Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Debreczeni lelkészi tár XI.

Gyakorlati ev. ref. papi lexikon

Előszó

A földi dolgokkal és emberekkel való összeköttetésében sok feltételtől függ az ember boldogsága. Kezdettől fogva minden öntudatos élet célja a boldogság megszerzése volt s ezer-, meg ezerféle az... Tovább

Előszó

A földi dolgokkal és emberekkel való összeköttetésében sok feltételtől függ az ember boldogsága. Kezdettől fogva minden öntudatos élet célja a boldogság megszerzése volt s ezer-, meg ezerféle az út, melyen ezt az ember elérni vélte. Mint száz-, meg százféle az ember gondolkozása, érzülete, hajlama, éppenúgy száz-, meg százféle remélt és keresett boldogsága is. Nincs-e ember pl., akinek boldogsága a bűn? Vissza

Tartalom

Bibliamagyarázatok
Kazay Gyula: A boldogság feltételei3
Szánthó Géza: Jób felesége8
Szántó Géza: Jób barátai12
Szánthó Géza: Jób meggyőzetése16
Eőri Szabó Dezső: Ne szabjátok magatokat a világhoz!20
Páhy József: Munkára serkentés23
Egyházi és szertartási beszédek
Beszédek ifjúsági istentiszteletekre
Bányai Sándor: Múlandó élet és bölcsesség. Ősszel29
Bányai Sándor: Készüljünk a Jézus elfogadásához!35
Kecskeméthy M. Lajos: Krisztus elvesztése41
S. Szabó József: Az ifjúság álmai51
Vasárnapi egyházi beszédek
Madarász Imre: Isten nap és paizs56
Ruszkay Gyula: Jézus az ajtó61
Ruszkay Gyula: Isten uralma a zivatarok felett67
Mészáros János: Újjászületés74
Mészáros János: Megtérés az érzékiség bűneiből84
Mészáros János: Megtérés a vérmérséklet bűneiből94
Hajdu Lajos: A számadás órája104
Kádár Géza: És nevezék az ő nevét Jézusnak114
Dr. Nánássy Lajos: A Krisztus öltözete121
Vértessy Mór: Pál apostol életelvei127
Dávid Gyula: A hit jelentősége134
Marjay Károly A gardarénusok140
Paulinyi Károly: Az irgalmas samaritanus147
Eőri Szabó Dezső: Szüntelen imádkozzatok!155
Isaák Imre: Több erkölcsi bátorságot!161
Szigethy Károly: Átok és áldás167
Papp Károly: Jólét és szenvedés173
Lengyel Gyula: Irgalmasság178
Székely Sándor: Keresztyén feladatok183
Uray Sándor: A lélek gyümölcsei192
Futó Zoltán: A lélek otthona201
Ünnepi egyházi beszédek
Hajdu Lajos: Adventi intő szózat209
Szigethy Károly: A legszebb adventi imádság218
Székely Sándor: Én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ó-esztendő utolsó napján224
Székely Sándor: A zsoltáríró újévi intése230
Román Ernő: A boldog újesztendő föltételei239
Harsányi Pál: Jézus e világnak idvezítője249
Erdős Károly: az Ige testté lett. Karácsonyi259
Ruszkay Gyula: A virágvasárnapi bevonulás265
Bokor Sándor: A pálmaágak. Virágvasárnapi271
Szele György: Jézus virágvasárnapja276
Melkó István: Az önfeláldozó szeretet. Nagypénteki286
Domby Béla: Alázatosság és szelidség. Nagypénteki294
Ruszkay Gyula: A boldog halál művészete. Nagypénteki300
Dr. Nánássy Lajos: Élünk. Húsvéti307
Hallgató János: A feltámadás hite. Húsvéti314
B. Szabó János: A földről búcsúzó Krisztus. Áldozócsütörtöki320
Eőri Szabó Dezső: Jövel Szentlélek Úristen! Püskösti327
Alkalmi egyházi beszédek
Lukácsy Imre: A j pásztor. Beköszöntő334
Soltész Elemér: Ami tőlünk telik343
Hallgató János: Örömün k és szomorúságunk okai. Templomszentelési351
Olajos Pál: Életünk értéke s jutalma. 25 éves lelkészi jubileumkor357
Dr. Márk Ferenc: A református népiskolák jelentősége. Közvizsga alkalmával370
Vásárhelyi Boldizsár: Isten országa, mint életünk célja. Konfirmációkor377
Papp Károly: A hatalmasoknak is ereje és dicsősége Isten. Király születésnapján384
Bokor Sándor: Krisztus a mennyegzőben. Farsangi389
Ruszkay Gyula: Íme felmegyünk Jeruzsálembe! Böjti395
Dávid Gyula: A keresztyén életpálya. Bőjti úrvacsorakor délután402
Peti Lőrinc: Az aratás gyümölcse419
Lányi Elemér: Isten áldásainak felhasználása. Aratás utáni426
Baráth Imre: Az ifjúkori szenvedések haszna. Októberben, mikor a katonák bevonulnak432
Dr. Veress István. Mire van szükségünk az Úr szőlőjében. Szüreti441
Létay Menyhért: Munkálkodjatok! Téli448
Sipos József: A Jézusban való békesség. Úrvacsoraosztáskor453
Páhy József: Mire kötelez bennünket az úrvacsora vétele? Úrvacsoraosztás napján délután457
Nádassy Benő: Jótevés. Adakozásra felhívó beszéd463
Szabó Lajos: Lelkészbeiktató beszéd468
Vargha Kálmán: Lelkészválasztáskor471
S. Szabó József: Búcsú az ó-kollégiumtól479
Keresztelési beszédek
Ujváry István: Izráelitának a református vallásra átvételekor484
Melkó István: A reménység meg nem szégyenít. Leány keresztelésekor, háznál493
Papp Károly: Nyáron498
Olé Sándor: Keresztelő-medence avatáskor500
Úrvacsoraosztási beszédek
Domby Béla: Karácsonykor503
Péter Mihály: Karácsonykor506
Papp József: Újbori úrvacsorakor509
Varga Sándor: Renovált templom megnyitásakor515
Konfirmációi beszédek
Dr. Veress István: Legyetek a Krisztus tanítványai518
Farkas István: Tartsd meg a parancsolatokat s idvezülsz!522
Esketési beszédek
Vásárhelyi Boldizsár: Katonatiszt esküvője alkalmával527
Sipos József: Lelkész és lekészleány egybekelésekor530
Nánay Béla: Lelkész esketésekor534
Vargha Kálmán: Három hajlék. Rokonlelkész és tqanítónő esketésekor538
Dérczy Imre: Bármely alkalomra543
Varga Sándor: Kántortanító és a rokonleány esketésekor546
Nagy Mihály: Özvegy férfiúnak elvált nővel való egybekelésekor549
Gyászbeszédek
Kiss Zsigmond: Eszmények harcosa554
Varga Sándor: Készen a nagy útra560
Hallgató János: Szegény özvegy nő felett564
Szeremley Császár Lajos: Özvegy férfi felett567
Szeremley Császár Lajos: Idős, vak leány felett570
Sipos József: Agg lelkész felett573
Olé Sándor: Temetőben577
Dolgozat a liturgia köréből
Dr. Nánássy Lajos: Úrvacsorai liturgiák583
Imádságok
Alkalmiak
Csík Dániel: A reformáció emlékünnepén597
Végh János: Orgonaavatáskor599
Érsek Elek: Huszonötéves papi jubileum alkalmával602
Halottiak
Kiss Ferenc: Ifjú lelkész felett606
Kiss Ferenc: Özvegy anya idegenből haza hozott tanuló fia felett609
Dr. Erdős József: Jogtanár felett612
Szuhay Benedek: Kis gyermek felett615
Nagy Károly: Idős kántor és presbyter felett617
Szolnoky Gerzson: Rövid szenvedés után meghalt öreg családanya felett620
Olajos Pál: Szíveteket formáljátok oszlopnak! Sírkő feladatásakor622
Nagy Lajos: Templomba nem járó ember felett625
Szűcs László: Öngyilkos ifjú nő felett628
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem