837.848

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Népegészségtan

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Semmelweis Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 441 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN: 963-815-418-7
Megjegyzés: 34 fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Tartalom

Előszó (Dr. Dési Illés)15
A népegészségtan módszerei története, felosztása (Dr. Morava Endre)19
A népegészségtan fő területei, célja, tárgya19
A népegészségtan története21
A közegészségtan és a közegészségügy kialakulása Magyarországon24
A magyar népegészségügy felépítése és szervezeti rendszere 26
Általános epidemiológia (Dr. Boján Ferenc és Vargáné Dr. Hajdú Piroska)29
A lakosság egészségi állapotának mérése29
A népesség főbb demográfiai jellemzői30
Demográfiai mutatók30
A demográfiai átalakulás33
A mortalitás mérése34
Vezető halálokok36
Epidemiológiai módszerek41
A deszkriptív epidemiológia42
Analitikus epidemiológia48
Experimentális epidemiológia53
Az epidemiológiai vizsgálatok tervezése54
Oksági következtetések az epidemiológiában56
Appendix58
Járványtan61
A fertőző betegségek járványtana (Dr. Nagylucskay Sándor)61
A fertőző betegségek általános epidemiológiája61
Járványtani alapfogalmak61
A járványfolyamat elsődleges és másodlagos mozgatóerői62
A járványfolyamat elsődleges mozgatóerői62
A járványfolyamat másodlagos mozgatóerői64
A fertőző betegségek csoportosítása65
A fertőző betegségek megelőzése65
A védőoltások67
A sterilizálás (sterilezés) és a fertőtlenítés70
A fertőző betegségek részletes epidemiológiája (Dr. Nagymajtényi László)73
Enteralis fertőzések járványtana73
A toxikoinfekciók járványtana90
Az aerogén fertőző megbetegedések járványtana95
A haematogen és lymphogen úton terjedő betegségek járványtana (Dr. Erdős Gyula)110
A kültakarón keresztül terjedő megbetegedések járványtana (Dr. Nagymajtényi László)116
Az anthropozoonosisok járványtana (Dr. Nagymajtényi László)125
A szexuális úton terjedő betegségek járványtana (Dr. Barabás Katalin)141
Az AIDS járványtana (Dr. Nagylucskay Sándor)147
A nosocomalis fertőzések járványtana (Dr. Vetró Gábor és Dr. Dési Illés)151
A nem fertőző népbetegségek járványtana159
A nem fertőző népbetegségek általános epidemiológiája (Dr. Fodor Ferenc)159
A cardiovascularis és cerebrovascularis betegségek epidemiológiája160
KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGTAN187
Humán ökológia (Dr. Ember István)187
A civilizáció és az urbanizáció hatása az ökoszisztémára189
Az ember tevékenysége által megváltozott ökoszisztéma (vissza)hatásai az emberre193
A környezeti ártalmak prevenciója194
Az ember és a környezet (Dr. Dési Illés)196
Magyarország környezet-egészségügyi állapota197
A vízellátás formái (Dr. Dési Illés)197
A vízszennyezések okozói (Dr. Ember István)198
A vizek szennyező anyagainak hatása az egészségre198
Az ivóvíz és a daganatok201
A szennyvizek (Dr. Dési Illés)202
A levegő egészségtana (Dr. Ember István és Dr. Dési Illés)204
A szmog206
A légszennyező anyagok207
A légkört szennyező anyagok hatásai az egészségre (Dr. Ember István)208
Epidemiológiai vizsgálatok210
A levegőszennyeződés és a rosszindulatú daganatok211
A levegőszennyezés okozta ártalmak preveciója211
A talaj egészségtana (Ember István)213
A talajszennyező anyagok214
A talaj mikrobiológiai szennyezettsége és hatása az egészségre214
A talaj és a rosszindulatú daganatok215
A talajszennyeződés okozta ártalmak megelőzése (Dr. Ember István)215
A hulladékok (Dr. Dési Illés)215
Az egészségügyi hulladékok kezelése295
Település-egészségtan (Dr. Vetró Gábor)220
Munkaegészségtan (Dr. Vetró Gábor)225
A munkapszichológia228
A munkaélettan229
A fizikai munka egészségtana230
A szellemi munka egészségtana233
A biológiai ritmus és a szellemi, fizikai teljesítőképesség kapcsolata235
Munkanélküliség és egészség236
A hőmunka egészségtana238
A magas légköri nyomáson végzett munkák ártalmai242
A mechanikai rezgések által okozott egészségkárosodások243
Az ionizáló sugárzások egészségtana247
A nem ionizáló sugárzások egészségtana253
Porártalmak Dr. (Nagymajtényi László)256
Progrediáló fibrosisok258
Foglalkozási és környezeti toxigológia (dr. Dési Illés)264
Általános toxikológia264
A dózis 267
A mérgezések időbeli lefolyása268
A méreg sorsa a szervezetben271
Toxikus anyagok interakciói272
Részletes toxikológia274
Fémek és vegyületek274
Gázok280
Savak és lúgok282
Oldószerek283
A peszticidek toxikológiája287
A műanyagok toxikológiája295
Környezettoxikológia299
A foglalkozási és környezeti toxikológia fejezetben szereplő vegyületek képletei305
Táplálkozás- és élelmezés-egészségtan (Dr. Morava Endre)316
A tápláltsági állapot318
Tápanyag-szükségleti normák321
Malnutritiók és megelőzésük322
Az arányaiban helytelen táplálkozással és túlzott fogyasztással összefüggő betegségek és állapotok330
Az egészséges táplálkozás alapelvei: élelmiszer-választás, receptúra, konyhatechnika, szupplementáció333
Az élelmiszerekben előforduló egészségkárosító anyagok335
Közlekedés-egészségtan (Dr. Veress László és Dr. Tari Endre)344
A vasúti közlekedés egészségtana344
A közúti közlekedés egészségtana347
A hajózás egészségtana348
A repülés egészségtana349
A veszélyes áruk fuvarozásának egészségtana351
A katasztrófaállapotok népegésszégügyi ellátása (Dr. Dési Illés)352
Gyógyszerügyi higiénié (Dr. Mezey Géza)357
Az intézeti gyógyszertárak357
Az intézeti gyógyszertár feladatai357
Az intézeti gyógyszertár telepítésének szakmai feltételei357
Az intézeti gyógyszertár épületének, helyiségeinek, berendezéseinek, felszerelésének higiénés kérdései358
A hulladék kezelése360
A közforgalmú gyógyszertárak360
Gyógyszertárak telepítése, helyiségei, higiénés követelményei361
A közforgalmú gyógyszertárak bútorzata362
Gyógyszertári epidemiológia362
Az egészségvédelem (Dr. Simon Tamás)366
Az egészség és a betegség366
Az egészségmegőrzés368
Az egészségkultúra369
Az egészségmegőrzés szemléletének elfogadása374
Anya- és csecsemővédelem375
Az egészségvédelem feladata az idősek ellátásában378
A társadalom perifériájára szorult csoportok egészségvédelme379
A civil szervezetek szerepe az egészségvédelemben381
Az egészségvédelem szervezete Magyarországon382
Az egészségmegőrzés mint globális WHO-program382
Az egészséget veszélyeztető magatartásformák (Dr. Barabás Katalin)385
A szenvedélybetegek 385
A dohányzás385
Az alkohol388
A drogfogyasztás390
Az öngyilkosság394
Az egészségügyi rendszerek elméleti alapjai (Dr. Boján Ferenc és Dr. Belicza Éva)397
Bevezetés397
Szükséglet, igény, igénybevétel az egészségügyi ellátásban399
Az egészségügyi rendszerek funkcionális komponensei400
Az egészségügyi rendszerek erőforrásai400
Az intézményi struktúra létrehozása407
Finanszírozás408
Menedzsment409
Az egészségügyi szolgáltatások működtetése
A fejlett országok egészségügyi rendszereinek típusai417
Függelék (Magyarország lakosságának egészségügyi helyzete)420
A lakosság egészségét befolyásoló kockázati tényezők424
Tárgymutató430
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Népegészségtan Népegészségtan Népegészségtan

A lapélek kissé foltosak. Néhány lapon bejegyzés látható.

Állapot:
3.600 Ft
2.520 ,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Népegészségtan Népegészségtan Népegészségtan Népegészségtan

Több lapon aláhúzások, jelölések találhatók.

Állapot: Közepes
3.600 Ft
2.880 ,-Ft 20
14 pont kapható
Kosárba