863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december

A Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata, LXXVIII. évfolyam 5-6. szám

Előszó


MAGYAR NYELVŐR
78. ÉVFOLYAM * 1954. SZEPTEMBER-DECEMBER * 5—6. SZÁM
HELYESÍRÁSI SZABÁLYZATUNK TIZEDIK KIADÁSÁHOZ
„Az írás — mondotta a szegedi nyelvészkongresszuson elhangzott előadásában Pais... Tovább

Tartalom


TARTALOMJEGYZÉK
Nyelvművelés
Deme László: Helyesírási szabályzatunk tizedik kiadásához 285
*
Macrea, Dimitrie; A román nyelvtudomány a fellendülés útján 308
Décsy Gyula: A nyelvművelés elvi és gyakorlati kérdései Csehszlovákiában----316
Zolnai Béla: A francia anyanyelvi oktatás tanulságai 324
Fokos Dávid: A komi (zűrjén) nép művelődésének új korszaka 332
Mollay Károly: A német nyelvművelés új arca 335
¦ Peciar, Stefan: Az új szlovák helyesírási szabályzatról 338
Csongor Barnabás: Nyelvművelés a Kínai Népköztársaságban 341
Bödey József: A bolgár nyelvművelés fellendülése 344
Török János: A koreai nyelvészet időszerű kérdéseiről 348
Íróink nyelve''
Szilágyi Ferenc: A magyar népi epika hagyományai Fazekas Ludas Matyijában 350
Gáldi László: Költői nyelvünk szókészletéhez 365
Martinkó András: A nyelvi archaizálás kérdéséről 369
Angyal Endre: Veres Péter szavairól 375
A nyelvtudomány műhelyéből
Márton Gyula: A moldvai csángó nyelvjárás atlaszának munkálatairól 376
Erdődi József: Az orosz nyelv hatása a magyarra 1945 óta, V. rész 382
Vita
Imre Samu : Megjegyzések Bakos Ferencnek „A szocializmus építésének kifejezései .
a romániai magyarok nyelvében" című cikkéhez 393
Benkő Loránd; Széljegyzetek egy helyesírási ,,kritiká"-hoz 399
Margácsi József: ,,Helyesírás óh 1" 404
Szó- és szólásmagyarázatok
f Kertész Manó: Régi babonák emlékei nyelvünkben 407
Beke Ödön: Néhány v tövű ige /-lel bővülő alakjáról. — Kapja magát. —
Igazágyból való. — Hímez-hámoz 412
O. Nagy Gábor: Orrában hordja a harangozópénzt 414
Kálmán Béla: Kizsákmányolás 416
Prohászka János: Hajrá, hajráz 417
Dömötör Sándor: Bakhát, bogárhát 419
Dobcsányi Ferenc: Dorombol, dorombolás 420
Zsoldos Jenő: A francia forradalom szavaihoz. — Gyárista. — Omnibusz 421
Zolnai Béla: Város = belváros 422
\ * Nyelvjárásaink
Végh József: Az ó'rségi és hetési nyelvjárás ismertetése, II. rész 423
Könyvszemle
B. Lőrinczy Éva: Szabó Pál: Nyugtalan élet (Gyermekkor) 429
Benkö László: Sásdi Sándor : Ruzsinka 433
Terestyéni Ferenc: Zrínyi Miklós: Válogatott prózai írások 435
Herczeg Gyula: Az új Decameron-fordítás 437
H. Molnár Ilona: Borisz Polevoj Kortársaink című művének magyar fordításáról 444
Elbert János: Jevgenyij Vorobjov Magasság. Fordította Magos László 446
A Nyelvőr postája
Az MTA Nyelvtudományi Intézete nyelvművelő csoportjának levelesládájából 448
A Nyelvőr hírei
Fónagy Iván : Marcel Cohen Budapesten 451
Jakab László: Debreceni hírek 452
A pedagógiai főiskolák hírei
Bencédy József: Budapest 453
Bakos József: Eger < 454
írástörténeti kiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban 454
D. Sz.: Simonyi Zsigmond utca 455
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december Magyar Nyelvőr 1954. szeptember-december

A gerinc javított. A borító kissé elszíneződött, töredezett, foltos.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba