A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Filológiai Közlöny 1983. január-június

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és az Irodalomtörténeti Társaság Világirodalmi Folyóirata XXIX. évfolyam 1-2. szám

Tartalom

Tanulmányok
Bencze Lóránt: A metafora meghatározása és helye az arisztotelészi fogalomrendszerben (I.)1
Horváth Károly: A magyar és a lengyel romantikus irodalom néhány párhuzamos vonásáról. Petőfi és Slowacki19
Király Gyula: Puskin, Dosztojevszkij, Tolsztoj. Intellektuális és egzisztenciális motívumok oppozíciója az orosz regényben47
Kovács Árpd: Az eszmélésregény narratív modellje: Dosztojevszkij61
Egri Péter: A jelképtől a paradoxonig: az ibsenizmus shaw-i lényege74
Masát András: Tradíció és megújulás. Tarjei Vesas szerepe a modern norvég próza megteremtésében.95
Virágos Zsolt: A "fekete esztétiká"-ról110
Jagusztin László: A történéstér szűkülése és a konfliktusok pszichologizálása a mai szovjet kisregényekben126
Pusztay János: A paleoszibériai népek és irodalmuk137
Rot Sándor: A protogermán kettőshangzókról152
Közlemények
Fried István: A magyar irodalomtudományi szlavisztika céljai és perpektívái168
Scheiber Sándor: Protestáns prédikátárok exemplumainak mintái176
Vígh Éva: Feminista törekvések a XVII. század olasz irodalmában182
Balassa Iván: Herder, Bécs és Magyarország191
Kese Katalin: Alexandru Romannak, a budapesti egyetem első román tanárának nagyváradi tevékenysége197
Lengyel Béla: Bizonfy Ferenc és Schopenhauer206
Jakabfi Anna: Hugh MacLennan helye a kanadai nemzettéválás irodalmában212
Lengyel Béla: "Lesz még egyszer ünnep a világon". Egy szólás nemzetközi elágazásaihoz215
Morvay Károly: A frazeológiai egységek a kétnyelvű szótárakban (II.)218
Füredi Mihály: Számítógépes nyelvészeti szövegfeldolgozások Olaszországban222
Herbert Blume: A XVII. századi tudományos próza komplexitása Olof Rudbeck Atlantica c. műve alapján228
Szemle
Lanfranco Caretti: Sagio sul Sacchetti (Vígh Éva)232
Zvi Malachi: Amadís de Gaula (Scheiber Sándor)235
M. C. Bradbrook: Shakespeare - The Poet in His World (Pálffy István)235
Réz Pál: Voltaire világa (Vörös Imre)238
Beiträge zur schwäbischen Literatur- und Geistesgeschichte (Gombocz István)240
Póth István: A magyar népszínmű a szerb színpadon (Sziklay László)242
Warner Berthoff: A Literature Without Qualities: American Writing Since 1945 (Abádi Nagy Zoltán)243
Dobossy László: Két haza között. Esszék, tanulmányok (Fried István)245
Virginia Floyd (ed.): Eugene O'Neill at Work: Newly Released Idead for Plays (Egri Péter)247
Kiss Endre: Hermann elmélete a polihisztoikus regényről (Bernáth Árpád)249
Radko Pytlík: A csavargó liba. Jaroslav Hasek mozaikképe (Brízová Ludmila)252
Szabó János: Karl Kraus és Karinthy Frigyes. Századunk első harmadának két szatirikusa (Solti István)255
Patric Pavis: Dictionnaire du théátre (Lukovszki Judit)256
Tanulmányok a kelet-európai irodalmak és nyelvek köréből Dobossy László 70. születésnapjára (Voigt Vilmos)257
Viktor Makszimovics Zsirmunkszkij: Irodalom, poétika. Válogatott tanulmányok (Gereben Ágnes)260
Robert Dán: Matthias Vehe-Glirius. Life and Work of a Radical Antitriaitarian with his Collected Writings (Pákozdy László Márton)264
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem