859.073

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az anyanyelv értékrendje és az iskola

Országos anyanyelv-oktatási napok, Eger, 1990. július 2-5.

Előszó

A Magyar Nyelvtuományi Társaság, az Anyanyelvápolók Szövetsége, Heves megye és Eger város tanácsa, az egri tanárképző főiskola 1990. július 2-ától 5-éig ezúttal Egerben rendezte meg immár... Tovább

Tartalom

Előszó5
Az egri anyanyelv-oktatási napok programja6
Megnyitóülés
Békési József: Megnyitóbeszéd10
Benkő Loránd: A magyartanárok "szakmán túli" feladatairól11
Bánffy György: A színművész és anyanyelve17
Ember és anyanyelve
Deme László: Ember és anyanyelve24
A. Jászó Anna: Az anyanyelvi alapkészségek (beszéd, olvasás, írás) gondozása28
A vitavezetők összefoglalói
Dobóné Berencsi Margit: Általános iskolai szekció34
Szakács Béla: Szakmunkásképző iskolai szekció35
Z. Szabó László: Gimnáziumi és szakközépiskolai szekció35
A magyar nyelv rétegződése és a nyelvi norma
Fekete Péter: "...A nyelv annál tökéletesebb s elkészültebb, minél több mértékével bír a sokszínűségnek" (Elnöki bevezető)38
Sebestyén Árpád: A nyelv rétegződéséről, a szociolingvisztikai szemléletmódról42
Szende Aladár: A nyelvi norma pedagógiai értelmezéséről és jelentőségéről49
Bachát László: Újabb jelenségek a diáknyelvben53
Tolcsvai Nagy Gábor: Normaváltozás az "ifjúsági nyelvben"57
Kiss Jenő: A nyelvjárások mai élete, szerepük a köznyelv formálásában60
Fülöp Lajos: Nyelvjárási értékeink szerepe az anyanyelvi nevelésben63
Pásztor Emil: A helyesírás tanításának pedagógiai jelentősége, módszerei, normatívái67
Hozzászólás
Wacha Imre: A nemzeti nyelv és rétegei71
A vitavezetők összefoglalói
Linder Emilné: Szakmunkásképző iskolai szekció75
Graf Rezső: Gimnáziumi és szakközépiskolai szekció80
A nyelvi szintek kutatásának újabb eredményei és az iskolai munka
V. Raisz Rózsa: A főiskolára jelentkező fiatalok grammatikai szemléletéről84
Bolla Kálmán: A beszédhangok világa89
Wacha Imre: A részben elkészült kiejtési kézikönyvről93
Grétsy László: Köznyelvi és szaknyelvi szókincsünk fejlődése97
Békési Imre: Szövegalkotás, szövegvizsgálat102
Bencédy József: Az élőnyelvi szöveg vizsgálata106
Hozzászólások
Szikszai Lajosné: A modern nyelvészetből hasznosítható módszerek a nyelvtanításban111
Vass László: Jellem és stílus118
Az iskolai nyelvművelő mozgalmak, versenyek
Z. Szabó László: A mozgalmak, versenyek formái, szerepük a nyelvi magatartás kialakításában124
Kerekes Barnabás: A "Beszélni nehéz!" körök pedagógiájáról és szervezéséről130
Szőcsné Antal Irén: "Beszélni nehéz!" kör az általános iskolában134
Tatay Éva: A vers- és prózamondés megítélésének kritériumairól136
H. Varga Gyula: Az ifjúsági beszédkultúra és fejlesztésének egy modellje138
Kövesi Józsefné: Anyanyelv - idegen nyelv141
Bagi Ádámné: Tantárgyközi anyanyelvi nevelés az általános iskola ötödik osztályában144
Hozzászólás
Miskolczi Margit: A "Beszélni nehéz!" című rádióműsorról155
Záróülés
Szathmári István: Összefoglaló megjegyzések az egri tanácskozáshoz160
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem