933.348

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új Írás 1979. február-július

Irodalmi művészeti és kritikai folyóirat - XIX. évfolyam 2-7. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 762 oldal
Sorozatcím: Új Írás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

2. szám
Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete (A fiatal Németh László és a húszas évek)3
Károlyi Amy: Országh Lili halálára (vers)19
Weöres Sándor: Versek20
Palotai Boris: A másik (elbeszélés)22
Bihari Sándor: Kedd, szerda közt (vers)27
Tóth István: Négysorosok (vers)29
Sükösd Mihály: Babilon hercege (elbeszélés)33
Hajnal Anna: Hátrahagyott verseiből47
"Mint megdőlt régi sírkő" (Beszélgetés Kormos Istvánnal)50
Szepesi Attila: Versek60
Gergely Ágnes: Rapszódia a születésnapomra (vers)63
Garai Gábor: Versek64
Körkép
Vargha Balázs: Faludi Ferenc (1704-1779)66
Schweitzer Pál: Budapesti lapok Thomas Mann naplóiból80
Pomogáts Béla: Regény és emberi személyiség90
Somlyó György: Bevezetés a modern költészetbe VII. (részlet)94
Szemle
Csányi László: A költő prózája (Jékely Zoltán: Angyalfia)101
Demény János: Interetnikus világ (Gömöri népdalok és népballadák)102
Tandori Dezső: Lélektérkép (Gergely Ágnes: Kobaltország)104
Pályám emlékezete
Garai Gábor: Részletes önéletrajzom107
Weöres Sándor: Látom az estét, látom a hajnalt117
3. szám
Szilágyi Imre: Tévedések és kockázatok (tanulmány)3
Hervay Gizella: Versek36
Hubay Miklós: Kivégző angyal (filmregény)38
Keresztes Ágnes: Versek64
Sárándi József: Versek65
Körkép
Hanák Péter: Politika és etika a századelő reformnemzedékénél72
Pölöskei Ferenc: Tisza és Ady a politika pólusain84
Pomogáts Béla: Példázat a szabadságról (Déry Tibor: Ébredjetek fel!)93
Mai kubai költők
Eliseo Diego, Cintio Vitier, Sergio Hernández Rivera, MArio Martinez Sobrino, Luis Marré, Roberto Fernández Retamar, Roberto Branly, Rafael Alcides, Luis Suardíaz és David Chericián versei; Tóth Éva fordításai99
Szemle
Csányi László: Értékfölfedező esszé (Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen)106
Tandori Dezső: Egy költő tiszta asztalai (Méliusz József: Kávéház nélkül)109
Baránszky Jób László: Történelmi tudósítás (Szabó Gyula: A sátán labdái. I. Függőleges veszedelmek)112
Dérczy Péter: Regényt vagy emlékiratot? (Tatay Sándor: Lődörgések kora)117
Pályám emlékezete
Csukás István: Feltörekvés gátlásokkal119
4. szám
Fiatalok a jövőnek
Párniczky Mihály, Krizsán Rezső, Szilassy Zoltán, Dávid Lajos, Flórián Mária, Hajdú Gergely, Ustoros Károly, Újszászi Ignác, Kovács József, Rácz Péter versei3
Fiatal költők
Kántor Péter, Pinczési Judit, Farkas Ilona, Botár Attila, Dukai István, Futó György, Pálinkás György, Kakuk Tamás, Mikle György, Pécsi Gabriella versei12
Vathy Zsuzsa: Az ősi háztető (kisregény, I. rész)25
Versek a gőzfürdőből
Juhász Ferenc, Kormos István, Réz Ádám, Vas István versei46
Császár István: Még várnak (novella)53
Zbigniew Herbert: In memoriam Nagy László (vers, Kalász Márton fordítása)61
Körkép
Fenyő István: Vágy az igazság felé (Babits Mihály kritikusi arcképéhez)62
Tandori Dezső: "Minden a te szemeidtől függ" (Kassák Lajosról)69
Bata Imre: Szerkezet és ciklus (Weöres Sándor Átváltozások című szonett-ciklusáról)76
Csányi László: Nagy László szivárványai87
Farkas László: Csanády János tövises és virágos útja97
Szemle
Szakolczay Lajos: Kegyelemért könyörgő vers (Zelk Zoltán: Mindennapi halálom)105
Takács Zsuzsa: Halálközelben (Hajnal Anna: Alkonyfény)107
Szabó B. István: Emberi költészet ez (Garai Gábor: Szélcsönd és újra szél)109
Bodnár György: A fegyelem próbája (Fodor András: A bábu vére)110
Baránszky Jób László: Chagall-szárnyú angyal (Szilágyi Domokos: Tengerparti lakodalom)112
Szepesi Attila: Vívódás a szó azonosságáért (Tolnai Ottó: Versek)114
Grezsa Ferenc: Vers és folklór, mítosz és parabola (Kiss Anna: Világok)116
Pomogáts Béla: Korommal írt idő (Gál Sándor: Folyó)117
Pályám emlékezete
Képes Géza: Örök szomjúság119
5. szám
Utassy József: Pokolból jövet (vers)3
Kiss Benedek: Jeszenyin anyjának fényképe (vers)4
Vathy Zsuzsa: Az ősi háztető (kisregény, befejező rész)5
Takáts Gyula: Versek28
Kálnoky László: Egy (vagy két?) letört liliomszál (vers)30
Horváth Péter: Sosemvolt aranykorunk (két fejezet egy regényből)37
Takács Zsuzsa: Versek46
Kalász Márton: Versek49
Németh László: Kiadatlan írásaiból50
Körkép
Németh G. Béla: A meditáló magányossága (Péterfy Jenő, görög tanulmányai tükrében)67
Huszár Tibor: Nyugati utas Lenin vonzásában (Erdei Ferenc ifjúkori leveleiből)75
Böszörményi Zoltán: A haldoklás és a halál87
Lucian Blaga: Versek (Bella István fordításai)98
Szemle
Koczkás Sándor: Regény az értelmiség útjairól (Sőtér István: Budai Oroszlán)103
Bata Imre: Élmény és gondolat (Baránszky Jób László: Élmény és gondolat)106
László Gyula: Jelkép és díszítmény (A finnugor népek népművészete)110
Monostori Imre: Garam menti falu a nagy történelmi viharban (Duba Gyula: Ívnak a csukák)113
Gáll István: Két fiatal író (Holdosi József: Kányák; Kutasi Gyula: Az üveghegyen innen)117
Borsi-Kálmán Béla: Riportúton, történelemkeresőben (Beke György: Nyomjelző rokonság)119
Pályám emlékezete
Raffai Sarolta: Ennyi az egész121
6. szám
Jékely Zoltán: Kormos Yoricktól kérdezem (vers)3
Keresztury Dezső: A viaskodás szonettjeiből4
Csorba Győző: Visszaszámlálás (részletek egy versciklusból)6
Képes Géza: Versek10
Fiatal elbeszélők
Áron Attila: Hétköznap13
Bereményi Benő András: Köldökzsinór17
Bán Zsuzsa: A kitörés22
Kőbányai János: Szálljunk ki!25
Mózes Lajos: Temetői történet31
Csanády János: Versek42
Baranyi Ferenc: Versek43
Végh Antal: Csóka (elbeszélés)45
Siralmas az én életem (Mária-siralmak)55
Erdélyi Zsuzsa: A Mária-siralmak költészete69
Körkép
Rónay György: Följegyzések Móricz Zsigmondról I.73
Tamási Áron: Levelek Amerikából Benedek Elekhez85
Győri János: Sorsélmények, időtudattal (Kaffka Margit világában)90
Gyurkovics Tibor: Bernáth Aurél hajónaplója98
Szemle
Czére Béla: A történetiség az irodalmi publicisztikában (Cseres Tibor: Elveszített és megőrzött képek)104
Szabó Ede: A "Tandori-változat" (Tandori Dezső: Föld és vadon)106
Dérczy Péter: Esély és lehetőség (Arcképvázlat Hajnóczy Péterről)108
Monostori Imre: A mondat folytatása - az élet folytatása (Hervay Gizella: A mondat folytatása)112
László Gyula: Egy bácskai falu élete (Két könyv a vajdasági Gombosról)116
Baránszky Jób László: Nemzedéki törekvések tudatosítása (Láng Gusztáv: A jelen idő nyomában)119
Pályám emlékezete
Herceg János: Itthon és Budapesten121
7. szám
Sőtér István: Illés Endre, a drámaíró3
Csukás István: Versek11
Marsall László: Legenda szélmalomról (vers)12
Bertha Bulcsu: Fehér rozsda (elbeszélés)15
Keresztes Ágnes: Ballada (vers)23
Rab Zsuzsa: Versek24
Kapecz Zsuzsa: Versek25
Nemes György: Cseresznyemag (elbeszélés)27
Csiki László: A teljes azonosság (vers)32
Takács Imre: Versek37
Tóth Bálint: Versek38
Kolozsvári Papp László: Búgócsiga (elbeszélés)40
Rakovszky Zsuzsa: Versek43
Vészi Endre: Versek45
Körkép
Fenyő István: "Legyen minékünk több erkölcsünk és hazafiúi szeretetünk" (Széchenyi István Naplójáról)47
Szabó Ede: Teremtő szomorúság (Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz)59
Kocsis Rózsa: a magyar gondolati regény Németh László-i példája63
Rónay György: Följegyzések Móricz Zsigmondról; II., (befejező) rész70
Szemle
Baránszky Jób László: Kettős tükörben (Zbigniew Herbert: Az angyal kihallgatása; Barbár a kertben)81
Radnóti Sándor: Az új Meluzina (Vezér Erzsébet: Lesznai Anna élete)88
Pomogáts Béla: Harmincasok (Takács Zsuzsa: A búcsúzás részletei; Szöllősi Zoltán: Vacsora jégen; Döbrentei Kornél: A skorpió jegyében; Apáti Miklós: Ajánlott küldemények; Kemsei Zoltán: Feljegyzések lyukas zoknikorszakból)89
Tandori Dezső: Két fiatal szlovákiai magyar költő (Tóth László: Átkelés; Varga Imre: A medve alászáll)93
Demény János: Két csillag, egyazon pályán (Breuer János: Bartók és Kordály)95
Pályám emlékezete
Földeák János: Otthonaim99
Cserépfalvi Imre: Egy kiadó emlékezete112
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem