1.034.226

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magyarország zenetörténete I.

Középkor

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 628 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-4580-2
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezető9
A MAGYAR ZENE ŐSTÖRTÉNETE (V. L.)15
Bevezetés15
A Volga-Káma-terület zenéje16
Magyar dallamok és a Volga-Káma-vidék24
Kitekintés Európa felé29
A kvintváltás fejlődése30
A nem kvintváltó ötfokú stílus33
Egyébtípusok41
A sirató és rokonsága47
A siratótípus az obi-ugoroknál50
Őstörténeti tanulságok51
A magyar népzene fejlődése a honfoglalásig56
KÖZÉPKORI ZENEÉLETÜNK ÉS EURÓPA (R. B.)58
Előzmények58
Egyházi zeneélet59
Főúri zeneélet65
Városi zeneélet71
Népzenei élet81
UDVARI ZENE94
Középkori udvari zenekultúra (F. Z.)94
Regös, igric, jokulátor94
Magyar vándorzenészek Európában101
Trubadúrok, minnesangerek a magyar udvar környezetében102
Udvari zene, királyi muzsikusok Mátyás korában (SZ. F. M.)106
A vokális zene108
A hangszeres zene120
Az ajánlásokról131
Udvari zene Mátyás király halálától 1540-ig (F. Z.)132
ZENEOKTATÁS ÉS ZENEELMÉLET (D. L.)141
Zeneoktatás141
A középkori zeneoktatás keretei és gyakorlata142
Zeneelmélet150
HANGJEGYÍRÁS (SZ. J.)165
A paleográfia hozzájárulása a középkori zenetörténethez165
Német neumaírások170
A vonalrendszer bevezetée174
A magyar notáció178
A magyar notáció formai jellemzése179
A magyar notáció és az európai hangjelzésfajták188
A magyar notáció története és társadalmi szerepe191
Gótikus notációk200
A metzigót notáció201
A metzigót-magyar keveréknotáció204
A kvadrát notáció206
A cseh notáció211
A menzurális írások hatása213
HANGJEGYES FORRÁSOK (SZ. J.)216
A forráshelyzetről általában216
Árpád-kori források221
Késő középkori egyházmegyés források (első csoport)226
Késő középkori egyházmegyés források (második csoport)234
Késő középkori szerzetes források240
Retrospektív források a 16-17. századból243
GREGORIÁN MŰFAJOK246
A gregorián örökség Magyarországon (D. L.)246
A gregorián ének liturgikus keretei247
Európai és magyarországi rítusok249
A gregorián stílusok és változatrendszerek250
"Magyar gregoriánum"?254
Recitatív műfajok (SZ. J.)265
Ima-tónusok266
Lekció-tónusok287
Zsoltár-tónusok296
A zsolozsma énektételei307
Antifóná (D. L.)309
Responzóriumok (D. L.)321
Himnuszok (R. B.)330
A magyar szentek zsolozsmái (D. L.)334
A trópus a zsolozsmában (SZ. J.)343
A mise énektételei347
A Propium Missae énektételei (349-360: D. L., 360-371: R. B.)349
Az Ordinarium Missae dallamai (R. B.)372
A sequentiák (R. B.)384
A trópus a misében (SZ. J.)396
Különleges énekalkalmak (D. L.)407
A gregoriánum életútja Magyarországon (D. L.)417
TÖBBSZÓLAMÚSÁG (R. B.)426
A középkor polifón gyakorlata426
Többszólamú források428
Stílusok431
ANYANYELVŰ ÉNEKKÖLTÉSZET (D. L.)457
Az anyanyelvű népének457
Epikus jellegű énekköltészet478
KÖZÉPKORI NÉPZENÉNK487
Írott és íratlan források (R. B.)487
A naptári ünnepek énekei (SZ. J.)489
Lucázás, ostyahordás490
Karácsony491
A regösének501
Köszöntők (december 26-27.) és Aprószentek-napi virgácsolás509
Újesztendő-köszöntés511
Vízkereszt513
Farsang514
Balázs-járás és Gergely-járás; kántálók517
Farsang vége és böjti idő - a tavaszi időszak szokásai519
Pünkösdölő523
A Szentiváni Ének526
Életalkalmakhoz kapcsolódó zene537
Gyermekjátékdallamok (R. B.)537
Felnőtt játékok (R. B.)537
Párosítók (SZ. J.)542
Lakodalom (SZ. J.)544
Vágáns dalok és egyéb szórakoztató zene (D. L.)557
Középkori tánczenénk (R. B.)570
Balladák (R. B.)574
Középkori népzenénk sokszínűsége és egysége (SZ. J.)579
BEFEJEZÉS585
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE587
BIBLIOGRÁFIA590
NÉVMUTATÓ618
FAKSZIMILÉK
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarország zenetörténete I. Magyarország zenetörténete I. Magyarország zenetörténete I.
Állapot:
2.490 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
konyv