864.596

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Névtudományi vizsgálatok

A Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciája 1958

Előszó

1957 szeptemberében az Akadémia I. osztálya kérdést intézett a Magyar Nyelvtudományi Társasághoz, hogy kíván-e rendezni a következő évben, és ha igen, mikor, hol és milyen témájú nagygyűlést.... Tovább

Tartalom

Tájékoztató3
Bárczi Géza: Megnyitó5
A helynevek napja
Kniezsa István: A szlovák helynévtípusok kronológiája19
Felszólalások:
Györffy György: A magyar törzsi helynevek27
Mollay Károly: A német helynévtípusok kronológiája a középkori Nyugat-Magyarországon35
Orlicsek József: Hivatalos helyneveink problémái57
Ila Bálint: Helységneveink ügye és teendőink63
Mikesy Sándor: Országos Névbizottság67
Gáldi László: Paele: Pest XV. századi francia neve69
Deme László: Gondolatok a helynévkutatásról72
Reuter Camillo: Baranya megyei helynévgyűjtésem75
Sebestyén Árpád: Egy s más az élő dűlőnévanyagról82
Kázmér Miklós: A földrajzi nevek egyik elméleti kérdéséhez86
A személynevek napja
Pais Dezső: Szempontok Árpád-kori személyneveink vizsgálatához93
Terescsenkó Natalija Mitrofanovna: A nyenyec nemzetségnevekről106
Felszólalások:
Moór Elemér: Pais Dezső előadásához116
Czeglédy Károly: Nyugati türk eredetű méltóságnevek119
Papp László: Beszámoló az Árpád-kori Személynévszótár munkálatairól126
Benkő Loránd: Nyelvjárástörténet a névtudományban132
Deme László: Személynévrendszerünk alaktanához136
B. Lőrinczy Éva: Képzőtörténet és névkutatás140
Kovalovszky Miklós: Néhány téma144
Rácz Endre: Néhány szempont becéző keresztneveink vizsgálatához146
Vértes Edit: Adalékok az osztják személynévkutatáshoz150
Büky Béla: A fővárosi keresztnévadás tanulmányozásának főbb kérdései157
Karácsony Sándor Zsigmond: Földrajzi és társadalmi indítékok a XVIII. századi személynévadásban164
Maksay Ferenc: A családnevek kialakulásához169
Mikesy Sándor: Névészeti kérdések172
Határozatok175
Függelék
Berrár Jolán: Női neveink 1400-ig179
Szathmári István: Névtudomány és stilisztika191
Terestyéni Ferenc: Névkutatás és iskola195
Zusammenfassung200
Mutató207
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem