857.924

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pedagógiai alapismeretek

Kísérleti tankönyv a kereskedelemben és vendéglátóiparban működő gyakorlati oktatók, szakoktatók számára

Előszó

A pedagógia vagy magyarul neveléstudomány a nevelés céljaival, feladataival, lehetőségeivel, a nevelés és a társadalom viszonyával, a nevelés intézményeivel, múltjával, a nevelés és oktatás... Tovább

Tartalom

Bevezetés 3
1. téma
A kereskedelmi és vendéglátóipari szakoktatás fejlődése és
jelenlegi rendszere (Dr. Győriványi Sándor) 5
A nevelés történelmi és osztályjellege 5
A szakképzés fogalma és igénye 6
A kereskedelmi szakképzés kezdete hazánkban 7
Az első mindennapos kereskedelmi iskolák 9
A vendéglátóipari szakoktatás fejlődése 12
A fejlődő kapitalizmus igényei a kereskedelmi
oktatásban 13
A Tanácsköztársaság reformjai 18
A Horthy-korszak kereskedelmi oktatása 19
A felszabadulás utáni évek szakoktatása 20
A kereskedelmi és vendéglátóipari szakoktatás
jelenlegi helyzete 23
Kereskedelmi szakmunkásképzés 26
Kereskedelmi szakközépiskolák 29
Szakma Ifjú Mestere mozgalom 32
Vendéglátóipari szakmunkásképzés 32
Vendéglátóipari szakközépiskola 34
Általános lélektani alapismeretek (Király József) 39
A pszichológia tárgya és a „lelki jelenség'' fogalma 39
A pszichológia mint tudomány 39
A tükrözés fogalma 40
A lelki jelenség mint élettani folyamat 40
A lelki jelenség társadalmi forrásai 42
A pszichológia mint tudomány 44
A lelki jelenségek osztályozása 44
A pszichológia módszerei 46
A tesztek kritikája 48
A pszichológia ágai és részterületei 49
Kereskedelempszichológia 50
A világ megismerésének folyamatai 50
Az érzékelés 50
A figyelem 53
Az unalom 55
Az emlékezés 56
A képzelet 59
A gondolkodás 61
A világhoz viszonyulás jelenségei (érzelmi, emocionális
folyamatok) 63
Az érzelem fogalma és keletkezése 63
A világra hatás és visszahatás folyamatai (a cselekvés
és az akarat) 66
A cselekvés indítékai 66
A cselekvés formái 68
Az akarat nevelése 69
A lelki jelenségek egysége: a személyiség 69
A személyiség összetevői 70
A felfogás és az értelmesség (intelligencia) 70
A temperamentum 71
A jellem (karakter) 74
A serdülőkor életkori sajátosságai (Harsányi István-Király
József) 77
A serdülőkor fogalma 77
A serdülés élettani (fiziológiai) háttere 78
A belső elválasztási folyamatok 80
A belső, szervezeti átalakulások hatása
a viselkedésre 82
A kamasz ügyetlenség 82
Lelki hatások 84
Az énideál (példakép, eszménykép) 87
A teljesítmény növekedése 89
A serdülő kapcsolata a nevelését irányító
felnőttekhez 90
Pénzszükséglet, pénzkeresés 92
A serdülő barátsága és szerelmi kapcsolatai 92
A serdülők és az ifjúsági mozgalom 94
4. téma
Pálya- és munkalélektani alapismeretek (Király József) 97
Munkaszervezés és munkalélektan 97
A munkatükör készítése 100
A fizikai igénybevétel (energiaforgalom)
tudományos meghatározása 102
Az elfáradás és a pihenés 106
Az egyhangúság okozta elfáradás 106
Az „aktív" pihenés 107
A munkakörnyezet pszichikus hatásai 110
A munkahely megvilágítása 111
A megvilágítás erőssége 111
A „káprázás" 112
A színek pszichikus hatásai 115
A zaj pszichikai hatása 119
A munka- és környezeti zajerősség fonokban 120
A hőmérséklet pszichikai hatása 120
Az ember és a munkaeszközök egysége 123
Az ember legfontosabb méretei a dolgozó és a
munkaeszközök egysége szempontjából 125
A munkaeszközök alakítása az ember
izomerejéhez 126
Termelékenység és szociális klíma 127
A pályaválasztási tanácsadás 128
5. téma
Bevezetés a neveléselméletbe (Juhász Ferenc) 133
A nevelés célja, feladatai és tartalma 134
A testi nevelés feladatai és tartalma 135
Az értelmi nevelés feladata 138
Világnézeti nevelés 141
Az erkölcsi nevelés feladata és tartalma 146
Az erkölcs fogalma 146
A szocialista erkölcs alapelvei és normái 152
Az erkölcsi nevelés tartalma 155
Az esztétikai nevelés feladata és tartalma 157
Mit jelent az esztétikum? 158
Az esztétikum forrása 159
A nevelés konkrét tartalmának meghatározása,
a nevelés tervezése 165
6. téma
A nevelés folyamata (Juhász Ferenc) 169
A folyamat fogalma és fő jellemzői 169
A nevelés folyamata, a személyiség fejlesztésének
folyamata 173
Részfeladatok a nevelés folyamatában 179
A kereskedelmi és vendéglátóipari munkára nevelés programja a gyakorlati oktatásban (Dr. Győriványi Sándor) 185
A munkára nevelés programja 185
A kereskedelmi és vendéglátóipari munka jellege 186
A követelményrendszer fogalma 189
Kereskedelmi követelményrendszer 191
Vendéglátóipari követelményrendszer 195
A követelmények megvalósításának néhány
pedagógiai elve 196
8. téma
Didaktikai alapismeretek (Dr. Gordos István) 199
Alapfogalmak 199
Logikai alapfogalmak az oktatás folyamatában 211
Gondolkodási műveletek 211
Gondolati formák 215
Tudás, tudásszint (Jakubovits Elek) 220
Az ismeret 221
Feladatmegoldó képesség 223
9. téma
Az oktatás folyamata (Dr. Gordos István) 229
Előkészítés, célkitűzés, motiváció 229
Célkitűzés és motiváció 230
Előkészítés 232
Megbeszélés 232
Értékelés 232
Az új ismeretek feldolgozása (új műveletek
elsajátítása) 233
Indukciós-anyagnyújtás 234
Elemzés és általánosítás 240
Az ismeretszerzés deduktív menete 243
Az ismeretek megszilárdítása (rögzítés) 247
Alkalmazás (felhasználás) 248
Ellenőrzés 254
Az ellenőrzés módjai és módszerei 256
A gyakorlati tárgyak oktatása 260
10. téma
Az oktatás módszerei és eszközei (Dr. Gordos István) 263
A módszer fogalma 263
A módszerek megválasztása 264
Az oktatás módszerei 270
Elbeszélés 270
Magyarázat 271
Előadás 272
Beszélgetés 273
Bemutatás (szemléltetés) megfigyelés 274
Tanulás tankönyvből 278
Gyakorlás 280
A szakmai képzés eszközrendszere (Jakubovits
Elek) 281
Álló- és mozgóképvetítés 282
Hangvisszaadás 284
Komplex alkalmazások 284
11/A) téma
A gyakorlati oktatás megszervezése és vezetése a kereskedelmi szakmunkásképzésben (Riemer László) 285
A gyakorlati munkahelyek kiválasztása 286
A tanulók elhelyezése a boltokban 287
A gyakorlati oktatás személyi kérdései 290
A gyakorlati oktatás megszervezése 294
A tanulók bolti munkájának megszervezése 296
1. munkaterület Kiszolgálás (eladás) a hagyományos értékesítési formában működő osztályon (osztályokon) 297
2. munkaterület. Bolti munka az önkiszolgálásra
berendezett osztályokon 299
3. munkaterület. Az áru bolti elhelyezése 299
4. munkaterület. Részvétel az elszámolóhelyen
folyó munkában 300
5. munkaterület. Raktári és adminisztrációs
munkák 301
A gyakorlati oktatás tartalmi feladatai 305
A csoportos foglalkozások megszervezése és
levezetése 308
11 B) téma
A gyakorlati oktatás megszervezése és vezetése a vendéglátóipari szakmunkásképzésben (Székely György) 312
A vendéglátóipari szakmunkásképzés 313
A vendéglátóipari szakmunkástanulók 315
A munkahely nevelő hatása 317
A tanulókat érő hatások 317
A munkahely 318
A munkakörülmények 319
A munkatársak nevelő hatása 320
Kapcsolat a vendéggel 325
A szakma megszerettetése 328
A gyakorlati oktatásra vonatkozó előírások 330
A tanulófoglalkozások megszervezése 332
Az oktató felkészülése 332
Gyakorlati tanterv, forgatási rend 340
A tanulófoglalkozások előkészítése 342
A tanulófoglalkozások mozzanatai 344
Információ az előző héten tanultakról 345
A heti munka értékelése 347
Az új anyag átadása 349
Munkanapló, oktatónapló 349
11/C) téma
Gyakorlati oktatás a kereskedelmi szakközépiskolákban
(Dr. Táncsik Rudolfné) 352
A kereskedelmi gyakorlatok célja 353
A szakközépiskolás és szakmunkástanulók gyakorlati
oktatásának eltérő jellege 354
A szakközépiskolai gyakorlati oktatás rendszere 355
A gyakorlat formái 355
A gyakorlat tartalma 356
A szakközépiskolai gyakorlati oktatás
követelményei 357
A foglalkozások lebonyolítása 363
Hogyan szervezzük az évközi gyakorlati
munkanapot? 363
A nyári szakmai gyakorlat lebonyolítása 369
Foglalkozási vázlat 372
11/D) téma
Gyakorlati oktatás a vendéglátóipari szakközépiskolában
(Dékán István) 378
A vendéglátóipari szakközépiskola sajátos jellege 379
A gyakorlati oktatás célja, formái, feladatai 381
Ételkészítési gyakorlatok I. és II. osztályban az
iskola tanműhelyében 382
Felszolgálási gyakorlatok az iskola
tanműhelyében 383
Gyakorlati oktatás az üzemekben 384
Az üzemi gyakorlatok rendje 386
Osztályozás, értékelés 392
összefoglaló ismétlőgyakorlatok 392
Az érdemjegyek kialakításának főbb
szempontjai 392
Szállodai gyakorlat 393
Kötelező nyári termelési gyakorlatok 395
Foglalkozási terv 400
Felhasznált irodalom 401
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek

A gerinc enyhén sérült, megtört. A könyv kötése megtört.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek

A gerinc enyhén kopottas, a borítón jelölés található. Több lapon aláhúzás, a címlapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
1.540 Ft
1.230 ,-Ft 20
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek Pedagógiai alapismeretek

A borító kissé kopott. Az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
1.540 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba