Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Digitális pedagógia 2.0

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/Gazdaság- és társadalomtudományi Kar, Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Typotex Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 311 oldal
Sorozatcím: Baccalaureus Scientiae Tankönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-279-807-3
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Négy éve jelent meg szerkesztésemben a Digitális pedagógia mint sajátosan a nevelés-oktatás tárgyköréhez kapcsolódó, ugyanakkor a fiatalok digitális környezetben szerveződő tanulásával új... Tovább

Előszó

Négy éve jelent meg szerkesztésemben a Digitális pedagógia mint sajátosan a nevelés-oktatás tárgyköréhez kapcsolódó, ugyanakkor a fiatalok digitális környezetben szerveződő tanulásával új felfogásban foglalkozó tankönyv. Az eredeti szándék szerint a mérnöki BSc szakok bevezetéséhez kapcsolódó pedagógia kurzus célja alapvetően az volt, hogy a tanulás új formáit társadalmi és gazdasági szempontból tekintsük át, illetve olyan támogatást nyújtsunk a hallgatóknak, hogy a tanulás új formáit hatékonyan alkalmazzák. A pedagógia alapkérdéseinek áttekintésénél a kultúrtörténeti háttér bemutatásán túl rendkívül fontos feladattá vált - összegyetemi szinten - a tanulási folyamatok új jelenségeivel is foglalkozni, így a digitális pedagógia tárgyköréhez kapcsolódva jött létre az a 2008-ban kiadott tankönyv, amely az új információs technológiák oktatási alkalmazásával összefüggő ismereteket rendszerezte. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ (Benedek András) 11
1. FEJEZET / ÚJ PEDAGÓGIAI PARADIGMA - 2.0: TÉTELEK A DIGITÁLIS TANULÁSRÓL (Benedek András) 15
1. A tanulásról - elméletek és összefüggések 16
2.2. Tanulás és tudás - új összefüggések 16
1.1.1. Mi a szerepe ebben a folyamatban a hagyományos iskolának? 17
1.2. Új szerepek - régi szereplők 19
1.3. A tanulás környezete 22
1.4. Tanuláselméletekről 26
1.5. A tanulás formái és sajátos folyamatai 32
1.6. Tanulás - idő és tér 39
2. Tételek a digitális tanulásról 42
Ajánlott irodalom a fejezethez 48
Ellenőrző kérdések 49
2. FEJEZET / VIZUÁLIS HAZATÉRÉS - A NEVELÉSTUDOMÁNY KÉPI FORDULATA
(Nyíri Kristóf) 52
1. Képi gondolkodás 53
2.2. Kép és vallás 55
2.2. A képi gondolkodás motorikus fundamentuma 57
2.3. Kép és metafora 60
2.4. Lakoff és Johnson további útja 62
2. Eszmetörténeti kitérő: Gombrich képelmélete 64
2.1. Szó és kép 64
2.2. Kép és mozgás 68
3. Rudolf Arnheim vizuális pedagógiája 72
4. Filozófiai kitérő: vizualitás a matematikában 75
4.2. Nem csak didaktika 77
5. Befejezés helyett: képiség, egyetem, interdiszciplinaritás 80
Ellenőrző kérdések 83
3. FEJEZET / ÚJ IKT-TENDENCIÁK A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLATOK TÜKRÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TANÍTÁS-TANULÁS FOLYAMATÁRA (Molnár György)
Célkitűzés 85
1. Jellemző hazai és nemzetközi IKT-gyakorlatok 86
2. A Moodle rendszer rövid bemutatása a felsőoktatási területen 88
3. Háromdimenziós alkalmazási lehetőségek a tanítási-tanulási folyamatban 93
3.1. A Leonar3Do mint a háromdimenziós megjelenítést támogató IKT-rendszer 94
4. A tanítási-tanulási folyamatba adaptálható háromdimenziós alkalmazások 96
5. Egy 3D-s szakmai oktatóprogram fejlesztésének kísérlete a BME felsőoktatási bázisán 97
6. Interaktív táblák és feleltetőrendszerek 99
7. Új generációs projektorok 100
8. Az interaktív táblák általános működési elve 101
9. Az interaktív rendszer kiegészítő technikai eszközei 101
9.1 Digitális palatábla 101
10. Feleltetőrendszerek hardverjellemzői az oktatásban 102
11. Feleltetőrendszerek szoftverjellemzői az oktatásban 104
12. Mobilkommunikációs eszközök az oktatásban, különös tekintettel az iPadekre 105
13. M-learning 106
14. Az iPad mint mobilkommunikációs eszköz 107
15. E-portfólió a tanítás-tanulás folyamatában 111
16. LEGO robotok szerepe az oktatásban 117
17. LEGOMindstormsNXT 118
18. A jövő IKT-környezetének új lehetőségei 122
19. Kinect interaktív rendszerek 123
19.1 A Kinect xbox 360 rendszer összekapcsolása a Windows operációs rendszerrel 124
19.2 A Kinect egyéb felhasználási területei 127
20. Újgenerációs számítástechnika - vékonykliens-technológia 127
20.1 A virtuális valóság szerepe - Second Life 128
21. Záró gondolatok 129
Ellenőrző kérdések 130
4. FEJEZET / „ÉLMÉNYPEDAGÓGIA" - ELEKTRONIKUS KÖRNYEZETBE ÁGYAZOTTAN
(Verebics János)
1. A tanulás mint folyamat és élmény 133
1.1. Tanítási technikák és tanulási módszerek a nevelési folyamat céljának szolgálatában 133
1.2. „Élménypedagógia" és tudásközvetítés 137
2. Az eMearning mint speciális tanítási technika 141
2.1. Oktatás-módszertani alapok 141
2.2. A bevezető óra 144
2.3. Az en-learning kommunikációs eszköztára 148
3. Összegzés 150
A fejezethez felhasznált irodalom
5. FEJEZET / A LATERNA MAGICÁTÓL AZ OKOSTELEFONIG. AZ ONLINE NYELVTANULÁS ÉS NYELVTANÍTÁS EGY LEHETSÉGES MODELLJE (Szabó Erzsébet Mária)
1. Bevezetés: Az oktatástechnika fejlődésének néhány állomása 154
1.1. A kezdetek 154
1.2. A laterna magica 155
1.3. Hangrögzítés, képek és számítógépek a nyelvoktatásban 156
1.4. CALL - Computer Assisted Language Learning 157
1.5. MALL - Mobile Assisted Language Learning 157
1.6. Számítógépek, web 2.0 és nyelvtanulás 158
2. Hagyományos nyelvtanulás vs. digitális nyelvtanulás 159
2.1. A számítógép és az online nyelvoktató anyagok használatának előnyei 159
2.2. Új tanulói és tanári képességek és attitűdök 161
2.2.1. Számítástechnikai ismeretek és készségek 161
2.2.2. Online nyelvtanulási ismeretek és készségek 161
2.2.3. Pedagógiai ismeretek és készségek 162
3. Az egyéni online nyelvtanulás modellje 163
3.1. Az egyéni online nyelvtanulási környezet kialakítása 164
3.1.1. A megjelenítési nyelv átállítása 164
3.1.2. A mindennapi nyelvtanulás kellékei 164
3.2. Az egyéni nyelvtanulási hálózat kialakítása 171
3.2.1. Nyelvtanulói csoportok a Facebookon 171
3.2.2. Online nyelvtanuló-közösségek 173
3.3. A nyelvi készségek fejlesztése 178
3.3.1. Szövegértés 179
3.3.2. Beszéd (Speaking/Produzione orale) 180
3.3.3. Írás (Writing/Produzione seritta) 182
4. A nyelvoktatásban sikerrel alkalmazható jó gyakorlatok bemutatása 184
4.1. Google Drive - online munka és fájlmegosztás 184
4.2. Megosztott PowerPoint prezentációk a Google Drive-ban 187
4.3. Skype 190
4.4. Szó felhők 190
5. Összefoglalás 191
Ellenőrző kérdések 192
6. FEJEZET / A MIKROTARTALMAK - AVAGY EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB A 2.0-ÁS ÚTON
(Horváth Cz. János)
Bevezetés 195
1. A mikrotartalom 195
2. Mikrotartalom-kísérletek 199
3. Színhasználat a digitális világban 205
4. Mikrotartalmak hallgatói feladatként 208
5. Személyi tanulástámogató környezet (PLE) 210
A fejezethez felhasznált irodalomjegyzék 218
Ellenőrző kérdések 218
7. FEJEZET / TANULÁSI TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE ONLINE KÖRNYEZETBEN (Tóth Péter)
1. A tanulási teljesítmény értelmezése és típusai 220
1.1. Tudástaxonómiák (ismeretek, alkalmazások, képességek, attitűdök) 220
1.2. Kompetenciák 223
1.3. Szakértelem 224
2. Az ellenőrzés és értékelés modelljei 225
3. Az ellenőrzés és értékelés alapvető kérdései 230
4. Az Online teljesítménytesztek feladattípusai 235
4.2. Zárt végű feladatok 235
4.2. Nyílt végű feladatok 242
4.3. Konstruktív feladatok 243
5. Az Online tesztek kvantifikálásának szempontjai 249
6. A kooperatív és kollaboratív tanulási eredmények értékelése 258
6.1. Dinamikus fogalomtár 259
6.2. Fórum, vita 260
6.3. Wiki 261
6.4. Blog 263
6.5. Feladat 264
7. Összegzés 266
A fejezethez felhasznált irodalomjegyzék 266
Ellenőrző kérdések 268
8. FEJEZET / ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK HASZNÁLATA AZ OKTATÁSBAN.
A SAP LEARNING SOLUTION, ORACLE ILEARNING, ILIAS ÉS MOODLE RENDSZEREK
BEMUTATÁSA (Nagy Gábor Zsolt)
1. Bevezetés 272
2. Az elektronikus tanulási környezetek 272
2.1. Mi az e-learning, az elektronikus tanulás? 273
2.2. Az e-learning története 273
2.3. Az e-learning módszertanok, elméletek 275
2.3.1. Konstrukcionizmus 276
2.3.2. Konstruktivizmus 276
2.4. Az e-learning egyik legfontosabb eszköze: az elektronikus tanulási környezet 277
2.4.1. Tanulást segítő technológiák és feladatok 277
2.4.2. Informatikai technológiák 278
2.4.3. Szabványok 278
3. SAP Learning Solution 280
3.1. Az SAP Enterprise Learning fejlődése 281
3.1.1. A kezdetek 281
3.1.2. Terjedés és fejlődés 281
3.1.3. Szolgáltatások, képzési formák 282
3.2. Az SAP Learning Solution rendszer összetevői 283
3.2.1. Szerzői környezet 284
3.2.2. Tartalomtárak 287
3.2.3. Oktatási portál 288
3.2.4 Képzésmenedzsment-rendszer 289
3.2.5. Szerepkörök az SAP LSO-ban 290
4. Oracle iLearning 290
4.1. Az Oracle iLearning szolgáltatásai és a tanulási módszerek 291
4.2. Szerepkörök és összetevők az iLearningben 293
5. ILIAS tanulás- és tartalommenedzsment-rendszer 295
5.1. Az ILIAS fejlődése 296
5.2. Az ILIAS a gyakorlatban 297
5.2.1. Alapkoncepció 297
5.2.2. Szolgáltatások, eszközök 297
6. A Moodle elektronikus tanulási környezet 299
6.1. A Moodle fejlődése 302
6.1.1. A Moodle születése 302
6.1.2. Terjedés és fejlődés 304
6.2. A Moodle filozófiája 305
6.2.1. Filozófia és alapfogalmak 305
6.2.2. Az e-learning módszertanok, elméletek alkalmazása Moodle-ben 305
6.3. Moodle a gyakorlatban 305
6.3.1. Szerepkörök a Moodle-ban 306
6.3.2. Kurzusok 306
6.4. Hazai kutatási eredmények 309
7. Jó gyakorlatok, javaslatok 309
A fejezethez felhasznált irodalomjegyzék 310
Ellenőrző kérdések 310
AZ ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK MEGOLDÁSI KULCSAI 312
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem