A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelvőr 1993. október-december

A Magyar Tudományos Akadémia anyanyelvi bizottságának folyóirata - 117. évfolyam 4. szám

Tartalom

Előszó395
Az 1992. október 15-16-i konferencia megnyitása396
Németh G. Béla akadémikus, osztályelnök megnyitó beszéde396
Grétsy László: A Szép Magyar Nyelvért Alapítvány díjai399
A nyelvművelés elmélete401
Grétsy László: Nemzetközpontú nyelvművelés402
Pusztai Ferenc: Minta és érték nyelvhasználatunkban404
Szathmári István: Nyelvtörténet, dialektológia és nyelvhelyesség405
Szabó Géza: A köznyelvi nyelvhasználatra való törekvés a területi változatokban408
Balázs Géza: A nyelvi norma és a hagyomány413
Kemény Gábor: Normaváltás közben416
Békési Imre: A nyelvhelyesség néhány pragmatikai kérdése417
Heltainé Nagy Erzsébet: A megértés változatai (A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvinorma-képzésben)420
Tolcsvai Nagy Gábor: Lesz-e Magyarországon nyelvi tervezés?423
Büky László: Csúsztatás, kötődés, sarkítás, avagy b eépülés a nyelvi normába425
Vita427
Deme László: Elnöki zárszó429
A nyelvművelés szerepe és lehetőségei az ezredforduló küszöbén431
Éder Zoltán: A nyelművelés helye és szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában432
Szűts László: Az idegen szók divatja és a rendszerváltás435
Bencédy József: A Magyar Rádió műsorainak nyelvhasználata436
Erdei Iván: Típushibák a Magyar Rádió és a Magyar Televízió nyelvhasználatában440
Horváth Tibor: Nyelvi hibák kiküszöbölése a beszélt nyelvben442
Gósy Mária: A kiegészítendő kérdések dallamváltozása443
Elekfi László: Félig jelölt birtokos szerkezetek hibás használatának okai447
T. Urbán Ilona: A prefixumok megelevenedése451
Eőry Vilma: A nyelvművelés új feladatairól453
Szende Aladár: Nyelvművelő mozgalmak az iskolákban455
Fülöp Lajos: Középiskola és nyelvművelés458
Graf Rezső: A nyelvművelés lehetőségei a jövő gimnáziumában462
Vita464
Grétsy László: Elnöki zárszó467
A határokon túli magyarság nyelvművelése és nyelvi gondjai469
Deme László: Nyelvhasználati feltételek nemzeti és nemzetiségi körülmények között470
Jakab István: A nemzeti nyelvművelés "liberalizmusának" és a kisebbségi nyelvművelés "radikalizmusának" okai, gondjai473
Lanstyák István: Kétnyelvűség és nyelvművelés475
Molnár Csikós László: A délszláv országokban élő magyarok nyelvi és nyelvhasználati problémái479
Péntek János: Magyar nyelvi gondok Romániában482
Muridán László: Az erdélyi magyar nyelvművelés problémái485
Zsigmond Győző: Nyelvművelő rendezvények és a nyelvművelés főbb gondjai a Székelyföldön az 1986-1992-es időszakban487
Bartha Csilla: "Mindég csak magyarú beszélünk All The Time" - Magyarnak lenni "túl a Kecegárdán"491
Vita496
Benkő Loránd: Elnöki zárszó500
A magyar helyesírás helyzete503
Fábián Pál: Gondolatok a nyelvi normáról és a helyesírásról504
Laczkó Krisztina: Helyesírás és társadalom ma506
Prószéky Gábor: Nyelvművelés számítógéppel?509
Seregy Lajos: A lektor számítógépes helyesirási program tanulságai511
Antalné Szabó Ágnes: Reformnevek helyesírása513
Hangay Zoltán: Megrögződött helyesírási hibák és forrásvidékük515
Juhász Dezső: A helyesírás, szövegtagolás néhány kérdése és a szerkesztői gyakorlat517
Pásztor Emil: Az egyszerűsítő írásmód519
Vörös Ferenc: Nagy kezdőbetűs közneveinkről521
Hőnyi Ede: A földrajzi nevek a magyar helyesírás rendszerében525
Kernya Róza: Ki tanítja helyesen írni a kisiskolásokat?526
Fercsik Erzsébet: A pedagógusjelöltek és a helyesírás529
Nagy L. János: A helyesírási verseny és a nyelvhasználat532
Adamikné Jászó Anna: A helyesírás és az olvasástanítási módszerek összefüggései534
Vita536
Fábián Pál: Elnöki zárszó540
Mérleg541
Pusztai Ferenc: A magyar nyelvművelés konferenciánk tükrében541
Az 1992. november 6-i szaknyelvi konferencia549
Bíró Péter, a Budapesti Műszaki Egyetem rektorhelyettese megnyitja a tanácskozást550
Előadások (délelőtt)
Hell György: A szaknyelv helye anyanyelvoktatásunk egészében551
Somogyi Magda: Szóképzési kérdések a műszaki nyelvben554
Jeszenszky Sándor: Jedlik Ányos nyelvújító munkássága557
Priszter Szaniszló: A tudatos magyar növénynévadás kezdete és kifejlődése560
Kis Ádám: A számítástechnikai szaknyelv újratermelődő hibái564
Szőllősy-Sebestyén András: Hogy mondjuk a file-t magyarul? (Esettanulmány a számítógépes terminológia köréből)567
Szovátay György: Fonákságok írott és beszélt tudományos nyelvünkben570
Juhos Albert: A műszaki dokumentumok egyes nyelvi kérdései572
Vita574
Horváth Tibor: Elnöki zárszó578
Előadások (délután)
Sturcz Zoltán: Szaknyelvi elemek szépirodalmunkban579
Bencze Ildikó: Idegenszerűségek a mai magyar közgazdasági szaknyelvben (avagy falra borső?)583
Szende Aladár: A szakszerűség nyelvi vetülete a közoktatás tankönyveiben586
Horváth Tibor: A személytelen fogalmazásról588
Lipka Gábor: Nyelvművelő tantárgy bevezetésének tapasztalatai a Budapesti Műszaki Egyetemen589
Hőnyi Ede: Hogyan írjuk a földrajzi neveket?591
Ferenczy Gyula: Az orvosi helyesírási szótárról593
Fábián Pál: Szaknyelvi helyesírási szabályzataink mérlege595
Vita600
Szőllősy-Sebestyén András: Elnöki zárszó607
Mérleg
Pusztai István: Újraéled a szaknyelvművelés608
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelvőr 1993. október-december Magyar Nyelvőr 1993. október-december Magyar Nyelvőr 1993. október-december Magyar Nyelvőr 1993. október-december

A gerinc kissé töredezett, a lapélek enyhén foltosak. A borítón jelölés, néhány lapon aláhúzás látható.

Állapot:
550 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba