A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány)

Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Ez a kötet azoknak az előadásoknak az anyagát tartalmazza, amelyek 1992. október 5-7. között az ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke által rendezett "Állapot és történet -... Tovább

Tartalom

Zsilka János:
Az ülésszak bevezetése 7
Balázs Géza:
„A megszüntetve megőrzés". Jelen és történetiség a frazeológiában ... 11
Benkő Loránd:
A szinkrónia korlátai a történeti nyelvtudományban 17
Büky László:
Néhány szókép állapota és története 25
Deme László:
Állapot és történet dialektikája 29
Elekfi László:
Eltűnőben van-e a magyar birtokos részeshatározó? 35
Erdei Iván:
A neurolingvisztika és az afázia-kutatás szerepe a nyelvtudományban
és a tanárképzésben 45
I. Gallasy Magdolna:
Átmenetiség 53
Hadas Emese:
A szépségélmény szinkronikus-diakronikus kiépítettsége Thomas Mann:
Halál Velencében című kisregényében 59
Hegedűs Attila:
Megmaradva változik (Nyelvjárásaink az utóbbi 40 évben) 77
Horváth Katalin:
Állapot és történet az etimológiai kutatásban (A hint ige eredete és rokonsága) 81
Horváth Mária:
Állapot és történet a stíluskutatásban. A történelmi regény nyelve és stílusa Kodolányi János Boldog Margit című regénye példáján 93
Keszler Borbála:
A szinkrónia és a diakrónia viszonya a képzők vizsgálatában 99
Kiss Gábor:
Sátort vagy sátrat: A nyelvi változás dinamizmusáról 105
Kiss Sándor:
A mondattani szinonímia szerkezete és átépülésének tényezői 115
Koutny Ilona: A latintól az eszperantóig 121
Ladányi Mária: Az igekötővé válás tényezői 129
Máté Jakab: Állapot és mozgás a szinkróniában 137
Mikó Pálné: változás(ok) észlelése és megítélése Márton József nyelvleírásában 145
Pacsai Imre: Szinkronikus és diakronikus vizsgálati mód a mellérendelő összetételek vizsgálatában 151
Pusztai Ferenc: Állapot és változás a stílustörténetben 155
Rot Sándor: Archaikus heterogenitás és innováció a dinamikus szinkróniában (a germán nyelvek anyagán) 161
Szathmári István: A diakrónia és a szinkrónia "ütközése": Balassi Katonaénekének "teljes" megértéséhez 167
Szende Tamás: A Horger-törvény és a szótagkivetés a mai magyarban 173
Tolcsvai Nagy Gábor: "Minden mozog". Időértelmezések a nyelvtudományban 181
H. Tóth Tibor: A jelentésváltozatok és -változások kérdéséről (a diakrónia és a szinkrónia viszonya) 189
Varga-Haszonits Zsuzsa: Szinkrónia és diakrónia az eszperantóban 199
Vitányi Pál: Szinkrón-diakrón dimenziók modellezhetősége a műelemzésben 203
Zsilka János: Történet és állapot egysége a kategóriák természetében 209
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány) Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány) Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány) Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány) Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány) Állapot és történet - szinkrónia és diakrónia - viszonya a nyelvben (dedikált példány)

A borító enyhén foltos, elszíneződött.

A címlapon mindkét szerkesztő, Ladányi Mária és Horváth Katalin névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.660 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba