1.016.637

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Demográfia 1960/1-4.

Népességtudományi folyóirat/III. évfolyam

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok
Dr. Szabady Egon: Magyarország népességszámának alakulása a népszámlálások adatai alapján5
Dr. Kulcsár Kálmán: Demográfiai tényezők jelentősége a bűnözésben II.27
Dr. Kislégi Nagy Dénes: Népességtan Malthus előtt55
Pallós Emil:
Dr. Vukovich György: A magyar házassági mozgalom néhány jellegzetessége; házassági táblák159
Dr. Tamásy József: A család és a háztartás fogalma, összefüggései és az 1960. évi népszámlálás család- és háztartás felvételének alapelvei192
Tekse Kálmán: Képviseleti minta korrekciója217
P. G. Podjacsih: A szovjet népszámlálás és eredményei227
Dr. Klinger András: Magyarország népességének megoszlása a főbb demográfiai ismérvek szerint303
Dr. Kulcsár Kálmán: A közvélemény és összefüggése a demográfiai tényezőkkel333
Dr. Barsy Gyula:
Dr. Theiss Ede: Reprodukciós számítások az utánpótlási mutatók és a stabil népesedési modell alapján358
Dr. Acsádi György: A vándorlás és a regionális tervezés néhány kérdése390
Közlemények
A Balatonvidék népessége és idegenforgalma (közleménysorozat)76
Dr. Klinger András: A Balaton-melletti települések népességfejlődése76
Kepecs József: Szervezett üdülés a Balatonnál79
Fenyő Imréné: 1959. évi helyzetkép a balatoni üdülökről84
Nozdroviczky Miklósné: A Balaton-melletti magánnyaralók forgalma88
Sárdi Endre:
Dr. Zafir Mihály: A balatoni egyéb vendéglátóhelyek forgalma94
Dr. Acsádi György: A Balaton külfödi idegenforgalma97
Mányi Szabó István: A Balaton hétvégi forgalma100
Salamon Lajos: A halvaszületésekről107
Dr. Rétháti Miklós: Egyes szülési szövődményekkel kapcsolatos tapasztalatok a nyírbátori járásban 120
Fenyő Imréné:
Sárdi Endre: A külföldi idegenforgalom és a szállodahelyzet 1958-1959-ben242
Dr. habil. Gerhard Nultsch: A születések számának alakulása a Német Demokratikus Köztársaságban a városok és a községek népességének jellegzetességei szerint254
Dr. Miltényi Károly: Művi vetélések Magyarországon az 1957-1959. években424
Dr. Bene Lajos:
Tekse Kálmán: Mintavételi adatok viszonyszámainak megbízhatósági határai436
Pápai Béla: Az újszülöttkori halálozás egyes kérdései Budapesten és néhány európai nagyvárosban447
Dr. Sárkány Jenő: A perinatális halálozásról460
Salamon Lajos: A csecsemőhalandóság egyes kérdései, különös tekintettel a nemek szerinti eltérésekre470
Barta Barnabás: Az 1960. évi magyar népszámlálás háztartás- és családstatisztikai feldolgozásának néhány kérdése484
Figyelő
Újabb adatok a franciaországi alkoholizmusról (V. Gy.)123
Az öregkorúak helyzete Angliában (B. L. Á.)126
Népességtudományi kutatómunka Japánban (V. Gy.)127
Az 1959. évi szovjet népszámlálás néhány adata (Gy. F.)128
Jordan Károly (1871-1959)135
Hírek135
Megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Elnökségi Bizottsága272
Megjelent az 1960. évi népszámlálás eredményeit ismertető kiadványsorozat első kötete277
A halandóság alakulása Nyugat-Európában 1900-1950 között (V. Gy.)278
A Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai Elnökségi Bizottságának alakuló ülése495
Magyar tagok választása a Nemzetközi Népességtudományi Unióba498
Irodalom Könyvek
dr. Beér János: Veszprém megye községeinek komplex áttekintése. 4 kötet, kézirat gyanánt (O. J.)137
V. Sz. Nyemcsinov: A népességi statisztika problémái, Moszkva, 1959. (Gy. F.)138
W. H. Grabil:
C. V. Kiser:
P. K. Whelpton: Az amerikai nők termékenysége. New-York-London, 1958 (Th.E.)140
S. H. Coontz: Népességi elméletek és gazdasági értelmezéseik. London, 1957. (V. Gy.)141
P. H. Gebhard:
W. B. Pomeroy:
C. E. Martin:
C. V. Christenson: Terhesség, születés és vetélés. New York, 1958. (V. Gy.)142
G. W. Barclay: A népesedés elemzésének technikája. New York-London, 1958. (Th. E.)144
Járvány-világatlasz. Hamburg, 1952-1960. (V. A.)144
Az 1956. február 21-i népszámlálás. Általános eredmények. Bucuresti, 1959. (V. A.)284
S. F. J. Woods: Az amerikai családrendszer. New York, 1959. (K. K.)285
M. B. Clinard: Az elhajló viselkedés szociológiája. New York, 1957. (K. K.)286
I. L. Wabber: A társadalom és az öregkorú népesség egészsége. Gainesville, 1959. (A. Gy.)287
P. C. Glick: Amerikai családok. New York, London, 1985. (Th. E.)287
Délkelet-Ázsia népessége - beleértve Ceylont és Kína Tajvan részét 1950-1958. United Nations, New York, 1958. (A. Gy.)289
S. Chandrasekhar: Csecsemőhalandóság Indiában, 1901-1955. London, 1959. (A. Gy.)290
Köves Pál:
Párniczky Gábor: Általános statisztika. Budapest, 1960. (B. Gy.)500
M. V. Ptuha: Vázlatok a statisztika történetéről a Szovjetunióban, II. kötet. Moszkva, 1959. (H. G.)502
Y. Morita: Korbevallási hibák a népszámlálásoknál. Japan National Committee for UNESCO, 1959. (T. K.)503
M. Jahoda:
M. Deutsch:
W. Cook: A társadalmi kapcsolatok kutatási módszerei, különös utalással az előítéletre. I-II. kötet. New York, 1957 és 1958. (K. K.)505
J. Galdston: A család a jelenkori társadalomban. New York, 1958. (K. K.)506
K. M. Bolte: Társadalmi emelkedés és hanyatlás. Vizsgálat a hivatáspresztizsről és a hivatási mobilitásról. Stuttgart, 1959. (K. K.)507
W. Brehpohl: A Ruhr-vidéki ipari népessége az agrár létformából az iparba való átalakulásában. Tübingen, 1957. (K. K.)508
Folyóiratok
H. Jellinek:
P. Tabák:
J. Gidáli:
M. Telkes: A kórboncolás statisztikai eredményeinek tanulsága a gerontológia geriatriai vonatkozásaiban. MTA Biológiai csop. közleményei. 1959. 3-4. sz. (A. Gy.) 145
Balogh I.: Szabolcs megyei pásztorösszeírás 1796-ból. Etnographia. 1959 1-3. sz. (A. Gy.)145
Y. Morita: A népszámlálásnál bevallott kor-adatok pontossága. Bulletin de I' Institut International de Statistique. 1958. (B. L. Á.)146
R. B. Hughes: Különbségek az emberi termékenységben: a városiodás és az iparosodás hatása a születési arányszámra. Population Review. 1959. 2. sz. (V. Gy.) 146
M. Kucera: A születési súly megfigyelése a csehszlovák népmozgalmi statisztikában. Demográfia. 1959 4. sz. (B. I.)147
N. Marx: Orvosi statisztika a társadalombiztosítás keretében. Bulletin de I' Institut International de Statistique.1958. (M. K.)148
J. Bourgeois-Pichat: A stabil népesség fogalmának felhasználása a gazdaságilag elmaradt országokban a népesség halandóságának és termékenységének mérése. Bulletin de I' Institut International de Statistique. 1958. 2. sz. (Th. E.)149
D. Glaser:
K. Rice: Bűncselekmény, kor és foglalkoztatottság. American Sociological Review. 1959. október (K. K.)149
L. Henry: A termékenység és családtervezés matematikai sajátosságai. Bulletin de I' Institut International de Statistique. 1985. 2.sz. (Th. E.)150
Szilágyi János: Adatok az átlagos élettartam kérdéseihez Aquicumban és Pannonia más részeiben I-II. Antik tanulmányok, VI. 1959. (A. Gy.)290
P. E. Vincent: A termékenység változása az életkor függvényében. A vizsgálati módszer; néhány kutatási eredmény összefoglalása. Bulletin de I' Institut International de Statistique. 1958. 2. sz. (Th. E.)293
S. R. A. Gopalaswami: Hogyan csökentette Japán felére a születési arányszámot: tanulságok India számára. Population Review, 1959. 2. sz. (V. Gy.)293
P. K. Whelpton:
C. V. Kiser: Társadalmi és pszichológiai tényezők befolyása a termékenységre. The Eugenics -Review. 1959. 1. sz. (Th. E.)294
E. Jutikkala: A nagy finnországi éhínség 1699-97-ben. Scandinavia Economic History Review. 1955. Kiszámítható-e Finnország 17.századi népessége? The Scandinavian Economic History Review, 1958. (A. Gy.)295
D. J. Bogue:
B. Duncan: Összetett módszer kis területek népszámlálási adatainak továbbvezetéséhez kor, nem és szín szerint. US. NOVS. Vital Statistics, Special Reports. Vol, 47, No. 6. (V. Gy.) 296
I. Mada: A Román Népköztársaság népességének perspektívikus növekedése. Revista de Statistica, 1960. 5-6. sz. (P. E.) 509
J. Musil: Prága demográfiai szerkezetének fejlődése. Demografie. 1960. 3. sz. (B. I.) 509
I. G. Fridland: A foglalkozási tényezők szerepe az általános megbetegedés etiológiájában. Szovetszkoe Zdravoohranenie, 1959. 10. sz. (Th. E.)510
A. Cartwright: A reprezentatív megfigyelésekből nyert megbetegedési adatok gyűjtésének és elemzésének néhány problémája. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 1959. 1. sz. (B. L. Á.)511
A. Cartwright: Képviseleti adatgyűjtésben részt nem vevő családok és egyének. The Milbank Memorial Fund Quartlerly, 1959. 4. sz. (B. L. Á.)511
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem