849.776

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Újkori egyetemes történet 1871-1917. 2. félkötet

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Felsőoktatási Jegyzetellátó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 253 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 60-2502.

Tartalom

Japán 1868-1914 között3
Japán a Tokugava korszakban (1603-1868). A kapitalista átalakulás előzményei3
Az 1868. évi forradalom jellege13
Japán gazdasági fejlődése 1868-1900 között15
A parasztok és a munkások helyzete18
A politikai pártok megalakulása. az 1889. évi alkotmány18
A japán kapitalizmus agresszív külpolitikája. 19
A japán-kínai háború 19
A japán imperializmus sajátosságai. A monopolszervezetek megerősödése21
A munkásmozgalom kezdete. Szen Katajama. Munkáspártok alakulása24
Az 1904-1905. évi japán-orosz háború26
Japán az orosz-japán háború befejezésétől az első világháborúig28
Kína 1870-1914 között36
A nagyhatalmak térhódítása Kínában a 70-80-as években36
A kapitalista fejlődés kezdete Kínában a 19. század utolsó harmadában40
Kína belpolitikai helyzete. A burzsoá nacionalizmus kialakulása44
Az 1894-1895. évi japán-kínai háború48
Az imperialista hatalmak harca Kína felosztásáért51
Szun Jat-szen forradalmi tevékenységének kezdete. Kang Ju-vej reformjai57
Az 1900. évi antiimperialista felkelés Kínában61
Kína ébredése68
Az 1911-1913-as forradalom Kínában75
A forradalom előzményei75
A forradalom menete 1911-1912-ben77
A forradalom veresége. Jelentősége81
Nemzetközi kapcsolatok 1871-1914 között84
Nemzetközi helyzet alakulása a frankfurti békétől a francia-orosz szövetség megkötéséig (1871-1893)84
A három császár egyezménye87
Az 1875. évi háborús riadalom89
A keleti kérdés 1875-1878 között90
Az 1875-77. évi keleti válság90
Az 1877-78. évi orosz-török háború94
Az 1878. évi berlini kongresszus96
Németország és Ausztria-Magyarország szövetsége 1879-ben98
A három császár szövetségének megújítása 1881-ben101
A nagyhatalmak gyarmati terjeszkedése104
A hármasszövetség megkötése 1882-ben106
Egyiptom elfoglalása 1882-ben109
Harc Közép- és Nyugat-Afrika felosztásáért110
Angol-orosz háborús feszültség 1885-ben110
Az 1885-87. évi bolgár válság és a három császár szövetségesének összeomlása111
Viszontbiztosítási szerződés 1887-ben115
Francia-orosz egyezmény 1891-1893-ban116
A nemzetközi helyzet a francia-orosz szövetség megkötésétől a világháború kirobbanásáig (1893-1914)119
A nagyhatalmak gyarmati versengése a 90-es években121
Harc a Távolkelet birtokáért121
A közel- és középkelet a 90-es években123
Afrikai kérdések124
A gyarmati versengés hatása a nagyhatalmak politikájára125
Az első háborúk a világ újrafelosztásáért128
A spanyol-amerikai háború 1898-ban128
Az angol-búr háború 1899-ben129
A távolkeleti kérdés 1900-1904-ig. Az orosz-japán háború129
Az angol-német antagonizmus kibontakozása130
Angol-francia antant létrejötte 1904-ben131
Németország és Oroszország viszonya 1904 után 134
Az 1905-1906. évi első marokkói válság136
Angol-orosz egyezmény 1907-ban138
Annexiós válság 1908-1909-ben140
A második marokkói válság141
Olasz-török háború 1911-ben147
Az első balkánháború148
A második balkánháború150
Háborús feszültség 1913-1914-ben152
A júliusi válság és a világháború kirobbanása153
A II. Internacionálé (1889-1914)
A nemzetközi munkásmozgalom az imperializmusra való átmenet időszakában (1871-1900)158
A kapitalizmus fejlődése az I. Internacionálé feloszlása és a II. Internacionálé megalakulása közötti időszakban158
A munkásmozgalom helyzete és feladatai159
Marx és Engels tevékenysége az I. és II. Internacionálé időszaka között161
A II. Internacionálé megalakulása. Engels harca a II. Internacionálé megalakításáért164
A II. Internacionálé I. Kongresszusa166
A II. Internacionálé II. Kongresszusa170
A II. Internacionálé III. Kongresszusa173
Engels harca a II. Internacionáléban174
Az opportunizmus gazdasági és társadalmi alapjai175
Az opportunizmus elméleti rendszere177
A II. Internacionálé IV. Kongresszusa180
A nemzetközi munkásmozgalom az imperializmus kibontakozásának időszakában (1900-1914)181
Az Internacionálé V. Kongresszusa182
Három irányzat a nemzetközi munkásmozgalomban184
A II. Internacionálé VI. Kongresszusa186
Az 1905-1907-es oroszországi polgári demokratikus forradalom nemzetközi jelentősége187
A II. Internacionálé VII. Kongresszusa188
A II. Internacionálé VIII. Kongresszusa192
A II. Internacionálé IX. Kongresszusa193
Az első világháború története (1914 július - 1918 november)194
Az első világháború kitörésének okai194
A háború kitörése196
Az európai háború átalakulása világháborúvá200
Az első világháború imperialista jellege201
A szocialista pártok állásfoglalása az I. világháborúval kapcsolatban. A II. Internacionálé csődje203
A bolsevikok állásfoglalása a háború kérdésében205
Erőviszonyok a háború kitörésekor. A német haditerv206
Hadiesemények a nyugati fronton: a német villámháború kudarca 1914-ben208
Belgium elfoglalása208
A határmenti csata208
A marnei ütközet209
Harc a tengerpart birtokáért210
Hadiesemények a keleti fronton 1914-ben - az orosz hadsereg támadása Kelet-Poroszországban és Galíciában211
Az orosz hadsereg támadása Kelet-Poroszországban212
Az osztrák magyar hadsereg veresége Galíciában213
A lengyelországi hadműveletek214
Hadműveletek a balkáni fronton 1914-ben215
A Falkland-szigeteknél vívott tengeri csata216
Az 1914-es év hadi és politikai eseményeinek összegezése217
Hadi és politikai események 1915-ben218
A nyugati hadszíntér218
A keleti front218
Olaszország bekapcsolódása a háborúba220
Az antant kísérlete a tengerszorosok (Dardanellák) megszerzésére220
Az antant támadása Champagne-ban221
Bulgária beavatkozása a háborúba. Szerbia veresége221
Az 1915-ös év politikai és hadi eseményeinek összegezése222
Hadi és politikai események 1916-ban223
Verdun ostroma223
Az orosz hasdsereg délnyugati offenzívája224
Az osztrák-magyar hadsereg támadása Dél-Tirolban225
A somme-i csata225
Románia háborúba lépése és veresége225
Orosz támadás a közel-keleti fronton226
A jütlandi tengeri csata227
Az 1916-os év hadieseményeinek összegezése 227
Fordulat a világháborúban228
A februári polgári-demokratikus forradalom Oroszországban és hatása a hadviselő államokra230
A korlátlan német tengeralattjáró háború. Az Amerikai Egyesült Államok belépése a háborúba231
Görögország háborúba lépése az antant oldalán233
Az 1917-es hadműveletek234
A francia-angol hadsereg tavaszi támadása234
Az orosz hadsereg júliusi offenzívája235
A flandriai és a Cambrai-i hadműveletek236
A caporettói áttörés (olasz front)237
Békekötési törekvések 1917 folyamán238
Az Októberi Szocialista Forradalom győzelme - Szovjet-Oroszország forradalmi úton kilép a háborúból241
A központi hatalmak intervenciója Szovjet-Oroszország ellen. A breszti béke242
A német hadsereg 1918 márciusi támadása244
A központi hatalmak összeomlása246
Bulgária kapitulációja246
Törökország fegyverletétele246
Ausztria-Magyarország összeomlása247
A császári Németország leverése - az első világháború vége247
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem