1.039.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Géprendszertan

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 326 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-9370-7
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Tankönyvi száma: 42284.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Magyar Tudományos Akadémia többéves kutatómunka után, 1976-ban tette közzé - a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére, s így a technikai műveltség terjesztésére is vonatkozó - állásfoglalássait és ajánlásait. Ennek értelmében kívánatos, hogy az iskolából kikerülő fiatal rendelkezzék - többek között - "a technikai intelligencia körébe tartozó kszségekkel", illetve "legyen birtokában a technikai ismeretek közös alapján képező tudásanyagnak és a technikai szemléletnek". Ezt a célt kívánja szolgálni - az MTA állásfoglalása után létrehozott - technika szakos tanárképzés, mind a tudományegyetemeken, mind a tanárképző főiskolákon.
Ez az egyetemi tankönyv is a fenti cél szolgálatának szellemében készült, a gépeket - a technika ezen alapvető részrendszereit - modell- és rendszerszemlélettel tárgyalja, a gépet rendszernek tekinti és egyfajta rendszerezést vezet be a terület - időtálló, stabil, tehát - szükséges ismeretanyagában. A Bevezetés az általános... Tovább

Fülszöveg

A Magyar Tudományos Akadémia többéves kutatómunka után, 1976-ban tette közzé - a távlati műveltség tartalmára és az iskolai nevelőtevékenység fejlesztésére, s így a technikai műveltség terjesztésére is vonatkozó - állásfoglalássait és ajánlásait. Ennek értelmében kívánatos, hogy az iskolából kikerülő fiatal rendelkezzék - többek között - "a technikai intelligencia körébe tartozó kszségekkel", illetve "legyen birtokában a technikai ismeretek közös alapján képező tudásanyagnak és a technikai szemléletnek". Ezt a célt kívánja szolgálni - az MTA állásfoglalása után létrehozott - technika szakos tanárképzés, mind a tudományegyetemeken, mind a tanárképző főiskolákon.
Ez az egyetemi tankönyv is a fenti cél szolgálatának szellemében készült, a gépeket - a technika ezen alapvető részrendszereit - modell- és rendszerszemlélettel tárgyalja, a gépet rendszernek tekinti és egyfajta rendszerezést vezet be a terület - időtálló, stabil, tehát - szükséges ismeretanyagában. A Bevezetés az általános tájékozódást szolgálja, a könyv első része pedig a gépekkel, azok üzemével és szerkezetével foglalkozik általában, továbbá egyfajta történeti áttekintést és alapismeretet ad. A második rész a gépek szerkezetét - különösen a jellegzetes szerkezeti kapcsolatokat - tárgyalja, ezzel kíván alapvető ismeretanyagot és gondolkodásmódot nyújtani a technika ezen fontos területén a technika szakos tanárképzés tantervének megfelelően.
Tankönyvünk logikája a tartalomjegyzék szerinti - a könyvben kifejtett - gondolatmenetet kívánja meg, azonban a leírt anyag nem "kőbe vésett". (Természetesen egy-egy differenciálegyenleten, ill. annak matematikailag igazolt megoldásán nem érdemes vitatkozni, azonban egy-egy matematikai modell érvényessége, ill. érvényességi köre már célszerű tárgya lehet a diszkussziónak, ugyanígy a feldolgozás sorrendje is változtatható.) A tananyag feldolgozásánál vegyük figyelembe ezt, metodikailag célszerűbb például az I. rész után a II. rész 5. fejezetével foglalkozni s csak ezután a II. rész 1....4. fejezetével. Hasonlóan vegyük figyelembe azt is, hogy tankönyvünk az egyetemi elméleti tananyagot tartalmazza, a közvetlen gyakorlati ismereteket a gyakorlatok, a laboratóriumi munkák során lehet és kell megszerezni. Érdekes lehet továbbá a megjelölt és a témába vágó egyéb irodalom célorientált használata. A célorientált jelző fontos, hiszen e táma ilyen formában, ilyen céllal más szakkönyvben eddig nem került megfogalmazásra.
A tankönyvi anyag összeállításában az irodalomjegyzékben (és esetenként lábjegyzetben) megjelölt alapvető munkákra is támaszkodtam a több mint egy évtizednyi műegyetemi (oktatói-kutatói-mérnöki) munkám tapasztalatai és az (1979-től) e tárgyban is tartott tudományegyetemi előadásaim mellett. Itt kívánom írásban is kifejezni köszönetemet dr. Biszterszky Elemér docensnek és dr. Szűcs Ervin professzornak értékes lektori munkájukért, támogatásukért. Ugyancsak köszönettel tartozom dr. Magyar József professzornak a kézirat alapos átolvasásáért, kritikai megjegyzéseiért, továbbá az 1966-69. évekbeni gondolatébresztő együttmunkálkodásért és vitákért.
A kéziart szép és gondos gépeléséért Szeberényi Bea munkatársamnak vagyok hálás. Külön köszönet illeti meg a Tankönyvkiadó illetékes munkatársait is, értő munkájuk nélkül nem jelenhetett volna meg a könyv e formában.
Budapest, 1984. november
Déri József
Örömmel bocsátom útjára a könyv második kiadását - a tervezettnél korábban. A tényleges megjelenéstől, 1986. novembere óta gyakorlatilag elfogyott a kétezer példány, amit öt évre elegendőnek véltünk.
A változatlan második kiadás módot nyújt arra, hogy néhány, időközben felfedezett hibát, többnyire sajtóhibát is korrigáljunk, s itt van a lehetőség a rajzolónak, Sersovszky Ilonának kijáró köszönetnyilvánításra is, ami sajnos az első kiadásnál elmaradt.
Budapest, 1988. március
D. J. Vissza

Tartalom

Előszó11
Bevezetés13
A műveltségről14
A technikáról16
A rendszerszemléletről19
A technika "stabil" részeiről22
A technika alapkategóriái25
Az alapkategóriák kapcsolata29
Géprendszerek - alapismeretek35
A gép mint rendszer40
A gépesítés történetéből40
Technikai rendszer és a gépegység48
A géprendszer szerkezete55
A gépegység üzeme57
Statikus karakterisztikák57
Alapvető karakterisztikák65
Karakterisztikák összegzése72
A méretezési eljárás alapjai74
Mechanikai feszültésg76
A méretezés alapvető modelljei83
Rugalmasság - rezgések93
Koncentráltparaméterű rugómodell93
Egy-szabadságfokú lengőrendszer szabad rezgése98
Mechanikai impedanciák103
Rendszerek gyakoribb be- és kimenő jellemzői107
A gépek szerkezete - szerkezeti kapcsolatok109
Környezeti kapcsolatok115
Alapozások117
Hajtások127
Lendítőkerék138
Tengelykapcsolók142
Mechanikai transzformátorok157
Csapágyazások187
Siklócsapágyak hidrodinamikai modellje189
HIdrodinamikai modell és valóságos csapágy200
Gördülőcsapágyak élettartam modellje207
Gördülőcsapágyak méretezésének elve212
Kötések217
Csavarkötés218
Rugórendszer-modell225
Zsugorkötés246
Kúpos-gyűrűpáras kötés255
Terheléstorlódás a kötésekben261
Elemek - tengelyek, tartók, rugók272
Rugalmasszál-modell274
Könnyítés, egyenszilárdság -anyagtakarékos konstrukciók286
Járulékok299
Rugalmas kihajlás308
Kritikus fordulatszám313
Csavarrugók318
Irodalom325
Utoszó327

Déri József

Déri József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Déri József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Géprendszertan Géprendszertan Géprendszertan

A borító kopott, elszíneződött, javított.

Állapot:
2.480 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba
konyv