Krimi témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vigilia 1984. január-december

49. évfolyam, 1-12. szám


Kiadó: Vigilia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 960 oldal
Sorozatcím: Vigilia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

1. SZÁM
KACZIBA JÓZSEF: Újévi köszöntő 1
BÁLINT BÁNK: Tudás, Modern kor, A paraszolvenciát kapóhoz, Rendeltetés (versek) 3
BELLÉR BÉLA: Nagy Lajos és a pápaság 4
SINKÓ FERENC: „Sebzett oldalával oltalmazta a többieket.." Vitéz János irodalmi hagyatéka 11
ERDŐ PÉTER: A magyar egyházjogi népszokások kutatása 15
BÉKY-HALÁSZ IVÁN: Megszokás, Füred télen (versek) 21
HORLER MIKLÓS: A templomi környezet megújulása és a műemlékvédelem 23
HARSÁNYI ISTVÁN: A magyar tehetségvédő mozgalom első korszaka I. 27
CSEH KÁROLY: Kiáltás, Jelenlétünk (versek) 32
KÓSA CSABA: Iskola a homokon (riport) 33
HAJNAL GÁBOR: Hófelhők (vers) 37
SOMFAI BÉLA: Az emberi élet kémcsőben 38
AFRIKA ÜZENETE - Keszthelyi Tibor műfordításai 44
FARKASFALVY DÉNES: A műfordítás egy többnyelvű életben 49
HANDI PÉTER: Szerencsés-e a szerencsés ország? 51
KOCSIS ZOLTÁN: Pilinszky János hangfelvételeken 54
Hit és élet
GYURKOVICS TIBOR: Az író naplójából 57
VÖRÖS ISTVÁN: Jeges fák között (vers) 58
ÖRVÖS LAJOS: Történet egy kutyáról (elbeszélés) 59
HAJDÚ GÁBOR: Az új kolléga (elbeszélés) 61
Napló
Esztergom felszabadulása 1683-ban (Beke Margit) - 64; Tudomány Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944 (Rónay László) - 67; Ferdinandy Mihály hetven éves (Gunda Béla) - 68; Világpolc Esszék (Rugási Gyula) - 69; Film Hírünk a világban (Karcsai Kulcsár István) - 72; Zene Szvjatoszlav Richter Budapesten (Váczi Tamás) - 73; Képzőművészet Kákonyi Asztrik 60 éves (Szeifert Ferenc) - 74; Idegen nyelvű tartalomjegyzék - 78; Könyvjelzőink a 26., 56., 58., 60. és 6. oldalon; Haza és nagyvilág rovatunk a lap 80. oldalán, valamint a hátsó belső borítón; a hátsó külsőn számunk íróiról és idei címlapunkról.
2. SZÁM
Templom és építészet 81
RÉV ILONA: A templom korunk építészetében 82
HORLER MIKLÓS: A templomi környezet megújulása és a műemlékvédelem II 86
MAROSI ERNŐ: Templomi művészet vagy egyházművészet? Levárdy Ferenc: Magyar
templomok művészete 90
Székely Mária Keresztútja 93
JÓZSEF DÉNES: Finnországi emlékek - épületekről, építészekről 94
TORDAI ZÁDOR: Templom és szertartás 97
BODNÁR ISTVÁN: Az útipoggyász (vers) 101
FARKAS ATTILA: A vatikáni „Magna Domina Hungarorum" kápolna 102
PAOLO SANTARCANGELI: A torony 107
DOBY JÁNOS: Dolgom - csak odáig. Stúdium a cinteremben (vers) 110
JÉKELY ZOLTÁN: Két ismeretlen írása - A ferencrendiek nyomdájában; Hálaadó álmélkodás 111
A Vigilia archívuma
KOZMA HUBA: Rónay és a Magyar Csillag 114
MEZEY KATALIN: Védtelen, Apokalipszis (versek) 117
HARSÁNYI ISTVÁN: A Magyar tehetségvédő mozgalom első korszaka 1918-tól Nagy
László haláláig 118
Az egyház a világban
Beszélgetés Nicaraguáról egy szemtanúval (Sajgó Apor) 124
KOPRÉ JÓZSEF: Mottó, Tények, Ars poetica, Falusi eszpresszóban, Tolnai táj, keretben,
Csak néhány falevél (versek) 128
DOBSZAY LÁSZLÓ: Válságok, reformok a XX. századi egyházzenében I. 130
KUN ÁRPÁD: Úrvacsora, Agónia, Fák, Idill, Gyermek, Hála (versek) 133
PETHŐ GÁBOR: A remény hídja (elbeszélés) 135
VARGHA KÁLMÁN: Sík Sándor és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 139
Napló
Prokopp Gyula emlékezete (1902-1983) (Zolnay László) - 142; Irodalom Szöllősi Zoltán: Égitető (Vasadi Péter) - 143; Surányi Miklós Széchenyi-regényéhez (H. Boros Vilma) - 144; Filozófia Varga Béla: Bölcseleti írások (Reisinger János) - 146; Képzőművészet "Musée du Méssage Biblique Marc Chagall" (Koós Judith) - 149; Az esztergomi Dévényi-gyűjtemény kiállítása (Andrási Gábor) - 151; Teológia A római levél (Rosdy Pál) - 152; Egy bábjáték-gyűjtemény margójára (S. Gyurkovics Mária) - 153; Zene "phonograph cylinders" (Váczi Tamás) - 155; Idegen nyelvű tartalomjegyzék a 158., Könyvjelzők a 85., 101., 109. és 123. oldalakon; Számunk írói a 160. oldalon. Haza és nagyvilág rovatunk a lap hátsó borítóin.
3. SZÁM
Számunk elé 161
DOBSZAY LÁSZLÓ: Válságok, reformok a XX. századi egyházzenében 162
KERESZTURY DEZSŐ: Hagyakozni?; Átváltozás (versek) 166
LIGETI GYÖRGY: A zeneszerzés oktatásának új útjairól 168
SAJGÓ SZABOLCS: Elég (vers) 171
RAJECZKY BENJÁMIN: Szentmihályi Mihály „Egyházi énekes könyv"-ének (1797-98)
hangjegyes tervezete 172
A Vigilia beszélgetése
Szőllősy Andrással (Váczi Tamás) 175
VÖRÖS ISTVÁN: Részlet (vers) 183
VÁCZI TAMÁS: Amerikai zene európai szemmel 184
GÁL FERENC: Az emberi jogok és az egyház 190
HEGEDŰS GÉZA: Szonett Simoné Weilhez (vers) 195
RÓNAY LÁSZLÓ: Nyugati magyar írók - Határ Győző 196
ANTAL GÁBOR versei 201
ZAY LÁSZLÓ: Tisztelet az öregasszonyoknak - Huszárik Zoltán kisfilmje 202
KERÉNYI GRÁCIA: Dicsőség a nagyanyáknak (vers) 206
NÉMETH TIBOR GYÖRGY: „Van-é jutalma a nemes kebelnek?" - Hit, szerelem, barátság Madáchnál 207
CENNER MIHÁLY: Az ember tragédiája centenáris előadásai 211
MENSÁROS ZOLTÁN: A kontár (elbeszélés) 216
KULIFAI GYULA: Megsokasodik (vers) 221
VASADI PÉTER: Tehetség és szentség 237
Napló
Ferenczi György (1902-1983) (Kocsis Zoltán) - 222; Irodalom Tűz Tamás: Sosevolt hideg orchideák (Rónay László) - 224; Zene Egy kántor vallomása (Korenika Géza) - 226; Teológia Karl Rahner: A hit alapjai (Goják János) - 229; "Jövőnket építjük" - Könyv az esztergomi MEI jubileumra (Pajor András) - 231; Luther asztali beszélgetései (Rosdy Pál) - 232; Film A gyerekvilág ege (Karcsai Kulcsár István) - 233; Képzőművészet Szentendrei tárlat '83 (Andrási Gábor) 235; Idegen nyelvű tartalomjegyzék - 238; Könyvjelzőink a 167., 205., 210. és 223. oldalon; Haza és nagyvilág rovatunk a lap hátsó borítóin.
4. SZÁM
PASKAI LÁSZLÓ: „Feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult" 241
GALAMBOSI LÁSZLÓ: Krisztus koronázása (vers) 243
GÁL FERENC: Az ember és a bűn 245
A Vigilia beszélgetései
Jelenits Istvánnal - Felkészülés a szeretetre (Szöllősi Zoltán) 251
Szentkuthy Miklóssal - Psalmus 1984. (Rugási Gyula) 281
TŰZ TAMÁS: Komor litánia, Megszépült napjaim (versek) 256
VAS JÓZSEF: A feltámadási körmenet 257
BALÁZS PÁL: Kiengesztelődés és bűnbánat 260
PÉTERI ÉVA: Remélni kell (vers) 264
21. ZSOLTÁR (Deus, Deus meus, respice) (fordította Szedő Dénes) 265
Egy régi magyar passió (Varga Imre bevezetőjével) 267
SZÉLL MARGIT: Életszentség és elkötelezettség 272
HAMVAS BÉLA: Korszenvedélyek utólagos igazolása 277
SAJGÓ SZABOLCS: Ami adatott (vers) 287
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Zrínyi Feszület-himnusza 288
TARBAY EDE: Attenborough Gandhija 294
LIGETI GYÖRGY: A zeneszerzés oktatásának új útjairól (II.) 298
KOCH VALÉRIA: Az ég madarai kérdik (vers) 302
DÉKÁNY KÁLMÁN: Egy kéz, egy élet (elbeszélés) 303
Napló
Somogyi Károly kanonok, a Szegedi Könyvtár megalapítója (1811-1888) 312
Irodalom "Még nem fenyeget Észak." Vas István: Ráérünk (Rónay László) - 314; Kismonográfia Tersánszkyról (Pomogáts Béla) - 316; Gergely Ágnes: Stációk (Nagy Kázmér és Vasadi Péter) - 317; Idegen nyelvű tartalomjegyzék - 319; Könyvjelzőink a 287., 293. és a 297. oldalon; A Vigilia postájából rovatunk a lap hátsó borítóin.
5. SZÁM
Ökumenikus párbeszéd 321
CSERHÁTI JÓZSEF: A megújuló egyház és a lutheri hitújítás 323
GÚTHY ANDOR: Az Egység Lelke 328
LUTHER MÁRTON: Kommentár a Lukács 1, 49-hez; Az Isten, akiben hiszünk (Doromby Károly fordításai) 331
UNGER ZSUZSA: Reformátusok Teilhard vonzásában 333
PUSKELY MÁRIA: Keresztes Szent János tanítása. A szeretetegység élete 336
LUTHER MÁRTON: Életünknél fogva míg; Nagy szükségben (versek) (Petra-Szabó Gizella fordításai) 343
VERMES GÉZA: Vita egy könyvről (Szécsi József fordítása) 344
SZABADI SÁNDOR: Újpest (vers) 349
GÁL FERENC: A Jézus-esemény és az egyház. Hozzászólás a vitához 350
JÉKELY ZOLTÁN: Parajd; Atyai intelem; Márkus Emília néném!; Töredékek (versek) 351
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN: Zrínyi Feszület-himnusza (II.) 352
NAGY KÁZMÉR: Minek a történelme ...?! 357
HEGYI IMRE: „Mindennapi kenyerünk" (rádióriport) 365
A Vigilia beszélgetése
Szentkuthy Miklóssal. II. rész (Rugási Gyula) 377
SZÖLLŐSI ZOLTÁN: Regina vitae 384
VASADI PÉTER: Csapdák; Most (versek) 385
Napló
Széljegyzetek egy vitairathoz (B. B. A.) 386
Irodalom Király István: Intés az őrzőkhöz (Hegyi Béla) - 388; Czigány György: Álmok Ninivéből (Rónay László) - 389; Nemeskürty István: Diák, írj magyar éneket (Pomogáts Béla) - 391; Honismeret A máriabesnyői kegyhely (Bene Mihály) - 392; A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei (Surányi Dezső) - 393; Tudomány Josef Klima: Mezopotámia (Váczi Tamás) - 394; Zene Brockhaus-Riemann: Zenei lexikon I. (R. L.) - 395; Képzőművészet Két könyv (Andrási Gábor) - 396; Idegen nyelvű tartalomjegyzék - 398; Könyvjelzőink a 364, 383, 397. oldalakon; Haza és nagyvilág rovatunk a hátsó külső borítón.
6. SZÁM
LÉKAI LÁSZLÓ bíboros: A Lélekben újuló egyház 401
SÍK SÁNDOR: József Attila 405
RÓNAY GYÖRGY: Isten tenyerén (naplórészletek) 413
TOLDALAGI PÁL kiadatlan versei: Rónay Györgynek, Rába Györgynek 424
PILINSZKY JÁNOS: Magamnak (jegyzetek) 425
VASADI PÉTER: Tenyered alászállt (vers) 428
TARNAY BRÚNÓ: Pluralizmus a teológiában 429
RÓNAY LÁSZLÓ: Márai az emigrációban 439
PARANCS JÁNOS: Ő az, aki; Ádvent; Példája; Expedíció (versek) 404, 424, 429, 449
A Vigilia beszélgetése
Szentágothai János professzorral (Golen Károly) 450
Hit és élet
SULYOK ELEMÉR: Észrevétlenül, de nélkülözhetetlenül 458
Korunk imái
KARL RAHNER: Befejező áldás 460
Élő világegyház
Bábel vagy pünkösd? (Lukács László) 462
Tamás apostoltól Teréz anyáig: India (T. M.) 467
Napló
In memoriam Egy igazi protestáns: Martin Niemöller (Benczúr László) - Őry Miklós 470
Könyv Beszélgetések Pilinszky Jánossal (Rónay László); Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap (Pomogáts Béla); Rapcsányi László: Jeruzsálem; Pomogáts Béla: A transzilvánizmus (S. G.); Cs. Gyimesi Éva: Teremtett világ (P. B.) 472
Film Reformgondolatok (Váczi Tamás) 475
Hanglemez J. S. Bach: János-passió (R. L.); Mahler: VIII. szimfónia; Liber Sapientiae 476
Haza és nagyvilág Schwarze Sterne c. antológia; A Kodály-módszerről; Szolgálat 51. szám; Helder Camara 75 éves; - hátsó belső borító
7. SZÁM
A Biblia és az irodalom
BELON GELLÉRT: Hogyan ismertem meg a Szentírást? 481
JELENITS ISTVÁN: Dávid vétke 488
MUNTAG ANDOR: Luther, a Szentírás doktora 495
TARJÁNYI BÉLA: Jézus örömhíre 501
SŐTÉR ISTVÁN: Az Innen és Túl költészete az újabb magyar irodalomban 507
BALASSA PÉTER: Vagyunk - lennénk - leszünk - lettünk (Babits Mihály: Psychoanalysis christiana című versének elemzése) 513
Papi sors. (Lejegyezte S. G.) 521
GYÖKÖSSY ENDRE: Az egzisztenciális vákuum és a szenvedélybetegségek- 529
HAFENSCHER KÁROLY: Az evangélikus Közös Bizottság dialógusa 536
KALÁSZ MÁRTON: Galambraj (vers) 494
Élő világegyház
LUKÁCS LÁSZLÓ: Számkivetés vagy Újvilág? (Az ökumenikus mozgalom helyzete ma) 542
A keresztény kultúra óriása: Spanyolország (T. M.) 548
Korunk imái
Ökumenikus ima 551
Dokumentum
II. János Pál pápa beszéde az evangélikus-katolikus vegyesbizottság ülésén 552
Napló
In memoriam: dr. Mezey László (Borzsák István) 553
Prokop Péter 65 éves (Csanád Béla) 555
Színház: Gorkij: Éjjeli menedékhely (Bognár Lambert) 557
Haza és nagyvilág: Ökumenikus lexikon; Mérleg 1984. első szám; - hátsó borító
8. SZÁM
SZENNAY ANDRÁS: Melyik Istent hirdetjük? 561
PÁPAY LAJOS: Mária-tiszteletünk: út Krisztushoz és az egységhez 573
GYÖRFFY GYÖRGY: „Szent István koronája" az Árpád-korban 580
VARGHA KÁLMÁN: Egy barátság forrásvidékei. Emlékezés Végh Györgyre 586
VÉGH GYÖRGY: Egyik versem születéséről 594
Horváth Sándor emléke
SZENNAY ANDRÁS: Horváth Sándor O. P 596
MEZEY LÁSZLÓ: Skolasztika - misztika - litteratura 597
DABÓCZI MÁRIA: A harmónia tanítómestere 602
NEMESKÜRTY ISTVÁN: Horváth Sándor áldott emléke 606
FILA BÉLA: Horváth Sándor létfogalma 608
A Vigilia beszélgetése
Domokos Pál Péterrel (Hajdú D. Dénes - Kóka Rozália) 615
Kóka Rozália: A „Csíksomlyói csodák" elé 625
Csíksomlyói csodák (Lejegyezte Kóka Rozália) 626
Domokos Pál Péter: Egyházi énektöredék Szent Lászlóról 628
Élő világegyház
Kereszténység és kultúra francia szemmel
A francia iskolavitáról (Mártonffy Marcell) 632
A céljavesztett ember (Lukács László) 634
A legnagyobb katolikus ország: Brazília (T. M.) 636
Hit és élet
JELENITS István: Szavunk - szívünk 639
9. SZÁM
CSERHÁTI JÓZSEF: A Vatikán és a magyar állam közötti megegyezés 20. évfordulójára 641
GYERMEKEK - FIATALOK - CSALÁD
NYÍRI TAMÁS: A gyermek az antropológia szemszögéből 651
BOLBERITZ PÁL: Feszültségek a fiatalok és felnőttek életében 661
EDMUND NDZANA: És újra béke lett (elbeszélés, fordította Barényi András) 668
Beszélgetés a katolikus családról (Lejegyezte Czakó Gábor) 670
KORZENSZKY RICHÁRD: Példaképek a kamaszkorban? 676
PÁL LÁSZLÓ: Ifjúság és deviáció 679
B. NÉMETH MARIETTA: Harmincezer gyerek szülő nélkül 683
BÁNHEGYI B. MIKSA: Könnyű jót tenni, ha sokan segítenek (Az SOS gyermekfalvak) 688
HERMANN GMEINER: Gondolatok, vallomások (fordította Bánhegyi B. Miksa) 692
TAKÁTS GYULA: Körmén vacog; Beszélgetés a sziklán Csu Fu-val (versek) 660, 708
ZALÁN TIBOR: nem. bántani akarlak ... (vers) 695
A Vigilia beszélgetése
Gmeiner professzorral, az SOS gyermekfalvak alapítójával 696
Korunk imái
ELIOT, T. S.: Részlet ,,A szikla" című drámai költeményből (fordította Ferencz Győző) 699
Élő világegyház
A fiatalok és az egyház (Lukács László) 701
A pápa nyomában: Svájc (T. M.) 705
Dokumentum
Családjogi Charta (1983) 709
Hit és élet
JELENITS ISTVÁN: Jegyzet az irgalmasságról 714
Napló
In memoriam: Bálint Sándor (Erdélyi Zsuzsanna) 716
Pedagógia: Comenius tanúsága (Virt László); Oláh Andor: Reforméletmód, -étrend (Csernák Árpád); Siklós László: Gyerekek veszélyben (R. Takács Olga) 717
Irodalom: Sík Sándor és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság (Vargha Kálmán); Rónai
Mihály András: Magyar lant (Dékány Endre) 720
10. SZÁM
AZ ISZLÁM - MAGYAR SZEMMEL
ALSZEGHY ZOLTÁN: Keleti vallás, nyugati ember 721
LADOCSI GÁSPÁR: Hogyan szemlélte az ókeresztény egyház a római birodalom vallásait? 730
TOMKA MIKLÓS: Világvallás - világhatalom: iszlám 742
BABITS ANTAL: A Biblia és a Korán kapcsolata 749
SZENTIRMAI JÓZSEF: Az iszlám kultikus építészete 752
Kazáni tatár népköltészet (fordította Szőllősi Zoltán) 758
VIRT LÁSZLÓ: A Távoli Tanítvány - Körösi Csorna Sándor dicsérete 761
CYPRIAN NORWID: Fekete virágok (fordította Gömöri György) 767
CSANÁD BÉLA: Változatok Prokop Péter képeire (versek) 776
WEÖRES SÁNDOR: Megnevezések; Ringató (versek) 729, 757
A Vigília beszélgetése
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR: Az egyetemes civilizáció Teilhard-i gondolata („Távolsági beszélgetés" Golen Károllyal) 777
Élő világegyház
Az iszlám a II. Vatikáni zsinat fényében (Robert Caspar) 786
Istenhit kötelező! - Indonéziában (T. M.) 791
Korunk imái
OLZSASZ SZULEJMEN: A teljesülő vágyak éjszakája (fordította Rab Zsuzsa) 794
Napló
Irodalom: Mészöly Miklós művészete - egykor és most (Balassa Péter) 795
Teológia: Szántó Konrád: A katolikus egyház története (Rosdy Pál); 797
Sziénai Szent Katalin: Levelek (F. O.) 799
A Vigilia postájából
11. SZÁM
JAN WILLEBRANDS: Ökumenikus elkötelezettségünk 801
BÁNK JÓZSEF: Serédi, a kánonjogász 808
FEKETE GYULA: Írói noteszlapok az erkölcsről 817
MEZEI ANDRÁS: Marasztalás, Atommodell (versek) 820
URR IDA: Egy fekete fiú (vers) 820
HOGYAN ÉLÜNK? HOGYAN ÉLJÜNK?
KAMARÁS ISTVÁN: A végső cél és egyéb életcélok kapcsolata 821
JELENITS ISTVÁN: „én meg Krisztussal... " 827
HERVAY FERENC: Nyolcszáz éves a pilisi apátság 830
ZSOVÁR KATALIN: Szerzetesek panaszos éneke a XVIII. század végéről 834
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ: San Martino a Mensola 839
SZAKOLCZAY LAJOS: Határ Győző tükörszobája 844
LÁSZLÓFFY ALADÁR: Folytonosság (vers) 845
TŰZ TAMÁS: Ős-értelem (vers) 845
NAGY GÁSPÁR: átutazol (vers) 845
HAMVAS BÉLA: Silentium - I. rész. Henoch (Gál Ferenc bevezetőjével) 846
BÁRDOS LÁSZLÓ: Vastüdő, Sirató, Fennmaradás (versek) 856, 857
A Vigilia beszélgetése
Willebrands bíborossal (L. L.) 858
Korunk imái
H. Hadabás Ildikó: Imádság (vers) 864
Élő világegyház
Levél Haitiről (Roger Schütz) 865
Afrika „legkeresztényebb" országa: Zaire (T. M.) 870
Napló
Képzőművészet: Szíj Rezső: Molnár C. Pál 873
Honismeret: Összefoglalás a romániai magyarságról 876
Lükő Gábor: Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete 877
Nagy Jenő: Néprajzi és nyelvjárási tanulmányok 878
Teológia: Mózes Öt Könyve és a Haftárák 878
A belső borítón: Haza és nagyvilág: Mérleg; Kunst und Kirche
12. SZÁM
BELON GELLÉRT: Az Isten öröme 881
KEREKES KÁROLY: Az öröm teológiája - bibliás szemmel 887
TÖRÖK ENDRE: A szeretet öröme egyetemes 893
FARKASFALVY DÉNES: Az öröm teológiája Szent János evangéliumában 896
CSORBA GYŐZŐ versei: Jób sorsát is, Anagógé 903
A VIGILIA KÖRKÉRDÉSE AZ ÖRÖMRŐL
Nádas Péter, Borsos Miklós, Buda Béla, Király István, Vészi Endre, Szili Leontin, Dénes Zsófia, Ancsel Éva, Mensáros Zoltán, Tarnay Brúnó, Poszler György, Sötér István, Sinkó Ferenc, Korompay Tibor, Gyökössy Endre, Simándi Ágnes, Beney Zsuzsa, Ágh Attila, Vasadi Péter, Tomka Ferenc és Fekete Gyula válaszai 904
R. M. RILKE: Angyali üdvözlet, Krisztus születése (Farkasfalvy Dénes fordítása) 932
Szirénfalvi betlehemes játék (Barna Gábor közlése) 933
MENSÁROS ZOLTÁN: Páternoszter (elbeszélés) 938
HAMVAS BÉLA: Silentium II. rész - Egy csepp a kárhozatból 944
Korunk imái
GALAMBOSI LÁSZLÓ: Fényeskedjék (vers) 951
Hit és élet
Jeleníts István: „Találkozás": szócikk egy képzeletbeli enciklopédiából. 952
Napló
In memoriam Vankóné Dudás Julianna 953
Irodalom Vidéki Orfeusz - Tolnai Ottó válogatott verseiről (Csűrös Miklós) 956
Képzőművészet Lukácsy Sándor: A XVIII. század festője (Watteau) 959
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december Vigilia 1984. január-december

A lapélek és néhány lap kissé foltosak. Néhány lapon bejegyzés, jelölés látható.

Állapot:
2.640 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba