Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarország története IV.

1849-1918. - Az abszolutizmus és a dualizmus kora/Egyetemi tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 663 oldal
Sorozatcím: Magyarország története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN: 963-17-1290-7
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4629. Kihajtható mellékletekkel.

Tartalom

Előszó5
Az abszolutizmus kora 1849-1867
Szabad György: Magyarország beolvasztásának önkényuralmi kísérlete (1849-1859)9
Európa 1849 után9
A megtorlás10
A központosító önkényuralmi irányzat győzelme a birodalom politikai vezetésében11
A kormányzati alapelvek14
Magyarország önkényuralmi igazgatásának rendszere16
Beolvasztás és polgárosítás20
Oktatásügy és egyházpolitika21
Szabad György: Politikai viszonyok és az önkényuralom elleni küzdelem az 1850-es években25
A nemzetiségek politikai helyzete25
A magyar konzervatív arisztokrácia politikája29
Eötvös és Kemény politikai röpiratai30
Deák és a passzivitás politikája31
A hazai titkos szervezkedés és az emigráció tevékenysége32
Konföderációs tervezetek és Kossuth Alkotmányterve35
A néptömegek ösztönös mozgalmai38
Szabad György: A kapitalista termelési viszonyok uralkodóvá válása41
A polgári átalakulás követelményei és az önkényuralom41
A kapitalista fejlődés kibontatkozása54
A társadalmi átrétegződés folyamatának előrehaladása65
Szabad György: Az abszolutizmus korának kulturális élete75
A természettudományok77
A társadalomtudományok82
A szépirodalom85
A művészetek89
Szabad György: Az önkényuralom válsága (1859-1861)89
A forradalmi mozgalmak új hulláma89
Az oszrák-olasz-francia háború és a magyar emigráció90
Az önkényuralom válságának kibontakozása93
Az Októberi Diploma és fogadtatása96
Az emigráció az önkényuralom válságának kihasználásáért98
A negyvennyolcas alap helyreállításának követelése99
A Februári Pátens és következményei101
A társadalmi és nemzetiségi politikai ellentmondásai103
Az 1861. évi országgyűlés pártviszonyai106
A közjogi vita108
A nemzetiségi kérdés110
Az országgyűlés feloszlatása111
Szabad György: Az önkényuralom megújítása és a kiegyezés előkészítése (1861-1865)
A provizórium113
A Dunai Szövetség terve115
A kiegyezés belpolitikai előzményei117
Szabad György: A kiegyezés létrejötte (1865-1867)123
Deák és a kiegyezési tárgyalások megindulása123
Az 1866. évi osztrák-porosz-olasz háború125
A kiegyezés megkötése126
A kiegyezés tartalma129
A dualizmus kora 1867-1918
Kolossa Tibor: A dualizmus rendszerének kialakulása és megszilárdítása (1867-1875)133
A dualizmus államrendszerének kialakulása133
Magyarország belpolitikai fejlődése a kiegyezés után148
S. Vincze Edit: A szocialista munkásmozgalom kezdetei Magyarországon157
A dualizmus rendszerének megszilárdulása162
Kolossa Tibor: Magyarország gazdasági fejlődése a kiegyezéstől a 19. század végéig169
A kapitalizmus megalapozó szakaszának befejezése169
A mezőgazdasági tőkés fejlődések kiszélesedése184
Az ipar fejlődése a kiegyezés után197
Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája (1867-1890)205
A dualista Monarchia külpolitikájának feltételei205
A "nyugati" küldetés utójátéka (1867-1871)207
A három császár politika (1872-1877)209
A berlini kongresszus és a kettősszövetség (1878-1879)211
A Monarchia a bismarcki szövetség rendszerében (1881-1886)214
Szász Zoltán: A dualista rendszer nyugalmi időszaka (1875-1890)217
Tisza Kálmán. A Tisza-Kormány első lépései219
Bosznia és Hercegovina okkupációjának hatása a magyar belpolitikára221
Tisza Kálmán rendszere. A Szabadelvű Párt és ellenzéke224
Az államapparátus kiépítése és a polgári átalakulást előmozdító intézkedések231
A magyarországi tőkés fejlődés társadalmi-politikai következményei236
S. Vincze Edit: A munkásmozgalom az 1870-es-80-as években 240
A kormány helyzetének megrendülése és Tisza Kálmán bukása246
Katus László: A nemzetiségi kérdés és Horvátország története a dualizmus első negyedszázadában 253
A magyar uralkodó osztályok és kormányok nemzetiségi politikája253
A nemzetiségi mozgalmak visszavonulása és politikai passzivitása258
Horvátország a 19. század utolsó harmadában262
A nem magyar népek nemzeti mozgalmai Magyarországon a dualizmus első negyedszázadában266
A nemzetiségi mozgalmak megélénkülése az 1890-es években275
Hanák Péter: Liberális reformok és szocialisita mozgalmak az 1890-es évek első felében (1890-1894)279
Társadalmi és nemzeti ellentétek és a Szapáry-kormány279
Az egyházpolitikai küzdelem285
A szocialista munkásmozgalom megerősödése az 1890-es évek elején294
Hanák Péter: A dualizmus válságának kezdetei a 19. század végén303
A nacionalizmus és az elnyomás erősödése303
A munkásság és szegényparasztság küzdelmei a Bánffy-kormány idején307
Az uralkodó osztályokon belüli ellentétek és a dualizmus válsága314
A válság elodázása a Széll-kormány idején325
Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetközi és belső helyzete a századfordulón329
Hanák Péter: Magyarország gazdasági fejlődése a századfordulótól az első világháborúig337
A gazdasági növekedés tényezői337
A termelés fejlődése és struktúrája340
A monopolkapitalizmus kialakulása346
Katus László: A tőkés fejlődés meggyorsulása a nemzetiségi területeken351
A nemzeti jövedelem alakulása353
A gazdasági fejlődés eredményei és ellenmondásai355
Hanák Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején357
Népesedés és összetétel357
A társadalmi struktúra366
A nem magyar népek társadalmi szerkezete379
A politikai megoszlás fő vonalai383
A politikai ellentétek kiéleződése a századelőn (1902-1904)385
A politikai konszolidáció felborulása. Széll bukása385
A nemzeti ellenzékiség erősödése387
Tisza István - az "erős kéz" politikája389
Az osztályharc fellendülése és az SZDP a századelőn391
A belpolitikai válság kiújulása397
Hanák Péter: Az 1905-1906. évi politikai válság399
Az 1905. januári választások399
A kormányzati válság kialakulása401
A tömegmozgalmak dagálya 1905 első felében403
A Fehérváry-kormány kinevezése404
A kormányprogram és a szociáldemokrata párt405
A választójogi küzdelem és a "nemzeti ellenállás" 1905 második felében408
A koalíció behódolása412
A válság mérlege414
Dolmányos István: A koalíciós kormány hatalomra kerülése (1906-1907) 417
Az új kormány és első intézkedései417
A koalíciós kormány népellenes és nacionalista politikája424
A dualizmus fenntartása és a nemzeti ellenzékiség újjáéledése431
Dolmányos István: A demokratikus ellenzék megerősödése a koalíciós kormány idején439
Erényi Tibor: A szocialista munkásmozgalom439
A parasztság önálló politikai fellépése451
A polgári radikális irányzatok456
Dolmányos István: A koalíciós kormány válsága és bukása465
Bosznia-Hercegovina annexiója465
A koalíció felbomlása és a kormány bukása470
Pölöskei Ferenc: Magyarország az első világháború előtti években (1910-1914)475
A munkapárti kormányzat első szakasza (1910-1912)475
Az ellenzéki küzdelem fellendülése 1911-1912-ben481
A dualista reakció megerősödése a munkapárti kormányzat második szakaszában (1912-1914)486
A Nemzeti Munkapárt nemzetiségi politikája az első világháború előtti években492
Az ellenzéki erők válsága és útkeresése 1913-1914-ben496
Katus László: Horvátország története és a magyarországi nemzetiségi kérdés a 20. sz. elején 507
Horvátország története 1900-1914507
A nem magyar népek nemzeti mozgalmai Magyarországon512
A polgári demokratikus jellegű nemzetiségi mozgalmak fellendülése Magyarországon519
Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája az első világháború előestéjén 523
A megbékélés kísérlete523
A Monarchia és az első Balkán-háború525
A fegyveres döntés megérlelődése529
Galántai József: Magyarország az első világháborúban533
A júliusi válság és a háború kitörése533
A háború első szakasza (1914-1916)539
A fordulatok éve (1917-1918 eleje)561
Az összeomlás és a forradalom579
Bibliográfia595
Függelék616
Névmutató639
Tartalomjegyzék655
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország története IV. Magyarország története IV. Magyarország története IV. Magyarország története IV. Magyarország története IV.

A könyvön amatőr védőborító található. Az eredeti kissé elszíneződött.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Magyarország története IV. Magyarország története IV.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba