A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Arany lant I-II.

Szerző

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 978 oldal
Sorozatcím: Devecseri Gábor művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-207-309-6
Megjegyzés: A kötetek védőborítóján az 1978-as kiadási év látható.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. Kötet
Görögök
Archaikus líra
Mimnermosz:
Élni mit ér9
Éeliosz9
Szapphó:
Úgy tűnik nékem10
Halni vágyakozom10
Hérához12
Hektór és andromakhé lakodalma12
Fivére hazatéréséért14
Gongülához14
Csillagok15
Ez lovasnépet, gyalogost a másik15
Holtan majd feküszöl15
A házastársak koráról16
Párbeszéd16
Párbeszéd Alkaiosszal16
Akhilleuszról17
Nászdaltöredék17
Alkaiosz:
A hazáról18
Harci dal18
Egy nagyratörőről19
Pittakoszhoz19
Pittakoszról19
Nem szépen-épült, széptetejű lakok20
Nem kő és fa, nem építész20
Zeuszhoz20
Apollónhoz21
Hélioszhoz22
Hermészhez22
A Dioszkúroszokhoz23
Helenéről23
Jöjj, igyunk!24
Bordal24
Anakreón:
Artemiszhoz25
Dinűszoszhoz25
Egy fiúhoz26
Labdát26
Kleubúloszt26
Poszeidón hava26
Nem kívánom27
Bordal27
Artemónra27
Repülök28
Panasz28
Szavamért cserébe28
A szemöldökünk28
Szeliden29
Ha elérne most halálom29
Bordal29
Erószról30
Reggeliztem30
Széphajú30
Tölti a bort30
De gyűlölöm31
Önmagához31
Szeretlek s nem szeretlek én31
Nem szeretem32
Egy leányhoz32
Alkimosz, te, kedves32
Hallgass rám32
Ne csak fecsegj33
Erószhoz33
Kisebb töredékek33
Tehognisz:
Múzsák és Khariszok 42
Epikharmosz:
Tanítások43
Ismeretlen költők
Epigramma Phraszileia síremlékén45
Harci dal45
Klasszikus kor
Hérodotosz:
Kürosz és Kroiszosz története49
Pindarosz:
Első pűthói óda108
Epigrammák ismeretlen költőktől
Feliratok Athénban győzelmi emlékszobrokon109
Két fogadalmi felirat109
A marathóni, szalamiszi és plataiai győztesek emlékművén Athénban109
A peparéthosziak győzelmi emlékszobrán Delphoiban110
Epigrammák 4. századi athéni márvány síremlékeken110
Amphareté110
Bioté110
Szószinusz111
Philetairosz111
Kalliasz111
Arisztoklész111
Dionűsziosz111
Glaukiadész112
Kléidémosz112
Mnészareté112
Xenokleia112
Khairión113
Potamón113
Nikareté113
Gyászra, sírásra nevelkedtem113
Makareusz113
Khairesztraté114
Hipposztraté dajkája114
Atótasz114
Arkhemakhosz felesége114
Kűdimakhosz115
Anakreón neve alatt fennmaradt epigrammák115
Agathónról115
Kallitelész fogadalmi ajándéka115
Hermészhez115
Egy szobor szól116
Tímokritosz sírverse116
Pheidolasz győzelmi felajánlása116
Xanthippé fogadalmi ajándéka116
Ekhekratidész fogaldalmi ajándéka116
Melanthosz győzelmi felajánlása117
Naukratész fogadalmi ajádnéka117
Pűthón fogadalmi ajándéka117
Préxidiké köntöse117
Praxagorász fogadalmi ajándéka117
Platón:
A tizedik Múzsa118
Szókratész védőbeszéde119
Kritón152
Szókratész halála173
Hellénisztikus költészet
Kallimakhosz:
Himnusz Zeuszhoz181
Himnusz Apollónhoz184
Himnusz Artemiszhez187
Himnusz Déloszhoz196
Pallasz fürdőjéhez206
Himnusz Démétérhez210
Egy leány ajtaja előtt214
Az embergyűlölő Timón sírja fölött215
Az embergyűlölő sírverse215
Saját sírfelirata215
Bor mellett215
Szópolisz sírverse215
Thérisz sírverse216
Szaón sírverse216
Timonoé216
Egy sír fölött216
Esküt tett217
A negyedik Kharisz217
Érinna:
Sírvers218
Aszklépiadész:
Édes a hőségben219
Apollóniosz Rhodiosz:
Orpheusz éneke s az Argó-hajó útrakelése220
Aphrodité útnak indítja Erószt222
Médeia éjszakája227
Epigrammák ismeretlen költőktől
Mürón tehenéről230
Mürón tehene230
Kleénoridész sírverse230
A római és kora bizánci kor költészete
Anakreóni dalok
Anakreónról233
Bordal (Ide lantodat)233
Egy művészhez234
Egy ezüst ivóedényre234
Kérés235
Erószról (Füzérem fonva)235
A nők azt mondogatják236
Gügésszel mit törődöm236
Bordal (Az istenekre)237
Egy fecskéhez237
Egy viasz.-Erószról238
Mondják, a szép Kübelé238
Erószról (Szeretni vágyva)239
Íme, itt a katalógus240
A galambhoz241
Barátnőjéről242
Bathülloszról243
Bordal (Ti, leányok)244
Bathülloszhoz245
Erószról (Erószt összekötözték)245
Bordal (Édes Anakreón)246
A barna föld iszik246
Egy leányhoz (Leánya Tantalosznak)246
Akartam Átridákról247
A természet247
Egy fecskéhez248
Te csak dalold ki Tébát249
A szerelmesekről249
Küthereia férje249
Erószról (Be keserves)250
A költő az álmáról250
Erószról (Liliomnak ostorával)251
Önmagához (Csupa zsenge)251
Erósz252
A tücsökhöz253
Erósz a rózsaszirmon254
Az aranyról254
Álmáról255
Gyere, boldogan borozzunk255
A víg öreg be kedves!256
Bordal (Halandó vagyok)257
A tavaszhoz257
Bordal (Akarom járni)257
Lakoma258
A rózsához259
Bordal (Ha bort iszom)259
A tavaszról260
Önmagáról260
Önmagához (Ha hozzám)261
Dionűszoszhoz261
Önmagához (Amikor borozni kezdek)261
Egy leányhoz (Ne fuss el előlem)262
Minek is tanítsz perelni263
Önmagához (Ha reád tekintek)263
Európára264
A rózsához264
Dinűszoszról265
Diszkosz266
Az aranyhoz267
A borhoz268
A költő a lantjához269
Ide a bort270
Erószról (Ma Erószt, a zsenge szépet)270
Töredékek271
Epigrammák ismeretlen költőktől
Sírvers272
Epiktétosz sírverse272
Egy orvosról272
Orphikus himnusz
Az álomhoz273
Nonnosz:
Invokáci274
Az eposzba átültetett János-evangélium274
Iulianosz:
Anakreón277
Párbeszéd277
Ismeretlen bizánci költők
Adónisz halála278
Mürillához279
Latinok
Naevius:
Sírvers283
Ismeretlen költő
Plautus sírverse284
Ennius:
Az istenekről285
Lucretius:
Cybele körmenete286
Catullus:
Ajánlás287
Kedvese madarához287
Oly kedves288
A madár halálára288
E kis hajó288
Jöjj, szeressük egymást!289
Áruld el, ki a kedvesed290
Szeressük egymást még többször!291
Szegény Catullus, itt a perc, nyugodj már meg291
Viszontlátás292
Varus kedveséről292
Boldoguljon már a buják hadával293
Egy tolvajhoz294
Fabullushoz295
Calvushoz296
Hogyha tán a jövőben egynehányan296
Aureliusra297
Két rosszindulatú bírálóhoz297
Egy tréfát örömömre298
Utolsó figyelmeztetés299
A fűzfaköltőről299
Furiushoz300
Ó, Juventiusok virága301
Parázna Thallus301
Az adósságról302
Bordal302
Róma söpredéke302
Ki tudja nézni ezt, ki tudja tűrni303
Alfenushoz304
Sirmióhoz304
Déltájban305
A két Vibenniushoz305
Himnusz Dianához305
Üzenet Caeciliusnak306
Volusius könyvéhez307
Parázna kocsma308
Cornificiushoz308
A vigyorgó Egnatiusról309
Szegény Ravidus310
Javaslat árleszállításra310
Kölcsönadott könyv310
Egy leányhoz311
Kis birtokom312
Két igaz szerelmesről312
Tavaszi vers313
Két élősdihez314
Juventiushoz314
Ciceróhoz314
Baráti versprábaj315
Istennő vagy315
Mi az Catullus, élni miért akarsz tovább?316
Jót nevettem imént316
Otho csöpp feje317
Caesarról317
Cameriushoz317
Bot helyett318
Caesarról318
Lesbia hűtlen319
Rufa szokásai319
Panasz 319
Nászének Manlius Torquaus és Vinia Aurunculeia lakodalmára320
Nászének 329
Attis331
Peleus és Thetis lakodalma334
Ajánlás Hortalushoz347
Berenice hajfürtje347
Egy házkapu beszél350
Ajándék Manliusnak353
Hálaének Alliusnak354
Rufushoz358
Lesbia hűsége358
Volt, aki hóna alatt358
Ismerlek359
Többé már ne reméld359
Gelliusról359
Lelkem olyan mélységbe zuhant már360
Szabaddítsatok meg, istenek!360
Egy hűtlen baráthoz361
Gallus jó ember361
Lesbius362
Alapos gyanú362
Gonosz választás362
Quintiushoz363
Lesbia, férje előtt363
Egy finomkodóról363
Gyűlölet és szerelem364
Quintia és Lesbia364
A költő hűsége364
A sokoldalú Gellius364
Gellius karcsúsága365
Átok Galliusra365
Gellius, azt hittem365
Lesbia egyre csak ócsárol366
Caesarhoz366
Mentula férfilotyó366
Cinna Zmyrnájáról366
Quintilia halálára367
Aemiliusra367
Victiushoz367
A szigorú Juventius368
Testvéri szövetség368
Testvére sírjánál369
Corneliushoz369
Egy adóshoz369
Róla beszélnék rosszat?370
Mentula370
Szép ifjút aki lát370
Végre, mégis eljöttél!370
Cominiushoz371
Lesbia ígérete371
Szitokvers Aufilenához371
Aufilena híre372
A vendégszerető Naso372
A szorgalmas Maecilia372
Mentula dús372
Mentula nagysága373
Párbaj Gelliusszal373
Töredékek374
Vergilius:
Búcsú a Múzsáktól375
Gallus szerelme375
A földművelésről378
A polgárháborúk378
A földműves élet dicsérete378
Aeneis379
A vihar379
Laocoon383
Trója pusztulása384
Dido szerelme387
Dido halála392
Anchises jóslata395
Vulcanus műhelye398
Nisus és Euryalus (Részletek)400
Camilla (Részletek)405
Aeneas és Turnus párviadala409
Horatius:
Augustus Caesarhoz412
Munatius Plancushoz414
Quintilius Varushoz415
Apollóhoz416
Asinius Pollióhoz416
Xanthias Phoceushoz418
Lalagé szeretőjéhez419
Septimushoz420
Maecenashoz 421
Augustus dicsérete422
Mercuriushoz424
Telephushoz426
Galateához427
Melpomenéhez430
Himnusz Apollóhoz és Dianához431
A költészetről433
Propertius:
Egy barátjához434
Ovidius:
Róma alapítása435
A költői nemzedékről436
Martialis:
Egy "úr"-hoz437
Saját verseiről437
A tigris437
Ismeretlen költő
Római katona sírverse438
Ambrosius:
Reggeli himnusza439
Szerkesztői megjegyzés441
Jegyzetek/Szilágyi János György443
Szerzők és művek449
Függelék451
II. kötet
Népköltészet
Mari népdalok
Miért vagyok anyám gyereke?7
Apán engem vet a jégre7
Az apám paldója sárga padló8
Mit nézitek a derekam?8
Csillog a nap a rezgő nyírfalevélen9
Nyírfán kakuk ül9
Sötét éjjel születtem9
De széles a mező9
Réten épít a madár tanyát10
Íme én, az anyám haszontalan gyereke10
Francia népdalok
Egy tiszta forrás mellett11
A kertünkben kinyílott11
Sárika12
MErjek-e néked szólni?14
Újgörög népdalok
Naphívogató15
Harmatos a fű15
Fenyő a réten16
Kleftiszballadák
Kucochrisztosz17
Ljákosz17
Vukovállász18
Zidrosz19
Jánisz19
Mitrosz halála20
Morva gyermekdal
Pihenhetek-e?21
Osztrák gyermekdal
Táncra táncot járunk22
A szalma zirren-zörren22
Bolgár gyermekdalok
Lepke, te kedves23
Fehér sziklán forrás csorran23
Katika a párom24
Késő van, a nap letűnt24
Szerb gyermekdal
Nedvesorrú, tüskehátú25
Orosz gyermekdalok
Gyere, gyere, te fogó26
Hol jártál, Másenyka?26
Két perzsa kötlő
Manúcsehrí:
Te sátras, jöjj29
Anvarí
Mi tesz az, hogy szeretsz?31
Csak nézd, ki gyötri szívemet31
Megláttam őt32
Mondta egy fénylő-eszűnek32
Utazz!33
Ember kegyének33
Mondsz-e ghazalt ezután még?34
Éj volt34
Arcod sugarán35
Két verses dráma
William Shakespeare:
A windsori víg nők39
Moliére:
Az elisi hercegnő141
Klasszikusok
Pierre de Ronsard:
Szonett Heléna számára215
Jean-Antoine de Baif:
A hippokréné216
Önmagához216
Nicholas Breton:
Bölcsesség219
Christopher Marlowe:
Didó, Karthágó királynője (Részlet a IV. felvonásból)220
Robert Herrick:
Elmúlás222
Gotthold Ephraim Lessing:
Egy ittas költő válasza223
Johann Wolfgang von Goethe:
Tizenkettedik római elégia224
A növények átváltozása225
Friedrich von Schiller:
Haramiák (A dráma verses részletei)228
A régi világ dalnokai233
A szerencse233
A géniusz235
Pompeji és Herculanum237
A séta239
Az antikvitás az északi vándorhoz245
Odysseus245
Willliam Blake:
Az Ekhó-teli Zöld246
A Mosoly247
Az Arany Háló248
A Kristály-Szoba249
Robert Burns:
A Szabadság fája251
George Gordon Lord Byron:
Többé nem csatangolunk255
Percy Bisshe Shelley:
Az eguanei dombok közt (Részlet)256
Napnyugta257
Anglia 1819-ben259
Pán-himnusz260
Egy gitárral, Jane-hez261
Sorok a Lerici-öbölben264
John Keats:
December éje zordon266
Jan Kollár
A dicsőség leánya (Előhang)267
Heinrich Heine:
Régi rózsa268
Adam Mickiewicz:
Elfolytak a könnyek269
Alekszandr Puskin:
Natáljához270
Lankadsz és néma vagy273
Alfred Lord Tennyson:
"Frater Ave atque Vale"275
A százszorszép275
Edgar Allan Poe:
Al Aaraaf280
Juliusz Slowacki:
Duma Waclaw Rzewuskiról294
Ifjúság, higgyed299
Hogyha a lengyel299
Ó, szomorított! ó, te leigázott300
Théophile Gautier:
Karnevál301
Friedrich Hebbel:
Mi a szerelem?303
Nem szidlak én, te boldog óra303
Mihail Lermontov:
Jövőmbe félelemmel nézek304
Ne mosolyogj az én jövőbelátó búmon304
Féktelen lakomán elgondolkozva ült305
A fogoly lovag306
Tarasz Sevcsenko:
Élőknek, holtaknak, meg nem születetteknek307
Három esztendő315
Gottfried Keller
Reggel319
Friedrich Engels:
A baryi vikárius320
Carl Spitteler:
Szerény óhaj323
Robert Louis Stevenson:
A "Kincses sziget" elé324
Huszadik századunk
William Butler Yeats:
Szomorú a változás miatt, amely rá és kedvesére tört, és a világ végére vágyakozik327
Rudyard Kipling:
Ha328
Konsztantinosz Hadzopulosz:
A dal, mely ott zokog330
Karl Liebknecht:
Bizalom331
Földet raboltatok tőlem - eget nem332
Vihar332
Christian Morgenstern:
Akasztottak dala Sophie-hoz, a hóhér lányához335
A vérfarkas335
A sóhaj336
A két gyökér337
A két szamár337
Nővérek338
Paul Fort:
Az olasz339
Leopoldo Lugones:
Halálom története340
A fecske340
Harold Monro:
Az óceán Londonban343
Alan Alexander Milne:
A vén tengerész344
A király versikéje345
Albert Steffen:
Levél348
Ébredés348
Te azt hiszed, bánatod, mit sem ér349
Így szólhatok, szivem halott349
Edith Sitwell
Sötét ének351
José Eustasio Rivera:
Ígéret földje352
A bika352
A kondorkeselyű353
A pillangó353
A jaguár354
A csikók354
Thomas Stearns Eliot:
Helen Slingsby kisasszony356
Erich Weinert:
Azért is!357
Claude McKay:
Ha meg kell halnunk359
Klabund:
A bájos Katarína360
Vlagyimir Majakovszkij:
Szeretlek361
Nem hisszük!371
Levél Kosztrov elvtárshoz, Párizsból, a szerelem lényegéről373
Robert Graves:
Az ördög tanácsa az íróknak379
A nevem és én380
A két boszorkány381
Az Édenkert nyugodt tisztásain382
Találkozás383
Ibükosz Szamoszban383
A háromarcú384
Az arany labda és a béka385
Kivéve Hannibált385
Salamon pecsétje386
Louis Aragon:
Sirató-ének egy szerelem négyszázadik évfordulóján387
Dicsőség389
Hriszto Szmirnenszki:
Mi392
Alekszej Szurkov:
Az agitátor394
Mihail Iszakovszkij:
A matrózlány396
A front mögötti erdőben397
A fecske399
A rét fölött már újra399
Hallgass meg, én jó kedvesem400
Szmolenszki földem401
Jorgosz Szeferisz:
Euripidész, Athén fia404
Enkomi404
Sterling A. Brown:
Szelíd Jankó balladája407
Egy idős nő emlékezik412
Nazim Hikmet:
Látomás a börtönben415
Langston Hughes:
Szerelmes ének wurlitzerre416
Éjszakai temetés Harlemben416
Én is418
Mert teli torokkal419
Countee Cullen:
Incidens420
Pablo Neruda:
Öröklét (A "Teljes Ének"-ből)421
Őrizd hazám, a fényedet (A "Teljes Ének"-ből)422
Mikola Bazsan:
Burns emlékezetére424
Ének a hadjáratról429
Hoffmann éjszakája431
Artur Lundkvist:
Szövegek a hóban (Részlet)437
Stephen Spender:
Szakítás440
Jannisz Ritszosz:
A halott ház441
José López Bermúdez:
Elégia Emiliano Zapatához463
Nikiforosz Vrettakosz:
Levél a hazám emberéhez467
Védőbeszéd469
Levél egy idegenbe szakadthoz469
Szemtől szemben470
A változatlan kor470
A Tajgetosz emlékével470
A favágó és a tűz471
Egy nap és egy éjjel471
Elégia egy kis ellenállási harcos sírjánál472
A hattyú levele473
Margarita477
Szerelem480
Ivan Goran Kovacic:
Túlérett ősz481
Fecskék481
Szarvas Tóni483
Robert Lowell:
1961 őszén485
A szerkesztő jegyzete487
A kötet költői489
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Arany lant I-II. Arany lant I-II. Arany lant I-II.

Könyvtári könyvek voltak. A második kötet borítója javított.

Állapot: Közepes
2.340 Ft
1.870 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba