Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Demográfia 1976/1-4.

Népességtudományi folyóirat - XIX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

Tanulmányok
Edward Rosset: Az élettartam alakulása és perspektívái11
Hilde Wander: Az átmeneti állapot szakasza utáni élettartammeghosszabbítás demográfiai és társadalmi-gazdasági következményei. A nyugatnémet népesség esete44
Dr. Csernák Józsefné: A nőtlen és a hajadon népesség házasságkötési életkorának vizsgálata házassági táblák alapján131
Teghze Gerber Zsuzsanna - Gárdon Eszter: A budapesti gyermekek testméreteinek kiértékelése faktoranalízissel184
S. Molnár Edit: A családonként ideálisnak tartott gyermekszám interpretálásának néhány problémája212
Samuel H. Preston: A halandóság és a gazdasági fejlettség szintje közötti változó kapcsolat228
Dr. Vukovich György: Népesség és környzeet356
D. V. Glass: Jelenlegi és távlati termékenységi trendek a gazdaságilag fejlett országokban391
Katona Tamás - Szabady Balázs: Termékenységi kohorszvizsgálat456
Közlemények
Dr. Szakolczai György: Az abortuszlegalizáció hatásai: módszertani problémák55
Kármán Tamásné: Megemlékezés a Nemzetközi Közegészségügyi és Demográfiai Kongresszusok 1894. évi budapesti üléséről70
Dr. Horváth Mihály - Dr. Kóbor József: A születési átlagsúly és koraszülés problémái cigánycsecsemőknél 1971-74 között85
Dr. Schultheisz Emil: Az arab medicina assimilatiója a későközépkori latin orvosi irodalomban286
Dr. Gosztonyi György: Az öngyilkossági arányszámok korcsoportonkénti eltérése és a státuszintegráció mérése292
Hegedűs T. András: Valószínű összefüggések a 0-3 éves korosztály pszichomotoros fejlettségi szintje és egyes demográfiai tényezők között306
Dr. Martos Gizella - Holló-leleszi Vendel: Perinatalis halálozás alakulása három generációs időtartam alatt a mezőkövesdi populációban466
Dr. Böszörményi Ede: A magyarországi öngyilkosok történetéhez478
Figyelő
Hírek90
Hírek318
Hírek489
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei92
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei344
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei498
Irodalom
Könyvek
Számítógépes szimuláció a népességvizsgálatokban96
T. Kuroda: Japán változó népességstruktúrája97
A biológiai sokaságok dinamikájának matematikai elmélete98
Társadalmi változások Európában és néhány demográfiai következményük99
R. J. Szifman: A születési arányszámok dinamikája a Szovjetunióban102
I. Szetafonv - Z. Szugarev - N. Naumov - E. hrisztov - A. Atanaszov: Bulgária demográfiája103
M. Rheinstein: A házasságok stabilitása, a válás és a törvény348
E. Hofsten: A csökkenő népesség következményei502
M. Marcillo: Sao Paolo város. Benépesülés és népesség, 1750-1850504
K. Mather: Populációk genetikai struktúrája504
Natalitás és népesedéspolitika505
Népességpolitika a fejlett országokban506
N. Sanchez-Albornos: Latin-Amerika népessége. Történeti áttekintés507
Tanulmányok a népesedési törvény értelmezése köréből509
Folyóiratcikkek
A. Cartwright - E. Prince: A termékenységi vizsgálatokból nyert adatok ismételhetősége105
A. J. Coale - A. G. Hill - T. J. Trussell: Egy új módszer a standard termékenységi mérőszámok becslésére hiányos adatok alapján106
J. E. Cohen: Gyermekhalandóság, családnagyság és szülési sorrend az iparosodás előtti Európában107
M. G. Gage: A feleségek gazdasági szerep és a család gazdasági fejlődése108
M. J. Greenwood: Egyidejűségbeli (szimultánítási) torzítások vándorlási modellekben: empirikus vizsgálat109
R. D. Lee: Természetes termékenység, népesség-ciklusok és a születések, valamint a házasságkötések spektrál-analízise110
A. F. Naylor: Spontán abortusz mint az anya kora, a paritás és a terhességeket ellensúlyozó mesterséges beavatkozások következménye111
J. L. Simon: A szülések sorszáma és a férj jövedelm, ill. a házastárs iskolázottsága és faja közötti kölcsönös összefüggések problémái és újabb kutatásai112
J. L. Simon: A jövedelem eltérően hat az egymást követő szülésekre. Így magyarázható a családonkénti gyermekszám eltéréseinek csökkenése113
T. I. Zaszlavszkaja - L. P. Liasenko: A vidék szociális-gazdasági fejlődése és a falusi népesség vándormozgalma közötti kapcsolat114
S. J. Bahr - B. A. Chadwick - J. H. Stauss: A relatív gazdasági státusz hatása a termékenységre349
J. Bongaarts: A biológiai termékenység becslésének egy lehetséges módszere350
M. B. Bracken - S. V. Kasl: A döntéshozatal és késleltető tényezők vizsgálata az első és ismételt baortuszoknál352
S. H. Cochrane: A gyermekek mint melléktermékek, mint beruházási és mint fogyasztási javak: néhány mikroökonómiai termékenységelmélet áttekintése353
Ph. Cutright: Spontán magzati veszteség: megjegyzések az arányszámokról és néhány következtetés355
J. Duchéne - S. Wijewickrema: Jegyzet a demográfiában alkalmazott függetlenségi és folytonossági hipotézisről. Valószínűségelméleti megközelítés356
T. J. Espenshade: A gyermekek hatása a háztartások megtakarításaira: az életkor és családnagyság ellentétes hatásai358
J. C. Frauenthal: Az emberi népesség növekedésének dinamikus modellje359
A. Girard - L. Roussel - H. Bastide: Születési arányszám és családpolitika. Közvéleménykutatás360
D. M. Heer: Áruba bocsátható gyermekvállalási "jogosítványok": Boulding javaslatának újrafelvetése361
G. G. Koch - J. R. Abernathy - P. B. Imrey: A családnagyságra vonatkozó elképzelések tanulmányozásának egyik módszere363
A. Neal - H. T. Groat: Az elidegenedés szintje mint a differenciális termékenység előrejelzője364
W. Petersen: A paleodemográfia egy demográfus szemével364
N. B. Ryder: Jegyzetek a stacionér népességről366
R. Snowden: Méhen belüli eszközök újabb vizsgálata: újraértékelés368
D. M. Stetson - G. C. Wright: A jogszabályok hatása a válásra az amerikai államokban369
D. B. Suits - W. Mardfin - S. Paitoonpong - Teh-Pei Yu: Születésszabályozás egy ökonometriai szimulációban370
J. Trost: Házas és házasságnélküli együttélés: Svédország esete, néhány összehasonlítással372
Ch. Westoff: "A nem tökéletes is lehet hasznos": az 1970. évi Országos Termékenységi vizsgálat372
Ch. Blayo - P. Festy: A válások Franciaországban. Jelenlegi alakulásuk és perspektíváik511
J. Bongaarts: A magas születési ráták miért oly alacsonyak?513
S. Borowski: A termékenység alakulása és a családnövekedési valószínűségek megoszlása a népi Lengyelországban514
Che-Fu Lee - Kuang-Hua Lin: A születési intervallumok eloszlása születési sorszámok szerint515
H. Chojnacka: A nupcialitás sémái egy agrártársadalomban516
I. Frenkel: A családnagysággal kapcsolatos attitűdök néhány kelet-európai országban518
J. Garfinkel - S. Selvin: A szülők életkora, a születési sorrend és a születéskori nemi arány kapcsolatainak többváltozós valószínűségi elemzése519
B. Laslett: Háztartásstruktúra az amerikai "frontieren". Los Angeles 1850-ben519
H. Le Bras - J. C. Chesnais: A települések ciklusa és a lakók kora521
R. Leete: Néhány megjegyzés az 1967. évi angliai abortusztörvény demográfiai és társadalmi hatásáról522
Th. McKeown - R. G. Record - R. D. Turner: A halandóság csökkenésének magyarázata Angliában és Walesben a 20. században523
S. N. Singh - K. C. Chakrabarty - V. K. Singh: Az első fogamzás folytonos modelljének egy módosított változata525
Demográfiai folyóiratszemle
Demografie115
Demography115
Demosta116
Notas de Poblacion116
Population117
Population et Famille117
Population Index118
Population Studies118
Studia Demograficzne118
Demografie375
Demography375
Notas de Poblacion376
Population376
Population et Famille377
Population Index377
Population Studies378
Stuida Demograficzne378
Demografie526
Demography526
Demosta527
Genus527
Notas de Poblacion527
Population528
Population and Development Review528
Population et Famille528
Population Index529
Population Studies529
Stanovnistvo529
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Demográfia 1976/1-4. Demográfia 1976/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
3.280 Ft
1.310 ,-Ft 60
10 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
Demográfia 1976/1-4. Demográfia 1976/1-4. Demográfia 1976/1-4.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!