A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története 6/1-2.

1848-1890

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.760 oldal
Sorozatcím: Magyarország története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-0929-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kivehető mellékletekkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. kötet
Előszó17
Bevezetés - Kovács Endre23
Polgári forradalom59
A márciusi forradalom61
Az európai forradalmi áradat kibontakozása és Magyarország61
A pesti forradalom és közvetlen következményei76
A forradalmi és az ellenforradalmi tényezők első erőpróbái86
A márciusi győzelem betetőzése101
Az új utakra lépő ország119
A Batthyány-kormány berendezkedése119
Munkásmozgalmak 1848 tavaszán136
A tavaszi és nyári parasztmozgalmak143
A nemzetiségi mozgalmak kibontakozása152
Az első honvédzászlóaljak létrehozásától a választásokig201
Az első népképviseleti országgyűlés megnyitásától a katonaállítási vitáig222
A kirobbanás küszöbén232
Az önvédelmi harc megindulása241
A szeptemberi fordulat241
Pákozdtól Schwechatig262
Az önvédelmi háború megszervezése273
A forradalmi tábor belső gyengeségei279
Harcok az ország szélein285
Windisch-Grätz betörése304
Az önvédelmi harc kibontakozása319
A népi ellenállás319
Az ellenség megtorpanása s Erdély visszahódítása 1849 első hónapjaiban326
Erőgyűjtés az ellentámadásra339
A baloldal és a békepárt párharca 1849 elején347
Kápolna és folyományai353
A hanyatlás és a bukás367
Az ellentámadás megindulása és a trónfosztás367
Az ellentámadás kifulladása és az államgépezet újjászervezése378
Az orosz beavatkozás390
Próbálkozások a nemzetiségek megbékítésére400
Az összeomlás423
Az önkényuralom kora435
Önkényuralmi kísérlet Magyarország beolvasztására az osztrák császárságba (1849-1859) 437
Birodalmi egység önkényuralom árán437
Az abszolútizmus meghirdetése és az egyeduralkodó császár444
A magyarországi megtorlás450
Magyarország önkényuralmi igazgatása453
Beolvasztás és polgárosítás463
Oktatási reform és konzervatív tudatformálás466
Politikai magatartásformák az 1850-es években477
A nemzetiségek csalódása477
Magyar politikai hangulatviszonyok 1849 után486
Az önkényuralom kiszolgálói487
A Habsburg-hatalom konzervatív tartaléka491
"Kijózanítás" és illúziókeltés494
Deák és a passzivitás polkitikája498
Az ellenállás aktivizálásának kísérlete és az emigráció501
A nemzetközi helyzet változásai és az emigráció506
Az elnyomott népek összefogásának szorgalmazói508
Kossuth polgári demokratikus átalakulási programja513
A néptömegek hangulata és mozgalmai518
Az önkényuralom gazdaság- és társadalompolitikája525
Magyarország betagolása a birodalom gazdasági közösségébe525
A jobbágyfelszabadítás újraszabályozása530
A földesurak kármentesítése537
Az iparszabadság kérdése539
A közteherviselés és az abszolútizmus pénzügyi politikája543
A pénztőkehiány és a hitelviszonyok alakulása550
A kapitalista fejlődés kibontakozása555
A világpiac konjunktúraviszonyainak magyarországi hatása 555
A mezőgazdasági termelés557
A közlekedés és az áruforgalom fejlődése566
A bányászat és az ipar fejlődése571
A társadalmi átrétegeződés folyamatának előrehaladása581
A pozícióőrző nagybirtokos arisztokrácia581
A felbomló nemesség584
Az átalakuló polgárság589
Az értelmiség foglalkozási struktúrája594
A kialakuló munkásosztály598
A differenciálódó parasztság601
Kulturális értékek mentése és gyarapítása609
Gyötrelmes feltételek609
A tudományos intézmények610
A természettudományok615
A társadalomtudományok620
A szépirodalom628
A művészetek634
Az önkényuralom válsága (1859-1861)639
A polgári forradalmi és a nemzeti mozgalmak új hulláma639
Az 1850. évi itáliai háború és a magyar emigráció641
Az önkényuralom válságának kezdetei646
Széchenyi halála650
Konzervatív kísérlet az abszolutizmusellenesség megnyergelésére652
Az Októberi Diploma és fogadtatása657
Az emigráció az önkényuralom válságának kihasználásáért660
A negyvennyolcas alap helyreállításának követelése663
A Februári Pátens és a feszültség növekedése668
A társadalmi és a nemzetiségi politika ellentmondásai672
Az 1861. évi országgyűlés pártviszonyai679
Az államjogi vita és következményei682
A nemzetiségi kérdés fejleményei és hatásuk az országgyűlésre688
Az országgyűlés feloszlatása692
Az önkényuralom megújítása Magyarországon és a politikai ellenállás válsága (1861-1865)695
A "provizórium"695
Konzervatív kiegyezési ajánlat700
Törekvések az együtt élő népek összefogásának előmozdítására705
A Dunai Szövetség terve709
A szervezett ellenállás felszámolása713
A kiegyezési törekvések megerősödése718
A kiegyezés (1865-1867)731
Deák ferenc kiegyezési ajánlata731
Alkotmányos fordulat önkényuralmi előkészítése737
Az új országgyűlés745
Az 1866. évi osztrák - porosz - olasz háború és következményei752
A kiegyezési tárgyalások folytatása és Kossuth tiltakozása755
A kiegyezés megkötése és elfogadtatása758
A kiegyezés tartalma764
II. kötet
Magyarország története a dualizmus első negyedszázadában (1867-1890)773
A dualizmus rendszerének kialakulása és megszilárdulása775
A dualizmus rendszere az Osztrák-Magyar Monarchiában775
A dualizmus rendszerének kialakulása Magyarországon814
A dualizmus rendszerének bel- és külpolitikai megszilárdulása851
A magyarországi munkásmozgalom kezdetei865
Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája a kiegyezés után 897
A tőkés gazdaság fejlődése a kiegyezés után913
A rendszeres gazdasági növekedés megalapozása913
A gazdasági fejlődés politikai feltételei933
A szolgáltató ágazatok fejlődése968
Az ipar fejlődése1003
Magyarország mezőgazdasága a dualizmus első évtizedeiben1039
A mezőgazdasági termelés feltételeinek alakulása1039
A mezőgazdasági termelés eredményei és ágazati rendszere1063
Agrárpolitika és agrártársadalom1108
A népesedés és a társadalmi szerkezet változásai1119
A népesség növekedése és mobilitása1119
A települési és a társadalmi struktúra1134
A lakosság etnikai és vallási megoszlása1148
A konzervatív liberalizmus kora. A dualista rendszer konszolidált időszaka (1875-1890)1165
A Tisza-kormány megalakulása és első lépései1165
A keleti kérdés és az osztrák-magyar külpolitika1181
Bosznia és Hercegovina okkupációjának hatása Magyarországon1193
Tisza Kálmán rendszere1204
A magyarországi tőkés fejlődés társadalmi-politikai következményei1257
A munkásmozgalom az 1870-es és 1880-as években1278
Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája az 1880-as években1304
A kormány helyzetének megrendülése és Tisza Kálmán bukása1319
A nemzetiségi kérdés és Horvátország története 1333
Nemzetiségi kérdés és nemzetiségi politika a kiegyezés után1333
Horvátország a 19. század utolsó harmadában1364
A magyarországi nemzetiségek politikai mozgalmai1375
A művelődés1395
A művelődés keretei és intézményei1395
A művelődés tartalma1426
Időrendi áttekintés1477
Források és feldolgozások1543
Személynévmutató1687
Helységnévmutató1725
Képek jegyzéke1741
Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke1757
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2.

Könyvtári könyvek voltak. A kötetek védőborítója sérült, enyhén kopott, a lapélek elszíneződtek, foltosak. A kötetek borítóján bejegyzés látható.

Állapot: Közepes
2.900 Ft
1.160 ,-Ft 60
17 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.900 Ft
1.450 ,-Ft 50
22 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2. Magyarország története 6/1-2.

A védőborítók enyhén kopottak, az I. kötet védőfóliája felhólyagosodott. A lapélek foltosak.

Állapot:
2.900 ,-Ft
44 pont kapható
Kosárba