A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történelmi Szemle 1985/1-4.

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének értesítője - XXVIII. évfolyam 1-4. szám

Előszó

"A jelenkor vagy félmúlt történeti ábrázolása csupán újabb kísérlete a hazai történetírásnak. Nemcsak - ami értelemszerű - tárgya folytán, hanem mindenekelőtt abban a tekintetben, hogy tudhatja... Tovább

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Orbán Sándor: A felszabadulás utáni Magyarország történeti ábrázolásának néhány problémája1
Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar nemzeti ellenállás történetéhez8
Vida István: A magyar népi demokrácia pártpolitikai struktúrája 1944-4826
Benkő Péter: Eszmei-politikai viták a Nemzeti Parasztpártban 1948 nyarán54
Közlemények
Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, fogságba esett. Magyarország második világháborús katonai és polgári embervesztesége80
Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944-4896
Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945-49118
Csicskó Mária: Képviselői pályaképek 1947-53141
Belényi Gyula: Változások az ipari munkaerőpiacon 1948-56167
Gyarmati György: A "sorsforduló" (1944. október - 1945. október) történeti irodalmának válogatott bibliográfiája191
2. szám
Tanulmányok
Hegyi Klára: Török közigazgatás és jogszolgáltatás - magyar városi autonómia227
Elmélet és módszerten
Timár Lajos: A gazdaság társzerkezete és a társadalom. Az amerikai történeti földrajz néhány sajátos kutatási iránya258
Balázs Tibor: A természet- és a társadalomtudományok kölcsönös feltételezettsége a technikai haladásban273
Lukács János: Történetírás és regényírás: a múlt étvágya és íze280
Újraolvasva
Lackó Mihály: Grünwald Béla: Az új Magyarország289
B. Bernát István: Szekfű Gyula "Három nemzedék"-e319
Vita
Ölvedi Ignác: Kassa bombázása - "casus belli" a Szovjetunió hadba lépéséhez334
Thomas L. Sakmyster: Magyar katonatisztek és Kassa bombázása367
Figyelő
Hans Schleier: A historizmus problémája a német történettudományban374
Kövics Emma: Magyarország és Németország a két világháború között. (Beszámoló a magyar-nyugatnémet történészek konferenciájáról)385
3. szám
Tanulmányok
Engel Pál: Nagy Lajos bárói393
Solymosi László: Az Ernuszt-féle számadáskönyv és a középkor végi népességszám. (A középkori megyei adószámadások forrásértéke.)414
Jehuda Don - George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése437
Elmélet és módszertan
Diószegi István: Egyetemes történet és interdiszciplinaritás470
Közlemények
Spira György: A honti álorcásdi482
Waltraud Heindl: Egyetemi reform - társadalmi reform. Megjegyzések az 1854-55. évi "Egyetemi Szervezeti Törvény" tervéhez496
George Barany: Három nemzedék: Szekfű Széchenyi-portréja507
Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1945-48)515
Emlékművek
Makkai László: A történeti Magyarország mezőgazdasági tájai a feudalizmus korában530
Makkai László műveinek bibliográfiája539
Babics András (1906-1984) - M. K.552
Pamlényi Ervin (1919-1984) - G. P.554
4. szám
Tanulmányok
Romsics Ignác: Bethlen István és a forradalmak kora561
Közlemények
Bóka Éva: Jean de Vanel Magyarországról591
Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1932/33-ban (2. rész)602
Varga István: Egykorú hírlapi tudósítások Szekfű Gyula 1945. áprilisi előadásáról621
Életművek
Váczy Péter: Merseburgi Thietmar a magyar királykoronázásról628
Váczy Péter műveinek bibliográfiája I. D.643
Kerekes Lajos (1927-1984) - J. J.650
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történelmi Szemle 1985/1-4. Történelmi Szemle 1985/1-4. Történelmi Szemle 1985/1-4. Történelmi Szemle 1985/1-4. Történelmi Szemle 1985/1-4.

A gerincek enyhén kopottak, elszíneződtek, az 1-2. számé sérült.

Állapot:
2.580 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba