétszeresen árva fiút leginkább nénje, a tíz évvel idősb Klára nevelte, ami köztük a legszebb és legnemesebb testvéri szeretet szülője lett. E testvéri szeretet épen oly meleg volt Antal és Ferencz közt is; sőt mivel a mindvégig meg nem osztott apai birtokokat közösen kezelték és mindkét férfitestvér agglegény maradt: ez a testvéri szeretet oly nemes és mély kapcsolaton alapuló lett, hogy idő folytán közmondásossá vált. Vissza

Tartalom

A jobbágyok személy- és vagyonbiztosságáról1
A vallásügyi javaslat levételéről3
A jobbágyok birhatási jogáról7
A jobbágyok személy- és vagyonbiztosságáról11
A lengyelek érdekében13
A dorgáló leiratra készült felirat ügyében16
Az örökváltságról20
Az örökváltságról27
A jobbágyok személy- és vagyonbiztosságáról31
A jöbbágyok személy- és vagyonbiztosságáról35
A szólásszabadságról37
A szólásszabadságról43
A szólásszabadságról46
A földesur büntető hatóságáról53
A Ráday-ügyről56
Az augusztus 28-iki leiratról59
A szólásszabadságokról86
A katonai létszám megajánlásáról92
A védegyletről97
A gyáralapító-társaság ügyében101
Az adminisztrátori rendszerről106
Zalamegye körlevele114
Az ellenzéki nyilatkozat129
Az ősiség eltörléséről136
A rend érdekében138
A civilistáról140
A közlekedésügyi törvényjavaslatról142
Az olaszkérdésről s a vele kapcsolatos kérdésekre147
Felelet Perczel Mórnak148
A bizalom kérdésében150
A közösiskolák ügyében154
A képviselőház permanentiájáról160
Régi törvényeink visszaállításáról161
Az első felirati javaslat169
A második felirati javaslat196
Óvás az országgyűlés elosztása ellen151
Az 1861-iki országgyűlés arczkép-albuma átnyujtásakor254
A húsvéti czikk257
Az első felirati javaslat265
Az opportunitás ellen283
A második felirati javaslat304
A harmadik felirati javaslat317
Felirat a hadkiegészítési rendelet ellen322
A kiegyezési javaslatról326
Az állam és egyház viszonyáról350
Képjegyzék
Deák Ferencz arczképe (R. Hirsch Nelli rajza)
Deák Ferencz szülőháza Söjtörön16
Idősb Deák Ferencz (1761-1808), Deák Ferencz atyja48
Idősb Deák Ferenczné, szül. Sibrik Erzsébet, D. F. anyja (1771-1809)80
A puszta-szent-lászlói kastély112
A kehidai kastély144
A Deák-család sírboltja a kehidai temetőben176
Deák Ferencz arczképe 1847-ből. Eybl kőnyomata után. Az Országos Képtár gyüjteménye208
Deák Ferencz mauzoleuma a kerepesti-úti temetőben240
Deák Ferencz szobra Budapesten272
Deák Ferencz sarkofágja (Strobl műve)304
Erzsébet királyné Deák Ferencz ravatalánál (Zichy Mihály képe)352

Deák Ferenc

Deák Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Deák Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Deák Ferencz válogatott munkái Deák Ferencz válogatott munkái Deák Ferencz válogatott munkái Deák Ferencz válogatott munkái Deák Ferencz válogatott munkái

A lapélek színezettek.

Állapot:
4.580 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba