Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Debreceni Szemle 1933. (nem teljes évfolyam)

Tudományos folyóirat. VII. évf. 63. szám, 65-74. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám
Jegyzetek az ember tragédiájához (Hankiss Jánostól)1
Eötvös József (Juhász Gézától)7
Vegyesek14
A négyszázéves Montaigne (Hamvas Bélától)
A Szigeti Veszedelem az irodalomtörténetben (Ifj. Clauser Mihálytól)
Hungarica25
Dobozy Mihály és hitvese a francia irodalomban (Sipos Lajostól és Hankiss Jánostól)
Debrecen városa és a XVIII. századi francia enciklopédiák (Bárdos Józseftől)
Az új könyv33
Magyar hanglejtésformák
Hegedűs Lajos könyve (Huss Richárd)
Egy olvasó jegyzeteiből: Varju Elemér könyve a magyar várakról
Nádai Pál: Ház, Kert, Napfény: A müncheni Német-Magyar Társaság kiadványai
Tomcsányi János: Lengyelország: Pintér irodalomtörténetének új kötete
2. szám
Tételes szabályaink a gyakorlat tükrében. Előtanulmány a racionalizáláshoz (Olchváry Zoltán)81
Gondolatok a magyar irodalomról (F. Vellani-Dionisitól)97
Vegyesek103
A Zrinyiász az irodalomtörténetben (Gálos Rezsőtől)
Eugéne Baie (Póka-Pivny Bélától)
Bartalis János (Tolnai Gábortól)
Hungarica
Juan Valera magyar tárgyú levelei (Brachfeld Olivér)
A szép magyar nő arcképe a tubákosszelencén (Hungarus Viator)115
Az új könyv119
Tóth Lajos: Öröklési jog (Bacsó Jenő)
Móricz Zsigmond: Rokonok (O. Szabó Mihály)
4. szám
Mezőgazdaság és mezőgazdasági ipar (Rothschnek Jenőtől)121
Állatok és növények megtévesztő elnevezése (Gaál Istvántól)126
A szerbtövis (Xanthium Spinosum L.) fellépésének és irtásának története Debrecenben (Penyigey M. Dénestől)133
Európa legérdekesebb barlangja a Nagy-Baradla (Gaál Istvántól)146
Vegyesek150
Adatok Irinyi János emlékezetéhez (Olay Ferenc)
A Ribes grossularia népies nevei (Beke Ödön)
Régebbi földtani korok éghajlatának meghatározása (Gé.)
Torokmandulák szerepe (Gé.)
Könyvek156
Rapaics Raymund: A magyarság virágai (Gaál István)
Hollendonner Ferenc: Az avasi praehistorikus faszenek mikroszkópos vizsgálata (Gaál István)
Hollendonner Ferenc: A Kőszeg-pogányvölgyi lignit mikroszkópos vizsgálata (Gaál István)
Csalogovits József: Die neu augfedeckte neolitische Siedlung und das kupferzeitliche Graberfeld von Kiskőrös (Gaál István)
5. szám
A párizsi őrhely (Szerkesztői előszó)161
A magyar kultúra párizsi intézete (Müller Lipóttól)163
Történelem
A nemzetiségi kérdés és a kiegyezés-korabeli "Középeurópa" francia elgondolása (Tóth Bélától)176
A Duna középső medencéjének állameszméje (Baráth Tibortól)187
Irodalomtörténet
Ady és Párizs (Horváth Károlytól)198
A legrégibb oláh iskolai dráma (Göbl Lászlótól)204
Cicero és Robespierre. A klasszikus retorika hatása a francia forradalom szónokaira (Bocz Máriától)209
André Gide (Kiss Ernő Lászlótól)211
Jogtudomány
A magyar jogélet és Franciaország (Martonyi Jánostól)215
Kultúrpolitika
A párizsi "École normale supérieure" és a "Br. Eötvös József Collegium" (Jankovich Ferenctől)220
A párizsi magyar diákegyesület (Takács Ödöntől)226
6. szám
Semmelweis élete és munkássága (Hüttl Tivadartól)229
A darumadár a magyarság életében (Hankó Bélától)245
A Nyírség vegetációjának ismeretéhez (B. Soó Rezsőtől)251
Apácai Csere János Calendarium Perpetuuma (Laurentzy Vilmostól)257
Vegyesek267
A pusztuló magyar bivaly (Gé.)
Élő ősvilági szörnyetegek az oceánok mélységeiben (Gé.)
7. szám
Debrecen a francia népszerű regényben (Hankiss Jánostól)269
Vegyesek286
V. Hugo "Cromwell"-jének egyetlen és eddig ismeretlen magyar fordítása (Simon Lászlótól)
A világháború képe regényirodalomban (Lengyel Imrétől)
Az új könyv294
Az ügyvédi rendtartás reformjának alapelvei
Kőrösi Kálmán könyve (ifj. Haendel Vilmostól)
Berczik Árpád, a drámaíró
A magyar népköltészet válsága (O. Szabó Mihálytól)
Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma; - Széchenyi görög műveltsége (Kiss Ernő Lászlótól)
A pataki diákvilág anekdótakincsének II. kötete (Gulyás Józseftől)
S. Nagy László: Zenélőkút (Szondy Györgytől)
A Nyári Egyetem VII, évfolyamának programja298
8. szám
A Phymatodes Testaceus L. és változatainak determináló táblázata (Vitéz Kanabé Dezsőtől)301
Valóságos és látszólagos sajtóhibák növényneveinkben (Beke Ödöntől)322
Paleobiologiai vizsgálatok (Szalai Tibortól)326
Észrevételek és magyarázatok Soó Rezsőnek "A Nyírség flórája és növényföldrajza" c. tanulmányomhoz fűzött megjegyzéseihez (Boros Ádámtól)331
"Modern növényföldrajz és egyéb, ami hozzájárul" (B. Soó Rezsőtől)335
Vegyesek
Újabb adatok Hajdú vármegye növényzetéhez (Igmándy József)340
9. szám
A fogalomkutató és az érdekkutató jogtudomány (Nizsalovszky Endrétől)341
Vegyesek356
Van-e szükség történelemre? Paul Valéry és a történelem (Kiss Ernő Lászlótól)
A "sakk" szó (Gatterer-Galgóczy Ferenctől)
Hungarica362
Az erőslelkű magyar nő példázata
A magyar vőlegény lovagiassága (Hankiss Jánostól)
Teodóra és a magyar kereskedő Almanzor király udvarában (Brachfeld Olivértől)
Egy francia pedagógiai munkálkodása Egerben (Kozma Antaltól)
Az új könyv369
Szemelvények történelmi irodalmunkból (Varga Zoltántól)
Aranymálinkó Majthényi György regénye (Szondy Györgytől)
Politika és tudomány (Hungarus Viatortól)
A természet-rajongó Gárdonyi (Gaál Istvántól)373
Adatok Tokaj vára helytörténetéhez (Borbély Andortól)384
A gyékény feldolgozása és eszközei a biharmegyei Sárréten (Szűcs Sándortól)392
Könyvek
Lovassy S.: Az Ecsedi-láp és madárvilága (Nagy Jenő)409
11. szám
Németh Antal: Az ember tragédiájának szerkezete413
Nizsalovszky Endrétől: Az érdekkutató jogtudomány II.418
Vegyesek:
Tatay Zoltán - Gatterer-Galgóczy Ferenctől: A gyámügyi közigazatás reformja és a gyermekvédelem újjászervezése - A sakk neve II.433
Az új könyv:
Az államférfi Kornis Gyula könyve (Hungarus Viator)446
12. szám
Jeszenszky Sándor: Metropolizmus és metropológia 441
Gaál István: A természetrajongó Gárdonyi446
Tites György: A Nemzeti Törökország kialakulása464
Vegyesek:471
Beöthy István: "Aranysor"
Beke Ödön: Kő mint súlymérték
Beke Ödön: Tó, amely folyik
Könyvek:476
Lósy-Schmidt Ede: A heliotrop legelső ötlete a XVI. század végéről
Dr. Aujeszky László - Berényi Dénes: Az időjárás és a mindennapi élet
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem