A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Növényélettan

Az anyagcsere és a fejlődés molekuláris és biokémiai-fiziológiai alapjai

Szerző
Fordító
Grafikus

Kiadó: Natura
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 457 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-233-042-0
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó
A tulajdonságok kialakulását nukleinsavak irányítják
A nukleinsavak kémiai szerkezete17
A nukleinsavak építőkövei19
Nukleozidok, nukleotidok, polinukleotidok21
A DNS Watson-Crick-féle modellje22
Közvetlen bizonyítékok a nukleinsavak genetikai információkat hordozó szerepéről24
Transzformációk (géntranszplantációk)24
Transzfekciók27
A DNS heterokatalitikus működése: a transzkripció és a transzláció28
A molekuláris genetika fogalma29
A genetikai kód30
Transzkripció32
Transzláció34
Riboszómák és poliriboszómák (poliszómák)34
Az aminosavak aktiválása és átvitelen tRNS-re35
tRNS36
Transzláció a riboszómán37
Transzláció a poliriboszómán40
A transzkripció és transzláció atimetabolitjai42
Struktúranalógok42
Antibiotikumok45
mRNS jelenlétének kimutatása magasabb rendű növényekben47
mRNS a földimogyoróban47
Hosszú élettartamú mRNS a magasabb rendű növényekben51
Transzkripció és transzláció sejtmentes rendszerben52
Egy gén - egy polipeptid54
A fehérjék szerkezete55
Izoenzimek57
Fotoszintézis
A fotoszintézis primer és szekunder folyamatai61
A fotoszintézis primer folyamatai62
Elektronszállító lánc62
Redoxrendszerek a fotoszintézis primer folyamataiban (klorofillok, citokrómok stb.)64
A fotoszintézis I. és II. pigmentrendszere70
Az Emerson-effektus70
A fotoszintézis két pigmentrendszere71
A fotoszintézis primer folyamatai74
Első fényreakció75
Második fényreakció75
Fotolízis76
A fotoszintézis kvantumszükséglete77
A fotoszintézis szekunder folyamatai77
A CO2-akceptor77
Csatlakozás a primer folyamatokhoz78
A Calvin-ciklus80
A kloroplasztisz: a fotoszintézis helye82
A CO2-szállítás első változata: a C4-dikarbonát-reakcióút85
A C4-dikarbonát-reakcióút biokémiája86
A C4-szindróma87
A fotoszintézis térbeli kompartmentizációja a C4-növényekben89
A CO2-szállítás második változata: a pozsgás növények diurnális savciklusa91
A C4-dikarbonsav-reakcióút és a diurnális savciklus összehasonlítása: térbeli és időbeli kompartmentizáció94
Szénhidrátok
Monoszacharidok96
Foszforilálás (kinázok)97
A foszfát intramolekuláris átrendeződése (mutázok)98
Cukor-nukleotidok (UDPG)98
Egy OH-csoport inverziója (epimerázok)98
Az aldózok és ketózok közötti egyensúly szabályozása (izomerázok)100
Oxidatív lebontás az 1. C-atomnál (hexóz-pentóz átmenet)100
A 6. C-atom kiküszöbölése100
Az 1. C-atom kiküszöbölése102
A pentóz-foszfát ciklus103
Oligoszacharidok és poliszacharidok104
Glikozidok104
Félacetál104
Belső félacetál105
Acetál105
A glikozidok különböző típusai105
Glikozidázok106
Oligoszacharidok107
Diszacharidok107
Oligoszacharidok: a raffinózok családja108
Poliszacharidok108
Fruktozánok109
Keményítő110
Cellulóz113
Pektinanyagok115
Biológiai oxidáció
Glikolízis118
Erjedési formák122
A piruvát oxidatív dekarboxilálása, aktivált ecetsav képződése123
Citromsav-ciklus126
Légzési lánc128
A mitokondriumok mint energiatermelő központok132
A fotorespirácó (glikolát-reakcióút)134
Mikrotestek ("microbodies)134
Fotorespiráció a C3-növényekben135
Fotorespiráció a C4-növényekben137
Zsírok
A zsírsavak kémiai szerkezete141
A zsírsavak bioszintézise142
Malonil-CoA képződése142
Telített zsírsavak szintézise143
De novo szintézis143
Láncmeghosszabbítás146
Telítetlen zsírsavak szintézise147
A semleges zsírok bioszintézise148
A zsírok lebontása149
A béta-oxidáció150
Az alfa-oxidáció151
A glioxálsav-ciklus153
Terpenoidok
Kémiai szerkezet156
Szekunder növényi anyagok158
Illóolajok159
A bioszintézis általános vonásai161
A bioszintézis részletei163
Monoterpének163
Szeszkviterpének164
Tripertének165
Szterinek167
Szívglikozidok168
Szteroidalkaloidok170
Diterpének171
Tetrapertének: karotinoidok173
Kémiai szerkezet173
Bioszintézis174
Politerpének177
Fenolok
Kémiai szerkezet180
A bioszintézis általános vonásai181
Sikimisav-reakcióút182
Acetát-malonát-reakcióút184
Prekurzorok és köztes termékek185
A bioszintézis részletei186
Fahéjsavak186
Kumarinok188
Lignin190
Fenolkarbolsavak és egyszerű fenolok194
Flavánszármazékok196
Kémiai szerkezet196
Az antocianidinek és egyéb flavánszármazékok bioszintézise200
A virágszíneződés204
Aminosavak
A nitrogén redukciója208
A kén asszimilációja209
A reduktív aminálás210
A glutamin képződése211
Transzaminálás212
Az aminosavak C-vázának eredete213
Alkaloidok
Az ornitin és lizin (alifás aminosavak) származékai218
Kinolizidin-alkaloidok219
Nicotiana-alkaloidok és nikotinsav221
Tropán-alkaloidok224
A fenil-alanin és tirozin (aromás aminosavak) származékai226
Amaryllidaceae-alkaloidok és kolchicin226
Betaciánok és betaxantinok (betalainok)228
Izokinolin-alkaloidok (benzil-izokinolin-alkaloidok)229
A triptofán származékai: indol-alkaloidok és derivátumaik231
Purin-alkaloidok233
Biokémiai rendszertan235
Porfirinek
Osztódásos növekedés
Fejlődés = növekedés és differenciálódás241
Sejtnövekedés osztódással242
A mitózisos ciklus242
A DNS autokatalízises működése: a megkettőződés (reduplikáció)243
Szemikonzervatív DNS-reduplikáció243
DNS-szintézis sejtmentes rendszerben244
A Meselson-Stahl-féle kísérlet246
Taylor kísérletei Vicia fabával247
Növényi tumorok: gyökérnyakgolyvák249
A differenciált génműködés elmélete a differenciálódás magyarázatára
Totipotencia253
Differenciált génműködés: maga a jelenség257
RNS-szintézis az óriáskromoszómán258
Stádiumra specifikus mRNS260
Stádiumra és szövetre specifikus fehérjemintázat262
Génszabályozás
A gének aktivitásállapotai265
A szabályozás alapkérdései266
Szabályozás belső tényezőkkel267
Sejten belüli szabályozás268
A génműködés szabályozása268
A transzkripció szabályozása268
Szabályozási egységek kialakításának folyamatai (processing)279
A transzláció szabályozása284
Az enzimaktivitás szabályozása285
Sejtek közötti szabályozás: fitohormonok290
Indolszármazékok: IES291
Gibberellinek297
Citokininek (fitokininek)302
Abszcizinsav308
Szintetikus szabályozóanyagok311
A fitohormonok hatásmechanizmusára vonatkozó hipotézisek314
Szabályozás külső tényezőkkel321
Hőmérséklet321
Fény323
A fitokrómrendszer323
Fitokrómrendszer és génaktivitás326
Polaritás és inekvációs osztódás - a differenciálódás alapjai
Polaritás331
Inekvális sejtosztódás332
Megnyúlásos növekedés
A jelenség337
A megnyúlás folyamata a sejtben338
A sejt szívóerő-egyenlete338
A sejtmegnyúlás egyes szakaszai340
Szabályozás342
Az osztódás és a megnyúlás közötti egyensúly beállítása342
Az IES szabályozó hatása343
Poláris vándorlás343
IES-optimumok344
Az IES hatásmechanizmusa345
Mag- és termésképződés
Komplex fejlődési folyamatok és szabályozásuk349
A mag és termés képződése350
A folyamat menete350
A szabályozás353
A hajtás- és gyökérkezdemények differenciálódása353
Az embriótenyészet357
A termés fejlődése358
Csírázás
Csírázási nyugalom361
Az embrió elégtelen fejlettsége361
Utóérés száradással362
Impermeabilitás vízzel és / vagy gázokkal szemben362
Inhibitorok363
A csírázás előfeltételei364
Víz364
Oxigén365
Hőmérséklet365
Fény368
Tartalék anyagok mobilizálása369
A fotoszintetikus apparátus felépülése370
A csírázás szabályozása fitohormonokkal372
A csírázás szabályozása és az evolúció374
Szállítórendszer
A szállítórendszer elemei379
A szállítórendszer differenciálódása380
A szállítórendszer funkciója384
Szállítás mindkét irányban384
Szállítás a xilémben385
Bizonyítás385
Mechanizmus386
Gyökérnyomás386
Transzspiráció387
Kohéziós elmélet390
Szállítás a floémban392
Bizonyítás392
Mechanizmus396
Finomszerkezet és nyomásáramlás-hipotézis400
Aktív transzport403
Apoplazmás és szimplazmás transzport404
Virágképződés
Definíciók406
Hőmérséklet és virágzásindukció: vernalizáció408
Petkusi rozs409
Beléndek411
Streptocarpus wendlandii415
A vernalizációval kapcsolatos hipotézisek418
A nappal hossza és a virágzásindukció: a fotoperiodizmus420
Hosszú- és rövidnappalok, valamint nappalközömbös növények420
A fotoperiodizmus és virágzásindukció összefüggéseinek elemzése422
A levél mint a fényingert felvevő hely423
Kísérletek a virágzási hormon kimutatására424
A zavaró fény hatása: a sötét periódus jelentősége425
A fitokrómrendszer közreműködése426
Gibberellinek és virágzási hormon428
A genetikai anyag közreműködése429
Egy rövidnappalos növény fotoperiodikus indukciójának hipotézise429
A virágzásindukció fotoperiodizmusa mint alkalmazkodási jelenség431
A fény és cirkadián ritmus432
A fiziológiai óra jelensége432
A virágzásindukció fotoperiodizmusa és a fiziológiai óra434
Irodalom
Az ábrák forrásművei
Tárgymutató

Dieter Hess

Dieter Hess műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dieter Hess könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv