844.820

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Regio 1992/1-4.

Kisebbségi szemle - 3. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
MAGYAROK ÉS NÉMETEK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN
Albert F. Reiterer: Az etnicitás politikai alapjai 3
Friedrich Heckmann: Etnicitás, modern nemzetállam, etnikai kisebbségek 18
Gerhard Seewan: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 23
Pázmándy Zsuzsa: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, illetve vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára 32
Szegedi Edit: A romániai interetnikus dialógus 1918-1940 között 48
Szarka László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban 57
Ruprecht Steinacker: Kárpáti németek a mai Szlovákia területén 64
KÁRPAT-MEDENCEI ALTERNATÍVÁK
K. Lengyel Zsolt: A „keleti-Svájc'-koncepció és Erdély 1918-1919-ben. A nagyromán állameszme magyar alternatívái 77
Romsics Ignác: Szláv korridor, Burgenland, Lajtabánság: koncepciók Nyugat-Magyarországról 1917-1921 90
PRO MEMORIA
Spira György: Széchenyi István és a nemzetiségi kérdés 100
Turczel Lajos: Pozsony és a két világháború közti csehszlovákiai magyar sajtó 120
Bán D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről 1923-ból 134
Kocsis Károly: A határmenti fekvés hatása a magyarországi és horvátországi Baranya kisebbségi településeire 153
Boros Ferenc: A szlovákiai magyarok az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolatokban 175
SZEMLE
Mohay Tamás: Nemzetiségkutatás-néprajz 182
Szarka László: Kísérlet a kelet-közép-európai kisebbségek leírására 186
Földes Csaba: A kelet-európai németek: tegnap, ma - és holnap? 192
Csite András: Magyarok Romániában - amit a népszámlálások mutatnak 198
Dobossy László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán 202
Marcus Galdia - Karin Höpp: Északi nyelvek és kisebbségek 208
Kontra Miklós: Lingvicizmus 213
VISSZHANG
Csipka Rozália: Adatok a magyarországi kisebbségekről 216
Boór János. A romániai egyházak helyzetéről 218
Hírek 220

2. szám
Csepeli György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészletében 3
ÁLLAM, NEMZET- ÉS A SZIGET
Anne Knudsen: A korzikaiak mások! 19
Faragó Béla: Van-e korzikai nép? A jakobinus demokrácia és a kisebbségi kérdés 36
FEJEZETEK AZ ASSZIMILÁCIÓ TÖRTÉNETÉBŐL
Varga Kálmán: Telepesfalvak, kolóniák Komárom környékén (1919-1950) 59
Lipcsey Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948) 76
Stefan Sutaj: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése 91
Garami Erika - Szántó János: A magyarországi szlovákok identitása 113
Radó Péter: A nemzeti kisebbségek nyilvános nyelvhasználata Magyarországon 135
MAGYAR ÉS NÉMET KISEBBSÉGEK
Holger Fischer: A magyarországi németek 20. századi társadalmi-gazdasági átalakulásának térbeli aspektusai 147
Ljuba Siselina: A volt Szovjetunió nemzeti politikája és a kárpátaljai magyarság 166
RENDEZNI VÉGRE
Juraj Alner: A magyar-szlovák sorsközösség 175
Niederhauser Emil: A dialógus dicsérete 189
SZEMLE
Kósa László: Az erdélyi katolikus egyház 1944-1991 között 196
András Károly: Kisebbségi szimpózium Bécsben 200
R. Süle Andrea: Konferencia a migrációról 204
Dobos Ferenc: Cseh esszék a győzelem csapdáiról 207
Marcus Galdia - Karin Höpp: Nyelvi kisebbségek Nyugat-Európában 211
Visszhang 213

3. szám
A Jognak asztalánál
Georg Brunner: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében 3
Várady Tibor: Kollektív kisebbségi jogok és a jogvédelem 37
Gudmundur Alfredson: Kisebbségi jogok és demokrácia 50
Népfogyatkozás
Kádár Gyula: A romániai népszámlálás előkészítése és lebonyolítása 61
Varga E. Árpád: Az 1992. évi romániai népszámlálás előzetes nemzetiségi adatközlése 74
Gyurgyik László: Szlovákiai magyarok új népszámlálási adatai 82
Mirnics Károly: A népszámlálások és a vajdasági magyarok identitása 97
Sebők László: A horvátországi magyarok a statisztikák tükrében 118
Kitekintés
Éger György: A svéd bevándorlási és menekültpolitika 135
Kontra Miklós: Magyar ethnonymák South Bendben 154
Pro Memoria
Békés Csaba 161 Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól 161
Kábán Annamária 195 Szabó T. Attila munkássága 195
Szemle
Gyúrok János: A pécsi Horvát Intézet 202
Radó Péter: Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nemzetiségi Kutatócsoportjának 1992-1994. évi munkaterve 206
Bíró A. Zoltán: A csíkszeredai Kommunikációs Antropológiai Munkacsoport tevékenysége és programja 210
Prepuk Anikó: Tanulmányok a magyarországi zsidóságáról 213
Karin Höpp - Marcus Galdia: Nagy nyelvek összehasonlító vizsgálata 216
Benda Gyula: Román nemzetfogalom - francia szemmel 220
Visszhang
Thoroczkay Gábor: Észrevételek „A katolikus egyházszervezet változásai Trianon óta" című tanulmányához 223

4. szám
Bíró Gáspár: A nemzetközi kisebbségvédelem alapfogalmairól és Intézményeiről 3
Kisebbségek, régiók Délkelet-Európában
Krasztjo Mancsev: A muzulmán kisebbségek a Balkán-államok politikájában 27
Stefan Troebst: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedónkérdés 1944 és 1992 között. 39
Bíró A. Zoltán: A regionális identitás kialakításának néhány vonásáról 61
Hungarológia-műhelyek egykor és ma
Schneider Márta: A Berlini Magyar Intézet és a Collegium Hungaricum 72
Bisztray György: Magyarságoktatás egy- és többnyelvű kulturális közegben 102
Szlovákiai magyarok 1945-1946-ban
Dobos Ferenc: Magyarok a történelem senkiföldjén. Málenkij robot a kelet-szlovákiai Bodrogközben és Ung-vidéken 110
Bődy Pál:A szlovákiai magyarok kiutasításának kérdése az 1946. évi békekonferencián 131
Pro Memoria
Az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartája 139
Gulyás Miklós 154 A svédországi kisebbségek könyvtári szolgálata 154
Csipka Rozália 164 A magyarországi kisebbségek azonosságtudata a pályázatok tükrében 164
Szemle
Kolozsi Lajos: Etnikai konfliktus Bulgáriában 1989-ben 168
Niedermüller Péter: Rasszizmus és migráció 172
Kovács Éva: Etnokulturális folyamatok a közép-európai nagyvárosokban 174
Trencsényi László: Drámák és tanulási folyamatok 177
Sebők László: Kisebbségi demográfia 180
Káfer István: Szlovák hetilap nyelvről, nemzetről, szomszédságról 183
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem