Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Demográfia 1982/1-4.

Népességtudományi folyóirat/XXV. évfolyam

Tartalom

Tanulmányok
T. Rjabuskin - R. Galeckaja: A Szovjetunió népességösszetétele és a népesség reprodukciója11
Dr. Molnár László: Házasságon kívüli szülés és női életút33
Barta Barnabás: A környezetstatisztika és a társadalmi-demográfiai statisztika kapcsolata185
Peteris Zvidrins: A természetes népességszaporodás alakulása a szovjet balti köztársaságokban198
Mészáros Árpád - Monigl István: A házasságon kívüli születések és ezek demográfiai összefüggései209
Dr. Horváth Róbert: A gyermekhalandóság specifikus társadalmi vonatkozásai a történeti demográfiai korszakban Magyarországon225
Dr. Csernák Józsefné: Születési kohorszok első házasságkötéseinek alakulása Magyarországon a II. világháború után429
Stefano Somogyi: Az idős korú népesség strukturális változásai a túlnyomóan mezőgazdasági társadalom fejlett ipari társadalommá való átalakulása következményeképpen465
Közlemények
Batár István - Lampé László - Bernard P. Roger: A szülési és fogamzásgátlási szándék változása 1977-1979 között Hajdú megyében47
Dr. Bujdosó Györgyi - Dr. Vincze István - Dr. Bergou Jánosné - Dr. Somogyi Endre: Morfológiai jellemzők biostatisztikai kiértékelése származásmegállapítási vizsgálati anyagban I.68
Dr. Fodor András: Anyasági, terhességi-gyermekágyi és gyermekgondozási segélyezés, valamint a családi pótlék ellátás az V. ötéves tervidőszak folyamán (1976-1980)82
Dr. Mádai Lajos: A családi állapot és a halandóság összefüggései, újabb tendenciái257
S. Molnár Edit: Instabil családtervek281
Valkovics Emil: Népességi modellek alkalmazásának feltételei paleodemográfiai temetőfeltárások eredményei alapján295
Bertalan János - Dr. Berti Béla: A budapesti agglomeráció népességfejlődése és munkaerőhelyzete316
Dr. Molnár G. Béla - Gyöngyösi József - Dr. Kovács László: Az újszülöttkori súly és hosszadatok összefüggése a gestátiós idővel Szeged és környéke népességében337
Oroszi Zsuzsanna: A lakás nagysága és a népességreprodukció lehetőségei485
Rátay Csaba - Tusnády Gábor: A koraszülést befolyásoló tényezők vizsgálata a súlyhatár módosításával510
Dr. Horváth Mihály: Adatok cigány szülések számának alakulásához, Baranya megyei tapasztalatok alapján (1963-1980)520
Figyelő
A Nemzetközi Népességtudományi Unió manilai konferenciája 1981115
Tekse Kálmán (1932-1978) tudományos munkássága120
A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság életéből126
Hírek136
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei137
Tudományos konfencia az öregkorú népességről a Magyar Tudományos Akadémián345
John Durand (1913-1981)348
A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság életéből350
Hírek369
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei373
A Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság életéből525
Hírek542
A Népességtudományi Kutató Intézet közleményei545
Irodalom
Könyvek:
A. Bojarszkij: A demográfia alapjai142
D. J. Bartholomev: Matematikai módszerek a társadalomtudományokban143
J. Duchéne: Kísérlet a halálozások életkor és halálokok szerinti megoszlásának modellezésére az iparosodott országok adatai alapján144
D. Grigg: Népességnövekedés és agráralakulás - történelmi távlatban146
A. Kvasa: Demográfiai politika a Szovjetunióban149
W. H. McNeill: Járványok és népek152
A demográfia múltja és jelene153
W. T. Schultz: A népesség minőségére irányuló beruházások az alacsony jövedelmű országokban156
C. Wattelar: A nemek és életkor szerinti népességelőreszámítás: a halandósági mutatók és a továbbélők előreszámítása157
D. I. Valentej: A felnövekvő nemzedék - demográfiai aspektusban378
W. A. Wrigley: Anglia népességtörténete 1541-től 1871-ig381
P. M. Boulanger: A gyermekhalandóság története és jelenlegi alakulása a Föld országaiban550
H. P. David: Reprodukciós magatartás552
M. Kirk: Népesedéspolitika a nem szocialista társadalmakban554
Folyóiratcikkek
A. Brown - K. Kiernan: Együttélés Nagy-Britanniában: bizonyíték az Általános Háztartási Felvételből158
E. Hofsten: A demográfiai átmenet160
H. W. James: Csökkenőben van-e a fekundabilitás az utóbbi években a fejlett országokban162
M. Michalowska - A. Ochocki - Z. Strzelecki - J. Witkowski: A felsőfokú iskolai végzettségűek vándorlásai, munkahelyi mobilitása és gyermekszáma Lengyelországban164
L. Robertson: Az abortusz és a csecsemőhalandóság alakulása az 1973-as abortusztörvény előtt és után165
I. Roeske-Slomka: A gazdasági növekedés kiválasztott mutató és a termékenység trendje166
G. Stevens: A társadalmi mobilitás kettős hatása a termékenységre167
J. Blake: A család nagysága és a gyermekek minősége384
J. J. Card: A tinédzserkori gyermekvállalás hosszú távú hatása a megszületett gyermekekre386
P. Cutright - K. Polonko - G. Bohrstedt: Az illegitim születési arányok 1950-1970 közötti változását meghatározó tényezők fejlett országok népességeiben388
J. S. Da Vanzo - P. A. Morrison: A visszatérő és más jellegű vándorlási folyamatok az Egyesült Államokban390
A. Girard - L. Roussel: Ideális családnagyság, termékenység és népesedéspolitika. Új adatok az Európai Gazdasági Közösség országairól és ezek értelmezése391
S. Goldstein - A. Goldstein: Multiplicitási vizsgálat alkalmazása a vándorlók azonosítására394
J. M. Hoem - D. Madsen - J. L. Nielsen: Kísérletek a jelenlegi dániai termékenységi görbék modellezésében396
Lengyel Cook: A demográfiai átmenet elméletének helytállósága a fejlődő országokra398
Manton K. G. Stallard E.: Módszerek a halandósági kockázatok heterogén kis népességeken keresztül történő analízisére399
Rallu J. L.: Az egyszülős családok gyermekei. Népszámlálási és anyakönyvi adatok401
Schoen R.: A harmonikus átlag, mint egy realisztikus, két nemre kiterjedő házasságkötési modell alapja402
Schwarz K.: A nők munkavállalása és a gyermekszám404
Wrigley E. A.: A népességtörténet az 1980-as években406
Zajac K.: A társadalmi-gazdasági és a demográfiai fejlődés egymásrahatása408
Akkerman A.: Háztartás-összetétel jegyzék a lakásszükséglet becslésére és előrejelzésére556
Audirac P. A.: Együttélés és házasság558
Chamie J. - Nsuly S.: Az újraházasodás és a házastárs kiválasztásának nemek szerinti különbségei561
Courgeau D.: Belső vándorlások Franciaországban 1954-1975 között562
Golbeck A. L.: A befejezett paritás egy valószínűségi kevert modellje564
Henry L.: Hogyan mérhető a mobil házaspárok termékenysége?565
Jones E. F.: Milyen úton-módon befolyásolja a gyermekszülés a nők munkavállalását: bizonyítékok az USA 1975. évi Országos Termékenységi Vizsgálatából567
Kurzynowski A.: Az anyák véleménye kisgyermekeik eltartási költségeiről és az anyasággal kapcsolatos néhány egyéb kérdésről567
Mammey U.: Régiók közötti vándorlás és társadalmi-gazdasági dekompozíció568
Manton K. G. - Stallard E. - Vaupel J. W.: Módszerek heterogén populációk halandósági tapasztalatainak összehasonlítására569
Menthonex J.: A longitudinális termékenységelemzésben alkalmazható magyarázó modell572
Morgan S.: Szándék és bizonytalanság a termékeny életkor későbbi szakaszaiban az Egyesült Államokban, 1965-ben és 1970-ben574
Schumacher J. - Vollmer R.: Párválasztás és párkapcsolat575
Smith R.: Termékenység, gazdaság és a háztartások alapítása Angliában három évszázadon keresztül577
Tabah L.: A világ népesedési trendjei. Helyzetfelmérés579
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Demográfia 1982/1-4. Demográfia 1982/1-4.

Könyvtári könyvek voltak.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba