865.232

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért

Fülszöveg

"És ha néhány év múltán egybe kalászolva lesz sok száz, rég elfeledett pedagógus írónk emlékének és munkásságának sorozata, csak is akkor állíthatjuk és bizonyíthatjuk azt: hogy a magyar népnevelés történetének... a magyar tudományosság és művészetek történetének élén van a helye, de ugyancsak a népnevelés hősei méltán sorozhatók azok közé, akik nemzetiség és felvilágosultság szolgálatában halhatatlan érdemekkel bírnak."
Szaák Luiza szavai ezek, amelyekkel 1889-ben fogalmazta meg azt, amely e kötet szerkesztőinek is célja volt.
Így adunk közre egy kisebb fajta "csokrot" azoknak a sokszor méltatlanul elfeledett XIX. századi pedagógusoknak a sorából, akik a maguk korában a haladás képviselői, gondolataikkal mintegy a XXI. század pedagógiai megújulásának megelőlegezői voltak.
A kötet szerkesztői remélik, hogy e tanulmányok kutatásra, továbbgondolkodásra ösztönzik az olvasót.

Tartalom

Előszó3
Gyermekkép-tanítókép a XIX. században
Pukánszky Béla: Lubrich és Felméri. Két tizenkilencedik századi pedagógiaprofesszor gyermekszemlélete8
Varga István: A tanítóságról a reformkorban19
Fehér Katalin: Egy tudós történész-tanár: Bocsor István24
Kékes Szabó Mihály: "A házinevelés alapelvei" Egy 19. századi kézikönyv a családi nevelés feladatairól34
Ormándi János: Kármán Mór az elméleti és gyakorlati pedagógia összekapcsolásának szorgalmazója41
Népnevelés-népoktatás
Dombi Alice: Dilettáns vagy szakértő Győry Sándor pedagógiai üzenete50
Dombi Alice: Verédy Károly, a pedagógiai statisztikus61
Fáy Róbert: "A népiskolai tanügy fejlődésének kérdése egy hazánk létkérdésével" Pauler Tivadar, a közoktatáspolitikus73
Szabolcs Éva: Klamarik János80
Dombi Mária Adrienn: Ember János, a nevelés polihisztora avagy a pedagógia Vernéje87
Protestáns papok az iskola megreformálásáért
Oláh János: Tóth Péter a református pap és tanító100
Oláh János: Edvi Illés Pál: Autodidachia című könyvéről105
Oláh János: Liedemann Márton és a neohumanizmus111
Oláh János: Schedius Lajos az evangélikus iskolák korszerűsítéséért120
Harc a nők jogaiért
Hornyák Mária: Brunszvik Teréz és Heinrich Pestalozzi128
Zalotay Erzsébet: Felejtésre ítéltetett. De Gerando Antonina134
Kesztyűsné Dobos Katalin: Gondolatok Veres Pálné életéről és pedagógiai hitvallásáról145
Szöllősi Erzsébet: A reneszánsz tanítónő: Szaák Luiza154
Dombi Alice: Gyertyánffy István nevelői működése, a Theano - pedagógia163
Küzdelem az új gondolkodásmódért
Szőkefalvy-Nagy Erzsébet: Somogyi Károly174
Lendvainé Décsy Kornélia: Révai Miklós, a lázadó reformer180
Szabadyné Békési Magdolna: Kurzweil Ferenc elemi iskolai néptanító, a Soproni Zeneegyesület megalakítója186
Dombi Józsefné: A XIX. század nagy pedagógusa. Bartalus István zenepedagógiai munkássága191
Dombi Alice: Könyvtörténeti kaleidoszkóp, XIX. századi magyar elemi és tanonciskolai tankönyvek jellemzői196
A kor pedagógiai sajtója a polgárosodásért
Fehér Katalin: Vélemények, viták a nevelésről két reformkori folyóiratunkban204
Kovács Krisztina Ágnes - Gál Anikó: A nevelési cél és a tanítókép a XIX. században217
Pintér Szilvia: A szerkesztői üzenetek ereje az Én Ujságom és a Magyar Lányok című gyermekfolyóiratokban231
Lévai Gabriella - Szőnyi Katalin: Célok és értékek az "Über Land und Meer" című folyóiratban238
Dombi Alice - Oláh János: Pädagogen für die Verbürgerlichung im 19. Jahrhundert248
Dombi Alice - Oláh János: Achievement of a Middle-class Status in the XIX. Century251
Utószó254
Névmutató nevelési profil szerint255
A feldolgozott korabeli könyvek jegyzéke258
Névmutató előfordulás szerint262
Irodalom264
Korabeli képek265
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért A XIX. századi magyar pedagógusok a polgárosodásért

A borító enyhén töredezett, a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba