1.043.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Nép - nyelv - társadalom

Végh József emlékezetére

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ezúttal is, mint sorozatunk előző két kötete esetében (I. e kiadványunk 155. lapját), régi vállalásunkat teljesítjük. Könyvünkkel eredetileg Végh József tanár urat, nyelvjáráskutatót, a... Tovább

Előszó

Ezúttal is, mint sorozatunk előző két kötete esetében (I. e kiadványunk 155. lapját), régi vállalásunkat teljesítjük. Könyvünkkel eredetileg Végh József tanár urat, nyelvjáráskutatót, a nyelvtudományok doktorát szándékoztuk köszönteni 1992-ben volt 80. születésnapja alkalmából. Erre sajnos a közbejött kiadási nehézségek miatt nem kerülhetett sor. A hét szűk esztendős körülmények közepette más kezdeményezés, a Szépe György említette dialektológiaia kollokvium (vö. NyK. 95:238), az ünnepeltnek a Vörös Ottó által szorgalmazott, őriszentpéteri díszpolgárrá való avatása sem valósulhatott meg. Az ünnepi alkalomra érkezett kéziratok a magyar nyelvészeti tanszékvezetői szoba egyik szekrényfiókjában várták sorsuk jobbra fordulását. Ez a lehetőség az Oktatási Minisztérium 1999. évi pályázatán nyertes, "Anyanyelvi nevelés, tanárképzés a lokális areális élőnyelvi vizsgálatok tükrében a magyar, szlovén, horvát nyelv érintkezéseinek régiójában" témájú, Guttmann Miklós vezette programnak, valamint a Berzsenyi Dániel Főiskola főigazgatóságának, illetőleg Tudományos Bizottságának, személy szerint Gál László főigazgató és Gadányi Károly főigazgató-helyettes úrnak a jóvoltából 1999-2000 fordulójára adatott meg. Támogatóinknak ezúton mondunk hálás köszönetet.
A rendelkezésünkre bocsátott összeg, valamint felhasználásának határideje nem tette lehetővé azt az egyébként előzetes körlevéllel megvalósítani akart tervünket, hogy az emlékkönyv szerzői körét szélesre tárjuk. Kötelességünknek éreztük, hogy elsősorban az 1992-1993-ban - az akkori felhívás alapján - összegyűlt anyagra támaszkodjunk, még akkor is, hogyha némelyik kézirat - nem bírva a hosszas várakozást - közben másutt már napvilágot látott (a tudomásunkra jutott ebbéli adatokat az illető tanulány lábjegyzetében jelezzük.) Ezt az úgymond törzsanyagot, mivel alapvetően tanszéki kötetről van szó, tanszéki kollégáinktól, közvetlen tanszéki munkakapcsolatok alapján kapott szakcikkekkel egészítettük ki. (E kettős helyzetből fakadóan is formailag nem teljesen egységesek a dolgozatok. Tiszteletben tartottuk a szerzők megoldásait, de ahol lehetett, a Magyar Nyelv közlésmódját igyekeztünk követni, hiszen a tanulmányok zöme is ezt tette.) Ezúton is elnézést kérünk azoktól, akik Végh József tisztelőjeként szívesen szerepeltek volna a kötetben, de az említett nehézségek miatt nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
Vissza

Tartalom

Tartalom6
Előszó5
Végh József: Kapcsolatok a jelentéstan, a nyelvjáráskutatás és a néprajz között7
Balázs Géza: A városi népnyelv és a folklór. Az antropológiai nyelvészeti kutatás a városban11
Balogh Lajos: Végh tanár úr20
Bokor József: A lexikológiai vizsgálatok a közelmúlt magyar dialektológiájában25
Deme László: Egy élet tudományos és tudományszervező munkásságáról30
H. Gerendás Ágota: Palatális-depalatális jelenségek Nyugat-Dunántúlon34
Guttmann Miklós: Szójegyzék Náraiból40
Hoffmann István: Földrajzi közneveink szótáráról63
Kálmán Béla: Végh József és a Magyar Nyelvjárások Atlasza74
Kiss Jenő: Néhány lexikológiai kérdéskörhöz - dialektológiai alapon76
N. Markó Julianna: Értsünk szót magyarul is!80
Molnár Zoltán Miklós: Nyelvföldrajzi-szociolingvisztikai szempontok a szlovéniai/szlovén nyelvészeti szakirodalomban88
Nyirkos István: A szék szó eredetéről93
Szabó Géza: A magyar-szlovén nyelvi kapcsolatok néhány összefüggése96
Szabó József: Végh József mint a nyelvjárási és a földrajznévgyűjtés szervezője106
Szathmári István: Nyelvjárás és szépirodalmi stílus110
Szépe György: Néhány villanás Végh József professzor arcképéből115
K. Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnév hiányáról az irodalmi (írói) névadás ürügyén121
Tóth Péter: Könye Ferdinánd (Könnye Nándor) nyelvészeti tevékenysége125
Vörös Ottó: Köznyelviség és regionalitás egy szociográfiai értékű önvallomásban134
Zelliger Erzsébet: Vizsgálatok az ausztriai magyar nyelvhasználat témaköréből142
Zilhai Lajos: Nyelvjárási szókincsvizsgálat a nyelvatlasz szótani lapjai alapján147
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nép - nyelv - társadalom Nép - nyelv - társadalom

A borító kissé töredezett.

Állapot:
2.490 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba