808.745

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Református Igehirdető 1920-1921.

A "Reformáció" melléklete - I-II. évfolyam

Tartalom

Csendes óra
Robertson - Bereczky: A hűség107
Niebergall - Bereczky: Az Evangelium217
Bereczky A.: Hallgatók kérése137
Dr. Ravasz László: Önhittség161
Tildy Zoltán: A felelősség241
Vasárnapi beszédek
Sz. I.: Heródes és Simeon1
Dó.: A győztes jutalma (gyk.)6
Ifj. Benkő I.: Élő hit és gyakorlatiasság8
Dó.: Az igazság kihal (gyk.)16
Forgács: Ti pedig kinek mondotok engem22
Szabó Imre: Légvárak és eszmények43
Szabó Imre: Mi a Szentlélek?57
V. J.: Az erő lelke60
Bereczky Albert: Pünköst után65
Bereczky A. A szenvedés73
Marjay K.: A nem látók bizonyossága74
B. A.: Test és lélek81
B. A.: A Lélek gyümölcse89
Az üldöztetés92
B. A.: Belső bajok93
B. A.: Aratási beszéd98
Tildy Z.: Isten bűnbocsátó szeretete112
Bereczky A.: A reménykedés kötelessége115
Dr. Vass Vince: A példázatok titka117
Dr. Páhy József: Jézus az élet egyedüli fundamentuma122
Deme L.: Az ifjuság jelmondata127
Fogács: Az Isten aratása129
Dr. Páhy J.: A viharban132
Ifj. Victor: A mi hálaadó istentiszteletünk140
Bereczky Albert: Igaz lélek143
Bocsor László: Az emberi szív visszatükröződése az emberi szivekben147
Ifj. Dr. Szabó A.: Mit teszel az ifjuságért149
Dr. Vass V.: Világosság a sötétségben152
Csomasz D.: Szolgák - sáfárok167
Sebestyén A.: Az örök kútfő169
Bereczky A.: A visszautasitott kérés173
Kovács Gy.: Kálvin Institutiója a szószéken177
Konrád György: Az őskeresztyén egyház szentsége198
Olasz Sándor: Jézus és a kenyér201
Kiss D.: Minden gondotokat ő reá vessétek204
Bereczky Albert: Az engedelmesség249
Bocsor László: Isten dicsőségének visszatükrözése253
Dr. Vass Vince: Jézus előtt256
Ünnepi beszédek
Sz.: Regnum Christianum (Ref. ünnepi bv)1
Konrád Gy.: Az Úrnak szolgái (Ref. ünnepi bv.)2
Konrád Gy.: A reformáció bizonyságtétele3
sz.: Reformációi beszéd gyermekeknek6
F. Gy.: A keresztyén ádventje9
Ifj. Benkő: A befogadott Messiás (Karácsonyi)21
szz.: Gyermekek ünnepélyre. (Karácsonyi)25
Bereczky Albert: Ujesztendőre29
M. V. D.: Március 15. (Gondolatok.)33
Virágvasánap35
B. I.: Nagypénteki bv.36
B. I.: Husvéti bv.37
B. I.: Husvéti bv.38
Forgács: Lelkünk örök otthona (Áld. csüt.)49
Konfirmációi beszéd52
Reformációi emlékünnepély163
Forgács: A törvény és a kegyelem (Adventi)193
Bereczky Albert: Adventi remény195
Izsák Aladár: Isten országa (Adventi)218
Bereczky Albert: Advent utolsó vasárnapján224
vv.: Az ajtó (Karácsonyi)228
Szertartási beszédek
F. Gy.: Urvacsorai b. a ref. ünnepén4
Dó: Kereszteléskor. (Gondolatok.)7
Forgács Gy.: Kisgyermek koporsója felett11
V. Y.: Esketési beszéd13
Sz. I.: Menyasszony koporsójánál14
Ifj. Dr. Szabó A.: Az Úrnak szolgáljatok (Esk.)16
Deme László: Hű mindhalálig24
Ifj. Dr. szabó A.: Keresztelési bv.28
Ifj. Dr. Szabó A.: A szeretet fénye és melegsége64
Sz. I.: Keresztelési beszéd71
F. Gy.: Keresztelési beszéd103
-cs.: Az élet kenyere. (Urv.)125
Kis Dániel: Halotti beszéd156
Forgács: Esketési beszéd157
Kis Dániel: Halotti beszéd180
Révész Imre: Reformáció és urvacsora (Ujbori)182
Miklós Ödön: Temetési beszéd207
Koszorus István: Karácsonyi urvacsorai beszéd232
Göde Lajos: Esketési beszéd262
Tervezetek
Ifj. Benkő István: Adventre és karácsonyra11
Ifj. Benkő István: Januárra4
Ifj. Benkő István: Februárra9
F. Gy.: Márciusra25
F. Gy.: Áprilisra44
F. Gy.: Májusra62
Bereczky A.: Juniusra85
B. A.: Juliusra97
Illustrációk
Vegyesek
Sz. I.: Félmunka. (Óévi)27
Dr. Révész Imre: Kátémagyarázati vázlatok29
M. V. D.: A feltámadás. (Gondolatok)47
Dr. Pruzsinszky: Kálvin János a szenvedőkhöz79
Réthy László: Ünneptelen félév. (Gondolatok)95
-cs.: Aratási textusok101
Tildy Z.: A "Falusi Lelkipásztor" előfizetőihez és barátaihoz105
A Szerkesztő: Az igehirdetés érdekében107
Forgács: Igehirdetésünk nehézségei109
Deme László: Az égő tűz138
Pályázat191
Kájel István: Fogós kérdések az ujtestamentomban234
Mire van szükségünk? (Ujévre)235
Sebestyén Andor: Bibliamagyarázat249
Lukácsy Imre: Az Úr szava. (Harangszenteléskor)243
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem