Film témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tiszatáj 1982. január-december

Irodalmi és kulturális folyóirat - 36. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Csongrád megyei Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.344 oldal
Sorozatcím: Tiszatáj
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal és illusztrációkkal.

Tartalom

Január
Döbrentei Kornél: Sorsvágta (vers)3
Koncsol László: Anyám felé (vers)4
Pintér Lajos versei: A virradat kertje, Éneklő szobor, A kölyke-dajkálta anya6
Marosi Gyula: "Szegény Édesanyám" (novella)9
Keresztury Dezső: Képek, vonatablakból (vers)18
Takács Imre versei: Élni és gondolkodni, Szerelmes vers20
Aczél Géza: Andrej Tarhanov vogul költővel és Taiszja Szeburova osztják újságírónpvel beszélgettünk a fehér asztalnál s rágjuk a pirított cirbolyafenyő magot22
Kiss Dénes versei: Sehova néző, Temetőben23
Bajcsy Zsilinszky Endre emlékezete
Illyés Gyula: Zsilinszky emléke (vers, hasonmás)24
Vígh Károly: Zsilinszky helye a nemzeti történelmünkben25
T. Bíró Zoltán: A Zsilinszky-dráma39
Lagzi István: Harc a germán óriáskígyó ellen (Bajcsy-Zsilinszky Endre Lengyelországgal kapcsolatos nézetei az 1930-as években)54
Barcs Sándor Bajcsy Zsilinszky Endréről (A beszélgetést Vígh Károly készítette)60
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (25.)72
Tanulmány
Imre László: "Amilyen lehetnél..." (Jegyzetek Marosi Gyuláról)77
Kritika
Annus József: András ama tiszta ingben... (Új Sütő-könyv: Évek-hazajáró lelkek)82
Pomogáts Béla: Horváth István: Kipergetett magvak84
Kósa László: Bálint Sándor: A hagyomány szolgálatában (Összegyűjtött dolgozatok)86
Csetri Lajos : Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon88
Gergely András: Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben94
Művészet
Czine Mihály: Kép és írás (Emlékek Nagy Imréről)97
Szerkesztői asztal112
Illusztráció
Nagy Imre rajzai
Február
Csoóri Sándor: versei: Jók voltunk, jók és engedelmesek, Egy korszak emléke, Mint cigarettázó sírásók3
Hervay Gizella: Egymásban bíztunk eleitől fogva (vers)5
Takáts Gyula: versei: Magyar idő, Egy végvár helyén, Töretlen7
Kálnoky László: Intérieur (vers)8
Nagy Gáspár: versei: Infinitivusok lányom olvasókönyvéből, Arányos igazságtalanság, Ott, Lepantónál, ... (1571. okt. 7.)9
Kaposi Márton: A 90 éves Koltay-Kastner Jenő köszöntése12
Annus József: Fekete Gyula 60 éves15
Beke György: Magyar irodalmi lexikon Romániában (Beszélgetés Balogh Edgár főszerkesztővel)17
Herbszt Zoltán: versei: Látomás, Úton Toboso felé21
Józsa Fábián: Köszönés nélkül (vers)22
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (26.)23
Sz. Lukács Imre: Tiszta kenyér27
Örökség
Mocsár Gábor: Megítélés kérdése? (Szubjektív sorok a hetvenéves Darvas Józsefről)38
Demény János: Egy Bartók-kutató műhelyéből (II., Rézkarcok hidegtűvel)43
Tanulmány
Grezsa Ferenc: Németh László üdvtana tanulmányainak, drámáinak, önvallomásainak tükrében (Sándor Iván könyvéről)47
Kocsis Rózsa: Az Iszony és a világirodalom50
Cs. Varga István: Az asszonyi sors két regénye (Anna Karenina és Iszony)56
Kiss Tamás: A sorsvállalás történelmi modelljei (Németh László középkorélménye)68
Imre László: "A feladatok ma megint itt tolonganak körülöttünk" (Jegyzetek Németh László XIX. század élményéről)74
Kritika
Laczkó András: Fekete Gyula: Elfogultságaim térképe80
Mátyás István: Tamás Menyhért: Vigyázó madár82
Horváth Dezső: Szürke szegénység (Sz. Lukács Imre: Szülém mégis utazik)84
Művészet
Színház
Ablonczy László: X. Fábry Zoltán Irodalmi és Kulturális Napok - a színház jegyében Kassán86
Gál Sándor: Fábry Zoltán sírjánál90
Képzőművészet
Kovács István: Havazás napsütésben (Várnai László fotografikáiról)92
Beke György: Molter Károly hagyatéka93
Halász Előd: Suki Béla (1930-1982)95
Március
Illyés Gyula: Mohamed kardja (vers)3
Szepesi Attila: versei: Emlékdal az ötvenes évekből, Egy régi éjszaka Szentgyörgypusztán, Makedon etűdök, Rondo6
Farkas Árpád: A tűzhely mellől (jegyzetek)9
Jókai Anna: Ördöggolyó (regényrészlet)13
Varga Imre: Vers, amelyen a lóvá változott Matild általüget21
Horgas Béla: versei: Papírkivágások, Leporello23
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (27.)25
Tanulmány
Dávid Gyula: "...a magyarság bennünk nem jó és balsors függvénye. Egyetlen állapot" (Jegyzetek Tamási Áron két világháború közötti publicisztikájához)30
Márkus Béla: Szibériai garnizonok, lágerek népe (Rögtönzött jegyzetek - hadifogságról és az irodalmáról)38
Kiss Ferenc: Kegyetlen kegyelmek (Vas István: Mért vijjog a saskeselyű?)51
Örökség
Vekerdi László: Filozófia a Házsongárd alól61
Demény János: Egy Bartók-kutató műhelyéből (III.)69
Kritika
Grezsa Ferenc: Illyés Gyula: Közügy71
Móser Zoltán: Szavak, képek és látomások vonulása (Varga Imre: Boszorkányszombat)74
Balogh Ernő: Honnan - hová (Osztojkán Béla: Halak a fekete citerában)79
Kiss Tamás: Délibábjaim városa (Mocsár Gábor könyve)82
Annus József: Gion után az első (Dudás Károly: Jártatás)85
Olasz Sándor: Gál Sándor: Fekete ménes86
Görömbei András: Koncsol László: Ívek és pályák88
Lagzi István: A hídszerep tudatos vállalása (Kovács Endre: Korszakváltás)92
Olasz Sándor: Majtényi Erik96
Szerkesztői asztal96
Április
Baka István: versei: De profundis, Szürkület3
Csorba Győző: versei: Öregedőknek, Ha csak, Három mély sóhajtás4
Ágh István: versei: Fogyó Hold, Éppen itt6
Simai Mihály: Mert összefogtad (vers)7
Balogh Edgár: Igaz történetek (jegyzetek)9
Kalász László: versei: Egy-egy ágon is, Én már komoly, A hóban ott maradt nyomom13
Hévizi Ottó: versei: Egy végtelen sugarú kör érintője, Sziklaszirom és fapohár14
Kelet-európai néző
A szomszédos szocialista országok mai irodalma (Országos konferencia Szegeden, 1982. február 4-5-6.)
Köpeczi Béla: A szomszédos szocialista országok irodalma és a világirodalom17
Niederhauser Emil: A nemzeti identitás problémái Kelet-Európában22
Fried István: Az összehasonlítás lehetőségei a kelet-közép-európai irodalmak vizsgálatában30
Borsi-Kálmán Béla: A regény megújításának kísérlete a mai román irodalomban37
Zirkuli Péter: A mai román líráról43
S. Benedek András: Stiláris és tematikai jellegzetességek a mai ukrán prózában47
Balla Gyula: Az ukrán "új hullám" lírája50
Kiss Gy. Csaba: A szlovák történelmi esszé: avagy az értelmezés nehézségei56
Bábi Iván: Fiatal szlovák prózaírók az 1970-es években59
Lőkös István: Danilo Kis és a mai szerb próza63
Milosevits Péter: A horvát "farmernadrágos" próza67
Gállos Orsolya: A mai szlovén próza néhány jellemző alkotása72
Käfer István: "Hungaroszlovakológia" (Gondolatok egy új tudományágról a szomszédos szocialista országok mai irodalmáról rendezett első országos konferencián)78
Kerekasztal-beszélgetés (ismertetés)81
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (28.)83
Tanulmány
Vasy Géza: Az eső évtized Kormos István költészetében88
Pintér Lajos: Szerkesztőség, kenyérbolt, fatelep (Baka István: Tűzbe vetett evangélium)97
Örökség
Lengyel András: Buday György és Kós Károly (Az Erdélyi Szépmíves Céh történetéhez)105
Csaplár Ferenc: Hont Ferenc naplójából117
Művészet
Színház
Sepsiszentgyörgyi találkozók - kollokvium - 1982
Sütő András: A játék értelme127
Farkas Árpád: Síró és nevető maszkok között129
Farkas Árpád: Taps (vers, hasonmás)131
Ablonczy László: "A kakasülők gyülekezetére" tekintve (Beszélgetés Sylvester Lajossal)132
Ablonczy László: A megméretés esélye (Beszélgetés Seprődi Kiss Attila rendezővel)137
Szerkesztői asztal144
Május
Jánosy István versei: Meddig kísért?, Aszályos nyár, Szókratész3
Hervay Gizella versei: Nagyvíz, Torkomból a föld beszél5
Tornai Jószef: Buddhista szerelmes (vers)6
Vári Attila: Strófák ébredés után (vers)8
Kurucz Gyula: Fény és meleg homály (elbeszélés)9
Nagy Gáspár: ZöldErvin - Tübingenből (elbeszélés)12
Paskal Gilevski: Tolnai Ottó - A világpor költője (Borbély János fordítása)17
Szakolczay Lajos: Vándor a lisztsivatagvan18
Tolnai Ottó: A Bayer-noteszból20
Kiss Dénes: Éjszakai irtózat (vers)22
Vecsernyés Imre: Apollinaire (vers)24
Kodolányi Gyula: Bjorn Borg legyőzi a montecarlói rémet25
Mai finn költők:
Jávorszky Béla: A versválogatás elé26
Lassi Nummi versei: Istennő-töredék, Arcod, mint álmon átlebegő arc (Csoóri Sándor ford.)27
Pentti Holappa versei: Ősz, Egy ház (Jávorszky Béla ford.)29
Tyyne Saastamoinen: Felhők (vers, Jávorszky Béla ford.)29
Pertti Mieminen versei: Arc nélkül, Beszéljenek... (Jávorszky Béla ford.)30
Mirkka Rekola versei: Emlékezet, Évszakok (Jávorszky Béla ford.)31
Vainö Kistina versei: Állsz egyedül, Ki kicsoda? (Jávorszky Béla ford.)32
Niilo Rauhala: Ordít a szél (vers, Jávorszky Béla ford.)33
Jarkko Laine: Klasszikus (vers, Jávorszky Béla ford.)33
Risto Rasa: Sorok (vers, Jávorszky Béla ford.)34
Caj Westerberg versei: Mérhetetlen, A vers (Jávorszky Béla ford.)34
Arto Melleri: Az "Italia" léghajó (vers, Jávorszky Béla ford.)35
Dienes István: László Gyula gergelyező véndiákjai37
Domonok Mátyás: Jékely Zoltán fejfára40
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (29.)43
Kelet-európai néző (Rab Zsuzsa fordításai)
Jurij Levitanszkij veresei: Fejedet támaszd a tenyeredbe, Imádság visszatérésért48
Lia Szturua versei: Párhuzamok, A páva50
Mark Szergejev versei: Éljünk egy kurta esztendőt akár, Ketten52
Imantas Ziedonis: Négy dal (vers)53
Kritika
Alföldy Jenő: Tája, tárgyak lelke (Mándy Iván: Tájak, az én tájaim)56
Csetri Lajos: Sükösd Mihály: A törvénytevő, Babilon hercege60
Kovács István: Spiró Gyorgy: Az Ikszek64
Balogh Ernő: Regény - beváltatlan ígéretekkel (Fülöp János: Szerelem hava)66
Laczkó András: Jánosy István: Az álmok kútja végtelen69
Nóvé Béla: Signore Codolagni, és más hasonmások (Kodolányi Gyula: A tenger és a szél szüntelen)73
Bodri Ferenc: Jeles értékű Babits-dokumentációk76
Kovács Kristóf András: Péter László: Így élt Juhász Gyula78
Szigeti Lajos Sándor: Jószef Attila verseinek új kiadásáról80
Grezsa Ferenc: Kocsi Rózsa Német László-könyve83
Csűrös Miklós: Tüskés Tibor: Csorba Győző85
Művészet
Pálfy G. István: "A közéleti népszínházat szeretem" (Beszélgetés Sík Ferenccel)88
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
Szenti Ernő grafikái
Június
Farkas Árpád: Télutó (vers)3
Győri László: Kezünkre játszó félelem (vers)3
Rózsa Endre: versei: Három pillanat, Évszak-miniatúrák, Hölderlin-emlékérem4
Bisztray Ádám: Mielőtt a fecskék (vers)6
Kelemen Lajos: versei: Követtem itt egy nőt, Ébred a város6
Páskándi Géza: Jótétű börzsönyétül Eggy Auktor-Comoediás keserues butsuja (vers)7
Beke György: A hadnagy háborúja (regényrészlet)10
Pomogáts Béla: Kolozsvár krónikása (Bálint Tibor ötvenéves)14
Sárándi József: versei: A romlás virágai, Süldőlányok16
Illés Endre 80 éves
Illés Endre: Olvasás közben17
Jókai Anna: Pályakezdetem emlékei - Illés Endréről22
Olasz Sándor: Történetek halandókról (Illés Endre novellái)25
Balogh Ernő: A visszatekintő örvény (Illés Endre Hamisjátékosok című művéről)28
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (30.)34
Tanulmány
Kemény G. Gábor: A demokratikus szabadságjogok védelmezői (Böszörményi László és Irányi Dániel pályaképéhez)39
Raffay Ernő: A magyarországi Román Nemzeti Párt az első világháború végén47
Néhány gondolat a nemzetiségi sorsváltozásokról (Zika Klára beszélgetése Balogh Sándorral)55
"Vallani egyre vallani!" (Méliusz Józseffel beszélget Molnár Gusztáv; részlet)60
Ódor László. Kétnyelvűség és asszimiláció (Például a szobrok)68
Kritika
Görömbei András: Kovács István: Ördöglakat74
Laczkó András: Ágh István: Napvilág76
Aczél Géza: A neoavantgarde78
Török Gábor: A szabadvers nem próza! (Széljegyzetek Szepes Erika és Szerdahelyi István verstanához)81
Művészet
Ablonczy László: "Távollátó kalauz (Egy új színházi kézikönyvről)86
Nikolényi István: Színfalak között és mögött (A szegedi próza évadjáról)91
Szerkesztői asztal96
Július
Csoóri Sándor: versei: Mint ágbogas páfrányokét, Fanyar bukolika, Ég, föld, rézkilincs3
Kovács István: versei: Vallomás, Zöld metszet - kék háttérben5
Pintér Lajos: versei: Ünnep, Katasztrófák, szerelmek, Alkonyati anafora7
Zalán Tibor: versei: [asszonyom ma hullócsillagos az ég ma megint túl sok a megalvadt vér...], [ne szokd a fegyelmet, az éjszakában haramiák járnak szívünk fénylik...], [eljutok ugye eljutok a liftig melyben a boldogsággal utazom a felhőkön túli emeletre]9
Simai Mihály: versei: Ballada, A tengernek szorított indián11
Dobozi Eszter: versei: Minden után, Korrekciók egy színjátékhoz13
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (31.)16
Örökség
Demény János: Egy Bartók-kutató műhelyéből (IV., Rézkarcok hidegtűvel)22
Tanulmány
Tamás Attila: Az irodalmi mű jelentése26
Kulcsár Szabó Ernő: Jelszerűség, teremtett világ, értelmezés35
Görömbei András: A hatalom gyermekkori játszótársa (A szúzai menyegzőről)45
Kritika
Ágh István: "Zászlók helyett is lobog a hajam" (Tóth Erzsébet: Gyertyaszentelő)52
Mátyás István: Déry Tibor: A napok hordaléka55
Szalay Károly: Párbeszéd a groteszkről (Beszélgetések Örkény Istvánnal)58
Kulcsár Szabó Ernő: "Nem az elveszett éden a tét" (Esterházy Péter: Függő)61
Lagzi István: Magyar tavasz, Európai tavasz (Urbán Aladár: Nagy év sodrában. Tanulmányok 1848-ról)64
Erdődy Gábor: Görgey István: 1848 júniusától novemberéig - Okmánytár (1848. szeptember 23. - 1848. október 16.)66
Művészet
Magyar Játékszín
Sütő András: Varázsköreim (Az íróval Abloczy László beszélget)69
Augusztus
Kányádi Sándor versei: Oki Asalcsi balladája, Éjfélutáni nyelv, Cáfolat3
Hervay Gizella versei: Európa elrablása, Kiadhatatlan versek, Gyalog6
Baka István: Circumdederunt (vers)8
Raffai Sarolta versei: Ősz a fa és ősz a fű, Én mondtam volna8
"Keleti magyarok nyomában"
Domokos Pál Péter: A moldvai csángómagyarokról10
Farkas Árpád: Lakatos Demeter verseiről15
Lakatos Demeter versei: Vártalak, Tél a falun, Aratás, Nem szeretem!, Mámákám, Szerik is szüvem, Nem tudtam16
"Ez vélünk történt..." (Egy csángó asszony életéből, Marosi Júlia gyűjtése)20
Kóka Rozália: A lészpedi "szent leján"29
Halász Péter: Moldvai csángó népművészet45
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (32.)47
Tanulmány
Róna-Tas András: Őstörténetünk és a baskír kérdés (A jurmatiak története)52
Kristó Gyula: Kijev a magyar krónikákban61
Vekerdi László: Rendtartó történetírás (Imreh István: Erdélyi hétköznapok, Egyed Ákos, Falu, város, civilizáció)65
Kritika
Tóth Béla: Kádár János ablaka (Arcképvázlat történelmi háttérrel, Gyurkó László könyvéről)75
Művészet
Ablonczy László: Jellegőrzés és teremtés (Beszélgetés Novák Ferenccel)77
Tandi Lajos: Barázdák (Tóth Valária domborműve Ópusztaszeren)88
Varga Domokos: A hatvanéves Dér Endre92
Szerkesztői asztal95
Szakolczay Lajos: Hervay Gizella halálára96
Illusztráció
Halász Péter fotói
Sipos István fotója
Ilovszky Béla fotója
Kocsis Kálmán fotói
Hornyák László rajzai
Szeptember
Ágh István: versei: Ének elvetélt versekért, Kárvallott bordal3
Orbán Ottó: versei: Az utolsó nyár, Catullushoz, Betegségemre4
Kiss Tamás: versei: Mit látott a kisfiú?, Ó, hidak, hidak6
Benedek András: Író és dramaturg (Emlékek Németh Lászlóról)8
Serfőző Simon: versei: Inkább, Örülhetünk, Közönyből20
Belányi György: versei: Margit-levelek (4.), Post scriptum (2.), Post scriptum (3.)21
Levendel Júlia:
Horgas Béla: Szét és össze23
Jánosy István: Az égi könyvtár (vers)32
Szöllősi Zoltán: Utazás után a Bacchus borozóban (vers)33
Tandori Dezső: "Órólok álmokat látunk és beszélünk..." (vers)36
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (33.)39
Kelet-európai néző
Pomogáts Béla: Épülő hidak (Magyar-román irodalmi, kulturális kapcsolatok, 1945-1948)45
Köteles Pál: Töprengés egy torzkép előtt (Ion Lancranjan: Gondolatok Erdélyről)51
Tanulmány
T. Bíró Zoltán: Egy nemzedék naplója (Csoóri Sándor új könyve)58
Kritika
László Gyula: Rabszolgasors (Tardy Lajos: A tatárországi rabszolga-kereskedelem és a magyarok a XIII-XV. században)68
Blazovich László: Kristó Gyula-Makk Ferenc: III. Béla emlékezete71
Gergely András: Somogyi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés 1849-186773
Horváth Dezső: Zárótétel (Bálint Sándor: A szögedi nemzet, harmadik rész)75
Szabó T. Ádám: A romániai magyar nemzetség77
Bába Iván: Magyar költők szlovákul79
Művészet
Magyar Játékszín
Pálfy G. István: "A kultúránknak nemzeti jellegűnek kell lennie!" (Beszélgetés Kerényi Imrével)81
Szóváltás
Szerdahelyi István: Egy őskonzervatív verstanszerző szerény ellenvetései94
Török Gábor: Mire olyan szerény95
Illusztráció
László Anna rajzai
Október
Fodor András versei: Fogoly a vonaton, "Ki eszelhet ki nála szomorúbbat?"3
Marshall László: A hirtelen elárvulás óráján (vers)5
Pinczési Judit: Csakazért sem (vers)7
Jókai Anna: Üdülő a mélyben (elbeszélés)9
Bisztray Ádám: Arany (vers)21
Baka István: Mefisztó-keringő (vers)22
Döbrentei Kornél: Egy régész naplójából (vers)24
Ács Margit: Utcacsonkok, hűlt helyek (elbeszélés)25
Pintér Lajos: A vadszeder útján (jegyzetek)36
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás44
Örökség
Király István: A Bölöni-példa49
Laczkó András: Arany János 1850 szilveszterén65
Kelet-európa néző
Szovjetunió
Cs. Varga István: Az embertől az emberiséghez (Szergej Zaligin a magyar prózáról)70
Cs. V. I.: A partok felett (Szegedi és odesszai költők antológiája)73
Olasz Sándor: A magas és mély között (Jókai Anna arcképéhez)76
Zimonyi Zoltán: "Ötszemközt" - a csehszlovákiai magyar irodalommal (Tóth László: Vita és vallomás)80
Kritika
Grezsa Ferenc: Fodor András: Kőnyomat85
Márkus Béla: Király László: Fény hull arcodra, édesem87
Lagzi István: Magyarország külpolitikája a fegyverszünettől a békeszerződésig (1945-1947 Balogh Sándor könyvéről)89
Művészet
Színház
Nikolényi István: Kisámfázott hagyományok (Szeged zenés fesztiválnyara)92
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
November
Fekete Gyula: Irodalmunk családfője3
Pintér Lajos: Mit ér az ember? (vers)5
Takás Imre: Fogadkozások és kérdések (vers)6
Kiss Dénes: Isten és kard (vers)7
Domokos Mátyás: Egy Illyés-vers margójára - fél évszázad távolából9
Annus József: Fölismerem magunkat a röntgenképen (Amikor először olvastam a Puszták népét)17
Benedek András: Párbeszéd levelekben (Malom a Séden - egy ország a százalék szélén)22
Sinkovits Imre: Levél az ünnepelthez34
Grezsa Ferenc: Németh László Illyés-portréja37
Deme László: Egy "vasárnapi " nyelvművelőről40
Csűrös Miklós: Vonások egy kettősportréhoz (Illyés Gyula és az Arany János-i örökség)43
Vasy Géza: Illyés Bartók- és Kodály-verse49
Vörös László: A föl nem adott hit verse (Illyés Gyula: Szekszárd felé)54
Olasz Sándor: Konok kikelet (Illyés gyula válogatott versei)63
Török Gábor: A szonett és Illyés Gyula67
Alföldi Jenő: Incipit vita nuova (A Beatrice apródjairól)75
Kovács István: Hajszálgyökeres változatok83
Tüskés Tibor: Az aforista (A Táviratok ürügyén)90
Szerkesztői asztal96
Illusztráció
December
Keresztury Dezső: Estefelé, Derülő pillanatok (versek)3
Horgas Béla: Teve Púpja kapitány utasai, Panasz a pokolfajzatokra, Vén Csirkével a Vakegérben (versek)4
Sütő András: Jegyzetek7
Fábián László: Nyugta (vers)11
Petri Csathó Ferenc: Isten ködöt szitál, Ikárosz mosolya, Riport, Szent György eltévelyedése, Etűd objektív kamerára (versek)12
Beke György: Egy mai koltói "gróf" (riport)15
Kurucz Gyula: Bérháznovella (elbeszélés)21
Páskándi Géza: Idézhető (vers)25
Gulyás János: Repülőterek környéke (elbeszélés)34
100 éve született Kodály Zoltán
Móser Zoltán: Moderato cantabile52
Molnár Antal: Kodályról70
Demény János: Molnár Antal négy levele Bartók Bélához72
Hazai tükör
Tóth Béla: Tiszajárás (35.)76
Örökség
Szakály Ferenc: Szegedi diaszpórák a 16. századi Magyarországon81
Kritika
Mérei Gyula: Diószegi István: Nemzet, dinasztia, külpolitika92
Imre László: Barta János: Évfordulók95
Szigeti Lajos Sándor: A hiábavaló eszmélés ideje (Kurucz Gyula: Szeretek, tehát voltam)98
Művészet - Magyar Játékszín
Nikolényi István: Ambíció, az a legfontosabb (Beszélgetés Gregor Józseffel)102
Fábián Zoltán: Az első találkozóról - búcsúzóul (Dobozy Imre emlékére)109
Lator László: A Tiszatáj makói estje elé112
Illusztráció
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem